BFIs related decisions from Supreme Court as at 2023.12.14

क्र.सं.दर्ता नं.मुद्दा नं.दर्ता मितिमुद्दाको किसिममुद्दाको नामवादीप्रतिबादी फैसला मिति पूर्ण पाठ
२२०4025632 2060.07.20 रिट निवेदनउत्प्रेषणसिताराम अग्रवालनेपाल राष्ट्र बैंक समेत१९ 2065.08.12  
२१7040301 2057.07.08 फौजदारीअदालतको अवहेलनाआशा राम दाससहकारी संस्था लि। 2063.09.06  
३४9031554 2059.05.20 देवानीविविधनेपाल चौपाया खरिद विक्री सहकारी संस्था लि का देवेन्द्र चोङवाङस्थानिय विकास अधिकारी मकवानपुर हेटौडा समेत २३ ।।। 2064.03.28  
७९9031554 2059.05.20 देवानीविविधनेपाल चौपाया खरिद विक्री सहकारी संस्था लि का देवेन्द्र चोङवाङस्थानिय विकास अधिकारी मकवानपुर हेटौडा समेत २३ ।।। 2064.03.28  
१२१9031554 2059.05.20 देवानीविविधनेपाल चौपाया खरिद विक्री सहकारी संस्था लि का देवेन्द्र चोङवाङस्थानिय विकास अधिकारी मकवानपुर हेटौडा समेत २३ ।।। 2064.03.28  
२२२11650314 2062.12.14 रिट निवेदनउत्प्रेषणसीताराम अग्रवालनेपाल राष्टर बैंक के। कार्यालय३ 2065.08.12  
१९३12655071 2061.04.26 फौजदारीअदालतको अवहेलनाओम प्रकाश लाठराष्टिरय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय 2065.03.20  
३५13352764 2063.03.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणर्इन्द्र सेखर खडकानेपाल राष्टर बैंक के। कार्यालय३ 2063.10.18  
१९४52638764 2061.11.27 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणमदन प्रसाद दाहालकृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय, भक्तपुर 2065.04.14  
१२६55741273 2062.01.06 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणशंकर कुमार भण्डारीनेपाल बैंक लि।भूगोलपार्क 2064.04.13  
१२७55741273 2062.01.06 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणशंकर कुमार भण्डारीनेपाल बैंक लि।भूगोलपार्क 2064.04.13  
१२८55741273 2062.01.06 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणशंकर कुमार भण्डारीनेपाल बैंक लि।भूगोलपार्क 2064.04.13  
१२५69148342 2062.06.13 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणपुष्पमति खवासनेपाल बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय भुगोलपार्क, काठमाण्डौ 2064.04.06  
२९५156560579 2063.06.22 फुटकर निवेदनविविधरमेश प्रसाद गौतमरा।वा।बैंक के।का। 2066.04.32  
२९६156660584 2063.06.22 फुटकर निवेदनविविधकृष्ण प्रसाद फुयालरा।वा।बैंक के।का। 2066.04.32  
१९२201431652 2056.05.09 फौजदारीअदालतको अवहेलनाओम प्रकाश लाठराष्टि्रय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय 2065.03.20  
२२८222274989 2065.09.03 फुटकर निवेदनपरमादेशअमृत महर्जनराष्टिरय वाणिज्य बैंक ,मुख्य शाखा कार्यालय 2065.09.03  
३५३245325830 2062.04.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणचामुण्डा चलचित्र मंदिर प्रा।लि।को तर्फबाट विश्व कुमार थापानेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक समेत४ 2066.12.24  
३२८246126279 2062.04.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणबदि्र राज भण्डारीनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय जोखिम व्य।डिभिजन 2066.08.23  
१४२248726512 2062.04.14 रिट निवेदनउत्प्रेषणरविन्द्र रन्जितकारकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत ५ 2064.06.16  
250227756 2062.04.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणजनक बहादुर कठायतजिल्ला सहकारी कार्यालय बांके समेत४ 2063.11.15  
५०250227756 2062.04.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणजनक बहादुर कठायतजिल्ला सहकारी कार्यालय बांके समेत४ 2063.11.15  
३५६250325846 2062.04.17 रिट निवेदनपरमादेशमिरा पुडासैनीअख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोग समेत६ र राष्टि्रय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय 2066.12.31  
४१७256829436 2062.04.27 रिट निवेदनप्रतिषेधअन्नपूर्ण से।एण्ड क्रे।को अपरेटिभ सो।लि।को तर्फबाट राजु शाक्यसहकारी विभाग समेत७ 2067.08.09  
२४४263826346 2062.05.14 रिट निवेदनउत्प्रेषणगोपी लाल श्रेष्ठ समेत३ र विष्णु कुमार श्रेष्ठसमेत३नेपाल बैंक लिमिटेड समेत५ 2065.11.06  
२४264325956 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणदुर्गा बहादुर दाहालकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत८ 2064.02.07  
७४264325956 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणदुर्गा बहादुर दाहालकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत८ 2064.02.07  
८०264325956 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणदुर्गा बहादुर दाहालकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत८ 2064.02.07  
८४264325956 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणदुर्गा बहादुर दाहालकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत८ 2064.02.07  
९१264325956 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणदुर्गा बहादुर दाहालकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत८ 2064.02.07  
२५264425957 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणबासुदेव ठाकुरकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत११ 2064.02.07  
७५264425957 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणबासुदेव ठाकुरकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत११ 2064.02.07  
८१264425957 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणबासुदेव ठाकुरकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत११ 2064.02.07  
८५264425957 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणबासुदेव ठाकुरकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत११ 2064.02.07  
९२264425957 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणबासुदेव ठाकुरकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत११ 2064.02.07  
२६264525958 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणहरि प्रसाद ओ´ाकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत१२ 2064.02.07  
७६264525958 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणहरि प्रसाद ओ´ाकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत१२ 2064.02.07  
८२264525958 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणहरि प्रसाद ओ´ाकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत१२ 2064.02.07  
८६264525958 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणहरि प्रसाद ओ´ाकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत१२ 2064.02.07  
९३264525958 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणहरि प्रसाद ओ´ाकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत१२ 2064.02.07  
२७264625961 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणश्याम प्रसाद अधिकारीकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत११ 2064.02.07  
७७264625961 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणश्याम प्रसाद अधिकारीकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत११ 2064.02.07  
८३264625961 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणश्याम प्रसाद अधिकारीकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत११ 2064.02.07  
८७264625961 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणश्याम प्रसाद अधिकारीकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत११ 2064.02.07  
९४264625961 2059.05.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणश्याम प्रसाद अधिकारीकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत११ 2064.02.07  
४१८265429467 2062.05.19 रिट निवेदनउत्प्रेषणअन्नपूर्ण से।एण्ड क्रे।को अपरेटिभ लि।को तर्फबाट राजु शाक्यसहकारी विभाग समेत२ 2067.08.09  
३७267725777 2062.05.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणमहेन्द्र राज पाण्डे समेत६ने।रा।बैंकको संचालक समिति समेत जाना ६ 2064.04.23  
४७267725777 2062.05.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणमहेन्द्र राज पाण्डे समेत६ने।रा।बैंकको संचालक समिति समेत जाना ६ 2064.04.23  
९५267725777 2062.05.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणमहेन्द्र राज पाण्डे समेत६ने।रा।बैंकको संचालक समिति समेत जाना ६ 2064.04.23  
१११267725777 2062.05.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणमहेन्द्र राज पाण्डे समेत६ने।रा।बैंकको संचालक समिति समेत जाना ६ 2064.04.23  
११९267725777 2062.05.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणमहेन्द्र राज पाण्डे समेत६ने।रा।बैंकको संचालक समिति समेत जाना ६ 2064.04.23  
१३२267725777 2062.05.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणमहेन्द्र राज पाण्डे समेत६ने।रा।बैंकको संचालक समिति समेत जाना ६ 2064.04.23  
१२272728634 2060.04.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणजीतेन्द्र प्रसाद दासमध्यमाञ्चल ग्रामिण विकाश बैंक समेत६ 2064.02.01  
४१272728634 2060.04.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणजीतेन्द्र प्रसाद दासमध्यमाञ्चल ग्रामिण विकाश बैंक समेत६ 2064.02.01  
६६272728634 2060.04.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणजीतेन्द्र प्रसाद दासमध्यमाञ्चल ग्रामिण विकाश बैंक समेत६ 2064.02.01  
८९272728634 2060.04.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणजीतेन्द्र प्रसाद दासमध्यमाञ्चल ग्रामिण विकाश बैंक समेत६ 2064.02.01  
१३272828635 2060.04.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणरमण कुमार ठाकुरमध्यमाञ्चल ग्रामिण विकाश बैंक समेत६ 2064.02.01  
४२272828635 2060.04.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणरमण कुमार ठाकुरमध्यमाञ्चल ग्रामिण विकाश बैंक समेत६ 2064.02.01  
६७272828635 2060.04.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणरमण कुमार ठाकुरमध्यमाञ्चल ग्रामिण विकाश बैंक समेत६ 2064.02.01  
९०272828635 2060.04.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणरमण कुमार ठाकुरमध्यमाञ्चल ग्रामिण विकाश बैंक समेत६ 2064.02.01  
३५४273633189 2062.06.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणचामुण्डा चलचित्र मंदिर प्रा।लि।को तर्फबाट विश्व कुमार थापानेपाल बैंक अफ सलिोन लि।समेत ६ 2066.12.24  
२२९275426407 2062.06.12 रिट निवेदनउत्प्रेषणमृदुल कोर्इरालानवलि बैंक लिमिटेडको तर्फबाट वनिय रेग्मी 2065.09.06  
१७281625709 2062.07.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणदान बहादुर बुढाथोकीराष्टि्रय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय वुढानिलकण्ठ समेत२ 2063.09.11  
५२९281726371 2062.07.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणमदन प्रसाद शर्मा ढुङ्गेलसमेत३ र नेत्र कुमार शर्मानेपाल बैंक लिमिटेड समेत५ 2069.06.07  
१६०282833844 2062.07.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुपि्रम फेसन प्रा।ली।को तर्फबाट सानुराजा गजुरेलरा।बा।बैंक कर्जा अ।तथा पुनसंरचना विभाग रामशाहपथ 2064.09.24  
283625774 2062.07.13 रिट निवेदनउत्प्रेषणकिरण प्रसाद शर्माराष्टिरय वाणिज्य बैंक,कर्जा असुली तथा पूनस्संरचना समिती 2063.11.24  
५२283625774 2062.07.13 रिट निवेदनउत्प्रेषणकिरण प्रसाद शर्माराष्टिरय वाणिज्य बैंक,कर्जा असुली तथा पूनस्संरचना समिती 2063.11.24  
५४283625774 2062.07.13 रिट निवेदनउत्प्रेषणकिरण प्रसाद शर्माराष्टिरय वाणिज्य बैंक,कर्जा असुली तथा पूनस्संरचना समिती 2063.11.24  
१९०284129525 2062.07.14 रिट निवेदनउत्प्रेषणपदम ज्योति समेत२राष्टिरय बाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय गाइघाट 2065.03.10  
284825770 2062.07.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणभरत मणि जंगमरा। वा। बैंक कर्जा असुली तथा पुनस्संरचना विभाग 2064.06.01  
५१284825770 2062.07.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणभरत मणि जंगमरा। वा। बैंक कर्जा असुली तथा पुनस्संरचना विभाग 2064.06.01  
१३७284825770 2062.07.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणभरत मणि जंगमरा। वा। बैंक कर्जा असुली तथा पुनस्संरचना विभाग 2064.06.01  
३६०288833724 2062.08.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणकृष्ण दास मानन्धरनेपाल राष्टर बैंक के। कार्यालय३ 2067.01.28  
१५७290125487 2062.08.13 रिट निवेदनउत्प्रेषणशन्तोष कुमार लामानेपाल राष्टर बैंक,केन्द्रिय कार्यालय समेत ३ र कुमारी बैंक लिमिटेडप पुतलसिडक 2064.09.18  
१९५290426913 2061.04.13 रिट निवेदनउत्प्रेषणशोभना सिंह खड्कानेपाल अरब बैंक समेत २ 2065.04.19  
२५३290425572 2062.08.14 रिट निवेदनउत्प्रेषणओम प्रकास तापडिया समेत४नेपाल राष्टर बैंक,केन्द्रिय कार्यालय समेत ३ 2065.12.06  
३१०295928784 2062.09.03 रिट निवेदनपरमादेशराजु प्रसाद चापागाईं र राम चरीत्र शाह समेतँ४प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत १२ , कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत २ र वातावरण,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समेत३ 2066.07.04  
४४५296929232 2062.09.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणमित्तल वायर इण्डष्टिज प्रा।लि।का अध्यक्ष मोहनलाल अग्रावाल समे तकर्जा सूचना केन्द्र थापाथलि र लुम्बिनि बैंक लिमिटेड कर्पोरेट कायालय समेत 2067.11.03 हेर्नुहोस
२५०298629342 2062.09.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणभगवति नेपालीकृषी विकास बैंक मुख्य कार्यालय सेमत ४ र न्यायीक पुनरावेदन समिति मुख्य कार्यालय 2065.11.30  
३६५298729343 2062.09.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणशिव राज गौतमराष्टिरय वाणिज्य बैंक,केन्द्रिय कार्यालय का तर्फ बाट माधवराज पन्थ समेत ४ र संचालक समिति राष्टरीय बाणिज्य बैंक के।का। 2067.02.05  
४९299129358 2062.09.12 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुधा् कुमारी झाकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत २ , लोक सेवा आयोग समेत ५ र कृषि विभाग हरीहर भवनसमेत ६ 2063.11.08  
१५९300029428 2062.09.14 रिट निवेदनउत्प्रेषणलक्ष्मण श्रेष्ठनेपाल राष्टर बैंक,केन्द्रिय कार्यालय समेत ३ र कुमारी बैंक लिमिटेडप पुतलसिडक 2064.09.18  
२८300229477 2062.09.14 रिट निवेदनउत्प्रेषणमिना कर्माचार्यनेपाल बंगलादेश बैंक र संचालक समिति नेपाल बंगलादेश बैंक लि। 2063.12.27  
७०300229477 2062.09.14 रिट निवेदनउत्प्रेषणमिना कर्माचार्यनेपाल बंगलादेश बैंक र संचालक समिति नेपाल बंगलादेश बैंक लि। 2063.12.27  
३१५301529557 2062.09.19 रिट निवेदनउत्प्रेषणभाइ काजि श्रेष्ठनवकि्षतिज सहकारि संस्था लि। र संचालक समिति नवकि्षतजि सहकारी संस्था लि।समेतँ३ 2066.07.10  
३१२302029567 2062.09.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणमित्तल टि स्टेट प्रा।लि।को तर्फबाट अर्चना अग्रवाल समेतमालपोत कार्यालय, झापा र नेपाल र्इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि।समेत 2066.07.09  
१९१305129742 2062.10.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणतेज नारायण श्रेष्ठप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत १२ , कृषि बिकास बैंक, मुख्य कार्यालय , अर्थ मन्त्रालय समेत र गृह मन्त्रालय समेत६ 2065.03.13  
३८३310031186 2062.10.19 रिट निवेदनउत्प्रेषणसंजय कुमार श्रेष्ठराष्टिरय वाणिज्य बैंक,केन्द्रिय कार्यालय का तर्फ बाट माधवराज पन्थ समेत ४ 2067.03.17  
३६४312126340 2061.06.14 रिट निवेदनउत्प्रेषणशिवचरण मण्डलराष्टिरय वाणिज्य बैंक के। का। समेत७ र संचालक समिति, बैंक अफ काठमाडौं 2067.02.05  
२४३314476119 2065.11.01 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणभिष्म मान श्रेष्ठनेपाल क्रडिट एण्ड कमर्स बैंक समेत 2065.11.02  
१४३315129030 2059.12.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणशोभा ढकालनेपाल बैक लिमिटेड बैंकिड। अफिस,धर्मपथ,काठमाण्डौ समेत 2064.06.20  
२९316233480 2062.11.15 रिट निवेदनउत्प्रेषणडिम्पल गोर्खालीनेपाल बंगालदेश बैंक लिमिटेड, काठमाण्डौसमेत ५ 2063.12.27  
७१316233480 2062.11.15 रिट निवेदनउत्प्रेषणडिम्पल गोर्खालीनेपाल बंगालदेश बैंक लिमिटेड, काठमाण्डौसमेत ५ 2063.12.27  
४४१316533504 2062.11.15 रिट निवेदनउत्प्रेषणनेपाल रित्रिएसन सेन्टर प्रा।लि।को तर्फबाट भरत कुमार शाक्यनेपाल राष्टर बैंक के। कार्यालय३ 2067.10.24  
३६६319440359 2062.11.26 रिट निवेदनउत्प्रेषणयुव राज शर्मासहकारी विभाग,लतिपुर समेत ५ 2067.02.09  
२२१319942881 2062.11.28 रिट निवेदनउत्प्रेषणसीताराम अग्रवालनेपाल राष्टर बैंक 2065.08.12  
२७३320228336 2058.10.19 रिट निवेदनउत्प्रेषणमधुर श्रेष्ठनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत७ 2066.03.16  
२४६321876231 2065.11.05 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणनरेन्द्र कुमार श्रेष्ठनेपाल बैंक लिमिटेड समेत५ 2065.11.06  
३८४322748288 2062.12.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणकृष्णदेव लाल कर्णराष्टिरय वाणिज्य बैंक,केन्द्रिय कार्यालय का तर्फ बाट माधवराज पन्थ समेत ४ 2067.03.17  
३०५323148584 2062.12.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणअम्वीका प्रसाद घिमिरेराष्टिरय वाणिज्य बैंक के। का। समेत७ 2066.05.21  
४४९323248589 2062.12.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणनेपाल बैंक लि।को तर्फबाट प्रकाश जंग थापाऋण असुली पुनरावेदन न्यायधिकरण काठमाण्डौ समेत ३ 2067.11.10 हेर्नुहोस
२३८326326989 2061.08.16 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुरेश वहादुर मल्लनेपाल राष्ट बैंक, के।का। समेत २ 2065.10.28  
३०330051254 2063.01.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणराजेन्द्र कुमार खेताननेपाल राष्टर बैंक 2064.04.01  
६४330051254 2063.01.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणराजेन्द्र कुमार खेताननेपाल राष्टर बैंक 2064.04.01  
१२४330051254 2063.01.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणराजेन्द्र कुमार खेताननेपाल राष्टर बैंक 2064.04.01  
३६२330026154 2061.08.30 रिट निवेदनउत्प्रेषणविरेन्द्र लाल छोटेराष्टि्रय वाणिज्य बैंक के। का। समेत५ र राष्टि्रय वाणिज्य बैंक संचालक समिति 2067.02.05  
२५५330726126 2060.10.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणरत्न प्रसाद घिमिरेमालपोत कार्यालय समेत४ र नेपाल बैंक लिमिटेड, काठमाडौं अफिस 2065.12.09  
३६३331026157 2061.09.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणराधा प्रसाद साहराष्टि्रय वाणिज्य बैंक के। का। समेत५ 2067.02.05  
२७४332928398 2058.11.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणमहेन्द्र बहादुर श्रेष्ठनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत७ 2066.03.16  
७६७335751528 2063.01.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणपूर्णराम शर्मा दवाडीनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय जोखिम व्य।डिभिजन 2073.07.22 हेर्नुहोस
१८०336851540 2063.02.02 रिट निवेदनउत्प्रेषणशुशीला पोख्रेलेनेपाल बैंक लिमिटैड शाखा कार्यालय राजविराज समेत 2065.01.05  
११337328492 2060.02.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणकेशव प्रसाद दाहालमध्यमान्चल ग्रामिण विकाश बैंक केन्द्रिय कार्यालय समेत १४ 2064.02.01  
४०337328492 2060.02.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणकेशव प्रसाद दाहालमध्यमान्चल ग्रामिण विकाश बैंक केन्द्रिय कार्यालय समेत १४ 2064.02.01  
६५337328492 2060.02.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणकेशव प्रसाद दाहालमध्यमान्चल ग्रामिण विकाश बैंक केन्द्रिय कार्यालय समेत १४ 2064.02.01  
८८337328492 2060.02.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणकेशव प्रसाद दाहालमध्यमान्चल ग्रामिण विकाश बैंक केन्द्रिय कार्यालय समेत १४ 2064.02.01  
१७१339827541 2061.10.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणचंचला रार्इ श्रेष्ठनेपाल बैंक लिमिटेड समेत२ 2064.10.29  
३६१340151608 2063.02.12 रिट निवेदनउत्प्रेषणकृष्ण बहादुर रावलकृषी विकास बैंक मुख्य कार्यालय सेमत ४ 2067.02.02  
२६६343153233 2063.03.28 देवानीलिखत वदरनेपाल बैंक लिमिटेड, धर्मपथ, काठमाडौंचरित्र विक्रम रा०ाा समेत 2066.02.06  
७६८343151821 2063.02.22 रिट निवेदनउत्प्रेषणमहन्त बहादुर महर्जननेपाल बैंक लिमिटेड प्र।का। समेत ३ 2073.07.22 हेर्नुहोस
४६344351818 2063.02.22 रिट निवेदनउत्प्रेषणयूनिक व्याम्बो प्रोडक्ट प्रा।लि।बाट डम्बरदेव अर्यालराष्टिरय वाणिज्य बैंक ,मुख्य शाखा कार्यालय काठमाण्डौ समेत २ 2063.10.28  
३१३344451814 2063.02.22 रिट निवेदनउत्प्रेषणमित्तल वायर र्इ।प्रा।लि।कम्पनीका तर्फबाट मोहनलाल अग्रवाल समेतनेपाल र्इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि।समेत 2066.07.09  
२५९344651843 2063.02.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणसंगिता त्रिपाठीलुम्बिनि बैंक लिमिटेड कर्पोरेट कायालय समेत 2066.01.14  
३९३346451915 2063.02.25 रिट निवेदनउत्प्रेषणअन्जु न्यौपानेनेपाल र्इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि।समेत 2067.03.22  
१८९346928699 2060.12.16 रिट निवेदनउत्प्रेषणरामसखी कुमारी महतोजिल्ला सहकारी कार्यालय समेत४ 2065.03.01  
२३०347229228 2059.01.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणगुरु प्रसाद अधिकारीनेपाल राष्टर बैंक समेत६ 2065.09.11  
१४०347352013 2063.02.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणधन बहादुर श्रेष्ठ समेत ँँ२नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक समेत४ 2064.06.11  
१३३347452014 2063.02.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणसविता देवि अग्रवालनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत७ 2064.04.24  
५३348052011 2063.02.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुन्तली धिताल समेतँँ४राष्टिरय वाणिज्य बैंक ,मुख्य शाखा कार्यालय 2064.03.32  
१२३348052011 2063.02.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुन्तली धिताल समेतँँ४राष्टिरय वाणिज्य बैंक ,मुख्य शाखा कार्यालय 2064.03.32  
२६५348252036 2063.02.30 रिट निवेदनउत्प्रेषणराजेन्द्र प्र।श्रेष्ठको मु।स।गर्ने रजनिश श्रेष्ठनेपाल बैंक लिमिटेड धर्मपथ समेत३ 2066.02.01  
२८७350226674 2060.12.30 रिट निवेदनउत्प्रेषणरम्भा श्रेष्ठ समेत२६९नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाण्डौं समेत४ 2066.04.28  
७६९353252241 2063.03.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रदिप कुमार चापागार्इनेपाल बैंक लिमिटेड धर्मपथ समेत३ 2073.07.22 हेर्नुहोस
७७०353652279 2063.03.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणपदम कुमार प्रधाननेपाल बैंक लिमिटेड प्र।का। समेत ३ 2073.07.22  
१४353752286 2063.03.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणलक्ष्मीनाथ नेपाल समेतँ२नेपाल बैंक लि।आदर्शनगर शाखा विरगंज 2064.03.17  
११२353752286 2063.03.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणलक्ष्मीनाथ नेपाल समेतँ२नेपाल बैंक लि।आदर्शनगर शाखा विरगंज 2064.03.17  
३१४357452643 2063.03.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणसूर्यविनायक डेभलपर्स प्रा।लि।को महेन्द्र सिंहनेपाल बैंक लिमिटेड समेत५ 2066.07.10  
३८358452634 2063.03.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणशेखर बरालने।घ।तथा साना उ।वि।बैंक लि।समेत ँँ५ 2063.11.29  
५५358452634 2063.03.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणशेखर बरालने।घ।तथा साना उ।वि।बैंक लि।समेत ँँ५ 2063.11.29  
१५८361527395 2062.01.30 रिट निवेदनउत्प्रेषणनुर प्रताप राणानेपाल राष्टर बैंक, केन्द्रीय कार्यालय 2064.09.18  
२१७361926151 2061.02.15 रिट निवेदनउत्प्रेषणगोपाल राजवंशीनविल बैंक प्रधान कार्यालय समेत२ र नविल बैंक संचालक समिति 2065.07.24  
२४०363153502 2063.03.32 रिट निवेदनउत्प्रेषणराधा देवि जोशीनेपाल बैंक लिमिटेड समेत ६ 2065.11.02  
२४१363253506 2063.03.32 रिट निवेदनउत्प्रेषणजोशि काष्ठ उद्योग प्रा।लि।को तर्फबाट मधुकर जोशीनेपाल बैंक लिमिटेड समेत ६ 2065.11.02  
२३४366928885 2062.02.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रमोद कुमार सिंहबैंक अफ काठमान्डौ लि।समेत 2065.09.21  
१३९367328889 2062.02.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणहरी प्रकाश वुढाथोकी समेत ५एभरेष्ट बैंक लि। प्रधान कार्यालय समेत ३ 2064.06.10  
२२५367927956 2061.03.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणपुरुषोत्तम लाल संघार्इनेपाल राष्टर बैंक केन्द्रीय कार्यालय समेत१० 2065.09.01  
३३३369025695 2062.02.16 रिट निवेदनउत्प्रेषणगोपाल राज राजभण्डारीकृषि बिकास बैंक, मुख्य कार्यालय 2066.09.22  
२८८369526784 2061.03.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणअर्जुन रन्जीत समेत३८नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाण्डौं समेत४ 2066.04.28  
373728942 2062.02.26 रिट निवेदनउत्प्रेषणनागेन्द्र राय यादवसहकारी विभाग,लतिपुर समेत ५ 2063.12.30  
७२373728942 2062.02.26 रिट निवेदनउत्प्रेषणनागेन्द्र राय यादवसहकारी विभाग,लतिपुर समेत ५ 2063.12.30  
१५३380726309 2062.03.20 रिट निवेदनउत्प्रेषणरविन कुमार दाहालनेपाल बैंक लिमिटेड समेत२ र मालपोत कार्यालय 2064.09.03  
३३२384229495 2062.03.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणतिर्थ नारायण महर्जनराष्टिरय बाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय गाइघाट 2066.09.14 हेर्नुहोस
२४५384729498 2062.03.28 रिट निवेदनउत्प्रेषणगोपी लाल श्रेष्ठ समेत३नेपाल बैंक लिमिटेड समेत५ 2065.11.06  
१७४454654749 2059.11.26 देवानीदर्ता वदरसिताराम कफलेसहकारी विभाग समेत 2064.11.30  
३३९738179127 2066.03.02 फुटकर निवेदनविविधनेपाल विकास बैंक लि।को तर्फबाट नि।प्र।का।अ। पूर्ण प्रसाद शर्मानेपाल राष्टृ बैंकको पत्रले नेपाल सरकार 2066.10.27  
२८६746980466 2066.04.25 रिट निवेदनउत्प्रेषणकन्हैया बहादुर प्रधाननेपाल बैंक लिमिटेड काठमाण्डौं समेत४ 2066.04.25  
१५४779859146 2062.04.19 देवानीपरमादेशरविन कुमार दाहालनेपाल बैंक लि। समेत 2064.09.03  
१६783538485 2059.04.22 देवानीविविधमहेन्द्रनगर नगर पालिका इश्वरी प्रसाद खरेल ,सुर्य बहादुर कुंवरमहेन्द्रनगर सहकारी संस्था 2063.09.10  
१४४804730763 2058.09.17 देवानीहिसाव एकिन गरी पाउंविजय लक्ष्मी गौतमनेपाल बैंक लिमिटेड 2064.06.21  
१८811337105 2059.06.02 देवानीविविधनेपाल वंगलादेश बैंकमाइली मैया ठकुरी समेत 2063.09.13  
१८७817046140 2060.04.23 देवानीपरमादेशराष्टि्रय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयतिर्थ प्रसाद प्रधान 2065.02.20  
३१७831653266 2062.09.03 देवानीनिषेधाज्ञाभार्इकाजी श्रेष्ठनवकि्षतिज सहकारी सस्था लिमिटेड स। 2066.07.10  
१५841438538 2060.05.26 देवानीविविधतेजनारायण महतोकृषि विकास बैंक शाखा का। सुनसरी समेत 2063.09.06  
२००842035486 2058.10.29 देवानीलेनदेनकृष्णकुमार पोखरेलनेपाल बैंक लिमिटेड धरान समेत ४ 2065.07.21  
२६९846853475 2062.09.19 देवानीफैसला वदरगुरु प्रसाद शर्मा समेत २राष्टि्रय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय 2066.03.02  
854540007 2060.06.27 देवानीविविधइस्लाम मिया समेत ३नेपालगंज वचत सहकारी संस्था समेत २ 2063.12.18  
६३854540007 2060.06.27 देवानीविविधइस्लाम मिया समेत ३नेपालगंज वचत सहकारी संस्था समेत २ 2063.12.18  
५९856731542 2061.06.27 देवानीअन्यसहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय नेपालगंजकृष्ण प्रशाद काप्ले 2064.02.11  
९८856731542 2061.06.27 देवानीअन्यसहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय नेपालगंजकृष्ण प्रशाद काप्ले 2064.02.11  
२३863433836 2059.09.03 देवानीविविधनेपाल फुटवेयर कम्पनि प्रा।ली।नेपाल बैंक लिमटिेड सिटि अफिस विरगंज 2063.12.22  
६८863433836 2059.09.03 देवानीविविधनेपाल फुटवेयर कम्पनि प्रा।ली।नेपाल बैंक लिमटिेड सिटि अफिस विरगंज 2063.12.22  
२५१866239562 2059.09.02 देवानीलिखत वदरराष्टि्रय बाणीज्य बैंक,शाखा कार्यालय,भोटाहिटी समेतनारायण मुल्मी 2065.12.03  
३३५882456034 2063.01.27 देवानीनिषेधाज्ञादिर्घ बहादुर लामिछानेअमरावति सहकारी संस्था लि। 2066.09.30  
३३४882556036 2063.01.27 देवानीविविधगायत्री लामिछानेअमरावति सहकारी संस्था लि। 2066.09.30  
२२887654284 2063.02.09 देवानीविविधशिवगडी सहकारी संस्था लि। कपिलवस्तुगीता देवी निरौला 2063.09.16  
१९889638951 2060.09.01 देवानीविविधदिप कुमारी बस्नेतकृषि विकास बैंक शा। का। सुनसरी समेत २ 2063.09.13  
१८३899739038 2059.11.16 देवानीविविधनेपाल इन्भेस्टमेन्ट वैंक केन्द्रिय कार्यालयनेपाल अरव बैंक केदि्रय कार्यालय काठमाण्डौ 2065.01.12  
६९906532562 2060.10.06 देवानीविविधसुरेश कुमार पन्थी समेत २०साझा भण्डार सहकारी संस्था, काठमाण्डौ समेत ४ 2063.12.22  
919438962 2060.01.10 देवानीविविधनेपालगंज बचत तथा सहकारी संस्थायाकुव खां समेत ३ 2063.12.18  
६२919438962 2060.01.10 देवानीविविधनेपालगंज बचत तथा सहकारी संस्थायाकुव खां समेत ३ 2063.12.18  
921438971 2060.01.18 देवानीविविधसिटी बचत तथा क्रृण सहकारी संस्था लि।काठमाण्डौंयाकुव खां समेत ३ 2063.12.18  
६१921438971 2060.01.18 देवानीविविधसिटी बचत तथा क्रृण सहकारी संस्था लि।काठमाण्डौंयाकुव खां समेत ३ 2063.12.18  
922042189 2061.11.19 देवानीविविधअजिजुल रहमाननेपाल बैंक लिमिटेड प्र।का। समेत ३ 2064.03.14  
५७922042189 2061.11.19 देवानीविविधअजिजुल रहमाननेपाल बैंक लिमिटेड प्र।का। समेत ३ 2064.03.14  
१०८922042189 2061.11.19 देवानीविविधअजिजुल रहमाननेपाल बैंक लिमिटेड प्र।का। समेत ३ 2064.03.14  
922142195 2061.11.19 देवानीनिषेधाज्ञाअजिजुल रहमाननेपाल बैंक लिमिटेड प्र।का। समेत ३ 2064.03.14  
५८922142195 2061.11.19 देवानीनिषेधाज्ञाअजिजुल रहमाननेपाल बैंक लिमिटेड प्र।का। समेत ३ 2064.03.14  
१०९922142195 2061.11.19 देवानीनिषेधाज्ञाअजिजुल रहमाननेपाल बैंक लिमिटेड प्र।का। समेत ३ 2064.03.14  
२५८924242308 2060.10.23 देवानीअन्यकृषि विकास बैंक वझांङदेवी प्रसाद उपाध्याय 2065.12.17  
३२934342538 2061.12.09 देवानीविविधअमेरिका प्रसाद कुर्मीसहकारी वित्तीय वकिास संस्था लि।नेपालगंज समेत ४ 2063.09.20  
२०१937239859 2060.11.14 देवानीलेनदेनहरि वहादुर श्रेष्ठनेपाल बैंक लिमिटेड धरान समेत ४ 2065.07.21  
२०२937339867 2060.11.14 देवानीलेनदेनगृहलक्ष्मी महजुनेपाल बैंक लिमिटेड धरान समेत ४ 2065.07.21  
२०३937439876 2060.11.14 देवानीलेनदेनबसन्त भुषण श्रेष्ठनेपाल बैंक लिमिटेड धरान समेत ४ 2065.07.21  
२०४937539884 2060.11.14 देवानीलेनदेनराधिका श्रेष्ठनेपाल बैंक लिमिटेड धरान समेत ४ 2065.07.21  
२०५937639892 2060.11.14 देवानीलेनदेनराम वहादुर महजुनेपाल बैंक लिमिटेड धरान समेत ४ 2065.07.21  
२०६937739901 2060.11.14 देवानीलेनदेनपूर्णमाया बस्नेतनेपाल बैंक लिमिटेड धरान समेत ४ 2065.07.21  
२०७937839941 2060.11.14 देवानीलेनदेनमुकुन्दप्रसाद अधिकारीनेपाल बैंक लिमिटेड धरान समेत ४ 2065.07.21  
२०८937939949 2060.11.14 देवानीलेनदेनपन्ना लाल शाक्यनेपाल बैंक लिमिटेड धरान समेत ४ 2065.07.21  
२०९938039952 2060.11.14 देवानीलेनदेनबिमला कठायतनेपाल बैंक लिमिटेड धरान समेत ४ 2065.07.21  
२१०938139958 2060.11.14 देवानीलेनदेनगोपाल वहादुर श्रेष्ठनेपाल बैंक लिमिटेड धरान समेत ४ 2065.07.21  
२११938239965 2060.11.14 देवानीलेनदेनविजय पदम मल्लनेपाल बैंक लिमिटेड धरान समेत ४ 2065.07.21  
२१२938339972 2060.11.14 देवानीलेनदेनगोपाल प्रसाद श्रेष्ठनेपाल बैंक लिमिटेड धरान समेत ४ 2065.07.21  
२१३938439978 2060.11.14 देवानीलेनदेनकृष्ण प्रसाद श्रेष्ठनेपाल बैंक लिमिटेड धरान समेत ४ 2065.07.21  
२१४938539983 2060.11.14 देवानीलेनदेनकृष्ण राज दाहालनेपाल बैंक लिमिटेड धरान समेत ४ 2065.07.21  
२१५938639992 2060.11.14 देवानीलेनदेनसाने वहादुर प्रधाननेपाल बैंक लिमिटेड धरान समेत ४ 2065.07.21  
२१६938739999 2060.11.14 देवानीलेनदेनध्रुब वहादुर श्रेष्ठनेपाल बैंक लिमिटेड धरान समेत ४ 2065.07.21  
४४942431649 2062.01.07 देवानीविविधहरि प्रसाद ढकालसह अध्यक्ष, राष्टिरय सहकारी विकास वोर्ड, पुल्चोक 2063.10.25  
३६945440074 2060.11.19 देवानीविविधखड्ग गोपाल आर्केड कोहकमा उमा आचार्यरा।वा।बैंक शाखा कार्यालय इटहरी 2064.01.14  
७८945440074 2060.11.19 देवानीविविधखड्ग गोपाल आर्केड कोहकमा उमा आचार्यरा।वा।बैंक शाखा कार्यालय इटहरी 2064.01.14  
१३४950040854 2060.11.20 देवानीवाली विगोसहकारी संस्था प्रा वथनाहाविन्दी देवी वैश्यनी 2064.04.27  
३३955946879 2062.02.11 देवानीविविधनिर्माण कुमार पोखरेलरा।वा।बैंक शाखा कार्यालय, भद्रपुर 2064.04.17  
१३०955946879 2062.02.11 देवानीविविधनिर्माण कुमार पोखरेलरा।वा।बैंक शाखा कार्यालय, भद्रपुर 2064.04.17  
३१961744724 2062.02.13 देवानीविविधशिला अधिकारी समेत २नेपाल बैंक लिमिटेड समेत २ 2063.09.20  
२९७974030360 2062.03.13 देवानीक्षतिपूर्तिसुरेन्द्र वहादुर न्हुच्छे प्रधाननेपाल वंगलादेश बैंक लिमिटेड 2066.05.04 हेर्नुहोस
४८974144756 2062.03.13 देवानीविविधकृषि विकास बैंक कार्यालयदिर्घराज जोशी 2063.11.06  
२६०983732949 2061.02.19 देवानीअन्यनेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालयअनिता श्रेष्ठ 2066.01.15  
२०063-AP-011158886 2063.09.14 निवेदनवेरितको आदेशमहेशराज मास्केनबिल बैंक ली ।कान्तीपथ 2063.09.16  
११५063-AP-025663413 2064.03.17 निवेदनवेरितको आदेशनेपाल राष्टर बैंक के।का। बालुवाटार समेत ७उत्तम बहादुर पुन 2064.03.19  
११६063-AP-025763414 2064.03.17 निवेदनवेरितको आदेशनेपाल राष्टर बैंक के।का। बालुवाटार समेत ७उत्तम बहादुर पुन 2064.03.19  
१५६063-CI-017355945 2063.06.01 देवानीपरमादेशसाउथ एशियन टेडिङ कं प्रा लिं को तर्फ बाट केदार भक्त श्रेष्ठबैंक अफ काठमाडौ लि। ठमेल शाखा 2064.09.12  
१०४063-CI-023156659 2063.06.29 देवानीविविधछवि लाल भुसालनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि।सिद्धार्थनगर 2064.03.08  
२७७063-CI-027256957 2063.07.03 देवानीपरमादेशराष्टिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय महेन्द्रनगर समेत ३पूर्ण कला अर्याल 2066.03.25  
१३१063-CI-031257327 2063.07.20 देवानीपरमादेशमित्तल टी। इण्डस्िटरज प्रा।लि का संचालक अर्चना अग्रवालहमिालय बैंक लिमिटेड मुख्य कार्यालय ठमेल समेत ३ 2064.04.17  
१७९063-CI-045858321 2063.08.21 देवानीनिषेधाज्ञाकृष्ण लक्ष्मी पाठकमाछापुछ्रे बैंक लि। शाखा कार्यालय वीरगंज 2064.12.14  
२५७063-CI-047458347 2063.08.22 देवानीविविधरा।वा।बैंक शाखा कार्यालय परासीआन्ही कुर्मी समेत ४ 2065.12.16  
९९063-CI-047958386 2063.08.24 देवानीपरमादेशभभिखन साह तेलीरा।वा। बैंक शाखा कार्यालय कलैया वारा समेत ६ 2064.02.17  
१८४063-CI-054258654 2063.09.03 देवानीपरमादेशरा।वा। बैंक शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरबल बहादुर पाल 2065.01.12  
४४७063-CI-066259531 2063.10.08 देवानीपरमादेशलुम्बिनि बैंक लिमिटेड कर्पोरेट कायालय समेतमित्तल वायर इन्टष्टिरज प्रा। लि। 2067.11.03 हेर्नुहोस
१५५063-CI-066459534 2063.10.10 देवानीअन्यहमिालय बैंक लिमिटेड मुख्य कार्यालय ठमेल समेत ३विनोद कुमार क्याल 2064.09.10  
३२६063-CI-067059542 2063.10.11 देवानीनिषेधाज्ञाकृष्ण चन्द्र झाराष्टि्रय बाणीव्य बैंक शाखा कार्यालय, विशालवजार 2066.08.05  
११०063-CI-067759550 2063.10.12 देवानीनिषेधाज्ञामुल चन्द्र चौरसियाराष्टिरय वाणिज्य बैंक,केन्द्रिय कार्यालय का तर्फ बाट माधवराज पन्थ समेत ४ 2064.07.15  
१४६063-CI-067759550 2063.10.12 देवानीनिषेधाज्ञामुल चन्द्र चौरसियाराष्टिरय वाणिज्य बैंक,केन्द्रिय कार्यालय का तर्फ बाट माधवराज पन्थ समेत ४ 2064.07.15  
३०७063-CI-077160370 2063.11.22 देवानीपरमादेशराधा देवी जोशीनेपाल बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय रौतहट, गौर 2066.06.22  
३८२063-CI-077260371 2063.11.22 देवानीनिषेधाज्ञाकिटनी कार्पेट प्रा।लि।समेत को तर्फबाट कशिोर कुमार खनाल समेत २नेपाल राष्टर बैक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन वभिाग 2067.03.10  
२६४063-CI-084960890 2063.12.19 देवानीनिषेधाज्ञा परमादेशराष्टिररय वाणिज्य बैंकगोपाल मान श्रेष्ठ समेत २ 2066.01.31  
४१५063-CI-089661146 2063.12.26 देवानीकरार वमोजिमअध्यक्ष,संचालक समिति बैंक अफ काठमाडौंकृष्ण बहादुर श्रेष्ठ 2067.07.23  
४२४063-CI-092361333 2064.01.04 देवानीलिखत वदरनव नेपाल बचत तथा रोजगार सहकारी सं लि।को तर्फबाट उमा बरालसम्झना खनाल समेत २ 2067.08.19  
२६७063-CI-096661589 2064.01.13 देवानीपरमादेशराम बहादुर थापाराष्टिररय वाणिज्य बैंक 2066.02.14  
३६९063-CI-104762178 2064.02.03 देवानीनिषेधाज्ञानरेश मान शाक्य समेत ३ओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था लि। 2067.02.11  
२७२063-CI-106862497 2064.02.16 देवानीअन्यप्रकास चन्द्र श्रेष्ठहमिालय बैंक लिमिटेड मुख्य कार्यालय ठमेल समेत ३ 2066.03.15  
४३०063-CI-113563124 2064.03.03 देवानीविविधरा। वा। बैंक के।का। समेतन्यू जगत्रदेवी निर्माण सेवाका प्रो। 2067.09.12  
४२५063-CR-051561337 2064.01.04 फौजदारीजालसाजीनव नेपाल बचत तथा रोजगार सहकारी सं लि।को तर्फबाट उमा बरालसम्झना खनाल समेत २ 2067.08.19  
१०२063-RE-010260260 2063.11.18 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनमहेशराज मास्केनवलि बैंक लिमिटेड समेत २ जना 2064.04.17  
१०३063-RE-010260260 2063.11.18 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनमहेशराज मास्केनवलि बैंक लिमिटेड समेत २ जना 2064.04.17  
१०५063-RE-010260260 2063.11.18 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनमहेशराज मास्केनवलि बैंक लिमिटेड समेत २ जना 2064.04.17  
१२९063-RE-010260260 2063.11.18 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनमहेशराज मास्केनवलि बैंक लिमिटेड समेत २ जना 2064.04.17  
१०063-RI-053057557 2063.07.29 देवानीलेनदेनरमेश वावु श्रेष्ठहमिालय बैंक लिमिटेड मुख्य कार्यालय ठमेल समेत ३ 2064.05.07  
७३063-RI-053057557 2063.07.29 देवानीलेनदेनरमेश वावु श्रेष्ठहमिालय बैंक लिमिटेड मुख्य कार्यालय ठमेल समेत ३ 2064.05.07  
१३५063-RI-053057557 2063.07.29 देवानीलेनदेनरमेश वावु श्रेष्ठहमिालय बैंक लिमिटेड मुख्य कार्यालय ठमेल समेत ३ 2064.05.07  
२५२063-RI-066457981 2063.08.15 देवानीअन्यशुशिल नाहटाराष्टि्रय बाणीज्य बैंक,शाखा कार्यालय,भोटाहिटी समेत 2065.12.05  
२७५063-RI-091159521 2063.10.12 देवानीहिसाव एकिन गरी पाउंसलोनिज फेसन इन्डस्ट्रीको प्रो।विभु कायस्थराष्टि्रय बाणीव्य बैंक शाखा कार्यालय, विशालवजार 2066.03.19  
१४९063-RI-156862503 2064.02.17 देवानीहक कायमहिमालय सहकारी संस्था लि।कृषि वकिास वैंक वैकिङ कार्यालय समेत ३ 2064.08.09  
१५०063-RI-156962504 2064.02.17 देवानीहक कायमहिमालय सहकारी संस्था लि।कृषि वकिास वैंक वैकिङ कार्यालय समेत ३ 2064.08.09  
१०७063-RI-165763085 2064.03.07 देवानीलिखत वदरनेपाल बंगलादेश बैंक के।का। समेतसन्तोश कुमार शाह समेत 2064.03.21  
११४063-RI-165763085 2064.03.07 देवानीलिखत वदरनेपाल बंगलादेश बैंक के।का। समेतसन्तोश कुमार शाह समेत 2064.03.21  
११८063-RI-165763085 2064.03.07 देवानीलिखत वदरनेपाल बंगलादेश बैंक के।का। समेतसन्तोश कुमार शाह समेत 2064.03.21  
१०६063-RI-165863087 2064.03.07 देवानीदर्ता वदरनेपाल बंगलादेश बैंक के।का। समेतसन्तोश कुमार शाह समेत 2064.03.21  
११३063-RI-165863087 2064.03.07 देवानीदर्ता वदरनेपाल बंगलादेश बैंक के।का। समेतसन्तोश कुमार शाह समेत 2064.03.21  
११७063-RI-165863087 2064.03.07 देवानीदर्ता वदरनेपाल बंगलादेश बैंक के।का। समेतसन्तोश कुमार शाह समेत 2064.03.21  
१९६063-RV-005256316 2063.06.05 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणहरि लाल ज्ञवाली समेत ६नेपाल राष्टर बैंक,केन्द्रिय कार्यालय समेत ३ 2065.04.22  
७८७063-RV-012859480 2063.10.09 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणनेपाल वंगलादेश बैंक लिमिटेडलुनकरण दास चौधरी समेत३ 2073.09.22  
१९८063-RV-016060349 2063.11.14 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणनेपाल सरकार कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयपम्फा देबी रार्इ 2065.05.05  
३९९063-WO-000453768 2063.04.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणचन्द्र बहादुर कार्किराष्टिरय बाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय गाइघाट 2067.04.07  
२९०063-WO-001553798 2063.04.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणरमेश प्रसाद गौतमराष्टिरय वाणिज्य बैंक के। का। समेत७ 2066.04.32 हेर्नुहोस
२९१063-WO-001653800 2063.04.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणकृष्ण प्रसाद फुयांलराष्टिरय वाणिज्य बैंक,केन्द्रिय कार्यालय का तर्फ बाट माधवराज पन्थ समेत ४ 2066.04.32 हेर्नुहोस
२९२063-WO-001753802 2063.04.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणराम बहादुर खडकाराष्टिरय वाणिज्य बैंक,केन्द्रिय कार्यालय का तर्फ बाट माधवराज पन्थ समेत ४ 2066.04.32 हेर्नुहोस
२९३063-WO-001853803 2063.04.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणउदय बहादुर कार्कीराष्टिरय वाणिज्य बैंक,केन्द्रिय कार्यालय का तर्फ बाट माधवराज पन्थ समेत ४ 2066.04.32 हेर्नुहोस
१४१063-WO-001953789 2063.04.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणरुद्र प्रसाद श्रेष्ठनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक समेत४ 2064.07.21  
१४७063-WO-001953789 2063.04.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणरुद्र प्रसाद श्रेष्ठनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक समेत४ 2064.07.21  
२३६063-WO-004653986 2063.04.14 रिट निवेदनउत्प्रेषणपदमा देवि पोखरेलकृषि विकास बैंक लि।मुख्य कार्यालय काठमाण्डँै समेत ६ 2065.10.15  
३९063-WO-011754618 2063.04.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणशेखर बरालनेपाल घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंक ली। समेत ँँ५ 2063.11.29  
५६063-WO-011754618 2063.04.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणशेखर बरालनेपाल घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंक ली। समेत ँँ५ 2063.11.29  
१८५063-WO-019255379 2063.05.18 रिट निवेदनउत्प्रेषणचिरन्जीवि कट्टेल समेतँँ२नेपाल बैंक लिमिटेड प्र।का। समेत ३ 2065.01.24  
२८९063-WO-024955857 2063.05.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रल्हाद भक्त खरेल समेतँँ७नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय जोखिम व्य।डिभिजन 2066.04.28 हेर्नुहोस
३०३063-WO-027956133 2063.06.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणज्ञन बहादुर बस्नेतनेपाल बैक लिमिटेड बैंकिड। अफिस,धर्मपथ,काठमाण्डौ समेत 2066.05.17  
२४९063-WO-031656401 2063.06.25 रिट निवेदनउत्प्रेषणसीताराम प्रसार्इं समेतँ५नेपाल राष्टर बैंक के। कार्यालय३ 2065.11.29  
४४२063-WO-037657187 2063.07.20 रिट निवेदनउत्प्रेषणनिर बहादुर कार्किसिद्धेश्वर सहकारी संस्था लि। सन्धिुली समेत ँँ१३ 2067.10.25  
१३८063-WO-038157194 2063.07.20 रिट निवेदनउत्प्रेषणतेज बहादुर घिमिरेराष्टिरय वाणिज्य बैंक ,मुख्य शाखा कार्यालय 2064.06.01  
५३०063-WO-039657304 2063.07.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणमदन प्रसाद शर्मा समेतँँ३नेपाल बैंक लिमिटेड समेत५ 2069.06.07  
२६३063-WO-044957671 2063.08.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणफुलचोकि साझा संस्था लि।को तर्फबाट जोग बहादुर महर्जनकृषि बिकास बैंक, मुख्य कार्यालय 2066.01.29  
२९८063-WO-049057927 2063.08.14 रिट निवेदनउत्प्रेषणउत्तर कुमार श्रेष्ठनेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय 2066.05.09  
२९९063-WO-049157928 2063.08.14 रिट निवेदनउत्प्रेषणपरेश कुमार श्रेष्ठनेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय 2066.05.09  
४५०063-WO-057858759 2063.09.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणस्वराज शाक्य समेतँँ२६९नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय जोखिम व्य।डिभिजन 2067.11.15 हेर्नुहोस
४२३063-WO-060258977 2063.09.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणनविन उप्रेतीनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक के।को समेत ३ 2067.08.19  
२८५063-WO-065859360 2063.10.01 रिट निवेदनउत्प्रेषणकन्हैया बहादुर प्रधाननेपाल बैंक लिमिटेड धरान समेत ४ 2066.04.25  
३०१063-WO-069659668 2063.10.19 रिट निवेदनउत्प्रेषणतिर्थ नारायण श्रेष्ठ समेतँँ८नेपाल राष्टर बैंक के। कार्यालय३ 2066.05.15  
४३063-WO-071459744 2063.10.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुभद्रा मास्केराष्टिरय बाणीज्य बैंक धरान शाखा सुनसरी समेतँँ२ 2064.03.28  
४५063-WO-071459744 2063.10.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुभद्रा मास्केराष्टिरय बाणीज्य बैंक धरान शाखा सुनसरी समेतँँ२ 2064.03.28  
६०063-WO-071459744 2063.10.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुभद्रा मास्केराष्टिरय बाणीज्य बैंक धरान शाखा सुनसरी समेतँँ२ 2064.03.28  
१२२063-WO-071459744 2063.10.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुभद्रा मास्केराष्टिरय बाणीज्य बैंक धरान शाखा सुनसरी समेतँँ२ 2064.03.28  
२५४063-WO-072959864 2063.10.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणनवलि बैंक लिमिटेडको तर्फबाट वनिय रेग्मीपुनरावेदन अदालत पाटन समेत ९ 2065.12.07  
२६१063-WO-074059929 2063.11.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणकेदार बस्नेत समेतँँ२कृषि विकास बैंक लिमिटेड 2066.01.23  
२६२063-WO-078260233 2063.11.18 रिट निवेदनउत्प्रेषणकेदार वस्नेत समेतँँ२कृषि बिकास बैंक, मुख्य कार्यालय 2066.01.23  
२४२063-WO-082360510 2063.12.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुन्दर मान डंगोलनेपाल राष्टर बैंक केन्द्रिय कार्यालय समेतँँ६ 2065.11.02  
४३१063-WO-083360599 2063.12.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणदेवि संग्रौलापू।ग्रा।व।िबैंक ल।िप्रशासन तथा जनशत्ति व।िवभिाग समेतँँ२ 2067.09.25  
२१८063-WO-083760622 2063.12.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणचन्द्र कुमारी नेपाल समेतँँ२कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय भक्तपुर समेतँँ२ 2065.07.26  
२५६063-WO-084060626 2063.12.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुवास चन्द्र आचार्यनेपाल बैंक लिमिटेड काठमाण्डौं समेत४ 2065.12.11  
४१२063-WO-086260744 2063.12.19 रिट निवेदनपरमादेशदिगम्बर झाकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत६ 2067.07.15  
१४८063-WO-092861430 2064.01.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणपाथिभरा एग्रो र्फटिलाइजरप्रा।ली।को तर्फबाट अमित कुमार साहनेपाल विकास बैंक लि।समेतँँ४ 2064.07.22  
३०६063-WO-103062053 2064.02.02 रिट निवेदनउत्प्रेषणरुद्र बहादुर हुमागार्इराष्टिरय बाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय गाइघाट 2066.05.30  
३६८063-WO-103362097 2064.02.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणनरेश मान शाक्य समेतँँ३ओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था ली। 2067.02.11  
४५३063-WO-110362606 2064.02.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणमनोज कुमार चापागार्इपूर्वाञ्चल ग्रामिण विकाश बैंक लि। समेत २ 2067.12.06  
४४४063-WO-114563015 2064.03.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणशिव नारायण चौधरीराष्टिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय महेन्द्रनगर समेत ३ 2067.11.02  
३००063-WO-115763083 2064.03.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणखैरुहिदन अन्सारी समेत२नेपाल बैंक लि।मुख्य कार्यालय समेत ३ 2066.05.09  
१३६064-AP-003365065 2064.05.09 निवेदनवेरितको आदेशपुष्प ज्याति कंशाकारनेपाल बैंक ली। प्र।का। समेत 2064.05.13  
२२३064-CI-010765225 2064.05.06 देवानीपरमादेशदुर्गा बचततथा रिण सहकारी संस्था लि। का तर्फबाट राजेश श्रेष्ठसीतादेवी साह 2065.08.25  
२३७064-CI-043967757 2064.08.14 देवानीपरमादेशहिमालयन टी।कमर्श प्रा।लि समेतबैंक अफ काठमाडौ समेत ३ 2065.10.23  
४२९064-CI-052968257 2064.09.09 देवानीपरमादेशमिथिला न्यौपानेराष्टिरय वाणिज्य बैंक, कटहरी शाखा मोरंग 2067.09.08 हेर्नुहोस
३१९064-CI-079169978 2064.12.03 देवानीलेनदेनसूर्य कुमारी श्रेष्ठउद्धव राज नराल , शेखर प्रसाद पराजुली र पञ्चकन्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि 2066.07.15  
३२०064-CI-079269984 2064.12.03 देवानीलेनदेनमोहन प्रसाद श्रेष्ठउद्धवराज नराल समेत , शेखर प्रसाद पराजुली र पञ्चकन्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि 2066.07.15  
३२७064-CI-081770138 2064.12.06 देवानीअन्यसिताराम काफ्लेसहकारी विभाग समेत७ , जिल्ला सहकारी संस्था, नेपालगंज बांके , जिल्ला सहकारी कार्यालय, सर्लाही मलंगवा , जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही मलंगवा , मालपोत कार्यालय, सर्लाही , लुम्बिनी कोँअपरेटिभ लि। नेपालगंज बांके र एन।एम।वि।बैंक लि।बबरमहल 2066.08.22  
५१६064-CI-081870139 2064.12.06 देवानीफैसला वदरइन्दिरा देवी शर्मानेपाल बैक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत ५ , नेपाल बैंक लि। काठमाडांै मुख्य अफिस र श्रद्धा कन्स्टरक्सन 2069.02.16  
२४७064-CI-082470160 2064.12.07 देवानीनिषेधाज्ञा परमादेशकृषि विकास बैंक वर्दिया समेत , कृ वि बैं का प्रवन्धक धनीराम गोडिया , कृ वि बैं वर्दियाका शाप्र सुरेशकमल पोख्रेल र कृ वि बैं उपशाखा राजापुर वर्दियासविता वहेल समेत , अश्वनी नाथ वहेल , संदीप वहेल र स्मृति वहेल 2065.11.08  
४९१064-CI-082570178 2064.12.07 देवानीनिषेधाज्ञाश्याम सुन्दर खेतान र सहस्त्र फूड र्इण्डष्टिरज प्रां लि।राष्टिय वाणिज्य वैक केन्द्रिय कार्यालय ४ र राष्टिरय वाणिज्य बैंक शाखा का। नेपालगंज 2068.07.24  
३५५064-CI-098571451 2065.02.26 देवानीनिषेधाज्ञासहकारी वित्तीय संस्था लि। नेपालगंजविजयमान पति 2066.12.26  
३८१064-CI-098871502 2065.02.30 देवानीनिर्णय वदरललित सरावगी समेत र विजय कुमार सरावगीबैंक अफ काठमान्डौ लि।समेत र ऐ ऐ को सञ्चालक समिति 2067.03.06  
३८०064-CI-098971505 2065.02.30 देवानीलिखत वदरललित सरावगी समेत र विजय कुमार सरावगीबैंक अफ काठमान्डौ लि।समेत र तारा कारंजित समेत 2067.03.06  
२९४064-CR-047868577 2062.08.14 फौजदारीअन्यएभरेष्ट बैंक लि।आन्तरिक राजश्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं 2066.04.32  
४४३064-MS-000971206 2065.02.09 फौजदारीअदालतको अवहेलनागोवर्धनदास खेतानशाखा प्रवन्धक, रा। वा। बैंक नेपालगंज , प्रमुख, नेपालगंज नगरपालिक, नेपालगंज , मापो अधिकृत पुष्पध्वज खत्री र प्रमुख कानुन शाखा माधवराज पन्त 2067.10.27 हेर्नुहोस
३७८064-MS-001271584 2065.03.03 फौजदारीअदालतको अवहेलनाइसराइलमियां धुनिया समेत र वहिरी धुनियायीत्रियटिभ नेपाल वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। वारा समेत र ऐ ऐ संस्थाको तत्कालिन अध्यक्ष जावेद महम्मद 2067.02.28  
१५१064-RE-006666572 2064.06.22 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनराजेन्द्र सिंहनेपाल घरेलु तथा साना उद्योग बिकास बैंक समेत ८ 2064.08.23  
१५२064-RE-008967220 2064.08.04 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनउत्तम बहादुर पुनने।रा।बैंक के।का।समेत ९ 2064.08.23  
३४६064-RI-009464326 2064.04.16 फौजदारीकिर्ते जालसांजीमधुसुधन पुरीनेपाल वंगलादेश बैंक समेत 2066.12.13  
३०४064-RI-016864551 2064.04.29 फौजदारीलुटपिटराजकुमार महतोसाना किसान सहकारी संस्था लि। 2066.05.19  
१६१064-RI-061267396 2064.08.11 देवानीअन्यविश्वास लोहनी समेतनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि।सिद्धार्थनगर 2064.09.26  
१६४064-RI-061367400 2064.08.11 देवानीलिखत वदरविश्वास लोहनी समेतनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि।सिद्धार्थनगर 2064.09.26  
१६७064-RI-061467402 2064.08.11 फौजदारीजालसाजीविश्वास लोहनी समेतनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि।सिद्धार्थनगर 2064.09.26  
१६५064-RI-061567406 2064.08.11 देवानीलिखत वदरविश्वास लोहनी समेतनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि।सिद्धार्थनगर 2064.09.26  
१६८064-RI-061667414 2064.08.11 फौजदारीजालसाजीविश्वास लोहनी समेतनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि।सिद्धार्थनगर 2064.09.26  
१६२064-RI-061767415 2064.08.11 देवानीअन्यविश्वास लोहनी समेतनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि।सिद्धार्थनगर 2064.09.26  
१६९064-RI-061867416 2064.08.11 फौजदारीजालसाजीविश्वास लोहनी समेतनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि।सिद्धार्थनगर 2064.09.26  
१६३064-RI-061967417 2064.08.11 देवानीअन्यविश्वास लोहनी समेतनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि।सिद्धार्थनगर 2064.09.26  
१६६064-RI-062067419 2064.08.11 देवानीलिखत वदरविश्वास लोहनी समेतनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि।सिद्धार्थनगर 2064.09.26  
२३९064-RI-064967571 2064.08.18 देवानीनिर्णय वदरनेपाल विकास वैकनेपाल राष्ट बैंक, के।का। समेत २ 2065.10.29  
१७२064-RI-093369246 2064.11.02 देवानीअन्यगुरास खाद्य उद्योग प्रा।ली।सगुन सहकारी संस्था लि। 2064.11.30  
१७३064-RI-093469247 2064.11.02 देवानीलेनदेनकेशवभक्त प्रधानाङसगुन सहकारी संस्था लि। 2064.11.30  
३७०064-RI-093669261 2064.11.03 फौजदारीजालसाजीसोमराज धितालसगरमाथा बचत तथा रीण सहकारी संस्था लि। समेत 2067.02.12  
२७८064-RI-099269589 2064.11.20 देवानीअन्यमोर्डन डेनिम लि।नेपाल बंगलादेश बैंक के।का। समेत 2066.03.26  
१७५064-RI-103370018 2064.12.03 देवानीदर्ता वदरविदुर के।सी।समेत र सुन्तला के।सी।यती वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि।समेत , निरजा कोर्इराला र सावित्री कार्की 2064.12.10  
१७६064-RI-103470023 2064.12.03 देवानीनिर्णय वदरविदुर के।सी।समेत र सुन्तला के।सी।यति वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। , सुधिर कुमार शर्मा , ज्ञान प्रसाद शर्मा , डम्वर प्रसाद ढुंगेल , सुरेन्द्र नाथ रिमाल , मिथिला वास्कोटा , रेनु शर्मा , राजु शर्मा , शुसिला रेग्मी , शिसिर कुमार रेग्मी र दिपान्जली खकुरेल 2064.12.10  
१७७064-RI-103570027 2064.12.03 फौजदारीजालसाजीविदुर के।सी।समेत र सुन्तला के।सी।यती वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। , सावित्री कार्की , शंकर थपलिया र कुमार नगरकोटी 2064.12.10  
१७८064-RI-103670030 2064.12.03 फौजदारीजालसाजीविदुर के।सी।समेत र सुन्तला के।सी।निरजा कोर्इराला , शंकर थपलिया , कुमार नगरकोटी र यती वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। 2064.12.10  
१९९064-RI-147872043 2065.03.30 फौजदारीजालसाजीराजन के।सी।रा।वा।बैंक शाखा कार्यालय लालबन्दीका प्रबन्धक मनोजकुमार बर्मा 2065.05.15  
१८१064-WO-004864314 2064.04.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणडा।सूर्य कान्त घिमिरेकृषी तथा सहकारी मंत्रालय समेत ३ 2065.01.06  
१८२064-WO-004964317 2064.04.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणअनिल कृष्ण प्रसार्इकृषी तथा सहकारी मंत्रालय समेत ३ 2065.01.06  
३२३064-WO-008764719 2064.04.32 रिट निवेदनउत्प्रेषणराष्टि्रय बाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, बेलवारी, मोरङगुल्मी जिल्ला अदालत 2066.07.22  
४८९064-WO-020265642 2064.05.28 रिट निवेदनउत्प्रेषणजगदिश प्रसाद चौहाननेपाल बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय रौतहट, गौर 2068.07.20  
३३०064-WO-031466426 2064.06.18 रिट निवेदनप्रतिषेधविश्वराज श्रेष्ठ समेत२नेपाल बंगलादेश बैंक लि।समेत२ 2066.09.02  
१४५064-WO-032266470 2064.06.20 रिट निवेदनउत्प्रेषणसिद्बार्थ बैंक लिमिटेडअर्थ मन्त्रालय समेत४ 2064.06.21  
३२४064-WO-037866684 2064.07.12 रिट निवेदनउत्प्रेषणडा।राघव किशोर भट्टरार्इकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्वदता समितिको कार्यालय सिंहदरवार समेत४ 2066.07.23  
४९९064-WO-038166714 2064.07.13 रिट निवेदनउत्प्रेषणनेपाल बैंक लि।प्रधान कार्यालय समेतश्रम अदालत कनठमाण्डौं समेत३ 2068.09.24 हेर्नुहोस
२७१064-WO-038566724 2064.07.13 रिट निवेदनउत्प्रेषणने।इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि।को तर्फबाट ज्योति प्रकाश पाण्डेका।म।न।पा।समेत 2066.03.14  
३५१064-WO-043466977 2064.07.28 रिट निवेदनउत्प्रेषणसिद्धेश्वर कुमार सिंहनेपाल राष्टर बैंक, केन्द्रीय कार्यालय 2066.12.24  
५१७064-WO-044767160 2064.08.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणजिवनमल चौरडियानेपाल राष्टर बैंक केन्द्रिय कार्यालय समेतँँ६ 2069.02.16 हेर्नुहोस
२३३064-WO-045267183 2064.08.04 रिट निवेदनउत्प्रेषणनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड,प्र।का। रुपन्देेेेेेेेेेेहीपुनरावेदन अदालत वुटवल समेत ६ 2065.09.20  
४७८064-WO-053767861 2064.09.01 रिट निवेदनउत्प्रेषणराम सिकिल चौधरीकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत ५ 2068.05.06  
१८६064-WO-053967876 2064.09.01 रिट निवेदनउत्प्रेषणविन्न्दु कुमारी राणारा।वा।बैंक शाखा कार्यालय ठमेल समेत २ 2065.02.08  
४०६064-WO-059968186 2064.09.18 रिट निवेदनउत्प्रेषणथम्म लाल शर्मानेपाल राष्ट बैंक, के।का। समेत २ 2067.04.27  
४८६064-WO-062268282 2064.09.23 रिट निवेदनपरमादेशकेशवकान्त पौडेलराष्टि्य वाणिज्य बैंक, के।का। समेत ६ 2068.07.07 हेर्नुहोस
४३६064-WO-063268394 2064.09.26 रिट निवेदनउत्प्रेषणराष्टिरय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालयकाठमाण्डौ जिल्ला अदालत समेत ४ 2067.10.11  
३५२064-WO-064168479 2064.09.30 रिट निवेदनउत्प्रेषणअशोक शाहकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स।३ 2066.12.24  
३९२064-WO-067468720 2064.10.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणचन्द्र किरण श्रेष्ठ समेत ६कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत ४ 2067.03.21  
१७०064-WO-068568797 2064.10.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणकृष्ण कुमार बन्जाडैकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत ८ 2064.10.15  
४२६064-WO-072669120 2064.10.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रकाश राज शर्मा समेत ५कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सिंहदरवार समेत १३ 2067.08.28  
१९७064-WO-078569612 2064.11.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणदेवीका भट्टराष्टि््रय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय समेत ४ 2065.04.28  
३७७064-WO-080269845 2064.11.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणइसरार्इल मिया धुनिया समेत ४त्रियटिभ नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिं। समेत ६ 2067.02.28  
२२६064-WO-084670283 2064.12.15 रिट निवेदनपरमादेशरत्ना गुरुङकृष तिथा सहकारी मन्त्रालयका कृष सिचिव संचालक समितिको अध्यक्ष सिंहदरवार काठमाण्डौ 2065.09.03  
१८८064-WO-086970389 2064.12.22 रिट निवेदनउत्प्रेषणसिढजि।फिन्को प्रा।लि।सानेपा ल।पु।को तर्फबाट महेशराज पन्तनेपाल राष्टर बैंक प्रधान कार्यालय समेत ८ 2065.02.24  
४९५064-WO-089870806 2065.01.22 रिट निवेदनपरमादेशडा।राजेश ठाकुरकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत ७ 2068.09.05 हेर्नुहोस
२७०064-WO-091770943 2065.01.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणकृषि बिकाश बैंक मुख्य नगर शाखा कार्यालय विराटनगरपुनरावेदन अदालत विराटनगर समेत २ 2066.03.09  
२४८064-WS-003370908 2065.01.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणकेदार मैनालीसंचालक समिती, रा।वा।बैंक के।का। समेत ४ 2065.11.15  
२२७065-CI-010473256 2065.05.26 देवानीपरमादेशअमृत महर्जनराष्टिरय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय र ऐ बैंक शाखा कार्यालय, सिंहदरबार 2065.09.03  
५०२065-CI-011073351 2065.05.30 देवानीविविधराजेन्द्र चौडरियाराष्टिररय वाणिज्य बैंक र राष्टिय वाणिज्य वैक केन्द्रिय कार्यालय ४ 2068.10.08  
३०२065-CI-018174203 2065.07.20 देवानीलिखत वदरसुधा खड्काकृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय, भक्तपुर र रमेश खड्का समेत 2066.05.16  
४०८065-CI-023374652 2065.08.12 देवानीनिषेधाज्ञाझगबहादुर डगौराजिल्ला वन कार्यालय, कंचनपुर समेत , ऐका वन अधिकृत बाबुराम भण्डारी , कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, बेँसीशहर(१०, लमजुङ र अध्यक्ष, राष्टिरय वाण्िज्या बैंक, सिंहदरबार प्लाजा 2067.05.10  
३१८065-CI-031375450 2065.09.18 देवानीनिषेधाज्ञामनोज कुमार प्रसैंला यादवनेपाल राष्टर बैक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन वभिाग , नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय , अर्थ मन्त्रालय समेत , ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय , महानगरीय प्रहरी प्रभाग, सातदोवाटो ललितपुर र महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर 2066.07.12  
४९४065-CI-038175885 2065.10.15 देवानीलिखत वदरसुकुमारीदेवी शर्मानेपाल बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय, विराटनगर 2068.08.28 हेर्नुहोस
५३३065-CI-040376082 2065.10.22 देवानीनिषेधाज्ञाएक्मी वचत तथा ऋण सहकारी संस्थामेघा चौधरी 2069.06.11  
३३८065-CI-048476607 2065.11.19 देवानीनिर्णय वदरनेपाल विकास वैकनेपाल राष्टर बैंक , व्यवस्थापन समिति, फकीरा गिरी रा।ग िउ।मा।वि।, वारा , संचालक समिति, नेपाल राष्टर वै।क , गभर्नर, नेपाल राष्टर वैंक , डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्टर वैंक , नीति निर्देशन कार्यान्वयन समिति, नेपाल राष्ट्र बैक र वित्तिय संस्था सुपरिवेक्षण वभिाग, नेपाल राष्ट वैंक 2066.10.27  
४६६065-CI-051076812 2065.11.22 देवानीनिषेधाज्ञा परमादेशनेपाल टूथ प्रडक्स प्रा।लि।औद्योगिक क्षेत्रनेपाल बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय भुगोलपार्क, काठमाण्डौ , पाटन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि। र ऐको प्रधान कार्यालय, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र 2068.03.17  
५०८065-CI-069478235 2066.01.28 देवानीपरमादेशराष्टिरय बाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय गाइघाट र र्ेऐका प्रवन्धक उत्तमबहादुर चौहाननरेश कुमार साह 2069.01.07  
१०१९065-CI-078478867 2066.02.21 देवानीलिखत वदरनेपाल बैंक लि। प्रधान कार्यालय समेत ३चरित्रविक्रम राणा र सुरेशकुमार क्षेत्री 2076.01.30  
१०१८065-CI-078578876 2066.02.21 देवानीअन्यनेपाल बैंक लिमटिेड, शाखा कार्यालय, टिकापुर र नेपाल बैंक लि। प्रधान कार्यालय समेत ३सम्राट शमशेर जवरा 2076.01.30 हेर्नुहोस
३९५065-CI-081679218 2066.03.02 देवानीपरमादेशराष्टिय वाणिज्य वैक केन्द्रिय कार्यालय ४ र राष्टिरय वाणिज्य बैंक ,मुख्य शाखा कार्यालयशोभादेवी रार्इ 2067.03.31  
२७६065-LE-006275246 2065.09.03 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय काठमाडौंनेपाल बंगलादेश बैंक 2066.03.23  
३४३065-LE-010677400 2065.12.20 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय काठमाडौंहमिालयन बैंक लिमिटेड 2066.11.14  
३१६065-MS-001276835 2065.12.07 फौजदारीअदालतको अवहेलनासूर्य विनायक डेभलपर्स प्रा। लि।नेपाल बैंक लिमिटेड, सिद्धार्थनगर , नेपाल बैक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत ५ , नेपाल बैंक लिमिटेड, काठमाडौं अफिस , व्यवस्थापन समिति, फकीरा गिरी रा।ग िउ।मा।वि।, वारा , विनोद आत्रेय, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ऐ ऐ , भरत कार्की, अध्यक्ष ऐ ऐ र महेन्द्र सुगर एण्ड जनरल इण्डष्टिरज प्रा। लि। 2066.07.10  
४४६065-MS-002078974 2066.02.28 फौजदारीअदालतको अवहेलनामोहन लाल अग्रवाल र सुरेश कुमार अग्रवाललुम्बिनी बैंक लि। संचालक समितिका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठ , ऐका महाप्रवन्धक सोभनदेव पन्त र मित्तल इण्डष्टिरज प्रा। लि।,का प्र नि महेश कुमार अग्रवाल 2067.11.03 हेर्नुहोस
३३७065-RI-041874298 2065.07.28 फौजदारीजालसाजीरा।वा।बैंक विराटनगरको तर्फबाट प्र।तिल वत्रिम बानीयाचक्र बहादुर कार्की र माधव कुमार थापा 2066.10.20  
२३२065-RI-055175150 2065.09.09 देवानीहिसाव एकिन गरी पाउंदिर्घ बहादुर लामिछानेअमरावती बहुउद्येश्यीय सहकारी संस्था लिमाीटेड र पुरुषोतम थापा 2065.09.16  
३४४065-RI-113078262 2066.01.31 देवानीलिखत वदरतारादेवी उपाध्यायनेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय , नेपाल बंगलादेश बैंक लि। र ृकृष्णराज जोशी 2066.12.03  
२३५065-RV-014973310 2065.05.23 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणनुरप्रताप ज।व।राकुमारी बैंक लिमिटेडप पुतलसिडक , नेपाल राष्टर बैंक, केन्द्रीय कार्यालय , सन्चालक समिती नेपाल राष्ट्र बैंक , सुपरविेक्षण विभाग नेपाल राष्ट्र बैंक र संचालक समिती कुमारी बैंक लिमीटेड 2065.09.25  
२७९065-RV-024475668 2065.09.29 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणडि।एम।बि्रक एण्ड टायल फयाक्टी् प्रा।लीराष्टिरय वाणिज्य वैंक शाखा कार्यालय नयां बानेश्वर , राष्टिरय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय , राष्टिरय वाणिज्य बैंक,कर्जा असुली तथा पूनस्संरचना समिती , मालपोत कार्यालय ललितपुर र शालिमार इण्डष्टरीज प्रा।ली। 2066.03.26  
३५७065-RV-028176822 2065.11.18 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणप्रमोदकुमार सिंहसंचालक समिति, बैंक अफ काठमाडौं , बैंक अफ काठमाडौं मुख्य कार्यालय समेत ३ , अध्यक्ष,संचालक समिति बैंक अफ काठमाडौं र ऐको पर्शनल एण्ड एडमिनिष्टरेशन डिपार्टमेण्ट 2067.01.03  
२८१065-RV-030677431 2065.12.05 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणडम्बर बहादुर पाण्डेकृषि विकास वैक, केन्द्रिय कार्यालय रामशाहपथ समेत ४ , कृषि विकास वैंक,केन्द्रिय कार्यालय , न्यायिक पुनरावेेदन समिति कृषि विकास वैंक र महाप्रवन्धक, कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय, 2066.04.06  
२८०065-RV-030877443 2065.12.07 रिट पुनरावलोकनपरमादेशतिर्थ प्रधानराष्टिरय वाणिज्य बैंक,केन्द्रिय कार्यालय का तर्फ बाट माधवराज पन्थ समेत ४ , ऐ।मुख्य शाखा कार्यालयको अधिकार प्राप्त व्यत्ति प्रमुख राम शरण न्यौपाने र बि।आर।एस।पेसन्स प्रा।लि। 2066.04.06  
२८२065-RV-033777594 2065.12.30 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणरामएकवाल दास वैष्णवकाठमाडौ जिल्ला स्थीत गुठी संस्थानका प्रशासक , जिल्ला प्रशासन कार्यालय,धनुषा , गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय जनकपुर , राष्टिरय वाणिज्य वैंक जनकपुर , गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुर , नेपाल बैंक लिमटिेड, शाखा कार्यालय, सिटि अफिस जनकपुर , जनकपुर मेनेजी कार्यालय, जनकपुर र जनकपुर अंचल बस व्यवसायी संघ, जनकपुर 2066.04.06  
३८७065-RV-036078483 2066.02.10 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणप्रभात आचार्यनवलि बैंक लिमिटेडको तर्फबाट वनिय रेग्मी र इश्वर कार्की 2067.03.18  
३८८065-RV-036178487 2066.02.10 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणप्रभात आचार्यनविल बैंक संचालक समिति , नवलि वैंक लिं के। का।कान्तिपथ र इश्वर कार्की 2067.03.18  
३८९065-RV-036278491 2066.02.10 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणनकुल थापानविल बैंक संचालक समिति , नवलि वैंक लिं के। का।कान्तिपथ र इश्वर कार्की 2067.03.18  
३९०065-RV-036378492 2066.02.10 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणगोपाल राजवंशीनविल बैंक संचालक समिति , नवलि वैंक लिं के। का।कान्तिपथ र इश्वर कार्की 2067.03.18  
२१९065-WO-002572282 2065.04.19 रिट निवेदनउत्प्रेषणमधुसुदन पुरीकृषि वकिास बैंक बैंकिङ्ग कार्यालय कञ्चनपुर 2065.08.10  
४३८065-WO-003672351 2065.04.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणसहकारी वित्तिय वकिास संस्था लि। को तर्फबाट सिद्य िकुमार महर्जनमालपोत कार्यालय बर्दिया समेत २ 2067.10.20 हेर्नुहोस
४३९065-WO-005572547 2065.04.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणर्इन्द्रजीत तिवारीसहकारी वित्तिय वकिास संस्था लि।बांके समेत ७ 2067.10.20 हेर्नुहोस
५०४065-WO-005672548 2065.04.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणनिर्धन उत्थान बैंक लि।के।का। को अ।प्रा।स। प्रकाशराज शर्मामुद्दा हेर्ने अधिकारी, श्रम अदालत काठमाण्डौं समेत २ 2068.10.18 हेर्नुहोस
३२५065-WO-007772726 2065.05.04 रिट निवेदनउत्प्रेषणशारदा देवि गोयन्का अ।वा। राम अग्रवालनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत ६ 2066.07.24  
३९६065-WO-009072794 2065.05.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणजय ओम निर्माण सेवा प्रा।ली।को तर्फबाट ओम प्र। श्रेष्ठनेपाल बंगलादेश बैंक लि।के।का।समेत २ 2067.03.32  
४४०065-WO-009572832 2065.05.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणहरदेव वक्स चौधरी समेत ७सहकारी वित्तिय वकिाश संस्था लिमिटेड नेपालगंज समेत ५ 2067.10.20 हेर्नुहोस
५२४065-WO-021473865 2065.07.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणपुष्पा रावल रायमाझीनेपाल बैंक लिमिटेड के।का। समेत ४ 2069.03.31 हेर्नुहोस
५४१065-WO-028374670 2065.08.16 रिट निवेदनउत्प्रेषणकमला अमात्यहमिालयन बैंक लिमिटेड 2070.01.03  
२२४065-WO-031174807 2065.08.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणजनहित स्वावलम्वन विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि।भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय समेत ९ 2065.08.29  
४९३065-WO-033175005 2065.09.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणहरिकृष्ण श्रेष्ठ समेत १६नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत ४ 2068.08.25 हेर्नुहोस
२३१065-WO-034575130 2065.09.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणभाइकाजी श्रेष्ठनवकि्षतिज सहकारी संस्था लिमिटेड समेत ३ , नब कि्षतिज सहकारी संस्थाका संचालक समिति र नवकि्षतिज सहकारीका अध्यक्ष विभूतीराज पाण्डे 2065.09.13  
३७५065-WO-034875168 2065.09.13 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुरेश चन्द्र पौडेलनेपाल इन्भेष्टमेन्ट वैक लि। दरवारमार्ग काठमाण्डौ , कर्जा सूचना केन्द हेरिटेजप्लाजा काठमाण्डौ , नेपाल राष्ट्र् बैक कर्जा जोखिम तथा व्यवस्थापन विभाग बालुवाटार काठमाण्डौ , लुनिभा सहकारी संस्था कमलाक्षी असनमा कार्यरत रवीन श्रेष्ठ , गोर्खा एयर लाइन्स महाराजगंजमा कार्यरत प्रज्जवल श्रेष्ठ , भूमिनन्द ढकाल , बासुदेव गिरी र जंगवहादुर श्रेष्ठ 2067.02.17  
५८३065-WO-036275267 2065.09.16 रिट निवेदनउत्प्रेषणइन्दीरा न्यौपानेझापा जिल्ला अदालत, झापा समेत ५ , मालपोत कार्यालय झापा समेत २ , पुनरावेदन अदालत, इलाम ८ , झापा जिल्ला अदालत तहसिल शाखा , कृषि विकास बैक शाखा कार्यालय दमक झापा , जनमुखी सहकारी संस्था दमक झापा , हरिभक्त पराजुली र राम प्रसाद न्यौपाने 2070.09.28 हेर्नुहोस
२६८065-WO-039375604 2065.10.02 रिट निवेदनउत्प्रेषणज्योति पाण्डे समेत २४ , पुष्प अधिकारी , दिपा आचार्य , कृष्ण घिमिरे , गणेश राज सिंगदेल , अरुण पंजियार , प्रभात भण्डारी , शारदा तिमल्सिना , गोकर्ण प्रसाद खतिवडा , प्रदिप कुमार गौतम , विश्व संसार अर्याल , रुद्र प्रसाद रेग्मी समेत ५ , रिता पाठक , सुदिप खड्का , मदुका उप्रती मैनाली , सुदर्शन उप्रती , धर्मप्रसाद कोइराला , सुजन सुवेदी , भुवनराज भट्ट , देवराज भारती , नारायण साह , मनोज साह , भोला प्रसाद पाण्डे र शान्ती पाठककृषि विकास बैंक लि।मुख्य कार्यालय काठमाण्डँै समेत ६ , कृषि विकास वैक केन्द्रिय कार्यालय संचालन समितिका अध्यक्ष रामशाहपथ , कृषि विकास वैक लि। मुख्य कार्यालय रामशाहपथ काठमाण्डौ , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाण्डौ , कृष िविकास वैक लि।केन्द्रीय कार्यालय पदपूर्ति समित िरामशाहपथ काठमाण्डौ र कृषि विकास वैक लि।मु।का।प्रमुख कार्याकारी अधिकृत रामशाहपथ काठमाण्डौ 2066.02.26  
४२२065-WO-045876053 2065.10.28 रिट निवेदनउत्प्रेषणलक्ष्मी शाक्य भन्ने प्रज्ञादेवी बज्राचार्यमओपेमुका सहकारी संस्था लि। ललतिपुर समेत ३ 2067.08.14  
५३५065-WO-055576824 2065.12.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणलक्ष्मण यादवकृष तिथा सहकारी मन्त्रालयका कृष सिचिव संचालक समितिको अध्यक्ष सिंहदरवार काठमाण्डौ , राष्टि्य बीउ बिजन कम्पनी लि।के।का। समेत ६ , राष्टि्य बीउ बिजन कम्पनी लि।के।प्रवन्ध सन्चालक , राष्टि्य बीउ बिजन कम्पनी लि।के।का।पदपूर्ति समिति र राष्टि्र्य विउ वजिन कम्पनी लिमिटेड काठमाण्डौ समेत ३ 2069.08.11  
४३७065-WO-056876883 2065.12.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणगोर्की प्रसाद श्रेष्ठजयमाता भगवती वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेत ५ 2067.10.11  
३७१065-WO-059876999 2065.12.18 रिट निवेदनउत्प्रेषणसाझा प्रकाशन सहकारी संस्था लि।समेतका तर्फबाट महाप्रवन्धक समेत भिक्टर प्रधानश्रम अदालत अनामनगर समेत ६ 2067.02.16  
३७२065-WO-059977000 2065.12.18 रिट निवेदनउत्प्रेषणसाझा प्रकाशन सहकारी संस्था लि।समेतका तर्फबाट महाप्रवन्धक समेत भिक्टर प्रधानश्रम अदालत अनामनगर समेत ६ 2067.02.16  
३७३065-WO-060077001 2065.12.18 रिट निवेदनउत्प्रेषणसाझा प्रकाशन सहकारी संस्था लि।समेतका तर्फबाट महाप्रवन्धक समेत भिक्टर प्रधानश्रम अदालत अनामनगर समेत ६ 2067.02.16  
३११065-WO-070377904 2066.01.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणएस इन्स्िटच्युट अफ म्यानेजमेन्टका तर्फबाट समेत आशिष तिवारी समेत २नेपाल राष्ट् बैंक केन्द्रिय कार्यालय समेत , नेपाल राष्ट््र वैकको जाहेरीले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र् वैंक जनशत्ति व्यवस्थापन विभाग काठमाण्डौ 2066.07.09  
४३५065-WO-073078240 2066.01.31 रिट निवेदनउत्प्रेषणकेदार प्रसाद आचार्यसंचालक समिति नेपाल राष्ट्र वैंक बालुवाटार काठमाण्डौ , गभर्नर नेपाल राष्ट्र् बैंक केदि्रय कार्यालय बालुवाटार , नेपाल राष्टर बैक, केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार काठमाण्डौ र नेपाल राष्ट्र् वैंक जनशत्ति व्यवस्थापन विभाग काठमाण्डौ 2067.10.09  
५३९065-WO-078478515 2066.02.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणरामजी प्रसाद रौनियारराष्टिरय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय समेत ५ 2069.11.21  
४८७065-WO-084578840 2066.02.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणचन्द्र वहादुर सिंहनेपाल राष्टर बैंक समेत६ 2068.07.08 हेर्नुहोस
४८८065-WO-084678842 2066.02.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणनेपाल सहकारी संस्था लि।का तर्फबाट अधिकार प्राप्त महाप्रवन्धक भक्तवहादुर रार्इ समेत २नेपाल राष्टर वैंक केन्द्रिय कार्यालय र समेत७ 2068.07.08 हेर्नुहोस
३९७065-WO-092279270 2066.03.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणअधिवक्ता खासमान थेगिम लिम्वुकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सिंहदरवार समेत १३ 2067.03.32  
३४७065-WO-100479754 2066.03.22 रिट निवेदनउत्प्रेषणहरि प्रसाद गुरुङकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत ७ 2066.12.17  
३५८066-CI-010081032 2066.05.12 देवानीदर्ता वदरविरेन्द्र कुमार लिम्वुअध्यक्ष, राष्टिरय वाण्िज्या बैंक, सिंहदरबार प्लाजा र थिङलाबु गा।वि।स।को कार्यालय ताप्लेजुङ 2067.01.07  
५९२066-CI-023181794 2066.06.21 देवानीविविधकृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय,वुटवलकमलादेवी गुप्ता 2070.12.10 हेर्नुहोस
४०९066-CI-033882335 2066.07.16 देवानीनिषेधाज्ञा परमादेशयज्ञप्रसाद वजगार्इबैंक अफ काठमाडौं 2067.05.24 हेर्नुहोस
४१९066-CI-042983183 2066.08.30 देवानीनिषेधाज्ञा परमादेशराजकुमार विमलीपुरुषोत्तम अग्रवाल , एन।एम।वि।बैंक लि।बबरमहल , ऐका प्रबन्ध निर्देशक नरेन्द्रकुमार कार्की , लक्ष्मण शिवाकोटी र दिपज्योती एजुकेशन फाउण्डेशन, झापा अर्जुनधारा 2067.08.09  
४६०066-CI-054284161 2066.10.03 देवानीनिषेधाज्ञा परमादेशप्रकाश मिश्रा सुमन , जितनारायण यादब , देवकीदेवी महरा , बृज किशोर यादव र कारी यादवशोभासिह यादव , अध्यक्ष, राष्टिरय वाण्िज्या बैंक, सिंहदरबार प्लाजा र बालकृष्ण प्राविको व्यवस्थापन समिति, धनुषा मखनाहा 2068.01.29  
५०६066-CI-061084469 2066.10.17 देवानीविविधनुरजहान खातुन र अमरुद्दीन जोलहाकृषि विकास वैंक शाखा कार्यालय, नवलपरासी र कुश्मा सहकारी संस्था लि। कुश्मा 2068.11.28  
५२६066-CI-070985138 2066.11.09 देवानीविविधअनुप कुमार सिजापति र सुनिल सिजापतिकृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय, भक्तपुर , करुणा सिलवाल र दिवा निर्माण सेवाका प्रो उत्तम सिलवाल 2069.04.17  
४९०066-CI-090386807 2067.01.14 देवानीपरमादेशराधेश्याम श्रेष्ठराष्टिरय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय र राष्टिरय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय पुल्चोक 2068.07.24  
४८०066-CI-091286851 2067.01.30 देवानीपरमादेशअनिता गुप्ता र प्रल्हाद भन्ने प्रलाद राय गुप्ताराष्टिरय वाणिज्य बैंक ,मुख्य शाखा कार्यालय र राष्टिरय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय 2068.05.30 हेर्नुहोस
४५६066-CI-099987474 2067.02.11 देवानीनिषेधाज्ञाहारती वायर इण्डष्टिज प्रा।लि।लुम्बिनि बैंक लिमिटेड कर्पोरेट कायालय समेत र ऐका शाखा कार्यालय हेटौंडा, मकवानपुर 2068.01.22  
५०३066-CI-107288078 2067.02.28 देवानीनिषेधाज्ञा परमादेशसंयम भेजिटेवल आयल इण्डष्ट्र्र्ीज मोरङ समेत र इन्द्रसेन अग्रवालराष्टिरय वाणिज्य बैंक,कर्जा असुली तथा पूनस्संरचना समिती र राष्टिरय वाणिज्य वैंक शा।का। विराटनगर 2068.10.12  
६२३066-CI-125488979 2067.03.23 देवानीविविधराधेश्याम शर्माकृषि विकास वैंक, शाखा कार्यालय, नेपालगंज , कृषि विकास वैक लि। मुख्य कार्यालय रामशाहपथ काठमाण्डौ , राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय कलैया , ऐका अध्यक्ष सुगरत्न कंसाकार र ऐका ऋण अवलेखन उप समिति संयोजक 2071.11.12 हेर्नुहोस
१४०७066-CR-085688731 2067.03.22 फौजदारीविविधअरनिको बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि।काठमाडौंकाठमाडौं महानगरपालिका , मालपोत कार्यालय डिल्लीवजार काठमाण्डौ , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय 2080.02.02 हेर्नुहोस
३७९066-FN-038187683 2067.02.26 फुटकर निवेदनअवहेलनाइसरर्इल मिया धुनियाक्रीयटिभ नेपाल बचत तथा रिण सहकारी संस्था लिमिटेडको तर्फबाट ऐ।को अध्यक्ष धिरेन्द्र कुमार सिंह समेत 2067.02.28  
३८५066-FN-040988238 2067.03.15 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणसञ्जय श्रेष्ठराष्टि्रय बैंक केन्द्रिय कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं । 2067.03.17  
३८६066-FN-041088250 2067.03.15 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणकृष्णदेव लाल कर्णसंचालक समिति राष्टिरय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौं समेत 2067.03.17  
३९४066-FN-041988429 2067.03.21 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणउमाकान्त लम्सालकृषि वकिास बैंक बैकिङ्ग कार्यालय न्यूरोड काठमाण्डौं समेत 2067.03.22  
४०५066-LE-003587355 2067.01.08 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरीहर भवन, ललितपुरनेपाल इण्डष्टि्र्यल कमर्सियल बैंक लि। 2067.04.25  
५७०066-NF-000683917 2066.09.28 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणकृषि बिकास बैंक, मुख्य कार्यालय , ऐका कार्यान्वयन महाशाखाको प्रमुख धनपति सापकोटा , ऐका संचालक समितिका अध्यक्ष र अध्यक्ष, राष्टिरय वाण्िज्या बैंक, सिंहदरबार प्लाजाज्योति पाण्डे समेत २४ 2070.07.07  
२८३066-RI-000580089 2066.04.04 देवानीकरार वमोजिमराज बहादुर चन्दकृषि वकिास बैंक बैंकिङ्ग कार्यालय कञ्चनपुर , ए वान टेडिङ क।प्रा।ली। औद्योगिक क्षेत्र पोखरा , ऐ।ऐ का संचालक सुर्य बहादुर के।सी। , ऐ।ऐ।का लेखा शाखा र ए वान टेडिङ क।प्रा।ली।का तत्कालीन क्षे।प्र।भक्तबहादुर के।सी। 2066.04.23  
२८४066-RI-000680149 2066.04.04 देवानीकरार वमोजिमशेरजंग बहादुर चन्दऐ।ऐ। को संचालक सुर्य ब।के।सी। , कृषि वकिास बैंक बैंकिङ्ग कार्यालय कञ्चनपुर , ए वान टेडिङ क।प्रा।ली। औद्योगिक क्षेत्र पोखरा , ऐ।ऐ।का लेखा शाखा , ए वान टेडिङ क।प्रा।ली।का तत्कालीन क्षे।प्र।भक्तबहादुर के।सी। र ऐ।ऐ।का बजार प्रतिनीधि 2066.04.23  
३०८066-RI-017081301 2066.05.25 देवानीअन्यकाजीमानन्द बज्राचार्यराष्टिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय बुटवल र श्रीप्रकाश प्रधान 2066.06.27  
३०९066-RI-022081592 2066.06.02 देवानीविविधआरती सिं , रति सिं र रुपासिं प्रधानाङराष्टिय वाणिज्य वैक केन्द्रिय कार्यालय ४ , नेपाल बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय भुगोलपार्क, काठमाण्डौ , गोपाल इनानी , केदारमान सिं डंगोल र तिर्थमान सिं डंगोल 2066.06.30  
३२१066-RI-028382024 2066.07.05 देवानीहिसाव एकिन गरी पाउंसिता अधिकारीप्रभात सहकारी संस्था , नबराज सापकोटा , धन प्रसाद श्रेष्ठ , जनकराम पौडेल , तेजेन्द्रबहादुर खडका , जगन्नाथ भण्डारी , बिद्दा कोइराला , जमुना सुबेदी , बिष्णुपि्रया सुबेदी र बिन्दु थापा 2066.07.20  
३२२066-RI-028482037 2066.07.05 फौजदारीछाप कीर्तेसिता अधिकारीनबराज सापकोटा , धन प्रसाद श्रेष्ठ , जनकराम पौडेल , तेजेन्द्रबहादुर खडका , जगन्नाथ भण्डारी , बिद्दा कोइराला , जमुना सुबेदी , बिन्दु थापा , बिष्णुपि्रया पौडयाल र प्रभातसहकारी संस्था 2066.07.20  
३७६066-RI-030682207 2066.07.09 देवानीहिसाव एकिन गरी पाउंटिकाराम पाठकनेपाल बंगलादेश बैंक लि। नेपालगंज शाखा , ने। बं। बै। लि।शाखा बुटबल , ने। ब।ं बै। लि।शाखा हेटौडा र ने।बं। बै। लि। हेटौडा सिमेन्ट शाखा हेटौडा 2067.02.19  
३२९066-RI-038782721 2066.08.04 देवानीहिसाव एकिन गरी पाउंसनदध्वज जोशीनेपाल श्रीलङका मर्चेन्ट बैंक लि। 2066.08.26  
४१०066-RI-046083323 2066.08.24 फौजदारीजालसाजीजसे सुनारकृषि वकिास बैंक बैंकिङ्ग कार्यालय कञ्चनपुर , दिलीप सिं थापा , लक्ष्मण बहादुर चन्द , राजेन्द्र बहादुर चन्द र लोक बहादुर चन्द 2067.06.15  
४८४066-RI-050583601 2066.09.08 देवानीक्षतिपूर्तिअरुण शंकर साहनेपाल बैक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत ५ र नेपाल बैंक लि। शाखा कार्यालय, लाहान 2068.06.06  
४३३066-RI-054383737 2066.09.20 देवानीक्षतिपूर्तिसत्यनारायण प्रसाद गुप्तानेपाल बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय लहान र नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय काठमाण्डौ 2067.09.30  
४१६066-RI-063384374 2066.10.14 देवानीहिसाव एकिन गरी पाउंसुनिता साह र हेमचन्द्र प्रसाद तेलीउमेशनारायण मानन्धर , सफु जनरल ट््रेडङि तथा हवि अटो ट््रृडङि वाइपास रोड वरिगंज १८ , श्याम सुन्दर यादव , सन्तोष कुमार श्रेष्ठ , अजय कोइराला र कृषी विकाश बैंक शाखा कार्यालय गौर रौतहट 2067.08.03  
३४१066-RI-068784672 2066.10.24 देवानीविविधअनुप कुमार सिजापति र सुनिल सिजापतिकरुणा सिलवाल , कृषि वकिाश बैंक लि। बैकिङ कार्यालय लगनखेल र दिवा निर्माण सेवाका प्रो उत्तम बस्नेत 2066.10.28  
३४०066-RI-068884681 2066.10.24 फौजदारीविविधअनुप कुमार सिजापति र सुनिल सिजापतिकरुणा सिलवाल , दिवा निर्माण सेवाका प्रो उत्तम बस्नेत र कृषि वकिाश बैंक लि। बैकिङ कार्यालय, नारायणगढ, चितवन 2066.10.28  
३४५066-RI-078085297 2066.11.20 देवानीहिसाव एकिन गरी पाउंतुला बहादुर थापाराष्टिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय बुटवल 2066.12.13  
४०७066-RI-085785787 2066.12.10 देवानीनिर्णय वदरकालिका लमजुङ काली ज्वार्इन्ट भेन्चरनेपाल बंगलादेश बैंक लि। , वन पैदावार विकास समिती के।का। , ऐ।का का। अध्यक्ष सुसन श्रेष्ठ र सागरनाथ वन विकास परियोजना 2067.04.31  
३५९066-RI-092986358 2067.01.06 देवानीविविधहरीकृष्ण महर्जननेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय जोखिम व्य।डिभिजन र सुर्य बहादुर नकर्मी 2067.01.15  
४३२066-RI-094486498 2067.01.08 देवानीकरार वदरपवन कुमार गुप्तानेपाल बैंक लि। प्रधान कार्यालय समेत ३ र नेपाल बैंक लि। शाखा कार्यालय, लाहान 2067.09.30  
३९१066-RV-003380557 2066.04.23 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणलुम्बीनी बैंक लि। का प्रमुख का।अ। शोभन देवसंगिता त्रिपाठी 2067.03.18  
३३१066-RV-007981327 2066.05.25 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणकृषि विकास बैंक लिमिटेड , गोविन्द प्रसाद कोर्इराला , कृषि विकास वैंक लि।सन्चालक समिती र श्यामसिंह पाण्डेज्योति पाण्डे 2066.09.03  
३९८066-RV-024083907 2066.09.12 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणरविचन्द्र मान प्रधाननेपाल इण्डष्टियल एण्ड कमरसियल बैक समेत , नेपाल राष्टर बैंक, केन्द्रीय कार्यालय , नेपाल राष्ट बैक वित्तिय संस्था संपरिवेक्षण व।िवालुवाटार र कर्जा सूचना केन्द्र हेरिटेज प्लाजा कमलादी काठमाण्डौ 2067.04.07  
४०१066-RV-029484701 2066.10.22 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणनेपाल बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय भुगोलपार्क, काठमाण्डौ र ऐ।को काठमाडौ अफिस कर्जा विभागसुवाल टेडर्सका प्रो। 2067.04.11  
४०२066-RV-040687314 2067.01.23 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणमित्तल टि स्टेट प्रा।लि। को तर्फ बाट र आफ्नो हकमा समेत अर्चना अग्रवाल र ऐ।का संचालक समितिका अध्यक्ष कमलादेवी अगैवालनेपनल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि। , नित्तल वायर इण्डष्टि्र्ज प्रा।लि।का प्रबन्ध नदर्िेशक महेशकुमार अग्रवाल र मालपोत कार्यालय झापा 2067.04.11  
४०३066-RV-041187319 2067.01.31 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणपे्रमकुमारी लामानेपाल बंगलादेश बैंक लि। काठमाडौं, विजुलबिजारं समेत ५ , नेपाल बंगलादेश बैंक लि। पुतलीसडक शाखा काठमाण्डौ र मालपोत कार्यालय कलंकी 2067.04.11  
३५०066-WF-000181749 2066.06.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणबिष्णु कृष्ण श्रेष्ठ समेत ४नेपाल राष्ट्र् बैंक र केन्द्रिय कार्यालय समेत ५ 2066.12.19  
३४२066-WO-009780573 2066.04.28 रिट निवेदनउत्प्रेषणशिवानन्द ढुंगेल समेत ६सहकारी विभाग मिनभवन काठमाण्डौ समेत ४ 2066.11.09  
६८३066-WO-010080585 2066.04.28 रिट निवेदनउत्प्रेषणभरतपुर उपभोक्ता सहकारी संस्था लि।का अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार चौधरीसु। मूल्यको पसल जि।व्य।तथा अनुगमन स। कृषि विकास कार्याल महोत्तरी समेत ३ 2072.09.21 हेर्नुहोस
३४८066-WO-013180803 2066.05.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणहरि प्रसाद गुरुङकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सिंहदरवार समेत १३ 2066.12.17  
३४९066-WO-016080982 2066.05.14 रिट निवेदनउत्प्रेषणहरि प्रसाद गुरुङकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत २ 2066.12.17  
७१४066-WO-016381011 2066.05.15 रिट निवेदनउत्प्रेषणराष्टिरय वाणिज्य बैंक,केन्द्रिय कार्यालय का तर्फ बाट माधवराज पन्थ समेत ४पुनरावेदन अदालत पाटन समेत ८ 2072.11.18 हेर्नुहोस
५९९066-WO-020081222 2066.05.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणसंजय कुमार गामीकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत ५ 2071.03.02  
५३१066-WO-024881438 2066.05.30 रिट निवेदनपरमादेशपि्रमियर वायर्स प्रा।लि।का अ।प्रा।स। श्रीनिवास सारदानेपाल राट््र बैंक के।का। समेत ४ 2069.06.09  
४६२066-WO-030981804 2066.06.28 रिट निवेदनउत्प्रेषणनूर प्रताप ज।ब।राणानेपाल राष्ट् बैंक केन्द्रिय कार्यालय समेत 2068.02.10 हेर्नुहोस
४४८066-WO-042682744 2066.08.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणबम्व वहादुर कार्कीनेपाल बैक लिमिटेड बैंकिड। अफिस,धर्मपथ,काठमाण्डौ समेत 2067.11.06  
३३६066-WO-061584069 2066.10.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणसि।एस। अफसेट प्रेसको तर्फबाट शंकरमान डंगोलनेपाल राष्ट् बैंक केन्द्रिय कार्यालय समेत 2066.10.12  
३७४066-WO-087785854 2066.12.19 रिट निवेदनउत्प्रेषणश्री सि¢ी वनिायक नमर्िाण सेवाको प्रो।मिना शाहकृषि विकास बैंक कर्जा वभिाग मुख्य कार्यालय समेत २ 2067.02.17  
४८१066-WO-089185900 2066.12.22 रिट निवेदनउत्प्रेषणसाझा प्रकाशन ढसहकारी संस्थाका लि।ण्का तर्फबाट रुद्र प्रसाद न्यौपानेसहकारी विभाग मिनभवन काठमाण्डौ समेत ४ 2068.06.02  
४८२066-WO-089985959 2066.12.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणउपभोक्ता सहकारी संघ लि। लम्जुङ समेत ३ का तर्फबाट भूपाल वहादुर दनार्इ समेत ३राष्टि्र्य सहकारी संघ लि।विजुलीवजार समेत ३ 2068.06.02  
४५५066-WO-090686006 2066.12.25 रिट निवेदनउत्प्रेषणरिता बैद्यनेपाल राष्टर बैंक,केन्द्रिय कार्यालय समेत ३ 2068.01.13  
४८५066-WO-092486134 2066.12.30 रिट निवेदनउत्प्रेषणहेमन्त गौतमकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत ५ 2068.07.01  
३६७066-WO-094686264 2067.01.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणकिरण मानन्धरसाझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लि। समेत ८ 2067.02.10  
८०३066-WO-112587190 2067.02.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणहिमालयन बैंक लिमिटेड को तर्फबाट विपिन हाडामालपोत कार्यालय चितवन समेत २ 2074.01.19 हेर्नुहोस
४८३066-WO-127988204 2067.03.14 रिट निवेदनउत्प्रेषणकुसुम कुमारी रौनियारराष्टिरय वाणिज्य बैंक,कर्जा असुली तथा पूनस्संरचना विभाग के।का। सिंहदरवार प्लाजा समेत ३ 2068.06.02  
४६७066-WO-129888352 2067.03.18 रिट निवेदनउत्प्रेषणराम कैलाश साहकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स।३ 2068.03.31  
४६८066-WO-129988353 2067.03.18 रिट निवेदनउत्प्रेषणरामेश्वर प्रसाद ंिसंहकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत ४ 2068.03.31  
४६९066-WO-130088354 2067.03.18 रिट निवेदनउत्प्रेषणरघु नारायण श्रेष्ठकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स।३ 2068.03.31  
५४०067-CI-010289814 2067.04.28 देवानीपरमादेशकृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय राजवरिाजडोमी यादव 2069.11.24  
१०८०067-CI-024590553 2067.05.28 देवानीदर्ता वदरलक्ष्मी पुडासैनी , रघुनाथ पुडासैनी , उद्धवप्रसाद पुडासैनी र सुन्दरप्रसाद पुडासैनीराष्टिरय वाणिज्य वैंक केन्द्रिय कार्यालय , कृष्णप्रसाद पुडासैनी , धर्मानन्द अवस्थी , मीरा पुडासैनी र राष्टिरय वाणिज्य बैंक, मैतिदेवी शाखा 2076.10.20 हेर्नुहोस
४७६067-CI-027990626 2067.05.30 देवानीनिषेधाज्ञा परमादेशविश्वज्योति वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। मलंगवाका अध्यक्ष रामस्वरुप रायगोविन्दकुमार मल्लिक 2068.04.26  
४६१067-CI-031290947 2067.06.04 देवानीपरमादेशयोगेन्द्र यादवनेपाल बैंक लि प्रधान कार्यालय 2068.01.29  
५०९067-CI-036691196 2067.06.11 देवानीपरमादेशलिलाकुमारी शाह , शोभा साह र शुसिला शाहजनहितकारी वचत तथा सहकारी लि। हाल वचत संकलन केन्द्र, दाङ , कविराज पौडेल र ऐ संस्थाका अध्यक्ष 2069.01.07  
५०७067-CI-042691513 2067.07.07 देवानीनिषेधाज्ञा परमादेशग्लोबल कन्स्टरक्शन प्रा। लि। काठमाडौंनेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय , कृषि विकास वैक लि। मुख्य कार्यालय रामशाहपथ काठमाण्डौ , कृषि वकिाश बैंक लि। बैकिङ कार्यालय, नारायणगढ, चितवन , साना जलवद्युति तथा ग्रामीण वद्युितिकरण वभिाग, जमल, सेतोदरबार र गमगाड सानो जलविद्युत आयोजना, कार्कीवाडा, मुगु 2069.01.07  
५२८067-CI-042991519 2067.07.08 देवानीनिषेधाज्ञाहमिालय पि्रन्सेफ छात्रवृत्ति कोष प्रवन्ध समितिसमाज कल्याण परिषद, कन्दि्रय कार्यालय, काठमाडौं , जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ , आमा मिलन केन्द्र, केन्द्रीय कार्यालय, ताहाचल , आमा मलिन केन्द्र, शाखा कार्यालय, कालिमाटी र राष्टिरय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय टेकु काठमाडौं 2069.05.17  
४७७067-CI-046791830 2067.07.17 देवानीनिषेधाज्ञा परमादेशर्इण्टरनिटर् इण्डष्टिरज प्रा। लि। धापाखेलव ललतिपुरनेपाल राष्टर बैक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन वभिाग , नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स वैंक लि। मुख्य शाखा बागबजार , वरिाटनगर भन्सार कार्यालय, रानी वरिाटनगर , हमिालयन बैंक लिमिटेड र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गौचर 2068.04.26  
५१०067-CI-051892147 2067.07.29 देवानीपरमादेशजिवराज अधिकारीम्हैपि वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। काठमाडौं र ऐका अध्यक्ष नारायणबहादुर श्रेष्ठ 2069.01.07  
१०७५067-CI-070193645 2067.09.13 देवानीविविधमहमद इजहारनेपाल वंगलादेश बैैंक लि। विरगंज शाखा , राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय कलैया , नेपाल बंगलादेश बैंक केन्द्रीय कार्यालय, नयाबानेश्वर र ऐका शाखा प्रवन्धक 2076.10.06 हेर्नुहोस
१२३६067-CI-094495129 2067.11.05 देवानीनिर्णय वदरनेपाल सहकारी वित्तिय संस्था लिमिटेडममता राजवंशी र अनिलसिंह राजवंशी 2079.03.10 हेर्नुहोस
६०२067-CI-157598987 2068.03.16 देवानीहक कायमओमकार मल्ल अग्रवालनेपाल बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय लहान र गोपालबहादुर हाडा 2071.03.19 हेर्नुहोस
५९४067-CI-158899061 2068.03.19 देवानीनिषेधाज्ञा परमादेशविराट शू कम्पनी लि।बुढानिलकण्ठ र विराट लेदर इण्डष्टरीज प्रा।लि। बुढानिलकण्ठकर्मचारी संचयकोष पुल्चोक ललितपुर समेत २ र नेपाल बंगलादेश बैंक केन्द्रीय कार्यालय, नयाबानेश्वर 2071.01.03 हेर्नुहोस
५९५067-CI-158999062 2068.03.19 देवानीविविधविराट शू कम्पनी लि।बुढानिलकण्ठकर्मचारी सञ्चय कोष, पुल्चोक , नेपाल वंगलादेश वैक काठमाडौं प्लाजा कमलादी काठमाण्डौ र नेपाल बंगलादेश बैंक केन्द्रीय कार्यालय, नयाबानेश्वर 2071.01.03  
१०७६067-CI-163499300 2068.03.27 देवानीजग्गा खिचोलारामेश्वर थारु , ज्ञानेश्वर थारु र दिलेश्वर थारुऐका अध्यक्ष सुनिता खड्का , रझेना तरकारी उत्पादक सहकारी संस्था लि। बांके , ऐका संचालक समिति , ऐका समिति अन्तर्गत हाटबजार तरकारी संकलन तथा वितरण केन्द्र र ऐ केन्द्रका अध्यक्ष 2076.10.13 हेर्नुहोस
६३२067-CR-038392094 2067.07.29 फौजदारीकिर्ते जालसांजीअवसरुन अंसारीराष्टिरय वाणिज्य बैंक शाखा का। नेपालगंज 2072.03.21 हेर्नुहोस
५११067-CR-129699362 2068.03.27 फौजदारीअदालतको अवहेलनाशंकरनाथ योगीजिल्ला विकास समितीको कार्यालय, दाङ घोराही , नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि।सिद्धार्थनगर र ऐका स्थानीय विकास अधिकारी 2069.01.14  
४००067-FN-000189137 2067.04.06 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणशुभद्रा कार्की समेत ५राष्टिरय बाणिज्य बैंक, टेकु शाखा समेत 2067.04.07  
४१४067-FN-011091477 2067.07.14 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणदिगम्बर झाकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत 2067.07.15  
४२०067-FN-013192152 2067.08.08 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणअन्नपूर्ण सेभिङ्ग एण्ड के्रडटि को। अपरेटिभ लि।को अख्तियार प्राप्त ऐ। को स।स।को अध्यक्ष राजु शाक्यनेपाल सरकार सहकारी विभाग समेत 2067.08.09  
४२१067-FN-013292153 2067.08.08 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणअन्नपूर्ण सेभिङ्ग एण्ड के्रडटि को। अपरेटिभ लि।को अख्तियार प्राप्त ऐ। को स।स।को अध्यक्ष राजु शाक्यनेपाल सरकार सहकारी विभाग समेत 2067.08.09  
४५२067-FN-025695793 2067.12.03 फुटकर निवेदनविविधपाथिभरा एग्रो र्फटिलाइजरप्रा।ली।को तर्फबाट अमित कुमार साहनेपाल विकास बैंक लि।समेतँँ४ 2067.12.04  
४७९067-FN-027496191 2067.12.15 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणमनकामना डेभलपमेन्ट बैंक लि। का तर्फबाट अ।प्रा। सन्जीव पन्तयम प्रसाद विश्वकर्मा 2068.05.23  
४९२067-LE-004694213 2067.09.25 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरएस। डेभलेपमेण्ट बैंक लि। 2068.08.02  
४५४067-RE-017496394 2067.12.24 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनपार्वता भण्डारीप्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड 2068.01.02  
४०४067-RI-000889185 2067.04.04 देवानीकरार वमोजिमएभरेष्ट बैंक लि।मनिष मल्ल 2067.04.19  
४९६067-RI-020290518 2067.05.21 देवानीअन्यनारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति , नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल र नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका तर्फबाट मे।सु।मुकेश कुमार चौरसियासाझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लि। 2068.09.08  
४१३067-RI-021890676 2067.05.24 देवानीविविधकृष्णमोहन सहायरा।वा।बैंक शाखा कार्यालय वीरगंज , रा।वा।बैंक शाखा कार्यालय वीरगंजका शाखा प्रबन्धक र रा।वा।बैंक शाखा कार्यालय वीरगंजका सह शाखा प्रबन्धक 2067.07.15  
४७३067-RI-033491556 2067.06.14 देवानीरोक्का बदररामजित गिरीमुत्तिनाथ प्रसाद कुर्मी , गुलैचिया देवी कुर्मीन , कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय, पोखरिया पर्सा र कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय, पोखरियाका प्रमुख 2068.04.20  
४७२067-RI-033991566 2067.06.14 देवानीलिखत वदररामजित गिरीकृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय, पोखरिया पर्सा , नुरमति देवी कुर्मीन , बृजित प्रसाद कुर्मी र प्रबन्धक, कृषि विकास बैंक पोखरिया शाखा 2068.04.20  
४७४067-RI-034391573 2067.06.14 फौजदारीजालसाजीरामजित गिरीकृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय, पोखरिया पर्सा , नुरमति देवी कुर्मीन , बृजित प्रसाद कुर्मी र प्रबन्धक, कृषि विकास बैंक पोखरिया शाखा 2068.04.20  
४७५067-RI-035191586 2067.06.14 फौजदारीजालसाजीरामजित गिरीमुत्तिनाथ प्रसाद कुर्मी , गुलैचिया देवी कुर्मीन , कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय, पोखरियाका प्रमुख र प्रबन्धक, कृषि विकास बैंक पोखरिया शाखा 2068.04.20  
४२७067-RI-067092893 2067.08.15 देवानीविविधमहमद इजहारनेपाल बंगलादेश बैंक, शाखा कार्यालय वीरगंज , नेपाल बंगलादेश बैंक केन्द्रीय कार्यालय, नयाबानेश्वर र प्रबन्धक, नेपाल बंगलादेश बैंक केन्द्रिय कार्यालय नया बानेश्वर 2067.09.07  
४२८067-RI-067192897 2067.08.15 देवानीविविधमहमद इजहारनेपाल बंगलादेश बैंक, शाखा कार्यालय वीरगंज , नेपाल बंगलादेश बैंक केन्द्रीय कार्यालय, नयाबानेश्वर , प्रबन्धक, नेपाल बंगलादेश बैंक केन्द्रिय कार्यालय नया बानेश्वर र शाखा प्रबन्धक, नेपाल बंगलादेश बैंक शाखा कार्यालय वीरगंज 2067.09.07  
४३४067-RI-077293306 2067.09.01 देवानीहिसाव एकिन गरी पाउंहरिनारायण सिंह राजवंशी , दिपक कुमार राजवंशी , फलेन्द्र कुमार राजवंशी र देशबन्धु राजवंशीराष्टिृय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय, विर्तामोड झापा 2067.10.09  
५०१067-RI-104294985 2067.10.25 फौजदारीकिर्ते जालसांजीराधेश्याम अहिरकुश्मा बहुमुखि सहकारी संस्था लि।का तर्फबाट मु।स।गर्ने राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय र कुश्मा बहुमुखि सहकारी संस्था लि। का तर्फबाट हरिहर चौहान 2068.09.29  
५३४067-RI-133595969 2067.11.26 देवानीदर्ता वदरमु।स।गर्ने चन्दनलाल चौधरीचतुरमान रार्इ , उर्मिला देवी चौधरी , पशुपति कुमार चौधरी , नविल बैंक शाखा कार्यालय इटहरी र हनुमान पेपर इं इटहरी 2069.06.12  
५२०067-RI-158996853 2068.01.08 देवानीलिखत वदरजमुना श्रेष्ठसाबिक नेपाल हाउजिङ एण्ड मर्चेन्ट फाइनान्स लिमिटेड हाल सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड , एसिया टृेड इन्टरप्राइजेज र रमेश कुमार पण्िडत 2069.03.08  
५८९067-RI-221699639 2068.03.28 देवानीलेनदेनभाजु नाराय०ा नकर्मिनेपाल सहकारी वित्तिय संस्था लि। 2070.11.23  
५१३067-RV-015592671 2067.08.07 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणप्रमोद कुमार पाठकमालपोत कार्यालय डिल्लीबजार , रा।वा।बैंक के।का। , रा।वा।बैंक शाखा कार्यालय, नया बानेश्वर र काठमाण्डौं स्टाइल्स प्रा।लि। पुरानो बानेश्वर 2069.01.15  
४७०067-RV-024594388 2067.10.10 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणप्रेम प्रकाश श्रेष्ठकृषि विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालय , संचालक समिति, कृषि विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालय , महाप्रबन्धक, कृषि विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालय र कानून अधिकृत, कृषि विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालय 2068.04.13  
४७१067-RV-024694389 2067.10.10 फौजदारीअदालतको अवहेलनाप्रेम प्रकाश श्रेष्ठमाधवप्रसाद घिमिरे संचालक समिति अध्यक्ष कृ।वि।बैंक के।का। , बाबुकाजी पाठक संचालक समिति सदस्य कृ।वि।बैंक के।का। , भार्गव धतिाल संचालक समिति सदस्य कृ।वि।बैंक के।का। , यागेश्वर पन्त महाप्रबन्धक कृ।वि।बैंक के।का। , डोलेन्द्र बहादुर बानिया उप महाप्रबन्धक कृ।वि।बैंक के।का। , रमेश सिंह खड्का विभागीय प्रमुख कृ।व।िबैंक र डिल्ली विक्रम सम्बाहाम्फे कानून अधिकृत कृ।व।िबैंक के।का। 2068.04.13  
४६४067-RV-026294486 2067.10.28 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणछत्र मान श्रेष्ठनेपाल राष्टर वैंक, केन्द्रीय कार्यालय , ज्योति विकास बैंक केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौ समेत १० र संचालक समिति, ज्योत िविकास बैंक 2068.03.03  
५२१067-RV-032696150 2067.12.09 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणशिवराज गौतमराष्टिृय वाणिज्य बैंक के।का। , संचालक समिति राष्टिृय वणिज्य बैंक के।का। , महाप्रबन्धक, राष्टिृय वाणिज्य बैंक , प्रशासन विभाग प्रमुख राष्टिृय वाणिज्य बैंक र शाखा प्रमुख विभागीय कारवाही शाखा राष्टिृय वाणिज्य बैंक 2069.03.29  
५२२067-RV-032996502 2067.12.16 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणकिशोर जंग ठकुरीकृषि विकास बंैंक केन्द्रीय कार्यालय रामशाह पथ , कृषि विकास बैंक लि। जनशत्ति व्यवस्थापन वभिाग रामशाहपथ , वभिागीय प्रमुख जनशत्ति व्यवस्थापन वभिाग कृ।व।िबैं र कृषि विकास बैंक न्यायीक पुनरावेदन समिति कृ।व।िबैंक मुख्य कार्यालय 2069.03.29  
५२३067-RV-033096504 2067.12.16 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणकृष्ण बहादुर रावलकृषि विकास बंैंक केन्द्रीय कार्यालय रामशाह पथ , महाप्रबन्धक, कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय , न्यायीक पुनरावेदन समिति कृ।वि।बैंक मुख्य कार्यालय र कृषि वकिास बैंक बैंकिङ कार्यालय मैतिदेवी 2069.03.29  
५२५067-RV-038497781 2068.01.25 देवानीदर्ता वदरराम बहादुर श्रेष्ठराष्टिय बाणिज्य बैंक 2069.04.07  
४५७067-WF-000289402 2067.04.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणसाझा प्रकाशन सहकारी संस्था लि।समेतका तर्फबाट महाप्रवन्धक समेत भिक्टर प्रधानश्रम अदालत काठमाण्डौ समेत २ 2068.01.29 हेर्नुहोस
४५८067-WF-000389403 2067.04.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणसाझा प्रकाशन सहकारी संस्था लि।समेतका तर्फबाट महाप्रवन्धक समेत भिक्टर प्रधानश्रम अदालत काठमाण्डौ समेत २ 2068.01.29 हेर्नुहोस
४५९067-WF-000489404 2067.04.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणसाझा प्रकाशन सहकारी संस्था लि।समेतका तर्फबाट महाप्रवन्धक समेत भिक्टर प्रधानश्रम अदालत काठमाण्डौ समेत २ 2068.01.29 हेर्नुहोस
५००067-WO-001589194 2067.04.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणकल्याण नेपाली पौडेलनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत ३ 2068.09.24  
५८६067-WO-029090736 2067.06.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणअधिवक्ता सिताराम अग्रवालनेपाल राष्ट् बैंक केन्द्रिय कार्यालय समेत ४ 2070.10.15 हेर्नुहोस
४११067-WO-036291224 2067.06.20 रिट निवेदनउत्प्रेषणरमेश प्रसाद कोइरालाकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत६ 2067.07.09  
९०८067-WO-039491437 2067.07.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणहित उपभोक्ता सहकारी संस्था लि।कलंकीका तर्फबाट अध्यक्ष रामचन्द्र शर्मासहकारी विभाग नयांबानेश्वर काठमाण्डौ समेत २ 2075.02.02 हेर्नुहोस
१०७८067-WO-057893247 2067.09.12 रिट निवेदनउत्प्रेषणसंजीवनी व्यवसाय प्रा।ली।को अ।प्रा। उर्मिला बजगाईँबैंक अफ काठमाण्डौ लि। प्रधान कार्यालय समेत ७ 2076.10.20 हेर्नुहोस
११६०067-WO-063093500 2067.09.25 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रेम प्रसाद भट्टरार्इरेडयिो प्रसार सेवा विकाश समिति, रेडयिो नेपाल ,समेत ३ , सशस्त्र प्रहरी वल पाथिभरा झापा समेत २ , गृह मन्त्रालय सिंहदरवार समेत ६ , कुमारी बैंक लिमिटेड दरवारमार्ग समेत ५ , प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल समेत ५ र मध्य क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालय हेटौंडा 2077.09.19  
१०५०067-WO-067893828 2067.10.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणमनकामना डेभलपमेन्ट बैंक लि।का अ।प्रा।संजिव पन्तनेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय समेत ३ 2076.05.12  
९१२067-WO-074194140 2067.10.20 रिट निवेदनउत्प्रेषणराम पुरी समेत २भुमसिुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरवार समेत ६ , प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत १० , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल समेत ३ , भूमिसुधार कार्यालय ललितपुर समेत ३ , नेपाल सरकार , प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल समेत ४ , नेपाल राष्टर बैंक के।का। बालुवाटार समेत ३ , मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार समेत १० , मालपोत कार्यालय चावहिल समेत ४ , महानिर्देशक भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग बबरमहल समेत ८ , मेसर्स रुट्स फेशन प्रा।लि। पुतलीसडक , मालपोत कार्यालय संखुवासभा समेत ४ , प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रपिरिषदको कार्यालय समेत १० , मालपोत कार्यालय धनगढी कैलाली समेत ६ , कार्यकारी निर्देशक मेडिकल कलेज प्रबर्दन विकास समिति धनगढी कैलाली , मेडिकल कलेज प्रबर्द्धन विकास समिति गेटा धनगढी कैलाली , नापि कार्यालय धनगढी , जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढी र जिल्ला वन कार्यालय धनगढी 2075.02.21 हेर्नुहोस
४६३067-WO-076494526 2067.11.01 रिट निवेदनउत्प्रेषणराज कुमार सिंहसाझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लि।क्षेत्रपाटी काठमाण्डौ समेत ३ 2068.02.22  
५३८067-WO-078994680 2067.11.04 रिट निवेदनउत्प्रेषणश्यामराज जोशीकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सिंहदरवार समेत ९ 2069.10.24  
४५१067-WO-082995169 2067.11.19 रिट निवेदनउत्प्रेषणसम्पूर्ण सप्लायर्सका प्रो राजन मैनालीनेपाल वंगलादेश बैंक हेटौडा शाखा मकवानपुर समेत २ 2067.12.01  
४६५067-WO-093996298 2067.12.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणजगन्नाथ रायसहकारी विभाग नयांबानेश्वर काठमाण्डौ समेत ४ 2068.03.10  
९६२067-WO-106597324 2068.01.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणध्रुबनारायण चित्रकार समेत २अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत ४ , भुमसिुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरवार समेत ६ , प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत १० , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल समेत ३ , नेपाल सरकार , प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल समेत ४ , नेपाल राष्टर बैंक के।का। बालुवाटार समेत ३ , मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार समेत १० , मालपोत कार्यालय चावहिल समेत ४ , मेसर्स रुट्स फेशन प्रा।लि। पुतलीसडक , मालपोत कार्यालय संखुवासभा समेत ४ , प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रपिरिषदको कार्यालय समेत १० , भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय समेत ९ , मालपोत कार्यालय धनगढी कैलाली समेत ६ , कार्यकारी निर्देशक मेडिकल कलेज प्रबर्दन विकास समिति धनगढी कैलाली , मेडिकल कलेज प्रबर्द्धन विकास समिति गेटा धनगढी कैलाली , नापि कार्यालय धनगढी , जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढी र जिल्ला वन कार्यालय धनगढी 2075.07.28 हेर्नुहोस
९६५068-CI-0446103248 2068.07.23 देवानीक्षतिपूर्तिअरुण शंकर साहनेपाल बैंक लि। शाखा कार्यालय, लाहान र नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय काठमाण्डौ 2075.08.17 हेर्नुहोस
१०६८068-CI-0484103510 2068.07.28 देवानीपरमादेशऐका अध्यक्ष सुनिता खड्का , उपदान वतिरण समिति २०६६, राष्टिरय सहकारी संघ लि। , ऐका सदस्य सचिव , काठमाण्डौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालयका जिल्ला आयुक्त एवं सो का प्रमुख डा। भाइकाजी तिवारी , काठमाण्डौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालयको तर्फबाट विकास आयुक्त योगेश्वर कृष्ण पराजुली र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय विरेनद्रनगर सुर्खेतका अधिवक्ता जगदीश आचार्यसत्यनारायण राय 2076.09.06 हेर्नुहोस
८२९068-CI-0849105585 2068.10.08 देवानीउपयुक्त आदेशएभ्को इन्टरनेशनल प्रा।लि।माछापुछरे बैंक लि। लाजिम्पाट 2074.05.19 हेर्नुहोस
९७४068-CI-1100107171 2068.12.05 देवानीविविधअन्फादेवी भट्टनेपाल सरकार , मालपोत कार्यालय, महोत्तरी समेत १० , आन्तरीक राजश्व कार्यालय ललितपुर समेत २ , पुनरावेदन अदालत हेटौडा समेत ५ , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरवार समेत ५ , प्रताप चन्द , नापी कार्यालय, कंचनपुर , कृषि विकास बैंक, श्रीपुर बेलौरी कंचनपुर र भूमि सुधार कार्यालय, कंचनपुर 2075.09.13 हेर्नुहोस
५७२068-CI-1189107695 2068.12.22 देवानीपरमादेशअजयकुमार सत्यालयुनाइटेड वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। पुतलीसडक , ऐका अध्यक्ष सुनिता खड्का , ऐका संचालक समिति र मालपोत कार्यालय, डिल्लीवजार 2070.08.27  
७६३068-CI-1238108038 2068.12.30 देवानीलिखत वदरसहकारी संस्था लि।, फत्तेपुर वाराफुलमती कुर्मीन 2073.06.02 हेर्नुहोस
८८९068-CI-1292108527 2069.01.20 देवानीविविधमु।स।गर्ने राधिका तेलीनराष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय कलैया , ऐ।कार्यालयका प्रबन्धक , ऐका सहायक प्रवन्धक , ऐका खजाञ्ची र ऐका कर्जा फांटको प्रमुख 2074.11.11 हेर्नुहोस
८९०068-CI-1293108530 2069.01.20 देवानीविविधमु।स।गर्ने राधिका तेलीनराष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय कलैया , ऐ।कार्यालयका प्रबन्धक र ऐका कर्जा फांटको प्रमुख 2074.11.11 हेर्नुहोस
६१२068-CI-1303108628 2069.01.22 देवानीनिषेधाज्ञाश्री नेपाल रेमिट्यान्स प्रा।लि।, काठमाडौंसशस्त्र प्रहरी बल चण्िडका गण पर्वतका तत्काली स।प्र।ना। महानिरीक्षक र बैंक अफ एशिया नेपाल लिमिटेड, काठमाडौं 2071.08.25 हेर्नुहोस
९९५068-CI-1447109903 2069.03.01 देवानीजग्गा खिचोलालेखनाथ पन्थसह अध्यक्ष, राष्टिरय सहकारी विकास वोर्ड, पुल्चोक , सदस्य सचिव, राष्टिरय सहकारी विकास वोर्ड, पुल्चोक , पदमबहादुर थापा , लोकबहादुर गुरुङ , नोहरलाल गुरुङ , रोमणीप्रसाद पाठ र आनन्दवन गाविसको कार्यालय, रुपन्देही 2075.11.15  
५९०068-CI-1462110021 2069.03.06 देवानीपरमादेशसंजयकुमार सिंहराष्टिरय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाण्डौ , ऐका कार्यालय प्रमुख र ऐका कार्यालय प्रमुख 2070.11.29  
११७८068-CI-1569110725 2069.03.31 देवानीविविधजमुना श्रेष्ठको मु।स। गर्ने दिनेशमान वैद्यसाबिक नेपाल हाउजिङ एण्ड मर्चेन्ट फाइनान्स लिमिटेड हाल सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड , एशिया ट्रेड र्इन्टरप्राइजेज, त्रिपुरेश्वर र रमेशकुमार पण्डित 2077.12.23 हेर्नुहोस
५१२068-CR-0112100689 2068.04.26 फौजदारीअदालतको अवहेलनापुरुषोत्तम भुषालजिल्ला विकास समितीको कार्यालय, दाङ घोराही , नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि।सिद्धार्थनगर र ऐका स्थानीय विकास अधिकारी 2069.01.14  
८३८068-CR-0734105196 2068.09.20 फौजदारीकीर्तेकर्णबहादुर लिम्बु लावतीनेपाल सरकार , मालपोत कार्यालय, महोत्तरी समेत १० , नेपाल सरकार , पुनरावेदन अदालत हेटौडा समेत ५ , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरवार समेत ५ , नापी कार्यालय, कंचनपुर , कृषि विकास बैंक, श्रीपुर बेलौरी कंचनपुर र भूमि सुधार कार्यालय, कंचनपुर 2074.07.14 हेर्नुहोस
१०६७068-CR-0918106467 2068.11.04 फौजदारीकिर्ते जालसांजीराधेश्याम अहिरकुश्मा सहकारी संस्था लि। कुश्मा 2076.09.03 हेर्नुहोस
५०५068-FN-0238106532 2068.11.11 फुटकर निवेदनविविधराजेन्द्र कुमार चौरडियानेपाल राष्ट्र् बैंक र केन्द्रिय कार्यालय समेत ५ 2068.11.12  
५१४068-FN-0366109011 2069.02.09 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणविमला रश्रेष्ठमनकामना डेभलपमेण्ट बैंक लि।केन्द्रिय कार्यालय 2069.02.11  
५९१068-MS-0028109587 2069.02.30 फौजदारीअदालतको अवहेलनाजिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड सप्तरीको तर्फबाट विनोद कुमार दत्तमालपोत कार्यालय सप्तरीको प्रमुख लेखनाथ पोखरेल 2070.12.04 हेर्नुहोस
९७३068-MS-0030110211 2069.03.17 फौजदारीअदालतको अवहेलनारमेश कुमार वस्नेतअध्यक्ष, संचालक समिति, कृषि विकास बैंक रामशाहपथ , ऐका महाप्रवन्धक ढहाल कार्यकारी अधिकृतण् र ऐका वभिागिय प्रमुख, जनशत्ति व्यवस्थापन वभिाग 2075.09.03 हेर्नुहोस
५१९068-RE-0294108332 2069.01.13 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनर्इन्टरनेशनल डेभलपमेण्ट बैंकका कार्यकारी अधिकृत राजाराम खड्कामेन्था प्रोडक्ट्स प्रा।लि। 2069.02.26  
५३७068-RI-0565102430 2068.06.10 फौजदारीजालसाजीकल्लु राना र ललीया देवी रानासुरज राना , प्रवेश राना र राष्टिय बाणिज्य बैंक 2069.09.09  
५४५068-RI-0830103380 2068.07.27 देवानीविविधमिठार्इ गद्दीनमोहव्वत अली गद्दी र नेपाल बैंक लिमिटेड कृष्णनगर शाखा 2070.02.31  
४९७068-RI-0844103422 2068.07.29 देवानीहक कायमरा।वां वैक लि के का र रा।बा।बैंक शाखा कार्यालय महाराजगंजनोकराज पण्िडत 2068.09.19  
६११068-RI-1275105623 2068.09.27 देवानीकरार वमोजिमकाबेली बहुदेश्यीय सहकारी स।फिदिमको अ।विष्णु प्रसाद पौडेलतारा प्रसाद भटरार्इ 2071.08.05  
७०९068-RI-1406106239 2068.10.24 रिट निवेदनविविधवहिरी धुनियाइन , जोखन मिया धुनीया , महमदजान मिया धुनीया र इसराइल मिया धुनीयाराजेश कुमार शाह , त्रियाटिभ नेपाल बचत सहकारी स।लि र एैं का। अध्यक्ष धिरेन्द्र कुमार सिंह 2072.10.11  
६९९068-RI-1407106240 2068.10.24 देवानीकरार वमोजिमवहिरी धुनियाइन , जोखन मिया धुनीया , महमदजान मिया धुनीया र इसराइल मिया धुनीयात्रियाटिभ नेपाल बचत सहकारी स।लि र एै।का अध्यक्ष धिरेन्द्र कुमार सिहं 2072.10.11  
५७८068-RI-1795108083 2068.12.23 देवानीदा।खातैयव अन्सारीहमिालयन बैंक लिमिटेड र हिमालयन बैंक लि। शाखा कार्यालय वीरगंज 2070.09.04  
५७३068-RI-1796108085 2068.12.23 देवानीहिसाव एकिन गरी पाउंतैयव अन्सारीहिमालयन बैंक लि। शाखा कार्यालय वीरगंज , असलम आलम र नजिर आलम 2070.09.04  
५७७068-RI-1798108089 2068.12.23 देवानीविविधमुजतवा अन्सारी र मुर्तुजा अन्सारीतैयव अन्सारी , हिमालयन बैंक लि। शाखा कार्यालय वीरगंज र मोहम्मद मुस्तुफा अन्सारी 2070.09.04  
५७९068-RI-1799108092 2068.12.23 फौजदारीजालसाजीमुजतवा अन्सारी र मुर्तुजा अन्सारीहिमालयन बैंक लि। शाखा कार्यालय वीरगंज , मोहम्मद मुस्तुफा अन्सारी र महमद तैयव अन्सारी 2070.09.04  
५८०068-RI-1800108094 2068.12.23 फौजदारीजालसाजीमुजतवा अन्सारी र मुर्तुजा अन्सारीहमिालयन बैंक लिमिटेड , हिमालयन बैंक लि। शाखा कार्यालय वीरगंज , मोहम्मद मुस्तुफा अन्सारी र महमद तैयव अन्सारी 2070.09.04  
५७४068-RI-1801108095 2068.12.23 देवानीलिखत वदरमुजतवा अन्सारी र मुर्तुजा अन्सारीहमिालयन बैंक लिमिटेड , हिमालयन बैंक लि। शाखा कार्यालय वीरगंज , मोहम्मद मुस्तुफा अन्सारी , महमद तैयव अन्सारी र असलम टेक्सटार्इलको प्रो असलम आलम 2070.09.04  
५७५068-RI-1802108097 2068.12.23 देवानीलिखत वदरमुजतवा अन्सारी र मुर्तुजा अन्सारीहिमालयन बैंक लि। शाखा कार्यालय वीरगंज , मोहम्मद मुस्तुफा अन्सारी र महमद तैयव अन्सारी 2070.09.04  
५७६068-RI-1825108144 2068.12.23 देवानीलिखत वदरमहमद तैयव अन्सारीहमिालयन बैंक लिमिटेड , हिमालयन बैंक लि। शाखा कार्यालय वीरगंज र मन्जु अग्रवाल 2070.09.04  
५३६068-WF-0007106950 2068.11.30 रिट निवेदनउत्प्रेषणनिर्धन उत्थान बैंक लि।के।का। को अ।प्रा।स। प्रकाशराज शर्मामुद्दा हेर्ने अधिकारी, श्रम अदालत काठमाण्डौं समेत २ 2069.08.28  
४९८068-WO-0161100946 2068.05.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणअस्िमता कन्स्टरक्सन प्रा।लि। को अख्तियार प्राप्त ऐ।को संचालक भरत वहादुर खड्कानेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौं अफिस समेत ५ 2068.09.19  
६३१068-WO-0220101582 2068.05.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणराष्टिरय वाणिज्य बैंक के।का।को अ।प्रा। माधवराज पन्तऋण असुली न्यायाधिकरण काठमाण्डौं समेत ५ 2072.03.04 हेर्नुहोस
७९८068-WO-0236101689 2068.05.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणघनश्याम दाहालसह अध्यक्ष, राष्टिरय सहकारी विकास वोर्ड, पुल्चोक , नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय धर्मपथ समेत २ र डा। दामोदर गजुरेल अध्यक्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिल,बाँसबारी, काठमाडौ‌ समेत ५ जना 2074.01.12 हेर्नुहोस
६०७068-WO-0259101913 2068.06.04 रिट निवेदनउत्प्रेषणममता झाराष्टिूय सहकारी विकास बोर्ड पुल्चोक समेत २ 2071.07.17  
१३३९068-WO-0297102204 2068.06.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणमधुसुदन शारदा समेत ३अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत ४ , भुमसिुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरवार समेत ६ , प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत १० , मालपोत कार्यालय कलंकी समेत २ , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल समेत ३ , भूमिसुधार कार्यालय मोरङ विराटनगर समेत ४ , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत ५ , नेपाल सरकार , प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल समेत ४ , नेपाल राष्टर बैंक के।का। बालुवाटार समेत ३ , मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार समेत १० , पुनरावेदन अदालत बुटबल समेत ४ , मालपोत कार्यालय चावहिल समेत ४ , पुनरावेदन अदालत बुटवल समेत ७ , पुनरावेदन अदालत पोखरा समेत ४ , मेसर्स रुट्स फेशन प्रा।लि। पुतलीसडक , मालपोत कार्यालय संखुवासभा समेत ४ , पुनरावेदन अदालत नेपालगंज समेत ६ , भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय समेत ९ , मेडिकल कलेज प्रबर्द्धन विकास समिति गेटा धनगढी कैलाली , नापि कार्यालय धनगढी , जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढी र जिल्ला वन कार्यालय धनगढी 2079.10.20  
६०८068-WO-0326102475 2068.07.02 रिट निवेदनउत्प्रेषणममता झाराष्टिूय सहकारी विकास बोर्ड पुल्चोक ललितपुर समेत ५ 2071.07.17  
५९८068-WO-0336102591 2068.07.04 रिट निवेदनउत्प्रेषणभिमलाल लामिछानेकृषि विकास बैंक के।का।रामशाहपथ समेत ५ 2071.02.13 हेर्नुहोस
५१५068-WO-0347102681 2068.07.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणराम नारायण यादवकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सिंहदरवार समेत २ 2069.02.14  
६०९068-WO-0390103139 2068.07.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणदेव नारायण राय यादव समेत २कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सिंहदरवार समेत ६ 2071.07.17  
१०७०068-WO-0478103881 2068.08.16 रिट निवेदनपरमादेशसांगि्रला बहुउद्देश्यीय सहकारी सं।लि।का अ।प्रा। बिनोद कडेलमहानगरीय प्रहरी परिसर जाउलाखेल समेत ३ 2076.09.13 हेर्नुहोस
५३२068-WO-0502104382 2068.08.28 रिट निवेदनउत्प्रेषणश्याम कृष्ण थापा समेत १४नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि। के।का। बागबजार समेत ५ 2069.06.09  
५४२068-WO-0555104945 2068.09.13 रिट निवेदनउत्प्रेषणमहलिा सहकारी संस्था लि।का अ।प्रा।वा। बिजय राम प्रधान समेत ६१प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत ११ 2070.01.05 हेर्नुहोस
६१०068-WO-0629105493 2068.10.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणममता झाकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सिंहदरवार समेत ५ 2071.07.17  
१००३068-WO-0647105602 2068.10.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणरविन्द्र बहादुर सिंहनेपाल राष्टर बैंक केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार 2075.11.29 हेर्नुहोस
६२१068-WO-0739106367 2068.11.02 रिट निवेदनउत्प्रेषणआजाद देवि प्रजापतिकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत ५ 2071.11.12  
१०७१068-WO-0754106480 2068.11.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणग्राहक उपयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि।कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सिंहदरवार समेत २ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सप्तरी 2076.09.24 हेर्नुहोस
९५२068-WO-0820106938 2068.11.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणनानी छोरी मानन्धरमालपोत कार्यालय डिल्लीबजार समेत ७ , मालपोत कार्यालय ईनरुवा सुनसरी र नेपाल बैंक लि। सिटी अफिस विराटनगर 2075.06.17  
५७१068-WO-1017108535 2069.01.22 रिट निवेदनउत्प्रेषणशेर बहादुर महर्जन समेत २नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय काठमाण्डौं समेत २ 2070.08.13 हेर्नुहोस
५१८068-WO-1058108763 2069.02.01 रिट निवेदनउत्प्रेषणरुचि जाजोदियाराष्टिूय वाणिज्य बैंक लि। मुख्य शाखा कार्यालय काठमाण्डौं समेत २ 2069.02.16 हेर्नुहोस
५४८068-WO-1069108877 2069.02.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणजीवन घिमिरेगोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक ढनेपालण् लि। त्रिवेणी कम्प्लेक्स पुतलीसडक समेत २ 2070.03.18  
६२२068-WO-1202109934 2069.03.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणनेपाल बंगलादेश बैंक लि।के।का।का अ।प्रा। ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाआन्तरीक राजस्व कार्यालय ललितपुर समेत २ 2071.11.12 हेर्नुहोस
८९७068-WO-1277110397 2069.03.22 रिट निवेदनउत्प्रेषणलुम्बिनी बैंक लि।का अ।प्रा। शोभन देव पन्तभूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग बबरमहल समेत ६ 2075.01.03 हेर्नुहोस
७६५068-WO-1289110518 2069.03.26 रिट निवेदनउत्प्रेषणरमेश शर्मा लम्सालसह अध्यक्ष, राष्टिरय सहकारी विकास वोर्ड, पुल्चोक , नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय धर्मपथ समेत २ र जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्वत समेत ६ 2073.07.01  
६२७068-WS-0057106958 2068.11.30 रिट निवेदनउत्प्रेषणडेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएशनका अ।प्रा।स। राजेन्द्र प्रसाद पौडेल समेत ४व्यवस्थापकिा संसद, व्यवस्थापकिा संसद सचिवालय सिंहदरवार समेत ६ 2072.02.07  
९०६069-CI-0289112850 2069.06.04 देवानीपरमादेशअम्विका ढकालकाठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका लाजम्पिाट स्िथत एभरेष्ट बैंक ल।िप्रधान कार्यालय समेत ६ 2075.01.28  
११६९069-CI-0453113882 2069.07.17 देवानीविविधहारती वायर इन्डष्टिरज प्रा।लि।का संचालक भीष्ममान श्रेष्ठलुम्विनी बैंक लि। को तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्त 2077.11.11 हेर्नुहोस
१३८५069-CI-0532114255 2069.08.03 देवानीविविधचन्दनलाल चौधरीपशुपति कुमार चौधरी , चतुरमान रार्इ , नविल बैंक शाखा कार्यालय इटहरी , हनुमान पेपर इन्डष्टरीज इटहरी र उर्मिला देवी चौधरी 2079.12.19 हेर्नुहोस
७२७069-FN-0263116101 2069.09.27 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणचन्दा सुराना दुगडबैंक अफ काठमाण्डौं लिमिटेड समेत २ 2073.02.12  
६३४069-LE-0090116204 2069.10.02 अनुमति निवेदनआय करआन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरसामुदायिक ग्रामीण विद्युतिकरण सहकारी संस्था लि। 2072.04.06  
६६५069-LE-0122116742 2069.10.14 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनलुम्बिनी बैंक लिमिटेड 2072.06.15  
६६६069-LE-0124117377 2069.11.09 अनुमति निवेदनआय करआन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं। १ बबरमहल काठमाण्डौंठमेल बचत तथा क्रण सहकारी संस्था लिमिटेड 2072.06.15  
६६७069-LE-0125117378 2069.11.09 अनुमति निवेदनआय करआन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं। १ बबरमहल काठमाण्डौंठमेल बचत तथा क्रण सहकारी संस्था लिमिटेड 2072.06.15  
६५३069-LE-0212118213 2069.12.22 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनलुम्बिनी बैंक लिमिटेड 2072.04.11  
६५४069-LE-0213118214 2069.12.22 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरलुम्बिनी बैंक लिमिटेड 2072.04.11  
६५५069-LE-0214118216 2069.12.22 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनलुम्बिनी बैंक लिमिटेड 2072.04.11  
६३५069-LE-0258120076 2070.02.22 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड 2072.04.08  
६३६069-LE-0259120077 2070.02.22 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड 2072.04.08  
६४४069-LE-0319120875 2070.03.18 अनुमति निवेदनआय करआन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलपश्चमिाञ्चल ग्रामिण विकाश बैंक, प्रधान कार्यालय 2072.04.10  
६४५069-LE-0320120876 2070.03.18 अनुमति निवेदनआय करआन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलपश्चमिाञ्चल ग्रामिण विकाश बैंक, प्रधान कार्यालय 2072.04.10  
६४६069-LE-0321120877 2070.03.18 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनकुमारी बैंक लिमिटेड 2072.04.10  
६४७069-LE-0322120878 2070.03.18 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरनबलि बैंक लिमिटेड 2072.04.10  
६४८069-LE-0325120881 2070.03.18 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवननिर्धन उत्थान बैंक लि।के।का। को अ।प्रा।स। प्रकाशराज शर्मा 2072.04.10  
६४९069-LE-0326120882 2070.03.18 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवननिर्धन उत्थान बैंक लि।के।का। को अ।प्रा।स। प्रकाशराज शर्मा 2072.04.10  
७५९069-RB-0031115280 2069.09.03 राजस्व र बाणिज्यराजस्व र वाणिज्यनोरलिङ हाउजिङ कम्पनी प्रा।ल।किा प्रबन्ध निर्देशक अख्तियार प्राप्त मानकि लाल बोम्जोनमेगा बैंक नेपाल लिमिटेड , ऐ।ऐ।का कार्यकारी निर्देशक अनलि केशरी साह र ऐ।ऐ।का कर्पोरेट बैंकिङ शाखाका प्रमुख गोविन्द गुरुङ 2073.05.16 हेर्नुहोस
५५३069-RI-0262112113 2069.05.14 फौजदारीजालसाजीमु।स।गर्ने इश्वरभक्त नकर्मीकृषि बिकास बैक के का , सिद्धार्थ स्टोर्स , ज्ञानेन्द्रभक्त नकर्मी र कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय बनेपा 2070.04.22  
७२२069-RI-0457113203 2069.06.11 देवानीलिखत वदरसुनमति तण्डुकारम्हेपी बचत तथा रिण सहकारी संस्था लिमिटेड , संचालक समिति म्हेपी बचत तथा रिण सहकारी संस्था लि। , शर्मिला सिग्देल र सुमना तण्डुकार 2073.01.22  
७२३069-RI-0458113204 2069.06.11 देवानीनिर्णय वदरसुनमति तण्डुकारम्हेपी बचत तथा रिण सहकारी संस्था लिमिटेड र संचालक समिति म्हेपी बचत तथा रिण सहकारी संस्था लि। 2073.01.22  
७२१069-RI-0459113205 2069.06.11 देवानीअन्यसुनमति तण्डुकारम्हेपी बचत तथा रिण सहकारी संस्था लिमिटेड , संचालक समिति म्हेपी बचत तथा रिण सहकारी संस्था लि। र शर्मिला सिग्देल 2073.01.22  
६२५069-RI-0615114011 2069.07.15 देवानीअन्यकृषित वकिास बैंक लि। बैकिङ कार्यालय राजवविराजको हकमा अख्तियार प्राप्त तेज बहादुर बुढाथोकीमन्जु देवी 2071.12.24  
५६१069-RI-0828115174 2069.08.25 देवानीलिखत वदरकृषि विकास बैंक लि। उपशाखा कार्यालय देवरवाना पर्साबाल कुमारी कोर्इरीन 2070.05.02  
५६२069-RI-0829115176 2069.08.25 देवानीलिखत वदरकृषि विकास बैंक लि। उपशाखा कार्यालय देवरवाना पर्साबाल कुमारी कोर्इरीन 2070.05.02  
६१७069-RI-0928115603 2069.09.05 देवानीअन्यदुर्गा प्रसाद श्रेष्ठकर्मचारी प्रशासन विभाग,ने।वै।ली प्र।का।काठमाडौं , महाप्रबन्धक, नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय , संचालक समिति, नेपाल बैंक लिमटिेड र नेपाल बैंक लिमिटेड बजार अड्डा शाखा विराटनगर 2071.09.25  
६१४069-RI-1111116057 2069.09.24 देवानीलिखत वदररवी प्रसाद पौडेल , शुशिल पौडेल र विद्या पौडेलअमरावती बहुउद्येश्यीय सहकारी संस्था लिमाीटेड 2071.09.06  
६१५069-RI-1112116058 2069.09.24 देवानीनिर्णय वदररवी प्रसाद पौडेल , शुशिल पौडेल र विद्या पौडेलअमरावती बहुउद्येश्यीय सहकारी संस्था लिमाीटेड 2071.09.06  
५४७069-RI-1169116347 2069.09.29 देवानीलिखत वदरसुशिला देवी साहरा।वा।बैंक शाखा कार्यालय जनकपुर 2070.03.09  
६०५069-RI-1266116969 2069.10.14 देवानीकरार वमोजिमनिर्मला मुल्मीराष्टिृय सहकारी विकास बोर्ड 2071.06.23  
५५४069-RI-1412117327 2069.11.13 फौजदारीजालसाजीइश्वरभक्त नकर्मीतुलसीमाया नकर्मी , बनेपा बचत तथा क्रण सहकारी संस्था लि। र बनेपा बचत तथा क्रण सहकारी संस्था लि।का प्रबन्ध संचालक 2070.04.22  
५५५069-RI-1413117329 2069.11.13 फौजदारीजालसाजीइश्वरभक्त नकर्मीजितेन्द्रभक्त नकर्मी , बनेपा बचत तथा क्रण सहकारी संस्था लि। र मोनी नकर्मी 2070.04.22  
५५६069-RI-1414117330 2069.11.13 फौजदारीजालसाजीइश्वरभक्त नकर्मीज्ञानेन्द्रभक्त नकर्मी , रमेश मानन्धर र मुख्य प्रबन्ध सञ्चालक दियालो विकास बैंक लि। 2070.04.22  
५५७069-RI-1415117332 2069.11.13 फौजदारीजालसाजीइश्वरभक्त नकर्मीजितेन्द्रभक्त नकर्मी , बनेपा बचत तथा क्रण सहकारी संस्था लि। र शारदा नकर्मी 2070.04.22  
५५८069-RI-1416117333 2069.11.13 फौजदारीजालसाजीइश्वरभक्त नकर्मीसुवर्णभक्त नकर्मी , जितेन्द्रभक्त नकर्मी र बनेपा बचत तथा क्रण सहकारी संस्था लि। 2070.04.22  
५५९069-RI-1417117334 2069.11.13 फौजदारीजालसाजीइश्वरभक्त नकर्मीजीवनभक्त नकर्मी र मञ्जुश्री बचत तथा क्रण सहकारी संस्था लि। 2070.04.22  
६६८069-RI-1460117553 2069.11.22 देवानीविविधएन।आर्इ।डि।सी। डेभलेपमेण्ट बैंक लि।लुम्बिनी बैंक लि। शाखा कार्यालय मकवानपुर , शाखा प्रमुख, लुम्बिनी बैंक लि। शाखा कार्यालय मकवानपुर , लुम्बिनी बैंक लि। के।का। र एभरेष्ट फुड लि। 2072.06.15  
७२६069-RI-1603118395 2069.12.18 देवानीलिखत वदररामकली देवी कलवारिनविद्यालाल प्रसाद , नेपाल एस।वि।आर्इ बैंक लि। शाखा कार्यालय वरिगंज र शाखा प्रबन्धक, नेपाल एस।वि।आर्इ बैंक शाखा कार्यालय पर्सा 2073.02.02  
६०३069-RI-1867119367 2070.01.29 देवानीलिखत वदरगुजला देवी कनुर्इन र पारस प्रसाद साहकिशोर कुमार गुप्ता र गणेश बचत तथा क्रण सहकारी संस्था लिमिटेड 2071.03.22  
५५०069-RI-1947119692 2070.02.07 देवानीअन्यनुरजहा ।हिमालयन बैंक लि। समेत ५ 2070.04.15  
५५१069-RI-1948119693 2070.02.07 देवानीराजिनामा बदरनुरजहा ।हिमालयन बैंक लि। समेत ५ 2070.04.15  
५५२069-RI-1949119694 2070.02.07 फौजदारीजालसाजीनुरजहा ।हिमालयन बैंक लि। समेत ५ 2070.04.15  
८०१069-RI-2351121228 2070.03.23 फौजदारीबैंकिङ्ग कसुरनेपाल सरकारज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ , वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिंङ एण्ड फार्इनान्स लिमिटेड प्रधान कार्यालय, हेटौडा , विनितमणी उपाध्याय र गोपाल घिमिरे 2074.01.15  
५४३069-RV-0015111088 2069.04.15 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणबम वहादुर कार्कीनेपाल बैंक लि। प्रधान कार्यालय समेत ३ 2070.02.17  
५४४069-RV-0017111486 2069.04.21 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणगोपाल वहादुर थापानेपाल बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय भुगोलपार्क, काठमाण्डौ , महाप्रबन्धक, नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय र का।मु। महाप्रबन्धक लक्ष्मीराज पौडेल, ने।बैंक लि। प्रधान कार्यालय 2070.02.17  
५६७069-RV-0063115076 2069.07.15 देवानीविविधनुरजहान खातुन र अमरुद्दीन जोलहाकुश्मा सहकारी संस्था लि। कुश्मा र कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय गुलरिया बर्दिया 2070.05.21  
५६९069-RV-0082115293 2069.08.07 रिट पुनरावलोकनपरमादेशदिगम्वर झाकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सिंहदरवार समेत ५ 2070.06.18  
५४९069-RV-0098115323 2069.08.27 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणरामसिकिल चौधरीकृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत६ 2070.04.10  
५२७069-WO-0002110759 2069.04.03 रिट निवेदनपरमादेशहुलास वायर इण्डष्टिरज प्रा।लि।का अ।प्रा। हिमांशु गोल्छासनरार्इज बैंक लि। काठमाण्डौं समेत २ 2069.04.26  
८६१069-WO-0003110760 2069.04.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणराष्ट्रिय बाणिज्य बैंक मुख्य शाखा कार्यालय काठमाण्डौंका अ।प्रा। केशवप्रसाद लम्सालआन्तरीक राजस्व विभाग लाजिम्पाट समेत ३ 2074.09.24 हेर्नुहोस
५८२069-WO-0240112165 2069.05.19 रिट निवेदनउत्प्रेषणर्सवेस टूाभल्स एण्ड टुर्स प्रा।लि।का अ।प्रा। शिवराज चौधरी समेत ३सिटिजन्स बैंक र्इन्टरनेशनल लि। मुख्य कार्यालय कमलादी समेत ३ 2070.09.14  
६१६069-WO-0364112964 2069.06.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत ३ को अ।प्रा।ऐ।व्यवस्थापन समतिीका संयोजक महेश्वरलाल श्रेष्ठपुनरावेदन अदालत पाटन समेत ५ 2071.09.22 हेर्नुहोस
१४५५069-WO-0455113661 2069.06.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणनेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि।का अ।प्रा।ज्योति प्रकास पाण्डेभूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग समेत ५ 2080.03.21 हेर्नुहोस
८९९069-WO-0604115049 2069.08.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणनवराज अर्याल समेत २सहकारी विभाग नयांवानेश्वर समेत ३ 2075.01.05 हेर्नुहोस
५६८069-WO-0608115092 2069.08.28 रिट निवेदनउत्प्रेषणसोनी चौरसिया साह समेत २राष्टि्य सहकारी विकास वोर्ड समेत ६ 2070.05.25  
७४७069-WO-0610115154 2069.09.01 रिट निवेदनउत्प्रेषणस्वावलम्वन लघुवित्त वकिास बैंक लि। केन्द्रिय कार्यालय जनकपुर समेतका अ।प्रा। अमरराज खड्का समेत २रश्रम अदालत अनामनगर समेत २ 2073.04.18 हेर्नुहोस
७४८069-WO-0611115156 2069.09.01 रिट निवेदनउत्प्रेषणस्वावलम्वन लघुवित्त वकिास बैंक लि। केन्द्रिय कार्यालय जनकपुर समेतका अ।प्रा। अमरराज खड्का समेत २श्रम अदालत अनामनगर समेत २ 2073.04.18  
७७१069-WO-0756116215 2069.10.04 रिट निवेदनउत्प्रेषणसिद्धार्थ बैंक लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालयका अ।प्रा। सुन्दरप्रसाद कँडेलअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत ४ 2073.07.26 हेर्नुहोस
१२७६069-WO-0807116597 2069.10.19 रिट निवेदनउत्प्रेषणसामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्िटच्यूट सहकारी संस्था लि।काठमाण्डौका अ।प्रा।रामजी प्रसाद धितालमन्त्रपिरषिद प्रधानमन्त्र ितथा मन्त्रपिरषिदको कार्यालय समेत १७ 2079.06.27 हेर्नुहोस
८०२069-WO-0828116744 2069.10.25 रिट निवेदनउत्प्रेषणसाझा संस्था लि। अमरदहका अ।प्रा। चन्द्रप्रसाद गन्गार्इ समेत २९कृषि विकास बैंक, केन्द्रिय कार्यालय समेत ७ 2074.01.17 हेर्नुहोस
५८७069-WO-0841116862 2069.11.02 रिट निवेदनउत्प्रेषणइनु भट्टरार्इनेपाल इन्डष्टि्रयल एण्ड कमर्सियल बैंक लि।कमलादी समेत २ 2070.10.29  
७११069-WO-1013117918 2069.12.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुनन्द बहादुर रश्रेष्ठएनडिइपी डेभलपमेन्ट बैंक लि। कमलादी समेत ३ 2072.11.05  
९३९069-WO-1051118119 2069.12.19 रिट निवेदनउत्प्रेषणखेम बन्धु अर्यालनेपाल बैंक ली।प्रधान कार्यालय समेत ५ 2075.05.19 हेर्नुहोस
९४०069-WO-1052118120 2069.12.19 रिट निवेदनउत्प्रेषणकिशोर कुमार आलेनेपाल बैंक ली।प्रधान कार्यालय काठमाडौं समेत ५ 2075.05.19 हेर्नुहोस
९६०069-WO-1096118523 2070.01.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणमहेन्द्र प्रसाद यादवकृषि बिकास बैंक लि।मुख्य कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौं समेत ४ 2075.07.18 हेर्नुहोस
७४०069-WO-1163118973 2070.01.22 रिट निवेदनउत्प्रेषणकृयण खाद्य उद्योगका अ।प्रा प्रोपाइटर सरिता देवी कलवारराजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहरभवन समेत ३ , नेपाल बिद्युत्त प्राधिकरण के।का।समेत ४ , बैंक अफ काठमाण्डौं लिमिटेड समेत ४ र काठमाडौ महा नगरपालिका 2073.03.31  
७१८069-WO-1216119394 2070.02.01 रिट निवेदनउत्प्रेषणनिर्मल प्रधाननेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत ६ 2072.12.16  
६२९069-WO-1224119454 2070.02.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणदमास ज्वेलरी प्रा।ली।का अ्र।प्रा।स। नवराज नेपालसनराइज बैंक ली।काठमाडौं समेत ३ 2072.02.31  
७१५069-WO-1241119620 2070.02.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणराष्टि्य वाणिज्य बैंक के।का। का अ।प्रा।स। सुनिल कुमार रेग्मी समेत ४काठमाण्डौं जिल्ला अदालत समेत १३ 2072.11.18 हेर्नुहोस
५४६069-WO-1290120043 2070.02.26 रिट निवेदनउत्प्रेषणजे एच कन्सट्क्सन प्रा।ली।का अ।प्रा। मुनेश्वर चौधरीराष्टि्य सहकारी विकाश वोर्ड 2070.03.09  
५८१069-WO-1396121094 2070.03.25 रिट निवेदनउत्प्रेषणटेम्पल आर्ट एक्सपोजिशनका अ।प्रा।स। नवराज नेपाललक्ष्मी बैंक लिमिटेड समेत २ 2070.09.09  
५९६069-WO-1401121130 2070.03.26 रिट निवेदनउत्प्रेषणचिरन्जीवी तिम्सिनानेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार समेत ६ 2071.01.28  
५८५069-WS-0044116452 2069.10.14 रिट निवेदनउत्प्रेषणसंजय कुमार साहस्वावलम्वन लघुवित्त वकिास बैंक लि। के।का।जनकपुर समेत ३ 2070.10.02  
६१८070-CI-0147122390 2070.04.23 देवानीफैसला वदरराष्टिरय वाणिज्य बैंक मुख्य शाखा कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त विष्णु प्रसाद वैद्यलाल प्रसाद श्रेष्ठ समेत ५ जना 2071.09.28 हेर्नुहोस
८५७070-CI-0285123719 2070.05.30 देवानीविविधसिवाहुती पाण्डे समेत , शुभम पाण्डे र उत्तम पाण्डेबिजयराज ओसवाल समेत र हमिालयन बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय भैरहवाको तर्फबाट अधिकार प्राप्त विपिन हाडा 2074.09.21  
१२३८070-CI-0368124629 2070.06.14 देवानीअन्यभविोर विकास बैंक लि। प्रधान कार्यालयका अख्तियार प्राप्त झलक प्रसाद खनालजमान सिं डिम्डुङ्ग र चाम सिं डिम्डुङ्ग 2079.03.14 हेर्नुहोस
११६७070-CI-0504125532 2070.07.29 देवानीनिर्णय वदरनेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय समेत ६ जनाबिन्दु कुमार थापा 2077.11.10 हेर्नुहोस
६६३070-CI-0794127673 2070.11.01 देवानीनिषेधाज्ञा परमादेशतेज बहादुर महतनेपाल बंगलादेश बैंक लि। नेपालगंज शाखा , ऐ।का प्रमुख अधिकृत , साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन अंचल कार्यालय, नेपालगंज र ऐ।का प्रमुख 2072.04.31 हेर्नुहोस
६८५070-CI-0917128565 2070.12.05 देवानीपरमादेशनीरु पोखरेलनेपाल सहकारी वित्तिय संस्था लिमिटेड समेत ५ ओटा 2072.09.27  
१०५१070-CI-1032129218 2070.12.26 देवानीविविधभाजु नारायण नकर्मीनेपाल सहकारी वित्तिय संस्था लि। 2076.05.25  
७७२070-CI-1074129546 2071.01.14 देवानीनिषेधाज्ञागौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि।मनु रौनियार 2073.08.02  
५९७070-FN-0013121693 2070.04.09 फुटकर निवेदनविविधइन्टरनेसनल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय टेकु काठमाण्डौं समेतचिरन्जीवि तिम्सिना 2071.01.28  
५८८070-FN-0249127488 2070.10.28 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणइनु भट्टरार्इनेपाल इण्डष्टि्र्यल कमर्सियल बैंक लि। 2070.10.29  
५९३070-FN-0286128818 2070.12.17 फुटकर निवेदनविविधसन्टु श्रेष्ठनेपाल राष्टर बैंक के।का। बालुवाटार समेत ३ 2070.12.18  
६७०070-LE-0032122122 2070.04.10 अनुमति निवेदनआय करलक्ष्मी बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन र महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग 2072.08.06  
६७१070-LE-0033122123 2070.04.10 अनुमति निवेदनआय करलक्ष्मी बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन र महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग 2072.08.06  
७४१070-LE-0048122807 2070.05.03 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरडिसिबिएल बैंक लिमिटेड, काठमाण्डौ समेत 2073.04.06  
७५२070-LE-0049122808 2070.05.03 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवननेपाल र्इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि।समेत 2073.04.28  
८८५070-LE-0078124960 2070.07.13 अनुमति निवेदनआय करबैंक अफ काठमाण्डौंठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन र आन्तरिक राजस्व विभाग 2074.11.11  
८०७070-LE-0086125358 2070.07.26 अनुमति निवेदनआय करनेपाल बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन 2074.02.12  
८०८070-LE-0087125360 2070.07.26 अनुमति निवेदनआय करनेपाल बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2074.02.12  
८०९070-LE-0124125466 2070.08.13 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरनेपाल बैंक लिमिटेड 2074.02.12  
८१०070-LE-0125125467 2070.08.13 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवननेपाल बैंक लिमिटेड 2074.02.12  
८८६070-LE-0141125510 2070.08.14 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनबैंक अफ काठमाडौं 2074.11.11  
८१७070-LE-0146125521 2070.08.16 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनराष्टिृय वाणिज्य बैंक के।का। 2074.04.08  
७७७070-LE-0224127186 2070.10.06 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय,हरिहर भवनकिष्ट बैंक लिमिटेड 2073.08.24  
९४४070-LE-0259127988 2070.11.09 अनुमति निवेदनआय करएस डेभलेपमेन्ट बैंक लि।ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन 2075.05.29  
७७८070-LE-0264127994 2070.11.12 अनुमति निवेदनआय करकिष्ट बैंक लिमिटेडआन्तरिक राजस्व विभाग र ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन 2073.08.24  
८८७070-LE-0274128006 2070.11.12 अनुमति निवेदनआय करग्लोबल आर्इ।एमर्।इ। बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन 2074.11.11  
६५०070-LE-0308130055 2071.01.23 अनुमति निवेदनआय करनेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, धर्मपथ काठमाडौंठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन 2072.04.10  
८६०070-LE-0312130060 2071.01.25 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरकिष्ट बैंक लिमिटेड 2074.09.21  
७८२070-LE-0313130061 2071.01.25 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरग्राण्ड बैंक लि। 2073.09.01  
७७९070-LE-0317130066 2071.01.25 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनएस डेभलेपमेन्ट बैंक लि। 2073.08.24  
६५९070-LE-0321130071 2071.01.29 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरएन आई सि एशिया बैंक लि। 2072.04.22  
७४२070-LE-0322130072 2071.01.29 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लिमिटेड 2073.04.06  
१४३०070-RB-0034125624 2070.07.27 राजस्व र बाणिज्यराजश्व अन्यसीतादेवी श्रेष्ठयती डेभलपमेन्ट बैंक लि। , ऐ।का संचालक समिति र ऐ।का वरिष्ठ अधिकृत मणीराम शर्मा 2080.02.19  
११६८070-RB-0035125625 2070.07.27 राजस्व र बाणिज्यराजश्व अन्यबिन्दु कुमार थापानेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय समेत ६ जना 2077.11.10 हेर्नुहोस
१२४३070-RB-0078129275 2071.01.03 राजस्व र बाणिज्यराजश्व अन्यगंगालाल श्रेष्ठ समेतराष्ट्रीय सहकारी विकास बोर्ड, हरिहरभवन, पुल्चोक, ललितपुर 2079.03.27 हेर्नुहोस
७७६070-RB-0079129506 2071.01.10 देवानीकरार वमोजिमहमिालयन बैंक लिमिटेडकृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालय, टेकु 2073.08.16 हेर्नुहोस
५६४070-RI-0161122153 2070.04.20 देवानीविविधमहेश्वरमान बैद्यए वन सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी लि। 2070.05.02  
५६३070-RI-0162122154 2070.04.20 देवानीलिखत वदरमहेश्वरमान बैद्यए वन सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी लि। , नानीमैया बुढाथोकी र भुपेन्द्र राज गिरी 2070.05.02  
५६०070-RI-0163122155 2070.04.20 देवानीअन्यमहेश्वरमान बैद्यए वन सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी लि। र शान्तरत्न शाक्य 2070.05.02  
५६५070-RI-0165122159 2070.04.20 फौजदारीजालसाजीमहेश्वरमान बैद्यए वन सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी लिमिटेड समेत ५ 2070.05.02  
५६६070-RI-0166122160 2070.04.20 फौजदारीजालसाजीमहेश्वरमान बैद्यए वन सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी लि। , नानीमैया बुढाथोकी र भुपेन्द्र राज गिरी 2070.05.02  
६६९070-RI-0380123037 2070.05.13 देवानीलिखत वदरभिमाकान्ती पाठक र गोंगबु बचत तथा क्रण सहकारी संस्थानक्कली कार्की र काले कार्की 2072.07.16  
७५५070-RI-0550123779 2070.06.01 देवानीअन्यराममाया महर्जनकृषक हित सहकारी संस्था लि। 2073.05.08  
६२४070-RI-0665124058 2070.06.13 देवानीनामसारीरत्न बहादुर भण्डारीविजय कुमार भण्डारी , गंगा देवी भण्डारी र कृषि विकास बैंक ग्रामिण शाखा कार्यालय, वरिाटनगर 2071.12.22  
५८४070-RI-0972125056 2070.07.14 फौजदारीठगीनेपाल सरकारशेर्पा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था समेत ११ 2070.09.30  
६१३070-RI-1662128456 2070.11.30 देवानीअन्यचलित्र बहादुर कार्कीराष्टि््रय वाणिज्य बैक , राष्टिृय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय मैतिदेवी र सुमित्रा फुयाल 2071.08.28  
६५८070-RI-1778129067 2070.12.24 फौजदारीचेक अनादरजय देवानएच। एण्ड बि। डेभलेपमेण्ट बैंक लि। प्रधान कार्यालय हाल सोसाईटी डेभलपमेण्ट लि। 2072.04.21  
७५७070-RI-2090129992 2071.01.29 फौजदारीकरकापमनकामना क्रसर उद्योग प्रा‍।लि।सनराईज बैंक लिमिटेड समेत ६ 2073.05.15  
७८८070-RI-2118130110 2071.02.04 देवानीअन्यदिलशोभा कुमारी लिम्बुगोर्खा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 2073.10.19  
६२६070-RV-0029123093 2070.05.04 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणराष्टिृय वाणिज्य बैंक के।का।क्रण असुली न्यायाधिकरण समेत ८ 2072.01.29  
६००070-RV-0102130821 2071.02.23 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणओमनारायण श्रेष्ठ र दुर्गा देवी श्रेष्ठराष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय अत्तरिया 2071.03.05  
६०१070-RV-0103130822 2071.02.25 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणअचल कुमार कौशिक समेत ३७नेपाल बैंक लिमिटेड के।का। समेत ४ 2071.03.05  
६०६070-WO-0117122420 2070.04.28 रिट निवेदनपरमादेशहुलाश वायर इन्डष्टि्रज प्रा।ली।का अ।प्रा।दिवाकर गोल्छाहमिालयन बैंक लिमिटेड त्रिदेवि मार्ग समेत ४ 2071.07.11 हेर्नुहोस
६३०070-WO-0151122812 2070.05.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणदमास ज्वेलरी प्रा।ली।का अ।प्रा।स।नवराज नेपालसनराइज बैंक ली।समेत २ 2072.02.31  
९१४070-WO-0169122972 2070.05.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणशिव कुमार अहिरपुनरावेदन अदालत पाटन समेत ३ , काठमाण्डौ जिल्ला अदालत समेत , मोरङ जिल्ला अदालत तहसिलशाखा , काठमाडौं अपसेट प्रिन्टस एण्ड ट्रेडर्स प्रा।लि। काठमाडौं समेत१५ , काठमाडौं अपसेट प्रिन्टस एण्ड ट्रेडर्स प्रा।लि।का संचालक अध्यक्ष , एन।आई।सि। एशिया बैंक लि। त्रिपुरेश्वर काठमाडौं , एन।आई।सि।एशिया बैंक लि। त्रिपुरेश्‍वर, काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख , एन।आई।सि। एशिया बैंक लि। त्रिपुरेश्‍वर काठमाडौंको सञ्‍चलक समिति , भक्तपुर जिल्ला अदालत भक्तपुर , भक्तपुर जिल्ला अदालतका तामेल्दार , पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुर , मालपोत कार्यालय भक्तपुर , नापी कार्यालय भक्तपुर , जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ्ग , काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल काठमाडौं समेत ४ , मोरङ जिल्ला अदालत , मोरङ जिल्ला अदालत मोरङ , उच्‍च अदालत मोरङ समेत ६ , ईलाका प्रहरी कार्यालय मोरङ नेमुवा हात्तिमुडा र जिल्ला कारागार शाखा मोरङ 2075.02.28 हेर्नुहोस
८२८070-WO-0364125144 2070.07.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणमृत संजीवनी निर्माण सेवाको प्रो।गौरी प्रसाद उप्रेतीसनराइज बैंक ली।न्युरोड शाखा समेत ३ 2074.05.05 हेर्नुहोस
१०१५070-WO-0396125660 2070.08.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणगोबिन्द बाबु तिवारीराष्टि्रय बाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरवार समेत ३ 2076.01.05 हेर्नुहोस
६२०070-WO-0584127688 2070.11.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणए नट र्आकिटेक्चर एन र्आकिटेक्ट्स फर्मका अ।प्रा। शोभेन्द् राज जोशीनेपाल राष्ट् बैंक केन्द्रिय कार्यालय समेत ६ 2071.10.26 हेर्नुहोस
७८०070-WO-0630128264 2070.11.25 रिट निवेदनउत्प्रेषणवद्रीजंग गुरुङ समेत ५नेपाल बैंक लिमिटेड, काठमाण्डौ बैकिङग कार्यालय भुगोलपार्क समेत ३ 2073.08.27 हेर्नुहोस
७३७070-WO-0838130637 2071.02.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणधावेडा चिया उद्योगका प्रो। चन्द् शेखर धावेडाविजनेश युनिभर्सल डेभलेपमेन्ट बैंक लिमिटेड 2073.02.24  
७३८070-WO-0844130674 2071.02.22 रिट निवेदनउत्प्रेषणजगन्नाथ पौडेलनेपाल राष्ट्र बैंक, केन्दि्य कार्यालय समेत ९ 2073.03.05  
१०६३070-WO-0856130795 2071.02.26 रिट निवेदनपरमादेशस्वराज शाक्य समेत ६०८नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत ५ 2076.09.01 हेर्नुहोस
८१६070-WO-0910131267 2071.03.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणमहेश खड्का समेत २सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय समेत ६ 2074.03.15  
७९५070-WO-0935131550 2071.03.22 रिट निवेदनउत्प्रेषणहरी बहादुर कार्कीनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत ४ 2073.12.13 हेर्नुहोस
८१५070-WO-0940131594 2071.03.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणअस्लेषा ट्रेडर्सका प्रो। डिल्ली न्यौपानेराष्ट्रिय बाणिज्य बैंक केन्दिय कार्यालय समेत ४ 2074.03.13 हेर्नुहोस
९४१070-WO-0944131608 2071.03.24 रिट निवेदनपरमादेशराजेन्द् कुमार भुसाल समेत ७प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय समेत ३ , मालपोत कार्यालय धनगढी , नेपाल बैंक लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय भुगोल पार्क न्युरोड काठमाडौं समेत ३ , नेपाल बैक लिमिटेड सिटी अफिस शाखा कार्यालय सिटीरोड बिराटनगर , भुमिसुधार कार्यालय कैलाली धनगढी समेत १० र भुमिसुधार कार्यालय कैलाली धनगढी समेत १० 2075.05.20 हेर्नुहोस
१२१७070-WO-0950131651 2071.03.25 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रज्वलराज पन्तकुमारी बैंक लिमिटेड दरवारमार्ग समेत ५ 2078.12.08 हेर्नुहोस
६१९071-AP-0220138787 2071.10.11 निवेदनवेरितको आदेशतेज कुमारी तिवारीयति डेभलपमेन्ट बैंक लि।समेत 2071.10.15  
१२११071-CI-0281134336 2071.06.06 देवानीअन्यबैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड , बैंक अफ काठमाण्डू लि।शाखा र ऐ। का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अजय श्रेष्ठसाउथ एशियन ट्रेडिङ्ग कम्पनी ढप्रा।ण् लि। का तर्फबाट अध्यक्ष केदार भक्त श्रेष्ठ 2078.09.23 हेर्नुहोस
१५५१071-CI-0601136947 2071.08.25 देवानीनिर्णय वदरनेपाल बैंक लिमिटेड सिटि अफिस नारायणगढ शाखा चितवनका तर्फबाट कृष्‍ण चन्द्र श्रेष्‍ठटंकमाया प्रधान 2080.08.19  
८९२071-CI-0800138435 2071.09.28 देवानीअन्यतिलक बहादुर बस्नेतसगरमाथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको तर्फबाट नरबहादुर थापा 2074.11.22 हेर्नुहोस
८४४071-CI-0812138583 2071.10.02 देवानीकरार वमोजिमकाबेली बहुदेश्यीय सहकारी स।फिदिमको अ।विष्णु प्रसाद पौडेलतारा प्रसाद भटरार्इ 2074.08.07 हेर्नुहोस
१०५८071-CI-0912139572 2071.10.27 देवानीअन्यदुर्गा प्रसाद श्रेष्ठनेपाल बैंक लिमिटेड बजार अड्डा शाखा विराटनगर , नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय संचालक समिति , नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयका महाप्रबन्धक र कर्मचारी प्रशासन विभाग नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय 2076.07.29 हेर्नुहोस
८३५071-CI-1001139953 2071.11.18 देवानीउत्प्रेषणरमेश कुमार मेहताश्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड , नन्दकिशोर मेहता , राम नारायण मेहता , रामानन्द मेहता , सुगादेवी मेहता , शारदा देवी मेहता , मानेश्वर मेहता , वसन्त कुमार मेहता , हरिनन्द पाल र कैयुम साफी 2074.07.14 हेर्नुहोस
१३१७071-CI-1167141083 2071.12.15 देवानीलिखत वदरदेमशन वैद्यनानीमैया बुढाथोकी , महेश्‍वरमान वैद्य , देवी वैद्य , ए वन सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत धर्मभक्त शाक्य , ऐ।का ऋण अधिकृत शान्तरत्‍न शाक्य , ऐ।का कर्मचारी शुरेश महर्जन र भुपेन्द्रराज गिरी 2079.09.03 हेर्नुहोस
१३१५071-CI-1168141087 2071.12.15 देवानीअन्यदेमशन वैद्यमहेश्‍वरमान वैद्य , देवी वैद्य , ए वन सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत धर्मभक्त शाक्य , ऐ।का ऋण अधिकृत शान्तरत्‍न शाक्य र ऐ।का संचालक गौतम काजी तुलाधर 2079.09.03 हेर्नुहोस
१३१६071-CI-1169141096 2071.12.15 देवानीअन्यदेशना वैद्यमहेश्‍वरमान वैद्य , देवी वैद्य , ए वन सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत धर्मभक्त शाक्य , ऐ।का ऋण अधिकृत शान्तरत्‍न शाक्य र ऐ।का संचालक गौतम काजी तुलाधर 2079.09.03 हेर्नुहोस
१३१८071-CI-1170141099 2071.12.15 देवानीलिखत वदरदेशना वैद्यभुपेन्द्र राज गिरी , महेश्‍वरमान वैद्य , देवी वैद्य , ए वन सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत धर्मभक्त शाक्य , ऐ।का ऋण अधिकृत शान्तरत्‍न शाक्य , ऐ।का कर्मचारी शुरेश महर्जन र नानीमैया वुढाथोकी 2079.09.03 हेर्नुहोस
११०४071-CI-1204141158 2071.12.18 देवानीउत्प्रेषणनेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार, काठमाडौं , नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा।चिरंजीबी नेपाल , नेपाल राष्ट्र बैंक बालुवाटार काठमाण्डौंका डेपुटी गभर्नर महाप्रशाद अधिकारी , नेपाल राष्ट्र बैंक बालुवाटार काठमाण्डौंका लघु वित्त प्रर्वधन तथा सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक डा। बिनोद आत्रेय र नेपाल राष्ट्र बैंक बालुवाटार काठमाण्डौंका लघु वित्त प्रर्वधन तथा सुपरिवेक्षण विभागका निर्देशक बामदेव सिग्देलशंकरमान श्रेष्ठ 2076.12.02 हेर्नुहोस
१०७३071-CI-1375142131 2072.01.27 देवानीलिखत वदररविन्द्रमान श्रेष्ठलुम्बिनी बैंक लिमिटेड कर्पोरेट कार्यालय कानून विभाग 2076.10.01 हेर्नुहोस
१०७४071-CI-1376142133 2072.01.27 देवानीलिखत वदरभिष्ममान श्रेष्ठलुम्बिनी बैंक लिमिटेड कर्पोरेट कार्यालय कानून विभाग 2076.10.01  
७७५071-CI-1397142204 2072.01.28 देवानीअन्यहिमालयन बैंक लि। धरान शाखाका तर्फबाट विपीन हाडा र हिमालयन बैंक लि। धरान शाखाका प्रविन खनालपुर्ण बहादुर घिमिरे 2073.08.16 हेर्नुहोस
१०१६071-CI-1424142646 2072.02.11 देवानीउत्प्रेषणहिमालयन इण्डष्ट्रिज प्रा।लि।का संचालक सतीश कुमार बोहरावाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सिंहदरवार समेत , सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि। , नेपाल खाद्य संस्थान भद्रकाली प्लाजा , सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय , नेपाल खाद्य संस्थान भद्रकाली प्लाजाका संचालक समित र नेपाल खाद्य संस्थान भद्रकाली प्लाजाका महाप्रबन्धक 2076.01.09 हेर्नुहोस
७५८071-CI-1545143419 2072.02.29 देवानीअन्यतेजकरण जैननेपाल एस।बि।आई बैंक लि। 2073.05.16 हेर्नुहोस
१४४४071-CR-0129132979 2071.04.30 फौजदारीजालसाजीतुलसादेवी भन्ने कोपिला थापाकर्णाली विकास बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय र धर्म बहादुर के।सी। 2080.03.12 हेर्नुहोस
१३१९071-CR-1090140994 2071.12.15 फौजदारीजालसाजीदेशना वैद्यमहेश्‍वरमान वैद्य , देवी वैद्य , ए वन सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत धर्मभक्त शाक्य , ऐ।का ऋण अधिकृत शान्तरत्‍न शाक्य , ऐ।का कर्मचारी शुरेश महर्जन , नानीमैया वुढाथोकी र भुपेन्द्रराज गिरी 2079.09.03 हेर्नुहोस
१३२०071-CR-1091141002 2071.12.15 फौजदारीजालसाजीदेमशन वैद्यमहेश्‍वरमान वैद्य , देवी वैद्य , ए वन सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत धर्मभक्त शाक्य , ऐ।का ऋण अधिकृत शान्तरत्‍न शाक्य , ऐ।का कर्मचारी शुरेश महर्जन , भुपेन्द्रराज गिरी र नानीमैया वुढाथोकी 2079.09.03 हेर्नुहोस
११८३071-CR-1178141643 2071.12.30 फौजदारीजालसाजीउमेश सूव्वा लिम्वु र मु।स। गर्ने निर कुमारी लिम्बुनेपाल बैंक लि। सिटी अफिस विर्ता शाखा कार्यालय , उमेश लिम्वु नामाकरण गर्ने गंगा वहादुर लिम्वु र राधेश्याम भगत 2078.04.31 हेर्नुहोस
१४९६071-CR-1440143319 2072.02.25 फौजदारीअदालतको अवहेलनामनिता महतोजिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी , जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ्ग। , मालपोत कार्यालय मोरङ , नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा, ईटहरी वितरण केन्द्र ईटहरी सुनसरी र नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड विराटनगर शाखा जलजला रोड विराटनगर 2080.05.31  
८१८071-LE-0011132722 2071.04.23 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय,हरिहरभवनएभरेष्ट बैंक लि। 2074.04.08  
६६०071-LE-0013132724 2071.04.23 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय,हरिहरभवननेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लिमिटेड 2072.04.22  
६६१071-LE-0029133674 2071.05.19 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय,हरिहरभवनएस। डेभलेपमेन्ट बैंक लि। 2072.04.22  
८८८071-LE-0095138264 2071.09.24 अनुमति निवेदनआय करग्लोबल आइएमइ बैंक ली।ठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन 2074.11.11  
९००071-LE-0113139356 2071.10.22 अनुमति निवेदनआय करहिमालयन बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरीहर भवन, ललितपुर 2075.01.07  
६६२071-LE-0127140847 2071.12.11 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय ललितपुरहिमालयन बैंक लिमिटेड 2072.04.22  
७४३071-LE-0133140883 2071.12.12 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय ललितपुरग्लोबल आइएमइ बैंक ली। 2073.04.07  
६७२071-LE-0158142390 2072.02.05 अनुमति निवेदनआय करलक्ष्मी बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, 2072.08.06  
६७३071-LE-0159142391 2072.02.05 अनुमति निवेदनआय करलक्ष्मी बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, 2072.08.06  
९४५071-LE-0167142789 2072.02.14 अनुमति निवेदनआय करएस डेभलेपमेन्ट बैंक लि।आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काडमाडौं र ठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, 2075.05.29  
९१७071-MS-0006133848 2071.05.27 फौजदारीअदालतको अवहेलनाचन्द्र शेखर धादेवाविजनेश युनिभर्सल डेभलेपमेन्ट बैंक लि। का कार्यकारी अधिकृत मनोहर के।सी। 2075.03.04 हेर्नुहोस
७९०071-MS-0031143463 2072.03.01 फौजदारीअदालतको अवहेलनाकाठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको संचालक समितिको अध्यक्ष सुरेश कुमार बस्नेतशहरी विकास मन्त्रालय सिंहदरवार , शहरी विकास मन्त्रालय सिंहदरवारका सदस्य होमनाथ भट्टराई , काठमाण्डौं महानगरपालिकाको प्रमुख पूर्णभक्त तण्डुकार , काठमाण्डौं महानगरपालिकाको संचालक सदस्य रुद्र सिंह तामाङ , काठमाण्डौं महानगरपालिकाको संचालक सदस्य इन्द्रमान सिंह सुवाल , ललितपुर उपमहानगरपालिकाको प्रविण श्रेष्ठ , एसियाली विकास बैंक का कमलराज पाण्डे र काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी लि। का मिलन कुमार शाक्य 2073.10.28  
१२७९071-MS-0035144513 2072.03.18 फौजदारीअदालतको अवहेलनावृज गोपाल ईनानीअस्मान तामाङ, ऋण असुली अधिकृत, ऋण असुली न्यायाधिकरण कमलपोखरी काठमाडौं , राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थय सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड स्वयंभु काठमाडौं , सुमित्रा पराजुली अधिकारी , संगीता कुमारी पाठक र गिता पाण्डेय 2079.06.30 हेर्नुहोस
१४९८071-RB-0040134600 2071.06.27 फौजदारीनिर्णय बदरनिर्मल गुरुङ्गनेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय र नेपाल राष्ट्र वैंक, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग 2080.05.31  
१५०१071-RB-0047135054 2071.06.31 देवानीनिर्णय वदरधनप्रसाद राईसंचालक समिति नेपाल राष्ट्र वैंक बालुवाटार काठमाण्डौ , नेपाल राष्ट्र बैंक, बितिय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, बालुवाटार, काठमाडौं र नेपाल राष्ट्र बैंक, बितिय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक श्री विष्णु नेपाल 2080.05.31  
१५०२071-RB-0088136082 2071.08.01 देवानीनिर्णय वदरदिनेश शाक्यनेपाल राष्ट्र बैंक, बितिय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, बालुवाटार, काठमाडौं , नेपाल राष्ट्र बैंक, बितिय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक श्री विष्णु नेपाल , ऐ।को मुख्य कार्यालय, कर्जा असुली विभाग र संचालक समिति,नेपाल राष्ट्र बैंक 2080.05.31  
८९८071-RB-0249141051 2071.12.16 राजस्व र बाणिज्यराजश्व अन्यअनिल हाडाऐ। को संचालक समिति , नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय , ऐ। को संचालक समिति , ऐ। को बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभाग र नेपाल हाइजिङ्ग एण्ड मर्चेन्ट फाईनान्स लि। 2075.01.03 हेर्नुहोस
१४९९071-RB-0271142644 2072.02.11 फौजदारीनिर्णय बदररमेश बहादुर तामाङनेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समिति समेत , नेपाल राष्ट्र बैंक बितिय संस्था सुपरिबेक्षण विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंक बितिय संस्था सुपरिबेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक विष्णु नेपाल 2080.05.31  
१५००071-RB-0296144893 2072.03.28 फौजदारीनिर्णय बदरडम्बर बहादुर तामाङ बम्जननेपाल राष्ट्र बैंक, बितिय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, बालुवाटार, काठमाडौं , नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार, काठमाडौं र नेपाल राष्ट्र बैंक, बितिय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, बालुवाटार, काठमाडौंका निर्देशक विष्णु नेपाल 2080.05.31  
७६०071-RE-0248143914 2072.03.10 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनबासुभक्त श्रेष्ठमाछापुच्छ्रे बैंक लि।केन्द्रिय कार्यालय समेत 2073.05.24  
८६२071-RI-0163132662 2071.04.23 देवानीअन्यमाछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय र माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड कर्पोरेट कार्यालयमाधवी प्रधान श्रेष्ठ 2074.09.26  
८६३071-RI-0164132664 2071.04.23 देवानीअन्यमाछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय र माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड कर्पोरेट कार्यालयमाधवी प्रधान श्रेष्ठ 2074.09.26  
६३३071-RI-0337133687 2071.05.20 देवानीअन्यसुविसु केवल नेट प्रा।लि। का अ।प्रा। सुरेन्द् बहादुर श्रेक्ष्ठराष्ट्रिय बाणिज्य बैंक केन्दिय कार्यालय समेत ४ 2072.04.06  
६२८071-RI-0356133738 2071.05.20 देवानीअन्यरमरतिया देवी कुर्मिनजयपति देवी कुर्मिन , नारायण बहादुर खड्का र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय वीरगंज 2072.02.10  
६५७071-RI-0888135761 2071.07.21 देवानीलेनदेनमनोज कुमार रौनियार , स्वामिनाथ रौनियार , अशोक कुमार रौनियार र आशिष कुमार रौनियारगौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड 2072.04.14  
६५६071-RI-1060136321 2071.08.05 देवानीहिसाव एकिन गरी पाउंमनोज कुमार रौनियारगौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि। समेत 2072.04.14  
६८१071-RI-1152136763 2071.08.17 देवानीफैसला वदरमोहन राउत अहिरबन्तीप्रसाद यादव , महेन्द्रप्रसाद यादव र दिब्यलक्ष्मी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था 2072.09.20  
६८२071-RI-1153136765 2071.08.17 देवानीफैसला वदरमोहन राउत अहिरदिब्यलक्ष्मी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था , रामविलास राय र संजय प्रसाद यादव 2072.09.20  
७३५071-RI-1776139265 2071.10.20 देवानीहिसाव एकिन गरी पाउंमनकुमारी लिम्बुकृषि विकास बैंक क्षेत्रिय कार्यालय विराटनगर , कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय धरानका प्रबन्धक , कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय धरान र कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय इनरुवा 2073.02.16  
७२४071-RI-1934140038 2071.11.08 देवानीअन्यछलीमाया परियारसिद्ध वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। 2073.01.28  
६३७071-RI-2052140293 2071.11.22 देवानीनिर्णय दर्ता बदरनेपाल बैंक लिमिटेड श्रीपुर शाखा बिरगंजस्कन्दप्रसाद शर्मा र श्यामलाल शर्मा 2072.04.08  
६३८071-RI-2053140295 2071.11.22 देवानीनिर्णय दर्ता बदरनेपाल बैंक लिमिटेड श्रीपुर शाखा बिरगंजस्कन्दप्रसाद शर्मा र श्यामलाल शर्मा 2072.04.08  
६३९071-RI-2054140296 2071.11.22 देवानीनिर्णय दर्ता बदरनेपाल बैंक लिमिटेड लाजिम्पाट शाखास्कन्दप्रसाद शर्मा र श्यामलाल शर्मा 2072.04.08  
६४०071-RI-2055140298 2071.11.22 देवानीनिर्णय दर्ता बदरनेपाल बैंक लिमिटेड डिल्लिबजार शाखास्कन्दप्रसाद शर्मा र श्यामलाल शर्मा 2072.04.08  
६४१071-RI-2056140300 2071.11.22 देवानीनिर्णय दर्ता बदरनेपाल बैंक लिमिटेड सिटी अफिस हेटौंडास्कन्दप्रसाद शर्मा र श्यामलाल शर्मा 2072.04.08  
६४२071-RI-2057140302 2071.11.22 देवानीनिर्णय दर्ता बदरनेपाल बैंक लिमिटेड लाजिम्पाट शाखास्कन्दप्रसाद शर्मा र श्यामलाल शर्मा 2072.04.08  
६४३071-RI-2058140304 2071.11.22 देवानीनिर्णय दर्ता बदरनेपाल बैंक लिमिटेड डिल्लिबजार शाखास्कन्दप्रसाद शर्मा र श्यामलाल शर्मा 2072.04.08  
९८८071-RI-2077140358 2071.11.26 देवानीनिर्णय वदरब्रजेशबहादुर बस्नेत र शारदा बस्नेतअमरावती सहकारी संस्था लिमिटेड , भूवनेश्वरी ट्रेडिङ एण्ड कम्पनी प्रा।लि। र भूवनेश्वरी ट्रेडिङ एण्ड कम्पनी प्रा।लि। को सञ्चालक समिति 2075.10.15  
६८४071-RI-2177140736 2071.12.08 देवानीकरार वमोजिमज्ञानकुमार सुवदीराष्ट्रिय सहकारी संघ ल।ऽ नेपाल व्यापार व्यवस्थापन तथा प्रबद्धन समितिको नायव महाप्रबन्धक रामभजन शाह 2072.09.27  
७१९071-RI-2181140749 2071.12.09 देवानीक्षतिपूर्तिशिवराज श्रेष्ठ र राजेश श्रेष्ठक्लिन इनर्जि डेभलपेन्ट बैंक , क्लिन इनर्जि डेभलपेन्ट बैंकको संचालक समिति , क्लिन इनर्जि डेभलपेन्ट बैंकको उर्जा विभाग प्रमुख जनकलाल कर्माचार्य , सि।इ।डि।वी। हाइड्रोपावर फण्ड , सि।इ।डि।वी। हाइड्रोपावर फण्डको कार्यकारी प्रमुख विनय भण्डारी र सि।इ।डि।वी। हाइड्रोपावर फण्डको आयोजना संयोजक विनय तोदी 2072.12.21  
७३६071-WO-0016132185 2071.04.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणधाडेवा चिया उद्योगका प्रो।चन्द् शेखर धाडेवाबिजनेश युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड समेत २ 2073.02.17  
८१४071-WO-0091132950 2071.05.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणचोपकान्त चौधरीनिर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड केन्दि्य कार्यालय समेत ६ 2074.02.31  
६०४071-WO-0132133285 2071.05.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणभक्त बहादुर श्रेष्ठप्रभु विकास बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत ४ 2071.05.16 हेर्नुहोस
६८०071-WO-0134133297 2071.05.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणराष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपाल केन्दि्य समितिका अ।प्रा।स। नारायण प्रसाद सुवेदी समेत ४प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय समेत ६ 2072.09.12 हेर्नुहोस
७९६071-WO-0240134261 2071.06.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणएलिएन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अ।प्रा। जवाहिर लाल श्रेष्ठपुनरावेदन अदालत पाटन समेत ७ , पुनरावेदन अदालत बुटबल समेत ४ , पुनरावेदन अदालत नेपालगंज समेत ६ र पुनरावेदन अदालत हेटौडा समेत ४ 2073.12.20 हेर्नुहोस
१०८२071-WO-0292135077 2071.07.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणतेज बहादुर बुढाथोकीसंचालक समिति, कृषि विकास बैंक लिमिटेड रामशाहपथ समेत ७ 2076.11.18 हेर्नुहोस
१०६४071-WO-0346135854 2071.07.25 रिट निवेदनपरमादेशशशी जोशी श्रेष्ठ समेत १२०नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत ५ 2076.09.01 हेर्नुहोस
७५६071-WO-0357136040 2071.08.01 रिट निवेदनउत्प्रेषणलालीगुराँग बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका अ।प्रा। सुरेन्द् भण्डारीभूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय समेत ३ 2073.05.12  
७५४071-WO-0390136290 2071.08.09 रिट निवेदनपरमादेशदिपेन्द् कुमार यादवसाझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड समेत ३ 2073.05.05  
१३९९071-WO-0409136545 2071.08.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणजिवन प्रसाद पौडेलस्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड केन्दि्य कार्यालय समेत ११ 2080.01.21 हेर्नुहोस
१०८३071-WO-0452137161 2071.09.02 रिट निवेदनउत्प्रेषणतेज बहादुर बुढाथोकीकृषि विकास बैंक रामशाहपथ समेत ६ 2076.11.18 हेर्नुहोस
६७८071-WO-0463137542 2071.09.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणहसमुदीन अन्सारीनेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय, बालुवाटार समेत , मानबहादुर गुरुङ , ग्लोबल आइएमइ बैंक ली। र ग्लोबल आइएमइ बैंक ली।केन्द्रिय कार्यालयक 2072.08.18  
१३१३071-WO-0641139507 2071.10.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणमनोज कुमार चौधरीनेपाल एस वि आई बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत ३ 2079.08.25 हेर्नुहोस
६७९071-WO-0645139607 2071.10.29 रिट निवेदनप्रतिषेधकृष्ण भक्त घजुनारायणी डेभलोपमेन्ट बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय रत्ननगर समेत ३ 2072.09.03  
७९९071-WO-0647139622 2071.11.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणनारायण सुन्दर श्रेष्ठनेपाल राष्ट्र बैंक लिमिटेड थापाथली समेत ३ 2074.01.12 हेर्नुहोस
१०६५071-WO-0673139725 2071.11.11 रिट निवेदनपरमादेशसुभद्रा श्रेष्ठ समेत ६०नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत ४ 2076.09.01 हेर्नुहोस
८००071-WO-0732140563 2071.12.04 रिट निवेदनउत्प्रेषणनारायण सुन्दर श्रेष्ठनेपाल राष्ट्र बैंक लिमिटेड थापाथली समेत ३ 2074.01.12 हेर्नुहोस
१२७८071-WO-0772141118 2071.12.18 रिट निवेदनउत्प्रेषणमहालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रिजको अ।प्रा।स। बृज गोपाल इनानीऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण समेत ३ , ऋण असुली न्यायाधिकरण , ऋण असुली अधिकृत , राष्ट्रीय बाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय , रा।बा।बैंकको बैंङकीङ कार्यालय , प्रभा गोयन्का , नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था ली। , लोकमणी पराजुली की छोरी सुमित्रा पराजुली अधिकारी , जयलाल न्यौपानेको श्रीमती गिता पाण्डे र युगल किशोर पाठकको छोरी संगिता कुमारी पाठक 2079.06.30 हेर्नुहोस
८७३071-WO-0776141139 2071.12.20 रिट निवेदनउत्प्रेषणकिरणकुमार आचार्य समेत १२स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समेत ४ , नेपाल बैंक लि। प्रधान कर्यालय समेत६ , प्रो।बिक्रम प्रसाद श्रेष्‍ठ रेक्‍टर तथा अध्यक्ष प्रबेश परिक्षा समिति २०१६ बि।पि।कोईराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्‍ठान र उदयपुर जिल्ला अस्पताल गाईघाटमा कार्यरत डा। विवेक कुमार महतो 2074.10.21 हेर्नुहोस
८७४071-WO-0777141140 2071.12.20 रिट निवेदनउत्प्रेषणअनित बहादुर शाक्य समेत २५९नेपाल बैंक ली।प्रधान कार्यालय समेत ५ 2074.10.21 हेर्नुहोस
८१२071-WO-0816141488 2072.01.02 रिट निवेदनउत्प्रेषणरतन कुमार श्रेष्ठमालपोत कार्यालय पर्सा , मालपोत कार्यालय पर्सा , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल समेत ६ , लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड भरतपुर , लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड मकवानपुर , सुनिता महतो र सुभाषविर माथेमा 2074.02.26  
९२१071-WO-0829142021 2072.01.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणराम प्रसाद चौधरीनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत ५ र नेपाल बैंक लिमिटेड उपशाखा कार्यालय खाँदवारी 2075.03.19 हेर्नुहोस
९४७071-WO-0838142117 2072.01.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणहिमालयन बैंक लिमिटेडका अ।प्रा। विपिन हाडानेपाल राष्ट्र बैंक केन्दि्य कार्यालय समेत ४ 2075.06.01 हेर्नुहोस
९४८071-WO-0866142329 2072.02.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणहिमालयन बैंकको तर्फबाट अ।प्रा। सचिव विपिन हाडानेपाल राष्ट्रबैंक केन्द्रिय कार्यालय समेत ६ 2075.06.01 हेर्नुहोस
९४९071-WO-0869142412 2072.02.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणबैंक अफ काठमाडौको तर्फबाट अ।प्रा। कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठनेपाल राष्ट्रबैंक केन्द्रीय कार्यालय समेत ६ 2075.06.01 हेर्नुहोस
१३९८071-WO-0979143900 2072.03.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणअच्युत प्रसाद रेग्मीनयापाटी बचत तथा ऋण सहकारी स्स्था लिमिटेड समेत ५ 2080.01.19 हेर्नुहोस
७१२071-WO-0984143949 2072.03.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणरविन शाक्यनेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड समेत ३ 2072.11.11 हेर्नुहोस
१०५९071-WO-0985143950 2072.03.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणअवतार न्यौपानेनेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड समेत ३ 2076.08.02 हेर्नुहोस
१०६०071-WO-0986143951 2072.03.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणअवतार न्यौपानेनेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड समेत ३ 2076.08.02 हेर्नुहोस
७१३071-WO-0987143952 2072.03.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणअमित वास्तोलानेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड समेत ३ 2072.11.11 हेर्नुहोस
९९१071-WS-0049143154 2072.03.29 रिट निवेदनप्रतिषेधसुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ समेत ३कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सिंहदरवार समेत २ र त्रिभुवन विश्वविधालय कार्तीपुर समेत ४ 2075.11.01 हेर्नुहोस
६८७072-AP-0222151842 2072.09.24 निवेदनवेरितको आदेशशुशिल स्थापितहिमालयन बैंकका प्रबन्धक समिर आचार्यको जाहेरिले नेपाल सरकार 2072.10.03  
६९२072-AP-0223151848 2072.09.24 निवेदनवेरितको आदेशदिव्य कुमार श्रेष्ठनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरिले नेपाल सरकार 2072.10.07  
६९३072-AP-0224151849 2072.09.24 निवेदनवेरितको आदेशदिव्य कुमार श्रेष्ठनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरिले नेपाल सरकार 2072.10.07  
६९४072-AP-0225151851 2072.09.24 निवेदनवेरितको आदेशदिव्यकुमार श्रेष्ठनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार 2072.10.07  
६९५072-AP-0226151860 2072.09.24 निवेदनवेरितको आदेशदिव्यकुमार श्रेष्ठनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरिले नेपाल सरकार 2072.10.07  
६९६072-AP-0227151861 2072.09.24 निवेदनवेरितको आदेशदिव्य कुमार श्रेष्ठनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरिले नेपाल सरकार 2072.10.07  
६९७072-AP-0228151862 2072.09.24 निवेदनवेरितको आदेशदिव्यकुमार श्रेष्ठनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रले नेपाल सरकार 2072.10.07  
७००072-AP-0231152040 2072.09.29 निवेदनवेरितको आदेशकोमनन्द अधिकारीनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार 2072.10.11  
७०१072-AP-0232152041 2072.09.29 निवेदनवेरितको आदेशकोमानन्द अधिकारीनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार 2072.10.11  
७०२072-AP-0233152044 2072.09.29 निवेदनवेरितको आदेशकोमानन्द अधिकारीनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरिले नेपाल सरकार 2072.10.11  
७०३072-AP-0234152045 2072.09.29 निवेदनवेरितको आदेशकोमानन्द अधिकारीनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरिले नेपाल सरकार 2072.10.11  
७०४072-AP-0235152050 2072.09.29 निवेदनवेरितको आदेशकोमानन्द अधिकारीनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरिले नेपाल सरकार 2072.10.11  
७०५072-AP-0236152052 2072.09.29 निवेदनवेरितको आदेशकोमानन्द अधिकारीनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार 2072.10.11  
७०६072-AP-0237152053 2072.09.29 निवेदनवेरितको आदेशकोमानन्द अधिकारीनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरिले नेपाल सरकार 2072.10.11  
७०७072-AP-0238152054 2072.09.29 निवेदनवेरितको आदेशकोमानन्द अधिकारीनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार 2072.10.11  
७०८072-AP-0239152055 2072.09.29 निवेदनवेरितको आदेशकोमानन्द अधिकारीनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरिले नेपाल सरकार 2072.10.11  
६९८072-AP-0257152339 2072.10.06 निवेदनवेरितको आदेशरामचन्द्र तिमिल्सिनानेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरिले नेपाल सरकार 2072.10.07  
७१७072-AP-0331154896 2072.12.07 निवेदनवेरितको आदेशयति डेभलपमेन्ट बैंक लि। का का।मु।सागर शर्मानिरण कुमार मानन्धर 2072.12.08  
८७१072-CI-0071145491 2072.04.14 देवानीपरमादेशराजेन्द्र दास श्रेष्ठपुनरावेदन अदालत पाटन समेत ३ , काठमाण्डौ जिल्ला अदालत समेत , काठमाण्डौ जिल्ला अदालत , मोरङ जिल्ला अदालत तहसिलशाखा , काठमाडौं अपसेट प्रिन्टस एण्ड ट्रेडर्स प्रा।लि।का संचालक अध्यक्ष , एन।आई।सि। एशिया बैंक लि। त्रिपुरेश्वर काठमाडौं , एन।आई।सि।एशिया बैंक लि। त्रिपुरेश्‍वर, काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख , एन।आई।सि। एशिया बैंक लि। त्रिपुरेश्‍वर काठमाडौंको सञ्‍चलक समिति , भक्तपुर जिल्ला अदालत भक्तपुर , भक्तपुर जिल्ला अदालतका तामेल्दार , मालपोत कार्यालय भक्तपुर , नापी कार्यालय भक्तपुर , जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ्ग , रुपन्देही जिल्ला अदालतका तामेलदार बुद्धिराम थारु , काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल काठमाडौं समेत ४ , मोरङ जिल्ला अदालत , मोरङ जिल्ला अदालत मोरङ , उच्‍च अदालत मोरङ समेत ६ , ईलाका प्रहरी कार्यालय मोरङ नेमुवा हात्तिमुडा र जिल्ला कारागार शाखा मोरङ 2074.10.10 हेर्नुहोस
१२८२072-CI-0076145526 2072.04.17 देवानीदर्ता वदरविनय यादवनेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि। केन्द्रिय कार्यालय र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि। शाखा कार्यालय विरगन्ज 2079.07.20 हेर्नुहोस
१२८३072-CI-0077145527 2072.04.17 देवानीदर्ता वदरविनय यादव र सविता कण्ठनेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि। केन्द्रिय कार्यालय र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि। शाखा कार्यालय विरगन्ज 2079.07.20 हेर्नुहोस
७८३072-CI-0147146010 2072.04.24 देवानीअन्यनेपाल बंगलादेश बैंक लि। न्यूरोड शाखाका मेनेजरको तर्फबाट अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानात्रिवेणी ब्यापार कम्पनी लि।का संचालक रामचन्द्र संघाई 2073.09.11 हेर्नुहोस
१०६२072-CI-0209146294 2072.05.01 देवानीअन्यरमरतिया देवी कुर्मिनजयपति देवी कुर्मिन , नारायण बहादुर खड्का र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय वीरगंज 2076.08.12 हेर्नुहोस
७९२072-CI-0233146465 2072.05.06 देवानीहिसाव एकिन गरी पाउंमनोज कुमार रौनियारगौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड , गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको संचालक समितिको अध्यक्ष राम बहादुर गौतम र गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको संचालक समिति 2073.12.09  
७९३072-CI-0234146466 2072.05.06 देवानीलेनदेनमनोज कुमार रौनियार , स्वामिनाथ रौनियार , अशोक कुमार रौनियार र आशिष कुमार रौनियारगौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड 2073.12.09  
८३६072-CI-0272146699 2072.05.10 देवानीपरमादेशबच्छन शैयदराष्ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय बाँके नेपालगंज र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय बाँके नेपालगंजका प्रबन्धक 2074.07.14 हेर्नुहोस
८३७072-CI-0273146702 2072.05.10 देवानीपरमादेशबच्छन सैयदराष्ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय बाँके नेपालगंज र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय बाँके नेपालगंजका प्रबन्धक 2074.07.14 हेर्नुहोस
११५०072-CI-0311146887 2072.05.16 देवानीदर्ता वदरमु।स। गर्ने सुगतरत्न सिन्धुकार ढसिन्दुराकारण् र मु।स। गर्ने जिवनरत्न सिन्धुकार ढसिन्दुकारण्सिटिजन्स बैंक र्इन्टरनेशनल लि। मुख्य कार्यालय कमलादी समेत ३ र मिठु श्रेष्ठ 2077.04.26  
८४५072-CI-0378147298 2072.05.23 देवानीनिर्णय वदरनेपाल बैंक लिमिटेड डिल्लिबजार शाखा र कालिमाटी शाखा समेतका तर्फवाट एे बेकका का।मु। कार्यकारी प्रमुख दुर्गाराज रेग्मीस्कन्द प्रसाद शर्मा र श्यामलाल शर्मा 2074.08.11 हेर्नुहोस
८४६072-CI-0379147302 2072.05.23 देवानीनिर्णय वदरनेपाल बैंक लिमिटेड डिल्लिबजार शाखाका तर्फवाट एे बेकका का।मु। कार्यकारी प्रमुख दुर्गाराज रेग्मीस्कन्द प्रसाद शर्मा र श्यामलाल शर्मा 2074.08.11 हेर्नुहोस
८४७072-CI-0380147305 2072.05.23 देवानीनिर्णय वदरनेपाल बैंक लिमिटेड सिटि अफिस शाखा हेटौंडाका तर्फवाट एे बेकका का।मु। कार्यकारी प्रमुख दुर्गाराज रेग्मीस्कन्द प्रसाद शर्मा र श्यामलाल शर्मा 2074.08.11 हेर्नुहोस
८४८072-CI-0381147306 2072.05.23 देवानीनिर्णय वदरनेपाल बैंक लिमिटेड लाजिम्पाट शाखाका तर्फवाट बेकका का।मु। कार्यकारी अधिकृत दुर्गाराज रेग्मीस्कन्दप्रसाद शर्मा र श्यामलाल शर्मा 2074.08.11 हेर्नुहोस
८४९072-CI-0382147307 2072.05.23 देवानीनिर्णय वदरनेपाल बैंक लिमिटेड श्रीपुर शाखा बीरगंजका तर्फवाट एे बैंकका का।मु। कार्यकारी प्रमुख दुर्गाराज रेग्मीस्कन्द प्रसाद शर्मा र श्यामलाल शर्मा 2074.08.11 हेर्नुहोस
८५०072-CI-0383147309 2072.05.23 देवानीनिर्णय वदरनेपाल बैंक लिमिटेड श्रीपुर शाखा बीरगंजका तर्फवाट एे बैंकका का।मु। कार्यकारी प्रमुख दुर्गाराज रेग्मीस्कन्द प्रसाद शर्मा र श्यामलाल शर्मा 2074.08.11 हेर्नुहोस
८५१072-CI-0384147310 2072.05.23 देवानीनिर्णय वदरनेपाल बैंक लिमिटेड लाजिम्पाट शाखाका तर्फवाट बेकका का।मु। कार्यकारी अधिकृत दुर्गाराज रेग्मीस्कन्द प्रसाद शर्मा र श्यामलाल शर्मा 2074.08.11 हेर्नुहोस
१५११072-CI-0599148640 2072.06.21 देवानीउत्प्रेषणअमित श्रेष्ठ , पोषण शर्मा र अर्जुन कँडेलकाठमाडौं महानगरपालिका, मुकाम वागदरवार काठमाडौं , कृषि विकास बैंक न्युरोड शाखा काठमाण्डौं र कृषि विकास बैंक रत्नपार्क शाखा काठमाण्डौं 2080.06.14  
१५३७072-CI-0616148700 2072.06.24 देवानीनिर्णय वदरभगवतीप्रसाद डालमिया , शुशिलकुमार अग्रवाल , विनोदकुमार अग्रवाल , पुनमचन्द्र अग्रवाल , सुनिल अग्रवाल , विजय कुमार , सुनिल अग्रवाल , सुरेशचन्द्र अग्रवाल , दिनेशकुमार चोखानी , सुनिलकुमार धानुक वंशल , प्रदिपकुमार रुङ्गटा , राजेशकुमार अग्रवाल , दिपकप्रसाद दाहाल , नारायण तोदि , राजु दली , मोहनराज दलि , गम्भिरमान डंगोल , रविनचन्द्र श्रेष्ठ र रुविका अग्रवालनेपाल बंगलादेश बैंकको तर्फबाट ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना र अनिता श्रेष्ठ 2080.08.10  
१५३६072-CI-0617148704 2072.06.24 देवानीअन्यभगवतीप्रसाद डालमिया , शुशिलकुमार अग्रवाल , विनोदकुमार अग्रवाल , पुनमचन्द्र अग्रवाल , विजय कुमार , सुनिल अग्रवाल , सुरेशचन्द्र अग्रवाल , दिनेशकुमार चोखानी , सुनिलकुमार धानुक वंशल , प्रदिपकुमार रुङ्गटा , राजेशकुमार अग्रवाल , दिपकप्रसाद दाहाल , नारायण तोदि , राजु दली , मोहनराज दलि , गम्भिरमान डंगोल , रविनचन्द्र श्रेष्ठ , रुविका अग्रवाल र सुनिल अग्रवालनेपाल बंगलादेश बैंक लि। पुतलीसडक शाखा काठमाण्डौ , उर्मिला अग्रवाल , अनिता श्रेष्ठ र नेपाल बंगलादेश बैंक केन्द्रिय कार्यालय 2080.08.10  
१५३९072-CI-0618148706 2072.06.24 देवानीदा।खाभगवतीप्रसाद डालमिया , शुशिलकुमार अग्रवाल , विनोदकुमार अग्रवाल , पुनमचन्द्र अग्रवाल , सुनिल अग्रवाल , विजय कुमार , सुनिल अग्रवाल , सुरेशचन्द्र अग्रवाल , दिनेशकुमार चोखानी , सुनिलकुमार धानुक वंशल , प्रदिपकुमार रुङ्गटा , राजेशकुमार अग्रवाल , दिपकप्रसाद दाहाल र नारायण तोदिनेपाल बंगलादेश बैंक लि। पुतलीसडक शाखा काठमाण्डौ , उर्मिला अग्रवाल , अनिता श्रेष्ठ र नेपाल बंगलादेश बैंक केन्द्रिय कार्यालय 2080.08.10  
१५३८072-CI-0622148715 2072.06.24 देवानीनिर्णय वदरउर्मिला अग्रवालअनिता श्रेष्ठ र नेपाल बंगलादेश बैंक केन्द्रिय कार्यालय 2080.08.10  
९३५072-CI-0757149805 2072.08.06 देवानीदर्ता वदरएलिना श्रेष्ठ र संरक्षक कुन्जनी श्रेष्ठ मलेकारमदन श्रेष्ठ मलेकार र आशा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। 2075.05.10 हेर्नुहोस
१२८६072-CI-0884150933 2072.08.24 देवानीअन्यएन।आई।डि।सी।डेभलपमेन्ट बैंक लि। दरबारमार्ग काठमाडौंलुम्बिनी बैंक लि। शाखा कार्यालय मकवानपुर , एभरेष्ट फुड लि। , ऐ।का प्रमुख। र लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड भरतपुर 2079.07.22 हेर्नुहोस
१४००072-CI-0917151058 2072.08.29 देवानीहक कायमसुवास थुयाजु , सविना थुयाजु , सविन थुयाजु र संरक्षक नानीछोरी थुयाजुअग्नीप्रसाद चौलागाई र भृकुटी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि।का राजन कुमार पोखरेल 2080.01.24 हेर्नुहोस
१२८४072-CI-1110152512 2072.10.07 देवानीलिखत वदरराजु कुँवरको अ।वा। शिद्धिमान सिंह शाक्यसीता खनाल र स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि। 2079.07.21 हेर्नुहोस
८२२072-CI-1116152526 2072.10.08 देवानीदर्ता वदरएन।आई।सी। एसिया बैंक लि। बिराटनगर , एन।आई।सी। एसिया बैंक लि। को कर्पोरेट कार्यालय थापाथली काठमाण्डौं र एन।आई।सी। एसिया बैंक लि। शाखा कार्यालय झापामोहनलाल अग्रवाल र सुरेस कुमार अग्रवाल 2074.04.19  
८२३072-CI-1117152527 2072.10.08 देवानीदर्ता वदरएन।आई।सी। एसिया बैंक लि। बिराटनगर , एन।आई।सी। एसिया बैंक लि। को कर्पोरेट कार्यालय थापाथली काठमाण्डौं र एन।आई।सी। एसिया बैंक लि। शाखा कार्यालय झापामोहनलाल अग्रवाल र सुरेस कुमार अग्रवाल 2074.04.19  
९३३072-CI-1119152530 2072.10.08 देवानीअन्यप्रोफेशनल दियालो विकास बैंक लि।को तर्फबाट रामशरण न्यौपानेसानो मिनबहादुर, नारायण, मिनबहादुर भन्ने नारायण बहादुर कार्की , सन्तकुमारी कार्की , श्यामबहादुर कार्की र सुमन कार्की 2075.04.27 हेर्नुहोस
९३४072-CI-1120152531 2072.10.08 देवानीअन्यप्रोफेशनल दियालो विकास बैंक लि।को तर्फबाट रामशरण न्यौपानेसानो मिन बहादुर, नारायण मिन बहादुर भन्ने नारायण बहादुर कार्की , सन्तकुमारी कार्की र सुमन कार्कीको अ।वा। भई आफ्नो हकमा समेत श्याम बहादुर कार्की 2075.04.27 हेर्नुहोस
१०८७072-CI-1234153614 2072.11.03 देवानीकरार वमोजिमवहिरी धुनियायी , जोखन मिया धुनीया , इसराइल मिया धुनीया र महमजान मिया धुनियाक्रियटिभ नेपाल वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। प्रधान कार्यालय बारा र क्रियटिभ नेपाल वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। प्रधान कार्यालय बाराका अध्यक्ष धिरेन्द्र कुमार सिंह 2076.11.29 हेर्नुहोस
१३७७072-CI-1334154364 2072.11.16 देवानीअन्यनिरन्जन भासुचन्द्र लक्ष्मी रंजित , नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग बिकास बैंक लि। हाल नेपाल सि।एस।आई।डेभलपमेन्ट बैंकका तर्फबाट संजिव पन्त , भानुदेवि पिया , शैलुप भासु र रजिप भासु 2079.12.06 हेर्नुहोस
१०४१072-CI-1393154836 2072.11.30 देवानीअन्यमोहन राउत अहिरसंजयप्रसाद यादव , महेन्द्रप्रसाद यादव , बन्ती प्रसाद यादव , दिब्यलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र दिब्यलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका संचालक समिति 2076.04.26  
१०४३072-CI-1396154839 2072.11.30 देवानीफैसला वदरमोहन राउत अहिरदिब्यलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड , संजय कुमार यादव भन्ने संजय प्रसाद यादव र रामबिलास राय यादव 2076.04.26  
१०४४072-CI-1397154840 2072.11.30 देवानीफैसला वदरमोहन राउत अहिरबन्तीप्रसाद यादव , महेन्द्रप्रसाद यादव र दिब्यलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 2076.04.26  
१०४२072-CI-1398154841 2072.11.30 देवानीअन्यमोहन राउत अहिरबन्तीप्रसाद यादव , दिब्यलक्ष्मी वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संचालक समिति , रामबिलास राय , दिब्यलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड , हरिओम प्रसाद यादव , भागवन्ती देवी यादव र संजय कुमार यादव भन्ने संजय प्रसाद यादव 2076.04.26  
१५०३072-CI-1577156552 2073.01.13 देवानीउत्प्रेषणनेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला , नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारका गभर्नर चिरन्जीवी नेपाल र नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बैक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागको तर्फबाट शिवराम पाण्डेसंजीव कुमार अग्रवाल 2080.05.31  
१५०४072-CI-1578156553 2073.01.13 देवानीउत्प्रेषणनेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला , नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारका गभर्नर चिरन्जीवी नेपाल र नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बैक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागको तर्फबाट शिवराम पाण्डेरुचि जाजोडिया 2080.05.31  
१५०५072-CI-1579156554 2073.01.13 देवानीउत्प्रेषणनेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला , नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारका गभर्नर चिरन्जीवी नेपाल र नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बैक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागको तर्फबाट शिवराम पाण्डेराकेश अडुकिया 2080.05.31  
१०१३072-CI-1672157398 2073.02.03 देवानीनिर्णय वदरलक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठनेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय वालुवाटार काठमाडौं र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि। 2076.01.02 हेर्नुहोस
१२३०072-CI-1681157567 2073.02.03 देवानीहक कायममुनिया खातुनऐ। का प्रमुख , एभरेष्ट बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय नयाँ बानेश्वर , विनोद कुमार न्यौपाने , रोक्साना वेगम र गुड्डु खान 2079.02.11 हेर्नुहोस
१२५७072-CI-1697157629 2073.02.06 देवानीलिखत वदरसुनमति तण्डुकारऐ। का संचालक समिति काठमाण्डौ , म्हेपी बचत तथा रिण सहकारी संस्था लिमिटेड , शर्मिला सिग्देल र सुमना तण्डुकार 2079.05.09 हेर्नुहोस
१२५६072-CI-1698157632 2073.02.06 देवानीदर्ता वदरसुनमति तण्डुकारऐ। का संचालक समिति काठमाण्डौ र म्हेपी बचत तथा रिण सहकारी संस्था लिमिटेड 2079.05.09 हेर्नुहोस
११०२072-CI-1828158351 2073.02.21 देवानीकरार वमोजिममोहनकुमार चौधरीहिमालय बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड , हिमालय बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष बसन्त शर्मा , हिमालय बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका कर्जा प्रमुख अमिर अधिकारी , हिमालय मल्टिप्रपोज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप प्रा।लि। र हिमालय मल्टिप्रपोज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप प्रा।लि।का संचालक सन्तोष कुमार प्रधान 2076.12.02 हेर्नुहोस
१२२७072-CI-1899158924 2073.03.03 देवानीलेनदेनगिता क्षेत्री र ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलनवक्षितिज सहकारी संस्था लि। 2079.02.05 हेर्नुहोस
११३७072-CI-1982159478 2073.03.15 देवानीनिषेधाज्ञा परमादेशसामविलाश साहु तेलीऐ। का प्रमुख र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय गाईघाट 2077.03.24 हेर्नुहोस
१४०१072-CR-0910151091 2072.08.29 फौजदारीजालसाजीसुवास थुयाजु , सविना थुयाजु , सविन थुयाजु र संरक्षक नानीछोरी थुयाजुअग्नीप्रसाद चौलागाई र भृकुटी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि।का राजन कुमार पोखरेल 2080.01.24 हेर्नुहोस
१२८५072-CR-1156152584 2072.10.07 फौजदारीजालसाजीराजु कुँवरको अ।वा। शिद्धिमान सिंह शाक्यसीता खनाल र स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि। 2079.07.21 हेर्नुहोस
१४१३072-CR-1221153072 2072.10.20 फौजदारीविविधनेपाल सरकारछिरिङ्ग डिकी , लोडु डिमे , नकुल तामाङ्ग , हिमालय बैंक लिमिटेड, केन्द्रिय कार्यालय कमलादी काठमाण्डौं र रिकोल ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्राईभेट लि। कुमारीपाटी ललितपुर 2080.02.04  
१२१४072-CR-1690156714 2073.01.16 फौजदारीकीर्तेसुरेन्द्र पुनयुनाइटेड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था , युनाइटेड बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दिपक खनाल , युनाइटेड बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कर्जा अधिकृत निर बहादुर थापा , दिपेन्द्र उप्रेती र रमेश पण्डीत 2078.11.11 हेर्नुहोस
१२३१072-CR-1796157381 2073.02.03 फौजदारीकिर्ते जालसांजीमुनिया खातुनऐ। का प्रमुख , विनोदकुमार न्यौपाने , रोक्साना वेगम , गुडडु खान र एभरेष्ट बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय नयाँ बानेश्वर 2079.02.11 हेर्नुहोस
६५१072-FN-0007145133 2072.04.08 फुटकर निवेदनविविधनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, 2072.04.10  
६५२072-FN-0008145134 2072.04.08 फुटकर निवेदनविविधनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, 2072.04.10  
६७४072-FN-0225149620 2072.08.04 फुटकर निवेदनविविधलक्ष्मी बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, 2072.08.06  
६७५072-FN-0226149621 2072.08.04 फुटकर निवेदनविविधलक्ष्मी बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, 2072.08.06  
६७६072-FN-0227149622 2072.08.04 फुटकर निवेदनविविधलक्ष्मी बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, 2072.08.06  
६७७072-FN-0228149623 2072.08.04 फुटकर निवेदनविविधलक्ष्मी बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, 2072.08.06  
६८६072-FN-0361151899 2072.09.26 फुटकर निवेदनविविधनिरु पोखरेलनेपाल सहकारी वित्तिय संस्था लि। 2072.09.27  
७४४072-LE-0001145052 2072.04.06 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन,नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय 2073.04.07  
७४५072-LE-0002145055 2072.04.06 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन,नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय 2073.04.07  
१५०६072-MS-0007148577 2072.07.30 फौजदारीअदालतको अवहेलनाहरि शरणम् स्टोर्स प्रा।लि। स्टल र चाईनाटाउन सपिङ्ग सेण्टरका पसल सन्चालक हरि प्रससाद शर्मा आचार्यहोटल चर्चिलका मुख्या व्यवस्थापक जय कुमार नाथ साह , चाइना टाउन व्यवस्थापन समितिको व्यवस्थापक प्रबन्धक दिपक कुमार सुनुवार , चाइना टाउन व्यवस्थापन समितिको व्यापार संघ तथा अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सिपाई र नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय वालुवाटार काठमाडौं 2080.06.02  
१४९७072-MS-0012151416 2072.09.13 फौजदारीअदालतको अवहेलनासरिता सुवेदीगोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक ढनेपालण् लिमिटेडको व्यवस्थापन समुहको मुक्तिनाथ सापकोटा , नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटारको का।मु। गभर्नर गोपाल प्रसाद काफ्ले , नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे , नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटारको तत्‍कालिन वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग का हरि प्रसाद काफ्ले , सनराईज बैंक लि। केन्द्रिय कार्यालयका रत्नराज बज्राचार्य , ऐ।का अपच कुमार यादव , ऐ।का अरुण कुमार यादव , ऐ।का मोतिलाल दुगर , ऐ।का भोगेन्द्र गुरगाई , ऐ।का श्रवण कुमार गोयल , सनराईज बैंक लि। केन्द्रिय कार्यालयका ई बछ राज तातेर , ऐ।का मालचन दुगर , ऐ।का दिपक प्रसाद भट्टराई , ऐ।का दिपक नेपाल , ऐ।का ज्योति कुमार बेगानी , ऐ।का केशव प्रशाद सुवेदी , प्राईम कमर्सियल बैंक लि। नयाँ सडक, काठमाण्डौंका उमेश श्रेष्ठ , ऐ।का राजेन्द्र दाश श्रेष्ठ , ऐ।का नरेन्द्र बज्राचार्य र ऐ।का श्याम बहादुर श्रेष्ठ 2080.05.31  
१२६२072-RB-0197149864 2072.08.07 फौजदारीआयकरआन्तरिक राजस्व कार्यालय।ठमेल बचत तथा क्रण सहकारी संस्था लिमिटेड 2079.05.13 हेर्नुहोस
१२६३072-RB-0198149865 2072.08.07 फौजदारीआयकरआन्तरिक राजस्व कार्यालय।ठमेल बचत तथा क्रण सहकारी संस्था लिमिटेड 2079.05.13 हेर्नुहोस
६८८072-RE-0059148145 2072.06.18 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनदिपक श्रेष्ठनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार 2072.10.06  
६८९072-RE-0060148147 2072.06.18 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनदिपक श्रेष्ठनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रले नेपाल सरकार 2072.10.06  
६९०072-RE-0061148148 2072.06.18 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनदिपक श्रेष्ठनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरिले नेपाल सरकार 2072.10.06  
६९१072-RE-0062148155 2072.06.18 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनदिपक श्रेष्ठनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार 2072.10.06  
७२५072-RE-0132151867 2072.09.24 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनसजन रत्न बज्राचार्यजनउद्दार सहकारी संस्था लिमिटेड समेत २ 2073.01.31  
७३४072-RE-0188155320 2072.12.17 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनकेशर बहादुर खडकाज्योति विकास बैंक लि। समेत 2073.02.14  
७४९072-RE-0229156816 2073.01.23 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनजेनी श्रेष्ठनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार 2073.04.20  
७५०072-RE-0230156817 2073.01.23 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनजेनी श्रेष्ठनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार 2073.04.20  
७९१072-RI-0010145063 2072.04.06 देवानीदर्ता वदररामबाबुप्रसाद जायसवाल , चित्रप्रसाद जयसवाल र भगवानप्रसाद जयसवालरामकुमारी कलवारनी , शिवजी चौधरी र कृषि विकास बैंक लि शाखा कार्यालय नवलपुर सर्लाही 2073.12.08  
७७४072-RI-0329146122 2072.04.31 देवानीकरार वमोजिमवर्ल्ड लिक कम्युनिकेशन प्रा लि जावलाखेल ५ऐका संचालक समिति , राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय,रामशाहपथ, काठमाडौं , ऐका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र ऐका आई टी प्रमुख कपिल ज्ञवाली 2073.08.15  
६६४072-RI-0685147579 2072.05.31 देवानीजग्गा खिचोलाखड्गराज गिरीऐका अध्यक्ष सुनिता खड्का र दिगो एकता महिला विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि वीरेन्द्रनगर 2072.06.01  
८६९072-RI-0949148691 2072.06.24 फौजदारीजालसाजीभगवतीप्रसाद डालमिया समेत १९ जनानेपाल बंगलादेश बैंक केन्द्रीय कार्यालय, नयाबानेश्वर , नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, पुतलिसडक साखा , अनिता श्रेष्ठ र उर्मिला अग्रवाल 2074.10.07  
८६७072-RI-0950148694 2072.06.24 देवानीविविधउर्मिला अग्रवालनेपाल बंगलादेश बैंक केन्द्रीय कार्यालय, नयाबानेश्वर , नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, पुतलिसडक साखा र अनिता श्रेष्ठ 2074.10.07  
८६८072-RI-0951148697 2072.06.24 देवानीदा।खाउर्मिला अग्रवालनेपाल बंगलादेश बैंक केन्द्रीय कार्यालय, नयाबानेश्वर , नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, पुतलिसडक साखा र अनिता श्रेष्ठ 2074.10.07  
८७०072-RI-0952148702 2072.06.24 फौजदारीजालसाजीउर्मिला अग्रवालनेपाल बंगलादेश बैंक केन्द्रीय कार्यालय, नयाबानेश्वर , नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, पुतलिसडक साखा र अनिता श्रेष्ठ 2074.10.07  
७९७072-RI-1157149329 2072.07.23 देवानीहिसाव एकिन गरी पाउंश्री साथी ऋण तथा बचत सहकारी संस्था लिमिटेडसञ्जु कुमार थापा 2074.01.11  
७१६072-RI-1485151422 2072.09.13 देवानीअन्यरमादेवी सेञ्चुरीस्वर्ण लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 2072.12.02  
७१०072-RI-1660152585 2072.10.11 देवानीअन्यनिरन्जन भासुनेपाल सि।एस।आई।डेभलपमेन्ट बैंक , भानु देवी पिया , शैलुप भासु , रजिप भासु र चन्द्र लक्ष्मी रंजित 2072.11.03  
७२०072-RI-2069154027 2072.11.14 देवानीलेनदेनगिता क्षेत्री र ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलनवक्षितिज सहकारी संस्था लि। 2073.01.16  
७२८072-RI-2361155405 2072.12.18 देवानीलिखत वदरचितवन डेरी उद्योगको प्रोप्राईटरको हैसियतबाट र आफ्नो तर्फबाट समेत कृष्णप्रसाद भन्ने कृष्णराज पौडेलशशीभुषण प्रसाद कलवार , कुला देवी चौलागाई र कुमारी बैंक लि। नारायणगढ 2073.02.13  
७३३072-RI-2362155409 2072.12.18 फौजदारीजालसाजीचितवन डेरी उद्योगको प्रोप्राईटरको हैसियतबाट र आफ्नो तर्फबाट समेत कृष्णप्रसाद भन्ने कृष्णराज पौडेलशशीभुषण प्रसाद कलवार , कुला देवी चौलागाई , कुमारी बैंक लि। नारायणगढ र कुमारी बैंक लि।का कार्यकारी अधिकृत उदमकृष्ण उपाध्याय 2073.02.13  
७२९072-RI-2365155421 2072.12.18 देवानीलिखत वदरचितवन डेरी उद्योगको प्रोप्राईटरको हैसियतबाट र आफ्नो तर्फबाट समेत कृष्णप्रसाद भन्ने कृष्णराज पौडेलशशीभुषण प्रसाद कलवार र पिठुवा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि। 2073.02.13  
७३०072-RI-2366155424 2072.12.18 देवानीदा।खाचितवन डेरी उद्योगको प्रोप्राईटरको हैसियतबाट र आफ्नो तर्फबाट समेत कृष्णप्रसाद भन्ने कृष्णराज पौडेलशशीभुषण प्रसाद कलवार , पिठुवा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि। , सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्याल भरतपुर चितवन र बालकृष्ण अधिकारी 2073.02.13  
७३१072-RI-2367155426 2072.12.18 देवानीदा।खाचितवन डेरी उद्योगको प्रोप्राईटरको हैसियतबाट र आफ्नो तर्फबाट समेत कृष्णप्रसाद भन्ने कृष्णराज पौडेलपिठुवा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि। , सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्याल भरतपुर चितवन र बालकृष्ण अधिकारी 2073.02.13  
७३२072-RI-2368155428 2072.12.18 देवानीदा।खाचितवन डेरी उद्योगको प्रोप्राईटरको हैसियतबाट र आफ्नो तर्फबाट समेत कृष्णप्रसाद भन्ने कृष्णराज पौडेलशशीभुषण प्रसाद कलवार , पिठुवा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि। र सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्याल भरतपुर चितवन 2073.02.13  
८२६072-RI-2422155623 2072.12.23 देवानीकरार वमोजिमशुभलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। चन्द्रनिगाहपुर रौतहटको तर्फबाट कृष्णकुमार सुनुवारमाधव प्रसाद श्रेष्ठ र मधु श्रेष्ठ 2074.04.27  
७३९072-RI-3219158990 2073.03.08 देवानीलिखत वदरसंरक्षक भै आफ्ना हकमा समेत रुपा शर्मा , प्रतिभा शर्मा , प्रतिक्षा शर्मा र सौरभ शर्माराजेश प्रसाद शर्मा र सेफ वे बचत तथा ऋण सहकारी संरथा लि। 2073.03.13  
७६४072-RV-0018146429 2072.05.06 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणप्रदिप कन्स्ट्रक्सन सेवा फर्म सुर्खेत रामँघाट ४नयाँ गोरखगण व्यारेक, लिवाङ्ग रोल्पा , नेपाल बंगलादेश बैंक लि। शाखा कार्यालय नेपालगंज बांके र नेपाल बैंक लिमिटेड 2073.06.07  
१२७०072-WO-0033145282 2072.04.13 रिट निवेदनउत्प्रेषणदिन नाथ पन्थसाझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय पुल्चोक समेत ७ 2079.05.28 हेर्नुहोस
११६४072-WO-0039145368 2072.04.15 रिट निवेदनउत्प्रेषणसन्दीप खडकाज्योति विकास बैंक केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौ समेत १० 2077.10.15 हेर्नुहोस
७८१072-WO-0089146021 2072.04.28 रिट निवेदनउत्प्रेषणइन्द्र बहादुर लिम्बु समेत २नेपाल बैंक लिमिटेड समेत ८ , मालपोत कार्यालय धरान र नेपाल बैक लि।सिटी अफिस धरान सुनसरी 2073.09.01 हेर्नुहोस
७७३072-WO-0108146329 2072.05.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणसाझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लि।का घनश्याम आचार्यस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समेत ३ 2073.08.08  
१०६१072-WO-0234147631 2072.06.01 रिट निवेदनउत्प्रेषणअबतार न्यौपानेनेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड समेत ३ 2076.08.02 हेर्नुहोस
८३३072-WO-0306148587 2072.06.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणसाझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लि।को तर्फबाट अ।प्रा महाप्रबन्धक घनश्याम आचार्यस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समेत ६ 2074.06.02 हेर्नुहोस
७४६072-WO-0485151896 2072.09.26 रिट निवेदनउत्प्रेषणजगतजंग जि।सी।मुक्तिनाथ विकास बैंक पोखरा समेत ५ 2073.04.09  
८२५072-WO-0905157049 2073.01.29 रिट निवेदनपरमादेशभगवती काफ्लेढभण्डारीण् समेत ५नेपाल सरकार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय समेत ५ , राष्‍ट्रिय सहकारी बिकास बोर्ड पुल्चोक र राष्‍ट्रिय बिकास बोर्डको कार्यकारी समिति 2074.04.26  
१०६६072-WO-1014157793 2073.02.14 रिट निवेदनपरमादेशकेदारलाल प्रधान समेत १९नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय धर्मपथ काठमाडौं समेत ५ 2076.09.01 हेर्नुहोस
७५३072-WO-1103158984 2073.03.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणनेत्र प्रसाद अधिकारी समेत ३नेपाल राष्‍ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार काठमाडौं समेत ४ 2073.04.30 हेर्नुहोस
११८९072-WO-1109159029 2073.03.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रकाश पोखरेलफर्ष्‍ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लि। केन्द्रिय कार्यालय ज्ञानेश्‍वर काठमाडौं समेत ९ 2078.06.06 हेर्नुहोस
७६२073-AP-0080161967 2073.05.19 निवेदनवेरितको आदेशकुल आचार्यकास्की पोखरा उ।म।न।पा।वडा नं ९ नयाँबजार मा केन्द्रिय कार्यालय भै का।जि।का।म।न।पा।वडा नं २ लाजिम्पाटमा कर्पोरेट कार्यालय रहेको माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड समेत 2073.06.02  
७६१073-AP-0086162262 2073.05.29 निवेदनदरपीठ सम्बन्धीनेपाल बंगालादेश बैंक लिमिटेडक को सञ्चालक समितिको सदस्य दिपक कार्कीनेपाल राष्ट्र बैकं वालुवाटार काठमाण्डौ समेत 2073.06.02  
७६६073-AP-0110163054 2073.06.13 निवेदनदरपीठ सम्बन्धीनेपाल बंगालदेश बैंक लि।को सञ्चालक समितिको सदस्य का।जि।का।म।न।पा।वडा नं १२ बस्ने दीपक कार्कीनेपाल राष्ट्र बैंक बालुवाटार काठमाण्डौ समेत 2073.07.03  
८०४073-AP-0432171201 2074.02.03 निवेदनवेरितको आदेशधुव्र थापा भन्ने रुद्र विक्रम थापाछिमेकी लघु वित्त विकाश बैंक लि।का।प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र जोसीको जाहेरीले नेपाल सरकार 2074.02.04  
८०५073-AP-0433171202 2074.02.03 निवेदनवेरितको आदेशधुव्र थापा भन्ने रुद्र विक्रम थापाछिमेकी लघु वित्त विकास बैंक लि।का कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र जोसीको जाहेरीले नेपाल सरकार 2074.02.04  
८०६073-AP-0434171204 2074.02.03 निवेदनवेरितको आदेशधुव्र थापा भन्ने रुद्र विक्रम थापाछिमेकी लघु वित्त विकास बैंक लि।का कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र जोसीको जाहेरीले नेपाल सरकार 2074.02.04  
९०७073-CI-0044160234 2073.04.05 देवानीअन्यनकुल कार्कीसुनिलकुमार साह , ओमनी प्रा।लि। विरगंज पर्सा र नविल बैंक लि। विरगंज पर्सा 2075.01.31 हेर्नुहोस
११०३073-CI-0172160867 2073.04.20 देवानीजग्गा रोकामालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाण्डौंका प्रमुख पद्मनिधि सोतीनेपाल बैंक लि। प्रधान कार्यालयको तर्फबाट ऐ।का व्यवस्थापन समूहका संयोजन महेश्वरलाल श्रेष्ठ 2076.12.02 हेर्नुहोस
१२७५073-CI-0541163257 2073.06.14 देवानीविविधसामुदायीक स्वास्थ्य इन्ष्टिच्यूट टिकापुरनेपाल सरकार सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालय सहकारी विभाग नया बानेश्वर काठमाण्डौं , नेपाल सरकार सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालय सहकारी विभाग नया बानेश्वर काठमाण्डौंका रजिष्ट्रार , नेपाल सरकार सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालय सहकारी विभाग नया बानेश्वर काठमाण्डौंबाट गठित सामुदायीक स्वास्थ्य इन्टिच्युट सहकारी संस्था लि। सुबिधानगर तिनकुनेको विवाद समाधानार्थ गठित अनुगमन तथा छानबिन समिति ढटोलीण् , सामुदायीक स्वास्थय इन्ष्टिच्यूट सहकारी संस्था लि। सुविधानगर तिनकुने र नेपाल सरकार सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालय सहकारी विभाग डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाण्डौं 2079.06.27 हेर्नुहोस
९९४073-CI-0722164520 2073.08.03 देवानीलिखत वदरगंगाराम कार्की र रोशन कार्कीसिद्धिबिनायक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका जुजुकाजी डंगोल 2075.11.15 हेर्नुहोस
१३३६073-CI-0738164736 2073.08.06 देवानीविविधसमान बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडहिमालयन फाइनान्स लिमिटेड , हिमालयन फाइनान्स लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक प्रकाशबहादुर कायस्थ , सिसम मल्ल ढप्रधानाङ्गण् र हिमालयन फाइनान्स लिमिटेडका ऋण प्रबन्धक रमेशचन्द्र आचार्य 2079.10.12  
११६३073-CI-0833165405 2073.08.26 देवानीअपुताली हक कायमसुशिला देवी चौधरीक्षेत्रिय कृषि विकास बैंकको कार्यालय र कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय कन्चनपुर 2077.10.13 हेर्नुहोस
९५९073-CI-0880165856 2073.09.06 देवानीकरार वमोजिमवर्ल्ड लिङ्क कम्यूनिकेशसन्स प्रा।लि।का लक्ष्मणकुमार यादवऐ। का संचालक समिति काठमाण्डौ , राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय,रामशाहपथ, काठमाडौं , ऐ। का प्रमुख। र ऐ। का इन्फरमेशन टेक्नोलोजी प्रमुख कपिल ज्ञवाली 2075.07.16 हेर्नुहोस
१५१६073-CI-1002166938 2073.10.05 देवानीअन्यडि।सि।कन्ट्रयाक्टर एण्ड सप्लायर्स प्रा।ली।ग्लोबल आई। एम। ई। बैंक लि। र ऐ। को शाखा कार्यालय 2080.06.16  
१५१८073-CI-1003166940 2073.10.05 देवानीलिखत वदरडि।सि।कन्ट्रयाक्टर एण्ड सप्लायर्स प्रा।ली।ग्लोबल आई। एम। ई। बैंक लि। र ऐ। को शाखा कार्यालय 2080.06.16  
१५१७073-CI-1004166941 2073.10.05 देवानीअन्यडि।सि।कन्ट्रयाक्टर एण्ड सप्लायर्स प्रा।ली।ग्लोबल आई। एम। ई। बैंक लि। र ऐ। को शाखा कार्यालय 2080.06.16  
१३९७073-CI-1047167347 2073.10.13 देवानीनिर्णय वदरनेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्र तथा ऐ। का संचालक समितिको तर्फबाट चिरन्जीबि नेपाल , नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रको नीति निर्देशन कार्यान्वयन समिति , नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रको समस्याग्रस्त संस्था रिजोलुसन महाशाखाको तर्फबाट झलक आचार्यसोमराज रेग्मी 2080.01.11 हेर्नुहोस
१२४८073-CI-1527170474 2074.01.03 देवानीहक कायमतोता अहिरनी र भानमति अहिरनीसोनमति अहिरनी , अयोध्याप्रसाद अहिर , किशोरप्रसाद अहिर , रामप्रसाद अहिर , भगौतीप्रसाद अहिर , राधेश्याम यादव , वलिराम यादव र कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय परासी नवलपरासी, रामग्राम 2079.03.29 हेर्नुहोस
९६४073-CI-1718172081 2074.02.22 देवानीलिखत वदरऋद्धि राणा , सावित्री राणा , पुनम राणा र रविन नरसिंह राणागोविन्द प्रसाद चापागाँइ , मनोज कुमार चापागाँइ , ठाकुर प्रसाद भट्टराई र सनराइज बैंक लिमिटेडको ललितपुर शाखा कार्यालय 2075.08.13  
१४३४073-CI-1783172766 2074.03.14 देवानीलिखत वदरआयुश्री थापा र आलोक शम्शेर थापाउमा प्रसाई , चाँदनी भारती र अर्थ वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड 2080.02.25  
१२६१073-CR-1339170011 2073.12.21 फौजदारीकिर्ते जालसांजीभगवानदास अग्रवालमैनबती स्टील प्रा।लि विराटनगर , मनोहरलाल अग्रवाल , एभरेष्ट बैंक लि। प्रधान कार्यालय , एभरेष्ट बैंक लि। शाखा कार्यालय बिराटनगर , एभरेष्ट बैंक लि। शाखा कार्यालय बिराटनगरका शाखा प्रबन्धक नरेशमान सिंह प्रधान , एभरेष्ट बैंक लि। शाखा कार्यालय बिराटनगरका एकाउन्टेण्ट शाखाका प्रमुख प्रदीप खनाल , एभरेष्ट बैंक लि। शाखा कार्यालय बिराटनगरका कर्जा प्रमुख बेलबहादुर थापा , एभरेष्ट बैंक लि। शाखा कार्यालय बिराटनगरका कर्मचारी सुमीत अमात्य , टेपु झागड , सुजितकुमार चेल र रसिकलाल मण्डल 2079.05.12 हेर्नुहोस
१२८०073-CR-1496171228 2074.01.28 फौजदारीअदालतको अवहेलनामहेन्द्रकुमार गोयलभिबोर विकास बैंक लि। का प्रमुख अधिकृत झलक प्रसाद खनाल 2079.06.30  
१४३५073-CR-1701172677 2074.03.14 फौजदारीजालसाजीआयुश्री थापा र आलोक शम्शेर थापाउमा प्रसाई , चाँदनी भारती र अर्थ वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड 2080.02.25  
८९१073-LE-0107170609 2074.01.06 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, लपितपुरनविल बैंक लिमिटेड 2074.11.18  
१२८७073-NF-0047173129 2074.03.25 देवानीउत्प्रेषणएन। आई।सि। डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडउषा एण्ड मैया निर्माण सेवा प्रा।लि। र उर्मिला जोशी 2079.07.24 हेर्नुहोस
१२६४073-RB-0143165880 2073.09.07 फौजदारीआयकरठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरको तर्फबाट ऐ। का प्रमुख जगदीश रेग्मीश्री एस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड 2079.05.13 हेर्नुहोस
८३९073-RB-0145165882 2073.09.07 फौजदारीआयकरठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरको तर्फबाट ऐ। का प्रमुख जगदीश रेग्मीकिष्ट बैंक लिमिटेड 2074.07.14 हेर्नुहोस
८४०073-RB-0146165885 2073.09.07 फौजदारीआयकरकिष्ट बैंक लिमिटेडआन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट र ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवन 2074.07.14 हेर्नुहोस
१०३५073-RB-0167167298 2073.10.17 फौजदारीआयकरठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरको तर्फबाट ऐ। का प्रमुख जगदीश रेग्मीलक्ष्मी बैंक लिमिटेड 2076.04.13 हेर्नुहोस
१०३६073-RB-0168167299 2073.10.17 फौजदारीआयकरलक्ष्मी बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर र आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाटका महानिर्देशक 2076.04.13 हेर्नुहोस
१४१७073-RB-0173167753 2073.10.28 फौजदारीआयकरनविल बैंक लिमिटेड कान्तिपथ काठमाण्डौंठूला करदाता कार्यालय हरीहर भवन 2080.02.08  
१२४४073-RB-0206172497 2074.03.07 फौजदारीआयकरनेपाल बैंक लि। प्रधान कार्यालयको तर्फबाट ऐ।का व्यवस्थापन समूहका संयोजन महेश्वरलाल श्रेष्ठठूला करदाता का हरिहर भवन 2079.03.27 हेर्नुहोस
१२४५073-RB-0207172499 2074.03.07 फौजदारीआयकरनेपाल बैंक लि। प्रधान कार्यालयको तर्फबाट ऐ।का व्यवस्थापन समूहका संयोजन महेश्वरलाल श्रेष्ठठूला करदाता कार्यालय हरीहर भवन 2079.03.27 हेर्नुहोस
१२४६073-RB-0208172500 2074.03.07 फौजदारीआयकरठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरको तर्फबाट ऐ। का प्रमुख जगदीश रेग्मीनेपाल बैंक लि प्रधान कार्यालय 2079.03.27 हेर्नुहोस
१२४७073-RB-0209172515 2074.03.07 फौजदारीआयकरठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरनेपाल बैंक लि प्रधान कार्यालय 2079.03.27 हेर्नुहोस
७५१073-RI-0134160835 2073.04.21 देवानीअन्यलक्ष्मीनाथ था श्रेष्ठजीवराज अधिकारी र म्हैपी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। 2073.04.27  
९७६073-RI-0826163330 2073.06.30 देवानीलिखत वदरखोमाया गुरुङ्ग र राम प्रसाद कडेलनेपाल कन्जुमर डेभलपमेत्ट बैंक लिमिटेड कास्की पोखरा , नेपाल कन्जुमर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय बेलचोक चितवन , ऐ।मा कार्यरत लक्ष्मण पौडेल र सुर्य प्रसाद पौडेल 2075.09.15  
९७५073-RI-0827163331 2073.06.30 देवानीदर्ता वदरखोमाया गुरुङ्ग र राम प्रसाद कडेलनेपाल कन्जुमर डेभलपमेत्ट बैंक लिमिटेड कास्की पोखरा , नेपाल कन्जुमर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय बेलचोक चितवन , ऐ।मा कार्यरत लक्ष्मण पौडेल र सुर्य प्रसाद पौडेल 2075.09.15  
७८६073-RI-1441165815 2073.09.07 देवानीविविधडि।सि। कन्ट्याक्टर एण्ड सप्लायर्स प्रा।लि।ग्लोवल आइ।एम।इ। बैंक लिमिटेड र आइ।एम।इको शाखा कार्यालय 2073.09.12  
७८५073-RI-1442165820 2073.09.07 देवानीलिखत वदरडि।सि। कन्ट्याक्टर एण्ड सप्लायर्स प्रा।लि।ग्लोवल आइ।एम।इ। बैंक लिमिटेड र आइ।एम।इको शाखा कार्यालय 2073.09.12  
७८४073-RI-1443165824 2073.09.07 देवानीविविधडि।सि। कन्ट्याक्टर एण्ड सप्लायर्स प्रा।लि।ग्लोवल आइ।एम।इ। बैंक लिमिटेड र आइ।एम।इको शाखा कार्यालय 2073.09.12  
८४१073-RI-1971168484 2073.11.15 देवानीफैसला वदररासु थापा र सुस्मा गुरुङ्ग थापाएकता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। 2074.07.22  
८७७073-RI-2015168681 2073.11.23 देवानीलिखत वदरयशोदा खत्री र शतिस के।सी।नेपाल लायन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि। र ईश्वरी कार्की 2074.10.23  
७९४073-RI-2031168748 2073.11.26 देवानीलिखत वदरनिरज के।सी।मनोजकुमार चौरासिया र माछापुच्छ्रे बैंक लि। शाखा कार्यालय, नक्साल, काठमाडौं 2073.12.10  
१००१073-RI-2146169351 2073.12.08 देवानीअन्यइन्द्रराज हुमागाइको अ‍।वा‍।दिपक हुमागाइसुलभ वचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लि।वनेपा १० 2075.11.28  
८६६073-RI-2154169478 2073.12.09 फौजदारीअन्यसनम सुनार र डानियल लामानेपाल सरकार , नेपाल एस।वि।आई बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, हात्तिसार, काठमाडौं र ऐ।का शाखा प्रबन्धक 2074.10.02  
८७५073-RI-2251169900 2073.12.21 देवानीमिलापत्र वदरगोविन्द कुमार श्रेष्ठयती डेभलपमेन्ट बैंक लि। , सनिल श्रेष्ठ , श्यामराज श्रेष्ठ , नरहरी श्रेष्ठ , राजु श्रेष्ठ र रत्‍नमाया श्रेष्ठ 2074.10.23  
८७६073-RI-2253169904 2073.12.21 देवानीमिलापत्र वदरगोविन्द कुमार श्रेष्ठयती डेभलपमेन्ट बैंक लि। , श्यामराज श्रेष्ठ , नरहरी श्रेष्ठ , राजु श्रेष्ठ र रत्‍नमाया श्रेष्ठ 2074.10.23  
८११073-RI-2673171677 2074.02.18 देवानीकरार वमोजिमहोमप्रसाद डोटेल र धनराज सुनारईन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र इन्फ्रास्टक्चर डिभालपमेन्ट बैंक लि। नारायणगढ शाखा 2074.02.26  
८१३073-RI-2690171833 2074.02.19 देवानीलिखत वदरआयुश्री थापा , आलोक शम्शेर थापा र आश्रय शम्शेर थापाउमा प्रसाई , चाँदनी भारती र बहुउद्देश्यिय सहकारी संस्था लिमिटेड 2074.02.30  
८५५073-RI-2921172802 2074.03.18 देवानीलिखत वदरराजेन्द्र लाखे श्रेष्ठसुरेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र बैंक अफ काठमाडौं लि। 2074.09.12  
८३४073-RV-0022161451 2073.04.32 रिट पुनरावलोकनपरमादेशराष्ट्रिय बाणिज्य बैंक केन्दिय कार्यालय समेत ४काठमाण्डौ जिल्ला अदालत समेत 2074.06.27  
७८९073-RV-0039163274 2073.06.13 देवानीविविधएन।आइ।डि।सि। डेभलपमेन्ट बैंक लि। दरवारमार्ग काठमाडौं , ऐ।का तत्कालिन विभागिय प्रमुख , ऐ।का तत्कालिन शाखा अधिकृत , ऐ।का तत्कालिन महाप्रवन्धक र ऐ।का तत्कालिन शाखा प्रमुखशंकर श्रेष्ठ समेत ९ 2073.10.28  
८१९073-WH-0063170180 2073.12.30 रिट निवेदनबन्दीप्रत्यक्षीकरणराजेन्द्र पाख्रिनगोरखा डेभलपमेन्ट बैंक लि , कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुर , उच्च अदालत पाटन समेत ५ र उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य ईजलास 2074.04.16 हेर्नुहोस
१००५073-WO-0101161079 2073.04.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणविजया स्वांर समेत २कृषि विकास बैंक केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं समेत ४ 2075.12.04 हेर्नुहोस
१३४६073-WO-0134161389 2073.05.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणपूर्ण मांया खड्का कार्कीसाना किसान कृषी सहकारी संस्था लि। समेत ८ , साना किसान कृषी सहकारी संस्था लि।शंकरपुरका संचालक समिति , साना किसान कृषी सहकारी संस्था लि।का अध्‍यक्ष , साना किसान कृषी सहकारी संस्था लि।को लेखा समिति , साना किसान कृषी सहकरी संस्था लि।का अन्‍तर समूह प्रतिनिधि , साना किसान कृषी सहकारी संस्था लि।का सल्‍लाहकार समिति , डिभिजन सहकारी कार्यालय सर्लाही र साना किसान बिकास बैक ईलाका कार्यालय जनकपुर 2079.11.02 हेर्नुहोस
९४६073-WO-0322163568 2073.07.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणपुमरी इन्जिनियरिङ सर्भिस प्रा।लि। अख्तियार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ।को संचालक राजेन्द्र प्रधानएन आई सी एसिया बैंक लि। समेत ४ 2075.05.31 हेर्नुहोस
१४९५073-WO-0341163754 2073.07.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणकृषि प्रेमुरा प्रोपर्टिज प्रा।लि। को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अधिवक्ता प्रभुचन्द्र झानेपाल राष्‍ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार काठमाडौं समेत ९ 2080.05.31  
१३२२073-WO-0419164386 2073.08.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणसाना किसान विकास बैंक लि। को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जलन कुमार शर्मानेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय कम्पनि रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्‍वर काठमाडौं समेत २ 2079.09.05 हेर्नुहोस
१३२३073-WO-0420164387 2073.08.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणसाना किसान कृषि सहकारी संस्था लि।को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सो संस्थाका अध्यक्ष सुखदेव न्यौपाने समेत १४नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय कम्पनि रजिष्‍ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्‍वर काठमाडौं समेत २ 2079.09.05 हेर्नुहोस
११८८073-WO-0610166045 2073.09.13 रिट निवेदनउत्प्रेषणभदेवी घर्ति मगर ढरोकाण्कृषि विकास बैंक के।का।रामशाहपथ समेत ५ र कृषि विकास बैंक लि। शाखा कार्यालय वेनी 2078.06.06 हेर्नुहोस
१२५५073-WO-0795167327 2073.10.20 रिट निवेदनउत्प्रेषणकञ्चन उपाध्याय ढकालज्योती विकास बैंक कमलपोखरी समेत ४ 2079.05.06 हेर्नुहोस
११८६073-WO-0881168253 2073.11.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणगोरखा घरेलु तथा साना उद्योग विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। का अध्यक्ष मोहनकुमार श्रेष्‍ठवैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र खुमलटार समेत २ 2078.05.28  
९१६073-WO-0891168304 2073.11.15 रिट निवेदनउत्प्रेषणनमराज कडुवालग्रामीण विकास बैंक लि। प्रधान कार्यालय बुटवल रुपन्देही समेत १७ , नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि। का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत , नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि। को मानव संसाधन विभाग बुटवल , नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि। को प्रमुख , नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि। को संचालक समिति , नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि। पदपूर्ति समिति , नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि। क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत भरत यादव , नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि। क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सुशील कुमार मण्‍डल , नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि। शाखा कार्यालय लालबन्दी सर्लाहीमा कार्यरत जनार्द्धन प्रसाद बराल , नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि। शाखा कार्यालय गठ्ठाघर भक्तपुरमा कार्यरत खगेन्द्र प्रसाद प्रसाई , नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि। शाखा कार्यालय वीरेन्द्रनगार, चितवनमा कार्यरत किरण कुमार ढुंगाना , नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि। शाखा कार्यालय पार्वतिपुर चितवनमा कार्यरत विनोद चन्द्र पौडेल , नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि। शाखा कार्यालय भरतपुर चितवनमा कार्यरत आनन्द प्रसाद शर्मा , नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि। इलाका कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत वरुण कुमार झा , नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि। क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत चन्द्र बहादुर कटुवाल र नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि। क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सन्जीवलाल कर्ण 2075.03.04 हेर्नुहोस
१०१२073-WO-0893168321 2073.11.15 रिट निवेदनउत्प्रेषणकमल बहादुर गौतम समेत ८स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत ३ , गोरखापत्र संस्थान धर्मपथ काठमाडौं समेत ५ , मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौडा , जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर , जिल्ला बन कार्यालय मनाड। समेत ५ , मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौंडा , राष्‍ट्रिय सहकारी बिकास बोर्ड पुल्चोक , नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत ९ , नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत ५ , जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीमा कार्यरत जयबहादुर कार्की , स्वास्थ्य मन्त्रालय रामशाहपथ समेत ३ , प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय काठमाडौं समेत ६ , जन स्वास्थ्य कार्यालय , पुर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटा र सरकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालय काठमाडौ समेत ४ 2075.12.27 हेर्नुहोस
१०२६073-WO-0919168625 2073.11.22 रिट निवेदनउत्प्रेषणभेरोनिका बिश्‍वकर्माको हकमा संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत मालिका भन्‍ने मनमांया गहतराज रिसालमकवानपुर जिल्ला अदालत हेटौडा , मालपोत कार्यालय मकवानपुर , उच्च अदालत पाटन हेटौडा ईजलाश समेत ७ , मकवानपुर जिल्ला अदालत तहसिलदार , राष्‍ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय हेटौडा , प्रेम गहतराज भन्‍ने हिरा बहादुर बिश्‍वकर्मा र नारायण बिश्‍वकर्मा 2076.03.22 हेर्नुहोस
१२५४073-WO-0955168790 2073.11.30 रिट निवेदनउत्प्रेषणपुरन लाल माझी थारुललितपुर जिल्ला अदालत समेत , मालपोत कार्यालय नुवाकोट , काठमाण्डौ जिल्ला अदालत समेत , नुवाकोट जिल्ला अदालत, विदुर , मोरङ जिल्ला अदालत तहसिलशाखा , काठमाडौं अपसेट प्रिन्टस एण्ड ट्रेडर्स प्रा।लि। काठमाडौं समेत१५ , काठमाडौं अपसेट प्रिन्टस एण्ड ट्रेडर्स प्रा।लि।का संचालक अध्यक्ष , एन।आई।सि। एशिया बैंक लि। त्रिपुरेश्वर काठमाडौं , एन।आई।सि।एशिया बैंक लि। त्रिपुरेश्‍वर, काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख , एन।आई।सि। एशिया बैंक लि। त्रिपुरेश्‍वर काठमाडौंको सञ्‍चलक समिति , भक्तपुर जिल्ला अदालत भक्तपुर , भक्तपुर जिल्ला अदालतका तामेल्दार , पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुर , मालपोत कार्यालय भक्तपुर , नापी कार्यालय भक्तपुर , जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ्ग , पुनरावेदन अदालत बुटवल समेत ३ , काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल काठमाडौं समेत ४ , रुपन्देही जिल्ला अदालत रुपन्देही , मोरङ जिल्ला अदालत , मोरङ जिल्ला अदालत मोरङ , उच्‍च अदालत मोरङ समेत ६ , ईलाका प्रहरी कार्यालय मोरङ नेमुवा हात्तिमुडा र जिल्ला कारागार शाखा मोरङ 2079.04.23 हेर्नुहोस
१०२८073-WO-1047169641 2073.12.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणगोबिन्द सुबेदीसरकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालय काठमाडौ समेत ४ , भगवती काफ्‍ले भण्‍डारी र श्री राष्‍ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड 2076.03.30  
८५८073-WO-1122170406 2074.01.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणयती डेभलपमेन्ट बैंक लि। को तर्फबाट अ। प्रा। सागर शर्मापुनरावेदन अदालत पाटन समेत ३ , सर्लाही जिल्ला अदालत तहसिल शाखा मलंगवा , मकवानपुर जिल्ला अदालत, हेटौडा , सर्लाही जिल्ला अदालत , तहसिलदार रुपन्देही जिल्ला अदालत , धनुषा जिल्ला अदालत , रुपन्देही जिल्ला अदालत सिद्धार्थनगर समेत , पुनरावेदन अदालत वुटवल समेत ६ , उच्च अदालत पाटन समेत ६ , उच्च अदालत जनकपुर समेत ३ , मोरङ जिल्ला अदालत मोरङ , मालपोत कार्यालय मोरङ, विराटनगर , मालपोत कार्यालय तेरथुम , धनुषा गा। वि। स। , उच्च अदालत तुल्सीपुर दाङ समेत ४ , दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत , उच्च अदालत जनकपुर समेत ६ , रामहरी थापा , रितिशा थापा , रियान थापा , विमला श्रेष्‍ठ ढथापाण् , मालपोत कार्यालय दाङ, घोराही , उच्च अदालत पाटन हेटौडा इलजास हेटौडा मकवानपुर समेत ४ , हरिसिद्धि जनरल अर्डर सप्लायर्स र हरिसिद्धि जनरल अर्डर सप्लायर्सका संचालक अध्यक्ष रमेश थापा 2074.09.21 हेर्नुहोस
८५९073-WO-1130170571 2074.01.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणयती डेभलपमेन्ट बैंक लि। को तर्फबाट अ। प्रा। सागर शर्मामालपोत कार्यालय धादिङ समेत ३ 2074.09.21 हेर्नुहोस
१२०८073-WO-1270171627 2074.02.19 रिट निवेदनउत्प्रेषणभिवोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लि। को तर्फबाट अ। प्रा। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलक प्रसाद खनालप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय काठमाडौं समेत ६ , काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, ललितपुर , नापी कार्यालय, ललितपुर र मालपोत कार्यालय ललितपुर 2078.09.07 हेर्नुहोस
८२०074-AP-0029173450 2074.04.15 निवेदनवेरितको आदेशशिवराम अधिकारीकैलाश विकास बैंक केन्द्रिय कार्यालय काठमाण्डौका प्रमुख अधिकृत कृष्णराज लामिछानेको जाहेरीले नेपाल सरकार 2074.04.17  
८२१074-AP-0030173451 2074.04.15 निवेदनवेरितको आदेशरिगु आचार्य के।सी।कैलाश विकास बैंक केन्द्रिय कार्यालय काठमाण्डौका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेको जाहेरीले नेपाल सरकार 2074.04.17  
८२७074-AP-0066174035 2074.05.02 निवेदनवेरितको आदेशसीमा पन्थकैलाश विकास बैंक केन्द्रिय कार्यालय न्यु प्लाजा काठमाण्डौका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेको जाहेरीले नेपाल सरकार 2074.05.04  
८५६074-AP-0230177925 2074.09.16 निवेदनवेरितको आदेशज्ञानेन्‍द्र पुरकुटीनेपाल बैंक लि। प्रधान कार्यालय संचलक समितिको हकमा अ।प्रा।प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाह 2074.09.18  
८८४074-AP-0243178594 2074.10.03 निवेदनअवहेलनारविन शाक्‍यनेपाल बंगलादेश बैंक लि। केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना समेत 2074.11.03  
९०५074-AP-0316181396 2074.12.14 निवेदनदरपीठ सम्बन्धीसाविक भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय हाल कृषि भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयपदम कुमारी कार्की समेत 2075.01.28  
८९५074-AP-0322181404 2074.12.14 निवेदनवेरितको आदेशनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र समेतको जाहेरीले नेपाल सरकारप्रेमहरि ढुंगेल समेत 2074.12.20  
१२२१074-CI-0055173930 2074.04.25 देवानीदर्ता वदरशुभ चिन्तन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको तर्फबाट डिलहरि शर्माशर्मिला थापा र साजन थापा 2078.12.28 हेर्नुहोस
१२५२074-CI-0315177426 2074.08.10 देवानीदर्ता वदरआकांशा तिवारी र निशा तिवारीकाष्टमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक लि। शाखा कार्यालय कालीमाटी , सावित्री तिवारी , सुनिता तिवारी र राजेश परियार 2079.04.19 हेर्नुहोस
१३७४074-CI-0446178868 2074.09.28 देवानीलिखत वदरशान्तिदेवी बस्नेत शेर्पाफुर्बुटी शेर्पा , पासाङक्षेत्र शेर्पा र कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय तेह्रथुम 2079.11.23  
१३७५074-CI-0447178870 2074.09.28 देवानीजग्गा रोकाशान्तिदेवी बस्नेत शेर्पाफुर्बुटी शेर्पा , पासाङक्षेत्र शेर्पा र कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय तेह्रथुम 2079.11.23  
१३४८074-CI-0461178891 2074.09.30 देवानीलिखत वदरराजेन्द्र लाखे श्रेष्ठसुरेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र बैंक अफ काठमाडौं लि। 2079.11.03 हेर्नुहोस
१५०८074-CI-0519179483 2074.10.22 देवानीजग्गा दर्ताभगवानप्रसाद जयसवाल , रामबाबु प्रसाद जयसवाल र चित्रप्रसाद जयसवालरामकुमारी कलवारनी , शिवजी चौधरी र कृषि विकास बैंक लि शाखा कार्यालय नवलपुर सर्लाही 2080.06.02  
१४०८074-CI-0660181044 2074.11.21 देवानीअन्यनजरुलहक मियाजगरनाथप्रसाद सोनार र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि। 2080.02.03 हेर्नुहोस
१३२४074-CI-0670181068 2074.11.23 देवानीउपयुक्त आदेशखम्पाचे पि।एस।जे।भी।जलप नेपाल प्रा।लि , जलप नेपाल प्रा।लि।का संचालक अमृत श्रेष्ठ र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि।शाखा कार्यालय चावहिल काठमाण्डौं 2079.09.06 हेर्नुहोस
१४८९074-CI-0673181077 2074.11.23 देवानीलिखत वदरकौशिला हुमागाईकुलचन्द्र हुमागाई , अनु शर्मा र सगुन सहकारी संस्था लि। 2080.05.22  
१४९०074-CI-0675181082 2074.11.23 देवानीलिखत वदरकौशिला हुमागाईकुलचन्द्र हुमागाई , अनु शर्मा र नेपाल ईन्डस्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैंक ढहाल एन।आई।सी। एसिया बैंकण् न्यूरोड शाखा काठमाण्डौं 2080.05.22  
१४९१074-CI-0677181086 2074.11.23 देवानीलिखत वदरकौशिला हुमागाईस्विसा पौडेल र त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय 2080.05.22  
१४९२074-CI-0678181087 2074.11.23 देवानीलिखत वदरकौशिला हुमागाईस्विसा पौडेल , तलेजु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि र ईन्द्रराज हुमागाई 2080.05.22  
१४९३074-CI-0679181089 2074.11.23 देवानीलिखत वदरकौशिला हुमागाईसुप्रिम डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड , स्विसा पौडेल र ईन्द्रराज हुमागाई 2080.05.22  
१३८३074-CI-1151185771 2075.03.07 देवानीलिखत वदरविभुत्सा खड्का र खगेन्द्र खड्काकल्पना के।सी। खड्का र कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय, कोटेश्वर, काठमाडौं 2079.12.17 हेर्नुहोस
११७९074-CI-1165185816 2075.03.10 देवानीअन्यदेवस् विकास बैंक लि। , देवस् विकास बैंक लि।का संचालक समिति , देवस् विकास बैंक लि।का तर्फबाट बिजयबहादुर श्रेष्ठ र देवस् विकास बैंक लि।का शाखा प्रबन्धक बिबेकमान शाक्यदिनेश कोइराला र होटल होम्स प्यालेस प्रा।लि। का संचालक दिनेश कोइराला 2077.12.30  
९५०074-CI-1217186680 2075.03.20 देवानीलिखत वदरअबिनास लामिछाने , सान्नानी लामीछाने र शालिकराम लामिछानेपशुपतिनाथ शुक्ला , मुन्धम हाउजिङ्ग एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा।लि। र गोर्खा डेभलोपमेन्ट बैंक लिमिटेड 2075.06.05  
११८४074-CI-1292187065 2075.03.32 देवानीलिखत वदरनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयको तर्फबाट देवेन्द्रप्रताप शाहविश्वास लोहनी र वृष्टि लोहनी 2078.05.09 हेर्नुहोस
१५४०074-CR-1180182929 2074.12.26 फौजदारीजालसाजीभगवतीप्रसाद डालमिया , शुशिलकुमार अग्रवाल , विनोदकुमार अग्रवाल , पुनमचन्द्र अग्रवाल , सुनिल अग्रवाल , विजय कुमार , सुनिल अग्रवाल , सुरेशचन्द्र अग्रवाल , दिनेशकुमार चोखानी , सुनिलकुमार धानुक वंशल , प्रदिपकुमार रुङ्गटा , राजेशकुमार अग्रवाल , दिपकप्रसाद दाहाल , नारायण तोदि , राजु दली , मोहनराज दलि , गम्भिरमान डंगोल , रविनचन्द्र श्रेष्ठ र रुविका अग्रवालनेपाल बंगलादेश बैंक लि। पुतलीसडक शाखा काठमाण्डौ , नेपाल बंगलादेश बैंक लि।के।का , अनिता श्रेष्ठ र उर्मिला अग्रवाल 2080.08.10  
१३८४074-CR-1667186105 2075.03.07 फौजदारीकिर्ते जालसांजीखगेन्द्र खड्कासुनिल श्रेष्‍ठ , कल्पना के।सी। खड्का , ठमेशकुमार प्रधान , भबिन्द्र खत्री , कासीनाथ भट्टराई , विस्वराज भन्डारी , चरकुमारी दाहाल , लक्ष्मी जि।सी। , भगवतीदेबी कार्की र कृषी विकास बैंक शाखा कार्यालय पुतलीसडक काठमाण्डौं‌ 2079.12.17 हेर्नुहोस
८२४074-FN-0021173436 2074.04.15 फुटकर निवेदनविविधएन।आइ।सी।एसिया बैंक लि।समेतमु।स।गर्ने अर्चना अग्रवाल समेत 2074.04.19  
८९४074-FN-0376181351 2074.12.13 फुटकर निवेदनविविधभरत राज आचार्यनेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय समेत 2074.12.16  
८९३074-FN-0384181475 2074.12.15 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणउध्दवलाल रञ्‍जितकारनेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय समेत 2074.12.16  
९२९074-LE-0034173690 2074.04.22 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवनलालीगुराँस बहउद्देश्यिय सहकारी संस्था लि। ललितपुर 2075.04.11  
९३१074-LE-0071174638 2074.05.16 अनुमति निवेदनअन्यस्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपाल लि।आन्तरिक राजश्व विभाग, लाजिम्पाट, 2075.04.18  
९३०074-LE-0228180072 2074.10.25 अनुमति निवेदनआय करश्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड पुल्पोक ललितपुरको तर्फबाट सुरेन्द्र भण्डारीआन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर र आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट 2075.04.11  
९३७074-LE-0407185982 2075.03.14 अनुमति निवेदनअन्यठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरश्री छिमेक लघुवित्त विकास वैंक लिमिटेड 2075.05.15  
९४२074-LE-0413185992 2075.03.14 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरनेपाल एस।वि।आई। बैंक लि 2075.05.29  
९४३074-LE-0414185995 2075.03.14 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरनेपाल एस।वि।आई। बैंक लि 2075.05.29  
९८१074-LE-0426187032 2075.03.26 अनुमति निवेदनआय करसनराइज बैंक लिआन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट समेत २ 2075.10.04  
९८२074-LE-0427187037 2075.03.26 अनुमति निवेदनआय करसनराइज बैंक लिआन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट, काठमाडौंसमेत जना ०२ 2075.10.04  
९८३074-LE-0428187040 2075.03.26 अनुमति निवेदनआय करसनराइज बैंक लिआन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट, काठमाडौंसमेत जना ०२ 2075.10.04  
१४०३074-NF-0009177590 2074.08.10 देवानीउत्प्रेषणमहेन्द्रमान श्रेष्ठ , राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र मु।स। गर्ने नितेश श्रेष्ठएलियन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 2080.01.28 हेर्नुहोस
१०५३074-NF-0013179934 2074.10.28 देवानीउत्प्रेषणसनराईज बैंक लि। केन्द्रिय कार्यालयका रत्नराज बज्राचार्यइरिका श्रेष्ठ 2076.06.02 हेर्नुहोस
१५४४074-RB-0148177897 2074.09.05 फौजदारीआयकरठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनसिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि। 2080.08.18  
१५४५074-RB-0149177898 2074.09.05 फौजदारीआयकरसिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि।आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट र आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन 2080.08.18  
१५४६074-RB-0150177899 2074.09.05 फौजदारीआयकरठूला करदाता कार्यालय हरीहर भवनसिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि। 2080.08.18  
१५४७074-RB-0151177900 2074.09.05 फौजदारीआयकरसिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि।आन्तरिक राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन 2080.08.18  
१५४८074-RB-0159178004 2074.09.11 फौजदारीआयकरठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरहिमालयन बैंक लिमिटेड 2080.08.18  
१५४९074-RB-0160178005 2074.09.11 फौजदारीआयकरहिमालयन बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर 2080.08.18  
१३७६074-RB-0190179084 2074.09.30 फौजदारीआयकरनेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि।को तर्फबाट ज्योतिप्रकाश पाण्डेआन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन 2079.11.30 हेर्नुहोस
१५३१074-RB-0248180219 2074.10.29 फौजदारीआयकरएभरेष्ट बैंक लिमिटेड लाजिम्पाट काठमाण्डौंठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2080.07.20  
१५३२074-RB-0249180220 2074.10.29 फौजदारीआयकरएभरेष्ट बैंक लिमिटेड लाजिम्पाट काठमाण्डौंठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर 2080.07.20  
१४८६074-RB-0250180221 2074.10.29 फौजदारीआयकरएनएमबि बैंक लि। बबरमहलका उपेन्द्र पौडेलठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2080.05.11  
१४८७074-RB-0251180222 2074.10.29 फौजदारीआयकरएनएमबि बैंक लि। बबरमहलका उपेन्द्र पौडेलठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2080.05.11  
१३४९074-RB-0301181453 2074.11.29 फौजदारीआयकरठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरराष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड सिंहदरवारप्लाजा ढस्थायी लेखा नं। ५०००५७७७३ 2079.11.08 हेर्नुहोस
१३५०074-RB-0302181454 2074.11.29 फौजदारीआयकरठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरराष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड सिंहदरवारप्लाजा ढस्थायी लेखा नं। ५०००५७७७३ 2079.11.08 हेर्नुहोस
१३५१074-RB-0303181455 2074.11.29 फौजदारीआयकरठूला करदाता कार्यालय ललितपुरराष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड सिंहदरवारप्लाजा ढस्थायी लेखा नं। ५०००५७७७३ 2079.11.08 हेर्नुहोस
१३५२074-RB-0304181458 2074.11.29 फौजदारीआयकरठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरराष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड सिंहदरवारप्लाजा ढस्थायी लेखा नं। ५०००५७७७३ 2079.11.08 हेर्नुहोस
१३५३074-RB-0305181462 2074.11.29 फौजदारीआयकरठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरराष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड सिंहदरवारप्लाजा ढस्थायी लेखा नं। ५०००५७७७३ 2079.11.08 हेर्नुहोस
१३५४074-RB-0306181463 2074.11.29 फौजदारीआयकरराष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड सिंहदरवारप्लाजा ढस्थायी लेखा नं। ५०००५७७७३आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट र ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2079.11.08 हेर्नुहोस
१३५५074-RB-0307181464 2074.11.29 फौजदारीआयकरराष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड सिंहदरवारप्लाजा ढस्थायी लेखा नं। ५०००५७७७३आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट र ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2079.11.08 हेर्नुहोस
१३५६074-RB-0308181466 2074.11.29 फौजदारीआयकरराष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड सिंहदरवारप्लाजा ढस्थायी लेखा नं। ५०००५७७७३आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाण्डौं र ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2079.11.08 हेर्नुहोस
१३५७074-RB-0309181468 2074.11.29 फौजदारीआयकरराष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड सिंहदरवारप्लाजा ढस्थायी लेखा नं। ५०००५७७७३आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौं र ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2079.11.08 हेर्नुहोस
१३५८074-RB-0310181469 2074.11.29 फौजदारीआयकरराष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड सिंहदरवारप्लाजा ढस्थायी लेखा नं। ५०००५७७७३आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौं र ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2079.11.08 हेर्नुहोस
१३५९074-RB-0311181470 2074.11.29 फौजदारीआयकरराष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड सिंहदरवारप्लाजा ढस्थायी लेखा नं। ५०००५७७७३आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट र ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2079.11.08 हेर्नुहोस
१४१८074-RB-0313181690 2074.12.06 फौजदारीआयकरबैंक अफ काठमाडौं लि।आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौं र ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2080.02.08  
१४१९074-RB-0314181691 2074.12.06 फौजदारीआयकरठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरबैंक अफ काठमाडौं लि। 2080.02.08  
१४१६074-RB-0347182807 2075.01.04 देवानीआयकरग्लोबल आई।एम।ई। बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2080.02.08  
१४२०074-RB-0348182809 2075.01.04 फौजदारीआयकरग्लोबल आई। एम। ई।बैंक। लि।ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2080.02.08  
१४३६074-RB-0358183248 2075.01.09 फौजदारीआयकरओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था लि।आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुर र आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौं 2080.02.30  
१४३७074-RB-0359183250 2075.01.09 फौजदारीआयकरओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था लि।आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुर र आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौं 2080.02.30  
१४३८074-RB-0360183252 2075.01.09 फौजदारीआयकरओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था लि।आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुर र आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौं 2080.02.30  
१४३९074-RB-0361183253 2075.01.09 फौजदारीआयकरओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था लि।आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुर र आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौं 2080.02.30  
१५५०074-RB-0416184444 2075.01.31 फौजदारीआयकरहिमालयन बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2080.08.18  
१४२१074-RB-0500185625 2075.03.04 फौजदारीआयकरनविल बैंक लिमिटेडआन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौं र ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2080.02.08  
८३०074-RE-0036174679 2074.05.21 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनरिगु आचार्य के।सी।कैलाश विकास बैंक केनद्रिय कार्यालय काठामाण्डौका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेको जाहेरीले नेपाल सरकार 2074.05.23  
८३१074-RE-0037174680 2074.05.21 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनशिवराम अधिकारीकैलाश विकास बैंक केन्द्रिय कार्यालय काठमाण्डौका प्रमुख अधिकृत कृष्णराज लामिछानेको जाहेरीले नेपाल सरकार 2074.05.23  
९०१074-RE-0108177968 2074.09.17 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनछिरिङ्ग लामानेपाल राष्‍ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार काठमाडौंका गर्भनर 2075.01.13  
९१५074-RE-0193183691 2075.01.31 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनविष्णु प्रसाद निरौलाराष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि।शाखा कार्यालय सुख्‍खा बन्दरगाह रानी विराटनगरको तर्फबाट अख्‍तियार प्राप्त निमित्त प्रवन्धक राजेश डंगोलको जाहेरीले नेपाल सरकार 2075.02.31  
९२३074-RE-0197183750 2075.02.01 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनअशोकहर्ष बज्राचार्यमाछापुच्छ्रे बैंक लि। पुतलिसडक शाखाका शाखा प्रवन्धक विशालभक्त जोशीको जाहेरीले नेपाल सरकार 2075.03.21  
९६९074-RE-0216184257 2075.02.09 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदननवराज थापा क्षेत्रीनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार 2075.08.21  
९७०074-RE-0218184259 2075.02.09 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदननवराज थापा क्षेत्रीनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार 2075.08.21  
८३२074-RI-0062173452 2074.04.15 देवानीअन्यक्रान्तिकुमार मास्केबैंक अफ काठमाडौं लुम्विनी लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय नारायणचौर , बैंक अफ काठमाडौं लुम्विनी लिमिटेड, कर्पोरेट कार्यालय, कानून विभाग नारायणचौर , बैंक अफ काठमाडौं लुम्विनी लिमिटेड बुटवल र नेपाल मेगा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रा।लि। 2074.06.02  
११६५074-RI-0066173458 2074.04.15 देवानीविविधसुमित्रादेवी चौधरीकृषि विकास बैंक लिमिटेड उपशाखा कल्याणपुर , कृषि विकास बैंक लिमिटेड, धितो लिलाम डाक बढावढ कमिटि, सप्तरी , ऐ।ऐ। कल्याणपुर उपशाखाको प्रवन्धक र शिवचरण चौधरी 2077.10.28  
११६६074-RI-0067173468 2074.04.15 देवानीविविधसुरतलाल चौधरीकृषि विकास बैंक लिमिटेड उपशाखा कल्याणपुर , ऐ।ऐ। कल्याणपुर उपशाखाको प्रवन्धक र शिवचरण चौधरी 2077.10.28  
८७८074-RI-0191173916 2074.04.31 देवानीअन्यनजरुलहक मियाजगरनाथप्रसाद सोनार र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि। 2074.10.26  
८५२074-RI-0367174804 2074.05.23 देवानीविविधसहलह वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि।सुनिल विश्वकर्मा , अनिल विश्वकर्मा , अमृत विश्वकर्मा र रनकुमारी विश्वकर्मा 2074.08.14  
८५३074-RI-0401174917 2074.05.25 देवानीअन्यशान्तिदेवी बस्नेत शेर्पाफुर्बुटी शेर्पा , कृषि बिकास बैंक लिमिटेड र पासाङ शेर्पा 2074.08.28  
९११074-RI-0501175219 2074.05.29 देवानीलिखत वदरखगेन्द्र खड्का र विभुत्सा खड्काकल्पना के।सी। खड्का र कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय, कोटेश्वर, काठमाडौं 2075.02.11  
८५४074-RI-0547175396 2074.06.01 देवानीविविधकिसनलाल श्रेष्ठसानिमा बैंक लिमिटेड 2074.09.12  
८४२074-RI-0692176006 2074.06.29 देवानीअन्यशकुन्तला रायमाझी ज।व।रा। र करणसम्सेर ज।व।रा।प्रभात सम्सेर ज।व।रा , राजाराम वानिया क्षेत्री , पुष्प वानिया क्षेत्री , अनिलभक्त श्रेष्ठ र प्राइम कमर्सियल बैंक लि। का र्‍भ्इ नारायण दास मानन्धर 2074.07.27  
८७९074-RI-0806176403 2074.07.14 देवानीलिखत वदरकौसिला हुमागाईकुलचन्द्र हुमागाई , अनु शर्मा र सगुन सहकारी संस्था लि। 2074.10.26  
८८०074-RI-0808176415 2074.07.14 देवानीलिखत वदरकौसिला हुमागाईकुलचन्द्र हुमागाई , अनु शर्मा र ईन्डस्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैंक, न्युरोड, काठमाडौं 2074.10.26  
८८१074-RI-0810176418 2074.07.14 देवानीलिखत वदरकौसिला हुमागाईस्वीसा पौडेल , त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड र ऐ। बैंकको शाखा कार्यालय 2074.10.26  
८८२074-RI-0811176421 2074.07.14 देवानीलिखत वदरकौसिला हुमागाईईन्द्रराज हुमागाई , स्विसा पौडेल र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड 2074.10.26  
८८३074-RI-0812176426 2074.07.14 देवानीलिखत वदरकौसिला हुमागाईईन्द्रराज हुमागाई , स्विसा पौडेल र तलेजु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि 2074.10.26  
८६४074-RI-1029177362 2074.08.12 देवानीअन्यश्यामकुमारी देवी ।नेपाल एस।वि।आई बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, हात्तिसार, काठमाडौं , ऐ।ऐ।का प्रबन्धक , ऐ।को शाखा कार्यालय वीरगञ्ज र ऐ।का शाखा प्रबन्धक 2074.10.02  
८६५074-RI-1030177363 2074.08.12 देवानीअन्यश्यामकुमारी देवी ।नेपाल एस।वि।आई बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, हात्तिसार, काठमाडौं , ऐ।को शाखा कार्यालय वीरगञ्ज , ऐ।का शाखा प्रबन्धक र दिपककुमार सोनार 2074.10.02  
१००६074-RI-1054177436 2074.08.19 देवानीलेनदेनएन।एम।वि। बैंक लिमिटेडकृष्णनिधि तिवारी र प्रवलप्रताप सिंह 2075.12.05  
९०३074-RI-1293178351 2074.09.20 देवानीकरार वमोजिमविन्देश्वर मण्डलएन।डि।इ।पि। डेभलपमेन्ट बैंक 2075.01.23  
९३६074-RI-1310178646 2074.09.21 देवानीनिषेधाज्ञा परमादेशभुवनमान शाक्यडिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौं , महानगरीय प्रहरी वृत सिहदरबार काठमाण्डौ र साइनिङ्ग स्टार सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड 2075.05.12  
८७२074-RI-1333178759 2074.09.24 देवानीलिखत वदरप्रकाशप्रसाद उपाध्यायस्वर्ण लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था , जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड , शंकर साह र चन्देश्वर साह 2074.10.18  
९१९074-RI-1394178946 2074.10.02 देवानीलिखत वदरनुमा माङदेन , विवेक लिम्बु र कालीबहादुर माङदेनसविना माङदेन , गुणराज बुढाथोकी , रिता बास्कोटा निरौला र हिमालयन बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय 2075.03.15  
९२०074-RI-1395178947 2074.10.02 फौजदारीजालसाजीनुमा माङदेनगुणराज बुढाथोकी , रिता बास्कोटा निरौला र हिमालयन बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय 2075.03.15  
९३८074-RI-1571179408 2074.10.18 देवानीउत्प्रेषणकेशवनरसि‌ह राजभण्डारीप्रभु बैंक लि। , सञ्चालक समिति, प्रभु वैंक लि। र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रभु बैंक लि। 2075.05.17  
११३६074-RI-1650179818 2074.10.23 फौजदारीकिर्ते जालसांजीरविन्द्रप्रसाद प्रधानमाछापुच्छे बैंक लि।समेत जना ०८ 2077.03.23  
९०४074-RI-1735180311 2074.10.29 देवानीदर्ता वदररामदेव मण्डलअशोककुमार वासकोटा र नेपाल बैंक लिमिटेड 2075.01.25  
१०४६074-RI-2223181598 2074.12.16 देवानीअन्यशशिकला वगाले थापाएन।आइ।सि। एसिया बैंक लि। र ऐ।ऐ।का कर्जा असुली विभाग प्रमुख 2076.04.27  
९२८074-RI-2432182334 2074.12.26 देवानीविविधकृषि प्रेमुरा प्रोपटिज प्रा।लि।गोर्खा विकास बैंक लि र ऐ।का सञ्चालक समिति 2075.04.10  
१०८१074-RI-2441182357 2074.12.27 देवानीअन्यदेव विकास बैंक लि।समेतलक्ष्मी चौधरीसमेत जना ०३ 2076.11.15  
१०११074-RI-2526182602 2075.01.03 देवानीलिखत वदरप्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड र ऐ।का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतप्रतिक रेग्मी 2075.12.15  
९१८074-RI-2594182972 2075.01.10 देवानीविविधनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयविश्वास लोहनी र वृष्टि लोहनी 2075.03.08  
९२२074-RI-2612183036 2075.01.12 देवानीलिखत वदरहनिफ खाँनेपाल बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय धम्बोझीसमेत जना ०५ 2075.03.19  
९२५074-RI-2631183120 2075.01.14 देवानीउत्प्रेषणगोकर्ण खतिवडासमेत जना ०२ज्योति विकास बैंक लिमिटेड, कमलादी काठमाडौंसमेत जना ०३ 2075.04.09  
९२६074-RI-2632183121 2075.01.14 देवानीउत्प्रेषणगोकर्ण खतिवडासमेत जना ०२ज्योति विकास बैंक लिमिटेड, कमलादी काठमाडौंसमेत जना ०३ 2075.04.09  
९२७074-RI-2633183122 2075.01.14 देवानीउत्प्रेषणगोकर्ण खतिवडासमेत जना ०२ज्योति विकास बैंक लिमिटेड, कमलादी काठमाडौंसमेत जना ०४ 2075.04.09  
९५६074-RI-2814183968 2075.02.01 देवानीलिखत वदरदिवाकर राज पाण्डेग्लोवल आइ एम इ बैंक लि र नेपाल माडवारी परिषद 2075.06.21  
९७७074-RI-2823183990 2075.02.02 देवानीउत्प्रेषणएकजिम बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिअनन्त श्रेष्ठ 2075.09.24  
९२४074-RI-2919184747 2075.02.10 देवानीपरमादेशराष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मुख्य शाखा कार्यालय काठमाडौंअम्बरबहादुर वानिया 2075.04.09  
९८७074-RI-3557186956 2075.03.28 देवानीविविधप्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडदिनेश कोइराला 2075.10.15  
८४३074-RV-0022174229 2074.05.06 देवानीदर्ता वदरकृषि विकास बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय मलंगवानवल किशोरप्रसाद सिंह 2074.08.01  
९५१074-RV-0161181327 2074.12.04 देवानीउत्प्रेषणतारानाथ घिमिरेएन।आई।डि।सि। डेभलपमेन्ट बैंक लि।समेत जना ०४ 2075.06.11  
९६३074-RV-0249187053 2075.03.24 देवानीविविधज्ञानकुमार सुवेदीराष्ट्रिय सहकारी संघ लि।नेपाल व्य।व्य।तथा प्रवर्दन समितिको तर्फवाट बाबुराम आर्चाय 2075.08.06  
१२२०074-WC-0077186770 2075.03.28 रिट निवेदनउत्प्रेषणअधिवक्ता भद्र प्रसाद नेपाल ढस्वागत नेपालण्नेपाल राष्ट्रबैंक केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार काठमाडौ समेत 2078.12.23 हेर्नुहोस
१०४५074-WO-0146174628 2074.05.16 रिट निवेदनउत्प्रेषणकृष्‍ण कुमार अग्रवालअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौं समेत ७ , मालपोत कार्यालय ईनरुवा सुनसरी र नेपाल बैंक लि। सिटी अफिस विराटनगर 2076.04.26 हेर्नुहोस
१०८४074-WO-0225175348 2074.06.22 रिट निवेदनउत्प्रेषणडोलिन्द्र प्रसाद शर्माशिक्षा मन्त्रालय समेत ४ , साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड पुल्चोक ललितपुर र अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धकमा नियुक्ति गरिएको कृष्‍ण प्रसाद काप्री साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड पुल्चोक ललितपुर 2076.11.20 हेर्नुहोस
१३९६074-WO-0346177136 2074.08.08 रिट निवेदनप्रतिषेधपप्पु कन्स्ट््रक्सनका प्रो। हरीनारायण प्रसाद रौनियारडिभिजन सडक कार्यालय बांके समेत ४ , सडक विभाग चाकुपाट ललितपुर , क्षेत्रिय सडक निर्देशनालय विरेन्द्रनगर सुर्खेत र प्राइम कमर्सियल बैंक लि।न्यूरोड काठमाडौ 2080.01.05  
९७२074-WO-0385177751 2074.09.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणजयशंकर महर्जननेपाल राष्ट्रबैंक केन्दरिय कार्यालय बालुवाटार समेत २ 2075.08.24  
१५४१074-WO-0394177836 2074.09.12 रिट निवेदनउत्प्रेषणबैंक बिमा तथा वितिय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल राष्ट्रीय समितिको अ।प्रा संघका अ।नारायणप्रसाद सुबेदीलोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेत ६ 2080.08.12  
१३३८074-WO-0427178193 2074.09.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणउमाकान्त राय यादबउच्च अदालत जनकपुर समेत , सर्लाही जिल्ला अदालत मलंगवा सर्लाही , रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रि।वि।वि।किर्तिपुर काठमाडौ , नेपाल बैंक लिमिटेड जावलाखेल शाखा ललितपुर र सुमिन्त्रा श्रेष्ठ यादव 2079.10.20  
९०९074-WO-0484179005 2074.10.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणराष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि।के।का।मा उप(प्रबन्धक पदका कार्यरत भरत प्रसाद भट्टराइ समेतअर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौ समेत 2075.02.04  
१०१४074-WO-0487179025 2074.10.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि।मालपोत कार्यालय ललितपुर समेत र डिभिजन सहकारी कार्यालय ललितपुर 2076.01.05 हेर्नुहोस
९६७074-WO-0505179233 2074.10.22 रिट निवेदनउत्प्रेषणऋतुनाथ लम्सालनेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार समेत 2075.08.18 हेर्नुहोस
१०७२074-WO-0546179650 2074.11.02 रिट निवेदनउत्प्रेषणसाझा स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौको अ।प्रा।घनश्याम आचार्यस्वास्थ्य मन्त्रालय काठमाडौ , नारायणी उप क्षेत्रिय अस्पताल विकास समिति विरग‍न्ज पर्सा , जिल्ला प्रशासन कार्यालय बिरगन्ज पर्सा , वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ता बिरगन्ज पर्सा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा बिरगन्ज 2076.09.24 हेर्नुहोस
९०२074-WO-0552179681 2074.11.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणचन्द्र प्रसाद कोईराला समेतअर्थ मन्त्रालय काठमाडौ समेत , रा।बा।बैंक शाखा कार्यालय सिन्धुली र ऐ।को क्षे।का।विरगंज 2075.01.13  
८९६074-WO-0575179837 2074.11.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणमहेन्द्र प्रसाद उपाध्धायरा।वाणिज्य बैंक लिमिटेड के।का।सिंहदरबार समेत 2074.12.26  
९८०074-WO-0615180296 2074.11.22 रिट निवेदनउत्प्रेषणदिपक प्रसाद श्रेष्ठमहालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड समेत 2075.10.02 हेर्नुहोस
१०२७074-WO-0663181414 2074.12.14 रिट निवेदनपरमादेशसुकराम भन्ने सुक बहादुर दरैमालपोत कार्यालय नवलपरासी समेत , मालपोत कार्यालय नवलपुर र राष्ट्रियबाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय भरतपुर चित्तवन 2076.03.30  
९९२074-WO-0681181727 2074.12.20 रिट निवेदनउत्प्रेषणराजन प्रसाद तिवारीप्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौ समेत , भूमी कृषी तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं। २ जनकपुर धनुषा र मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुर 2075.11.05 हेर्नुहोस
९१०074-WO-0749182873 2075.01.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणशंकर प्रसाद अधिकारीराष्ट्रिय बाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौ समेत 2075.02.07  
९१३074-WO-0750182875 2075.01.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणबुद्धप्रकाश सिंहराष्ट्रिय बाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौ समेत र राष्ट्रीय बाणिज्य बैंक अन्तर्गतको क्षेत्रिय कार्यालय नेपालगंज बाँके 2075.02.22  
११३९074-WO-0767183138 2075.01.16 रिट निवेदनउत्प्रेषणतारानाथ घिमिरेएन आई। डि।सी।डेभलपमेन्ट बैंक ली। 2077.04.13 हेर्नुहोस
११३५074-WO-0843184216 2075.02.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणकपिल निर्माण सेवाको तर्फबाट अ।प्रा। केदार कंडेलपश्‍चिमान्‍चल क्षेत्रिय सडक निर्देशनालय डिभिजन सडक कार्यालय दमौली तनंहु समेत र नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड ललितपुर शाखा 2077.03.21  
१००७074-WO-0870184441 2075.02.15 रिट निवेदनउत्प्रेषणशंकर सिंह समेत १३नेपाल सरकार कृषी ब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौ समेत , जिल्ला पशुसेवा कार्यालय मोरंगमा कार्यरत अमरनाथ झा , जिल्ला पशुसेवा कार्यालय सर्लाहीमा कार्यरत रामलोचन साह र जिल्ला पशुसेवा कार्यालय मोरंगमा कार्यरत सरीलाल चौधरी 2075.12.11 हेर्नुहोस
११६१074-WO-0871184478 2075.02.16 रिट निवेदनउत्प्रेषणइन्द्र प्रसाद शर्मानेपाल राष्ट्रबैंक विराटनगर समेत 2077.10.13 हेर्नुहोस
११६२074-WO-0872184480 2075.02.16 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुधिर पौडेलनेपाल राष्ट्रबैंक विराटनगर समेत 2077.10.13 हेर्नुहोस
१०४९074-WO-0883184547 2075.02.18 रिट निवेदनउत्प्रेषणरविन्सन डंगोलनेपाल सरकार कृषी भूमी व्यवस्था तथा सहकारीि मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौ समेत र विमल गुरुङ 2076.05.03  
११८१074-WO-0934185211 2075.03.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणपिपलडाँडँ वन उभोक्ता समूहको अध्यक्ष मंजु खडकाकृषी भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौ समेत 2078.03.24  
१३८७074-WO-0936185213 2075.03.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुरेन्द्रराज चम्लागाईं समेतमालपोत कार्यालय ललितपुर समेत , ललितपुर महानगर पालिका वडा नं। १९ को वडा समितिको कार्यालय ललितपुर , मालपोत कार्यालय झापा दमक , महानगरिय प्रहरी परिसर जावलाखेल ललितपुर , मालपोत कार्यालय इलाम , जिल्ला प्रशासन कार्यालय दमक झापा , जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाम , जिल्ला प्रहरी कार्यालय दमक झापा , जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाम , इलाका प्रहरी कार्यालय दमक झापा , सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड , ऐ।ऐ।को संचालक समिती र जिल्ला प्रशासन कार्यालय चन्द्रगढी झापा 2079.12.19  
१३१४074-WO-0939185299 2075.03.04 रिट निवेदनउत्प्रेषणबालकृष्ण अवालेउच्च अदालत पाटन ललितपुर समेत र प्रभुबैंक संग गाभिएको गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड 2079.09.01 हेर्नुहोस
११८२074-WO-1010186747 2075.03.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणविमल कुमार निरौला समेतनेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौ समेत र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुल्चोक ललितपुर 2078.04.29 हेर्नुहोस
९३२075-AP-0024187568 2075.04.16 निवेदनअवहेलनाप्रगति इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी फर्मको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त इन्जिनियर देउकाजी गुरुङनेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार काठमाडौं समेत 2075.04.25 हेर्नुहोस
९६१075-AP-0195192540 2075.07.20 निवेदनवेरितको आदेशविजय कुमार विसिनीगिरीसनराइज बैंक लि। को पत्र समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार 2075.07.25  
९६८075-AP-0251194203 2075.08.14 निवेदनवेरितको आदेशनेपाल राष्‍ट्र बैंक वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागको जाहेरीले नेपाल सरकारनवराज थापा क्षेत्री 2075.08.21  
१००२075-AP-0441198848 2075.11.27 निवेदनवेरितको आदेशकाठमाडौं जिल्ला का।म।न।पा।(११ बबरमहल स्थित प्रभु बैंकको तर्फबाट अख्‍तियार प्राप्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनआन्तरिक राजश्‍व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौं समेत 2075.11.29  
१०२२075-AP-0590202176 2076.02.08 निवेदनवेरितको आदेशईन्द्र प्रसाद गुरागाईनेपाल राष्ट्रबैंकको जाहेरीले नेपाल सरकार 2076.02.09  
१५१०075-CI-0108188717 2075.04.27 देवानीदर्ता वदरसूर्यनारायण श्रेष्ठजीवनकुमारी श्रेष्ठ , एभरेष्ट बैंक लि। प्रधान कार्यालय , एभरेष्ट बैंक लिमिटेड लाजिम्पाट काठमाण्डौं , गंगाराम श्रेष्ठ , अशोककुमार श्रेष्ठ , मनोजकुमार श्रेष्ठ र रत्नकुमार श्रेष्ठ 2080.06.09  
११५२075-CI-0129188868 2075.04.29 देवानीअन्यप्रभु बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय , प्रभु बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयका शाखा कार्यालय कमलादी र प्रभु बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयका संचालक समितिसानु ढकाल क्षेत्री 2077.04.32  
१३६०075-CI-0207189645 2075.05.14 देवानीउत्प्रेषणगोकर्ण खतिवडा र मोहनबहादुर बस्नेतनेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार, काठमाडौं , ज्योति विकास बैंक लिमिटेड कमलादी काठमाण्डौं , ज्योति विकास बैंक लिमिटेड कमलादी काठमाण्डौंका संचालक समिति र नेपाल राष्ट्र बैंक बैक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभाग 2079.11.10 हेर्नुहोस
१३६१075-CI-0208189646 2075.05.14 देवानीउत्प्रेषणगोकर्ण खतिवडा र मोहनबहादुर बस्नेतनेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार, काठमाडौं , ज्योति विकास बैंक लिमिटेड कमलादी काठमाण्डौंका संचालक समिति र नेपाल राष्ट्र बैंक बैक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभाग 2079.11.10 हेर्नुहोस
१३६२075-CI-0209189647 2075.05.14 देवानीउत्प्रेषणगोकर्ण खतिवडा र मोहनबहादुर बस्नेतज्योति विकास बैंक लिमिटेड कमलादी काठमाण्डौं , ज्योति विकास बैंक लिमिटेड कमलादी काठमाण्डौंका संचालक समिति र नेपाल राष्ट्र बैंक बैक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभाग 2079.11.10 हेर्नुहोस
१५१२075-CI-0315191011 2075.06.11 देवानीउत्प्रेषणएटलस र दुप्चेश्वर र समुन्द्र जे।भि।को अख्तियार अमित श्रेष्ठ , कबिर विनायक जे।भी।को अख्तियार प्राप्त पोषण शर्मा र सि।एम। कन्स्ट्रक्सन प्रा।लि।का प्रबन्ध निर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठकाठमाण्डौं महानगरपालिका कार्यालय बागदरबार काठमाडौं , कृषि विकास बैंक लि। न्यूरोड शाखा, काठमाण्डौं , कृषि विकास बैंक लि। रत्नपार्क शाखा काठमाण्डौं र नेपाल बंगलादेश बैंक लि।, ललितपुर शाख 2080.06.14  
१५१३075-CI-0316191012 2075.06.11 देवानीउत्प्रेषणएटलस र दुप्चेश्वर र समुन्द्र जे।भि।को अख्तियार अमित श्रेष्ठ , कबिर विनायक जे।भी।को अख्तियार प्राप्त पोषण शर्मा र सि।एम। कन्स्ट्रक्सन प्रा।लि।का प्रबन्ध निर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठकाठमाण्डौं महानगरपालिका कार्यालय बागदरबार काठमाडौं , कृषि विकास बैंक लि। न्यूरोड शाखा, काठमाण्डौं , कृषि विकास बैंक लि। रत्नपार्क शाखा काठमाण्डौं र नेपाल बंगलादेश बैंक लि।, ललितपुर शाख 2080.06.14  
१५१४075-CI-0317191013 2075.06.11 देवानीउत्प्रेषणकबिर विनायक जे।भी।को अर्जुन श्रेष्ठकाठमाण्डौं महानगरपालिका कार्यालय बागदरबार काठमाडौं र कृषि विकास बैंक लि। रत्नपार्क शाखा काठमाण्डौं 2080.06.14  
१५०९075-CI-0576196176 2075.09.17 देवानीलेनदेनपचली बहुउद्देश्यिय सहकारी सं।लि।रविन्द्रमान मल्ल 2080.06.09  
१५४२075-CI-0633197031 2075.10.10 देवानीलिखत वदररामप्रसाद कँडेल र खोमाया गुरुङ्गनेपाल कन्जुमर डेभलपमेत्ट बैंक लिमिटेड कास्की पोखरा , नेपाल कन्जुमर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय बेलचोक चितवन , सुर्यप्रसाद पौडेल र नेपाल कन्जुमर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय बेलचोक चितवनमा कार्यरत कर्मचारी लक्ष्मण पौडेल 2080.08.18  
१३९४075-CI-0915200487 2075.12.17 देवानीविविधकृष्णप्रसाद श्रेष्ठमटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड 2079.12.22 हेर्नुहोस
१३९२075-CI-0916200492 2075.12.17 देवानीलिखत वदरकृष्णप्रसाद श्रेष्ठमटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड र जयकाली जडिबुटी उद्योग प्रा।लि। 2079.12.22 हेर्नुहोस
१३८९075-CI-0917200497 2075.12.17 देवानीविविधकृष्णप्रसाद श्रेष्ठमटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड 2079.12.22 हेर्नुहोस
१३९३075-CI-0918200501 2075.12.17 देवानीनिर्णय वदरकृष्णप्रसाद श्रेष्ठमटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड र मटुली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्‍चालक समिति 2079.12.22 हेर्नुहोस
१३९०075-CI-0919200509 2075.12.17 देवानीविविधकृष्णप्रसाद श्रेष्ठसिद्धार्थ बैंक लि। र जयकाली जडिबुटी उद्योग प्रा।लि। 2079.12.22 हेर्नुहोस
१५४३075-CR-1478197032 2075.10.10 फौजदारीजालसाजीरामप्रसाद कँडेल र खोमाया गुरुङ्गनेपाल कन्जुमर डेभलपमेत्ट बैंक लिमिटेड कास्की पोखरा , नेपाल कन्जुमर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय बेलचोक चितवन , सुर्यप्रसाद पौडेल र नेपाल कन्जुमर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय बेलचोक चितवनमा कार्यरत कर्मचारी लक्ष्मण पौडेल 2080.08.18  
१३९५075-CR-1999200511 2075.12.17 फौजदारीजालसाजीकृष्णप्रसाद श्रेष्ठमटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड , मटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष राम मानन्धर , मटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड, सञ्चालक समितिको उपाध्यक्ष लक्ष्मण महर्जन , मटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड, सञ्चालक समितिको सचिव महेश्‍वर श्रेष्‍ठ , मटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड, सञ्चालक समितिको कोषाध्यक्ष निरजमान सिंह डंगोल , मटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड, सञ्चालक समितिको सदस्य शिव श्रेष्‍ठ , मटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड, सञ्चालक समितिको सदस्य पुरुषोत्तम श्रेष्‍ठ , मटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड, सञ्चालक समितिको सदस्य रमिता श्रेष्‍ठ , मटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड, सञ्चालक समितिको सदस्य अकलमान सिंह डंगोल , मटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड, सञ्चालक समितिको सदस्य सृजना खड्का , मटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड, सञ्चालक समितिको सदस्य पुरुषोत्तममान सिंह डंगोल , मटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड, सञ्चालक समितिको सदस्य प्रतापमान श्रेष्‍ठ , मटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड, सञ्चालक समितिको लेखापाल शिवा श्रेष्‍ठ , मटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड, सञ्चालक समितिको सहलेखापाल रुवाना प्रधान , मटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड, सञ्चालक समितिको टेलर सविता शिल्पकार र मटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड, सञ्चालक समितिको बजार प्रतिनिधि सुरेन्द्र महर्जन 2079.12.22 हेर्नुहोस
९८९075-FN-0328196994 2075.10.14 फुटकर निवेदनविविधप्राइम कमर्सियल बैंक लि। का प्रमुख कार्याकारी अधिकृत नारायण दास मानन्धरको अख्तियारनामा एवं मन्जुरनामा पेश गर्ने ऐ। बैंकमा सेवारत कम्मनी सचिव अधिवक्ता सन्तोष बरालदिनेश कोइराला 2075.10.15  
१०३९075-FN-0455200581 2076.01.03 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणनेपाल सरकार भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अनामनगर काठमाडौको कार्यालयकोहिनुर हिल हाउजिङ प्रा।लि।को तर्फबाट सुधिर वस्नेत 2076.04.15  
१०४०075-FN-0456200582 2076.01.03 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणनेपाल सरकार भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अनामनगर काठमाडौको कार्यालयभेगाससिटी उपभोक्ता व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट अधिकार प्राप्त अध्यक्ष भनिएका तेज बहादुर गुरुङ 2076.04.15  
१०३०075-LE-0330192144 2075.05.26 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरज्योति विकास बैंक 2076.04.03  
१०२०075-LE-0344192183 2075.05.28 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरएन।आइ।सि। बैंक लि। 2076.02.03  
१०३१075-LE-0345192185 2075.05.28 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरज्योति विकास बैंक 2076.04.03  
९७१075-LE-0348192206 2075.05.28 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरमेगा बैंक नेपाल लि। 2075.08.21  
१०२१075-LE-0364192258 2075.06.18 अनुमति निवेदनआय करग्लोवल आइएनइ बैंक लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2076.02.03  
१०२५075-LE-0376192337 2075.07.13 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरसिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लि। काठमाडौं 2076.03.06  
१०९०075-LE-0407196468 2075.09.16 अनुमति निवेदनआय करसिद्धार्थ बैंक लि।आन्तरिक राजश्व विभाग समेत 2076.11.30  
१०९१075-LE-0408196469 2075.09.16 अनुमति निवेदनआय करसिद्धार्थ बैंक लि।आन्तरिक राजश्व विभाग समेत 2076.11.30  
१३८८075-MS-0023201974 2076.02.02 फौजदारीअदालतको अवहेलनासत्यप्रसाद आचार्यशिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी भक्तपुर , शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भक्तपुर , केशवराज थापा , मोहनवीर धामी , मानबहादुर बुढा , कर्णबहादुर विष्‍ट , बिमला ढुंगाना , रणबहादुर बम , दिपकबहादुर शाही , सर्पराज शाही , सुरेन्द्र बम , विनाकुमारी शाही , रत्‍नप्रसाद न्यौपाने , दौलतबहादुर शाही , कलबहादुर कार्की नगरकोटी , अनिपाल शाही , दानबहादुर शाही , चतुभुज शाही , उदय सहकारी , रन्जनाकुमारी बुढा , चन्द्र सार्की , प्रभुप्रसाद न्यौपाने , लोकराज गिरी , घनाकुमारी महतरा , छत्रलाल अधिकारी , लोकमाया बोगटी , सरिता भारती बोगटी , शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत , कर्णाली प्रदेश शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, सुर्खेत र कर्णाली प्रदेश शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, कालीकोट 2079.12.19 हेर्नुहोस
११९८075-MS-0030203534 2076.03.15 फौजदारीअदालतको अवहेलनामणिविक्रम कुवँर र प्रल्हादविक्रम कुवँरनेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंका सचिव गोपी मैनाली , नेपाल सरकार, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, काठमाडौंका प्रमुख एवं नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, बबरमहल, काठमाडौंका महानिर्देशक गोपालमणि दवाडी , नापी कार्यालय टोखा, काठमाडौंका प्रमुख नापी अधिकृत शैलेन्द्रकुमार सिंह , नापी कार्यालय टोखा, काठमाडौंका नापी सर्वेक्षक अशोक खरेल , मालपोत कार्यालय टोखा, काठमाडौंका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामप्रसाद ढकाल र मालपोत कार्यालय टोखा, काठमाडौंका मालपोत अधिकृत विष्णु गौतम 2078.08.06  
१३११075-RB-0101189465 2075.05.03 फौजदारीविविधस्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक नेपाल लि। प्रधान कार्यालयका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त जोसेफ सिल्भानुसआन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट र ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2079.08.08 हेर्नुहोस
१३४२075-RB-0110189476 2075.05.05 फौजदारीआयकरलालीगुरांस बहुउद्वेशिय सहकारी संस्थाका प्रमुख अ।प्रा। सुरेन्द्र भण्डारीआन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर र आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट 2079.10.23  
१३४३075-RB-0111189477 2075.05.05 फौजदारीआयकरठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरलालीगुरांस बहुउद्वेशिय सहकारी संस्थाका प्रमुख अ।प्रा। सुरेन्द्र भण्डारी 2079.10.23  
१२६८075-RB-0155190823 2075.06.07 फौजदारीआयकरठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरनेपाल एस।बि।आई। बैंक लि। स्थायी लेखा नं। ३००३२३००३ 2079.05.20 हेर्नुहोस
१२६९075-RB-0156190825 2075.06.07 फौजदारीआयकरठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरनेपाल एस।बि।आई। बैंक लि। स्थायी लेखा नं। ३००३२३००३ 2079.05.20 हेर्नुहोस
१२६५075-RB-0158191116 2075.06.12 फौजदारीआयकरएस डेभलेपमेन्ट बैंक लि।ठूला करदाता कार्यालय ललितपुर र ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2079.05.13 हेर्नुहोस
१२६६075-RB-0159191119 2075.06.12 फौजदारीआयकरएस डेभलेपमेन्ट बैंक लि।ठूला करदाता कार्यालय ललितपुर र आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौं 2079.05.13 हेर्नुहोस
९५८075-RE-0022188876 2075.05.07 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनतुलसा कुमारी धमलानेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार 2075.07.15  
१००४075-RE-0120194175 2075.08.14 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनविजय कुमार विसिनीगिरीसनराइज बैंक लि। को पत्र समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार 2075.12.01  
९७८075-RE-0155195715 2075.09.15 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदनस।र।डा। रमेशराज विष्टनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार 2075.09.27  
९७९075-RE-0156195717 2075.09.15 प्रतिवेदनकैफियत प्रतिवेदननेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकारस।र।डा। रमेशराज विष्ट 2075.09.27  
९५३075-RI-0103187362 2075.04.09 देवानीलेनदेनओम्नी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि।राजेशभक्त श्रेष्ठ 2075.06.21  
९५४075-RI-0104187364 2075.04.09 देवानीलेनदेनओम्नी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि।राजलक्ष्मी बज्राचार्य 2075.06.21  
९५५075-RI-0105187366 2075.04.09 देवानीलेनदेनओम्नी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि।ब्रजकिशोर देव 2075.06.21  
९५७075-RI-0141187685 2075.04.13 देवानीविविधपुण्यप्रभादेवी विष्टसमेत जना ०२गोर्खा डिभलपमेन्ट बैंक लि।समेत जना ०६ 2075.07.13  
९९६075-RI-0357188427 2075.04.28 देवानीविविधकृष्णप्रसाद श्रेष्ठमटुली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि।समेत जना ०२ 2075.11.19  
९९७075-RI-0358188429 2075.04.28 देवानीविविधकृष्णप्रसाद श्रेष्ठमटुली बचत तथा ऋण सहकारी स‌ंस्था लिमिटेड 2075.11.19  
९६६075-RI-0585190124 2075.05.06 देवानीलेनदेनपचली बहुउद्देश्यिय सहकारी सं।लि।रविन्द्रमान मल्ल 2075.08.18  
९८५075-RI-0641190254 2075.05.13 देवानीउत्प्रेषणमहालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडअर्चना चित्रकार 2075.10.11  
११७५075-RI-1265191591 2075.06.05 देवानीविविधशुभश्री कोअपरेटिभ सहकारी लिमिटेडप्राइभ कमर्शियल बैंक लि। न्युरोड काठमाडौंसमेत 2077.12.11  
११७६075-RI-1266191592 2075.06.05 फौजदारीकिर्ते जालसांजीशुभश्री कोअपरेटिभ सहकारी लिमिटेडप्राइभ कमर्शियल बैंक लि। न्युरोड काठमाडौंसमेत 2077.12.11  
९८६075-RI-1319191654 2075.06.09 देवानीविविधमाछापुच्छ्रे बैंक लिसचना के।सी। 2075.10.13  
१०२३075-RI-1397191781 2075.06.12 देवानीउत्प्रेषणनेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय वालुवाटारसमेतदेवराज वाग्लेसमेत 2076.02.13  
९८४075-RI-1662193224 2075.06.19 देवानीलेनदेनउत्तम गिरीएन।एम।वि। बैंक लि। 2075.10.06  
१००९075-RI-1759193388 2075.06.22 देवानीविविधनिरु महर्जनइनरजेटिक वचत तथा ऋण सहकारी स‌स्था लि। 2075.12.15  
१०१०075-RI-1760193389 2075.06.22 देवानीविविधरुपकेशरी श्रेष्ठ तुलाधरइनरजेटिक वचत तथा ऋण सहकारी स‌स्था लि। 2075.12.15  
१०४७075-RI-1787193426 2075.06.23 देवानीविविधराष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डकान्छा महर्जनसमेत 2076.05.03  
११७०075-RI-2983196980 2075.10.10 देवानीदर्ता वदरआयुष्मान प्रधानसमेतसुविस्ता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। 2077.11.12  
११५८075-RI-3283198079 2075.11.05 देवानीउत्प्रेषणरामदेवी विन्दुकारअन्नपूर्ण बहुमुखी सहकारी संस्था लि।समेत 2077.09.01  
१००८075-RV-0009187750 2075.04.14 देवानीउत्प्रेषणरविन्द्र अधिकारीसमेत जना २सनराइज बैंक लिमिटेडसमेत जना ०७ 2075.12.14  
९९८075-RV-0078190597 2075.05.10 देवानीउत्प्रेषणनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेतअनिलबहादुर शाक्यसमेत 2075.11.23  
९९९075-RV-0079190600 2075.05.10 देवानीउत्प्रेषणनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेतकिरणकुमार आचार्य 2075.11.23  
१०००075-RV-0080190601 2075.05.10 देवानीउत्प्रेषणनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेतगोकुलप्रसाद सिंखडा 2075.11.23  
१०३३075-RV-0222195723 2075.09.11 देवानीउत्प्रेषणराम प्रसाद चौधरीनेपाल बैंक लि।प्रधान कार्यालय समेत 2076.04.09  
१०२९075-RV-0306199752 2075.12.03 देवानीआयकरप्रभु बैंक लि।आन्तरिक राजस्व विभाग समेत 2076.04.02  
१०३२075-RV-0337201482 2076.01.16 देवानीउत्प्रेषणनुतनदेव खनालनेपाल वंगलादेश बैंक लि।समेत 2076.04.09  
१०३४075-RV-0381203995 2076.03.05 देवानीउत्प्रेषणनवराज आचार्यबढुवा समिति, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सिंहदरबार 2076.04.09  
९९०075-WC-0006187378 2075.04.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणजडिबुटी सहकारी संघलिमिटेडको तर्फबाट अ।प्रा कोषाध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारीनेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौ समेत 2075.10.18 हेर्नुहोस
१०१७075-WH-0148200557 2076.01.03 रिट निवेदनबन्दीप्रत्यक्षीकरणहर्कलाल दमाईको हकमा प्रेम बहादुर सहकारीझापा जिल्ला अदालत, झापा समेत ५ , जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दी समेत , जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा , जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दी , गृह मन्त्रालय काठमाडौ समेत , जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा , ईलाका प्रहरी कार्यालय दरवाङ म्याग्दी र ईलाका प्रहरी कार्यालय काकडभित्ता 2076.01.24 हेर्नुहोस
१२३२075-WO-0089187652 2075.04.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणरमेश चन्द्र श्रेष्ठकृषी भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौ समेत 2079.02.18  
११८७075-WO-0143188190 2075.04.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणरमेशराज आचार्यनेपाल राष्ट्र बैंक बालुवाटार काठमाडौ समेत 2078.06.04  
११३४075-WO-0250189487 2075.05.19 रिट निवेदनउत्प्रेषणडोर प्रसाद अर्याल समेतनेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौ समेत र साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड ललितपुर 2077.03.15  
१२२४075-WO-0343190784 2075.06.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणअवधविहारी साह सोनार समेतनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय धर्मपथ काठमाडौ समेत , नेपाल बैंक लिमिटेड सिटी अफिस विरगंज पर्सा र मालपोत कार्यालय पर्सा विरगंज 2079.01.19 हेर्नुहोस
११५३075-WO-0399191942 2075.06.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणपेपरमेट पेन इन्डष्ट्रिज प्रा।ली।समेतकेन्द्रिय कार्यालय सिबिल बैंक लिमिटेड समेत 2077.06.19  
१२१०075-WO-0455192915 2075.07.30 रिट निवेदनउत्प्रेषणबुढानिलकण्ठ नारायणस्थान व्यवस्थापन समितिको अख्तियार प्राप्त रजनी आचार्य पन्तभूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मंत्रालय सिंहदरवार काठमाडौ समेत 2078.09.16  
१०४८075-WO-0482193937 2075.08.07 रिट निवेदनउत्प्रेषणराष्‍ट्रिय सहकारी बिकास बोर्डको तर्फबाट अ।प्रा।दक्ष पौडेलललितपुर जिल्ला अदालत लगनखेल‍ , उच्च अदालत पाटन समेत , प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर , ललितपुर महानगरपालिका,नगर कार्यपालिकाको कार्यालय पुल्चोक, ललितपुर , ललितपुर महानगपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय पुल्चोकका प्रमुख ढमेयरण् , ललितपुर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको पुल्चोकका नगर प्रहरीवल प्रमुख , कान्छा महर्जन , बाबु काजी महर्जन , अशेष महर्जन , लक्ष्मी महर्जन , ज्ञानी शोभा महर्जन , नन्दलाल महर्जन , भरत अमात्य , सरला राजभण्‍डारी , धनलाल महर्जन र कान्छा भाई महर्जन 2076.05.03 हेर्नुहोस
११९९075-WO-0512194381 2075.08.19 रिट निवेदनउत्प्रेषणबेद बहादुर लावती समेतराष्‍ट्रिय वाणिज्य बैंक लि। केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबार समेत 2078.08.21 हेर्नुहोस
९९३075-WO-0535194938 2075.08.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणकैलाशनाथ पाण्‍डेकृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सिंहदरबार समेत र नापी कार्यालय बुटवल 2075.11.05 हेर्नुहोस
१०७९075-WO-0547195196 2075.09.02 रिट निवेदनउत्प्रेषणनितु थापा बस्नेतभूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय सिंहदरबार समेत र नेपाल धितोपत्र बोर्ड जावलाखेल ललितपुर 2076.10.20 हेर्नुहोस
१०२४075-WO-0548195233 2075.09.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणमुक्तिश्री सिमेन्ट इण्‍डष्‍ट्रिज प्रा। लि।को तर्फबाट अ। प्रा। लोक बहादुर अधिकारीनेपाल राष्‍ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार समेत 2076.02.14 हेर्नुहोस
१४४०075-WO-0582195609 2075.09.12 रिट निवेदनउत्प्रेषणअर्जुन किसिमालपोत कार्यालय पर्सा विरगंज , नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत र नेपाल बैक लिमिटेड वीरगन्ज सिटी अफिस पर्सा वीरगन्ज 2080.02.31  
१३७१075-WO-0620196019 2075.09.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणशन्त कुमारी चौलागाँईभूमी ब्यबस्था सहकारी तथा गरीबी निबारण मन्त्रालय काठमाडौ समेत 2079.11.17  
१०६९075-WO-0745197618 2075.10.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणसि।आर्क कन्सल्टेन्ट प्रा।लि।को तर्फबाट आफ्‍नो हकमा समेत सबिन महर्जननेपाल राष्‍ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार समेत 2076.09.09  
११४२075-WO-0762197768 2075.11.01 रिट निवेदनउत्प्रेषणगोपाल के।सी।नेपाल लायन बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौ समेत र इश्वरी कार्की 2077.04.18 हेर्नुहोस
१३८६075-WO-0943199668 2075.12.12 रिट निवेदनउत्प्रेषणसत्य प्रसाद आचार्यशिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी , शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुर , शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा विभाग, शासकिय सुधार तथा आन्तरिक गुणस्तर शाखा सानोठिमि भक्तपुर , कर्णालि प्रदेश शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सुर्खेत , कर्णालि प्रदेश शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कालिकोट , मोहनविर धामि , मान बहादुर बुढा , कर्ण बहादुर विष्‍ट , विमला ढुंगाना , केशवराज थापा , रण बहादुर बम , दिपक बहादुर शाही , सर्पराज शाही , सुरेन्द्र बम , विना कुमारी शाही , रत्न प्रसाद न्यौपाने , दौलत बहादुर शाही , कल बहादुर कार्की नगरकोटी , अनिपाल शाही , दान बहादुर शाही , चतुभुज शाही , उदय सहकारी , रन्जना कुमारि बुढा , चन्द्र सार्की , प्रभु प्रसाद न्यौपाने , लोकराज गिरी , घना कुमारी महतरा , छत्रलाल अधिकारी , लोकमाया वोगटी र सरिता भारती वोगटी 2079.12.19 हेर्नुहोस
१०३७075-WO-0944199712 2075.12.13 रिट निवेदनउत्प्रेषणकोहिनुरहिल हाउजिङ प्रा।लि। को तर्फबाट सुधिर बस्नेतभूमी ब्यबस्था सहकारी तथा गरीबी निबारण मन्त्रालय सिंहदरबार काटमाडौ समेत 2076.04.15 हेर्नुहोस
१०३८075-WO-0945199718 2075.12.13 रिट निवेदनउत्प्रेषणभेगासिटी उपभोक्ता ब्यबस्थापन समितिको तर्फबाट अ।प्रा। तेज बहादुर गुरुङभूमी ब्यबस्था सहकारी तथा गरीबी निबारण मन्त्रालय सिंहदरबार काटमाडौ समेत 2076.04.15 हेर्नुहोस
११५५075-WO-1071200848 2076.01.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणराष्‍ट्रिय बाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपाल केन्द्रिय कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौ स्थित समितिको अध्यक्ष हेमराज सुबेदी समेतलोक सेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालय अनामनगर काठमाडौ समेत 2077.08.17 हेर्नुहोस
१५३०075-WO-1112201467 2076.01.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणजगदीश आचार्य समेतभूमी ब्यबस्था सहकारी तथा गरीबी निबारण मन्त्रालय सिंहदरबार काटमाडौ समेत , नापी कार्यालय जुम्ला खलंगा , ३ नं। नापी गोश्‍वारा खलंगा जुम्ला खलंगा , २ नं। नापी टोली जुम्ला , डिभिजन बन कार्यालय खलंगा जुम्ला , सिंजा हिमा सब डिभिजन बन कार्यालय नराकोट जुम्ला , सिंजा गांउपालिका वडा नं।३ जुम्ला , क्रिनदेउ थेयापेसिस खानेपानी आयोजना सिंजा जुम्ला र भवानी सामूदायीक बन उपभोक्ता समूह सिंजा 2080.07.20  
११९७075-WO-1167202030 2076.02.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणमणि बिक्रम कुवर समेतभूमी ब्यबस्था सहकारी तथा गरीबी निबारण मन्त्रालय सिंहदरबार काटमाडौ समेत 2078.08.06  
१०५४076-AP-0176208222 2076.06.06 निवेदनवेरितको आदेशकमल प्रसाद ज्ञवालीनेपाल राष्ट्रबैंकको पत्रले नेपाल सरकार 2076.06.09  
१०५५076-AP-0177208224 2076.06.07 निवेदनवेरितको आदेशकमल प्रसाद ज्ञावालीनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रले नेपाल सरकार 2076.06.09  
१०५६076-AP-0178208228 2076.06.07 निवेदनवेरितको आदेशकमल प्रसाद ज्ञावालीनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रले नेपाल सरकार 2076.06.09  
१०५७076-AP-0179208229 2076.06.06 निवेदनवेरितको आदेशकमल प्रसाद ज्ञवालीनेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रले नेपाल सरकार 2076.06.09  
१२८१076-CI-0131207931 2076.05.19 देवानीउत्प्रेषणरेखा गिरीलोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर , बढुवा समिति, साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड, पुल्चोक, ललितपुर , सञ्‍चालक समितिको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्मा, साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड, पुल्चोक, ललितपुर , लोक सेवा आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, काठमाडौं , साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयका प्रशासन प्रमुख होमनाथ भट्टराई , साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक, ललितपुरमा कार्यरत रामशरण अधिकारी , साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक, ललितपुरमा कार्यरत अम्बिका ढकाल , साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक, ललितपुरमा कार्यरत मधुसुदन ठाकुर , साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक, ललितपुरमा कार्यरत हरिभद्र घिमिरे , साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक, ललितपुरमा कार्यरत सुशिलचन्द्र अधिकारी , साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक, ललितपुरमा कार्यरत अनिता कार्की , साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक, ललितपुरमा कार्यरत राजेन्द्रकुमार सुनुवार , साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक, ललितपुरमा कार्यरत विन्दा घिमिरे र साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जमा कार्यरत चन्द्रकुमार लावती 2079.07.18 हेर्नुहोस
१२५८076-CI-0623216760 2076.11.14 देवानीलिखत वदरसुनमती तण्डुकारशर्मिला सिग्देल , म्हेपी बचत तथा ऋण सहकारी सं। लि। र म्हेपी बचत तथा ऋण सहकारी सं। लि। का संचालक समिती 2079.05.09 हेर्नुहोस
१४२८076-CI-0694217225 2076.11.22 देवानीनिर्णय वदरसीतादेवी श्रेष्ठयति डेभलपमेन्ट बैंक लि। प्रधान कार्यालय , यति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको संचालक समिती , यति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड अन्तर्गत कर्जा प्रशासन तथा नियन्त्रण विभाग , यति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी भुषण राणा , यति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका वरिष्ठ अधिकृत मणिराम शर्मा , यति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय महाराजगंज , यति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय महाराजगंजका प्रवन्धक दिपान्जली खकुरेल र आकृति डिजाइनर ग्रुप 2080.02.19  
१४२९076-CI-0695217234 2076.11.22 देवानीनिर्णय वदरसीतादेवी श्रेष्ठरत्नकाजी महर्जन , यति डेभलपमेन्ट बैंक लि। प्रधान कार्यालय , यति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको संचालक समिती , यति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड अन्तर्गत कर्जा प्रशासन तथा नियन्त्रण विभाग , यति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी भुषण राणा , यति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका वरिष्ठ अधिकृत मणिराम शर्मा , यति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय महाराजगंज , यति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय महाराजगंजका प्रवन्धक दिपान्जली खकुरेल र आकृति डिजाइनर ग्रुप 2080.02.19  
११९१076-CI-0892218386 2076.12.04 देवानीरोक्का बदरदेव विकास बैंक लिमिटेड मुख्य कार्यालय, लालदरबार, काठमाडौं र देव विकास बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय, पोखरालक्ष्मी चौधरी , नविन चौधरी र विराज चौधरी 2078.06.15  
११९४076-CR-1762217630 2076.12.04 फौजदारीजालसाजीदेव विकास बैंक लिमिटेड मुख्य कार्यालय, लालदरबार, काठमाडौं र देव विकास बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय, पोखरालक्ष्मी चौधरी , नविन चौधरी र विराज चौधरी 2078.06.15  
१०५२076-FN-0152207509 2076.05.24 फुटकर निवेदनविविधसिद्धकाली फिड ईण्डष्ट्रिजका प्रोपाइटर का।जि तारकेश्वर न।पा वाडा नं ६ बस्ने भाजु नारायण नकर्मीका।जी। का। म। न। पा वडा नं १० नयाँबानेश्वर चोकमा मुख्य कार्यालय रहेको नेपाल सहकारी वित्तिय संस्था ली 2076.05.25  
१०८९076-LE-0008206607 2076.05.02 अनुमति निवेदनमुल्य अभिबृद्धि करनविल बैंक लि। लेखा नं। ५००१८४५६७ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर समेत 2076.11.30  
१०९२076-LE-0009206615 2076.05.02 अनुमति निवेदनआय करनविल बैंक लि। लेखा नं। ५००१८४५६७ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर समेत 2076.11.30  
१०९३076-LE-0010206618 2076.05.02 अनुमति निवेदनआय करनविल बैंक लि। लेखा नं। ५००१८४५६७ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर समेत 2076.11.30  
१०९४076-LE-0011206622 2076.05.02 अनुमति निवेदनआय करनविल बैंक लि। लेखा नं। ५००१८४५६७ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर समेत 2076.11.30  
१०९५076-LE-0012206625 2076.05.02 अनुमति निवेदनआय करनविल बैंक लि। लेखा नं। ५००१८४५६७ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर समेत 2076.11.30  
१०९६076-LE-0013206627 2076.05.02 अनुमति निवेदनआय करनविल बैंक लि। लेखा नं। ५००१८४५६७ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर समेत 2076.11.30  
१११३076-LE-0017206688 2076.05.04 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरनविल बैंक लि 2077.02.08  
१११४076-LE-0018206689 2076.05.04 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन, ललितपुरनविल बैंक लि 2077.02.08  
१११५076-LE-0019206703 2076.05.04 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय ललितपुर का प्रमुख कर प्रशासक धनिराम शर्मानविल बैंक लि 2077.02.08  
१११६076-LE-0020206704 2076.05.04 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरनविल बैंक लि 2077.02.08  
१०९७076-LE-0034207336 2076.05.16 अनुमति निवेदनआय करमाछापुच्छ्रे बैंक लि।ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवन ललितपुर समेत 2076.11.30  
१०९८076-LE-0035207338 2076.05.16 अनुमति निवेदनआय करमाछापुच्छ्रे बैंक लि।ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन समेत 2076.11.30  
१०९९076-LE-0036207343 2076.05.16 अनुमति निवेदनआय करमाछापुच्छ्रे बैंक लि।ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवन ललितपुर समेत 2076.11.30  
११००076-LE-0037207345 2076.05.16 अनुमति निवेदनआय करमाछापुच्छ्रे बैंक लि।ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवन ललितपुर समेत 2076.11.30  
११०१076-LE-0038207346 2076.05.16 अनुमति निवेदनआय करमाछापुच्छ्रे बैंक लि।ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवन ललितपुर समेत 2076.11.30  
१११७076-LE-0050210675 2076.07.25 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरबैंक अफ काठमाडौं लि। 2077.02.09  
१११८076-LE-0051210676 2076.07.25 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरबैंक अफ काठमाडौं लि। 2077.02.09  
१११९076-LE-0054210679 2076.07.25 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरहिमालयन बैंक लिमिटेड 2077.02.09  
११०७076-LE-0092216396 2076.11.04 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवनकुमारी बैंक लिमिटेड 2077.02.08  
११०८076-LE-0093216398 2076.11.04 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवनएन।एम।वि। बैंक लि। 2077.02.08  
११०९076-LE-0094216399 2076.11.04 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवनएन।एम।वि। बैंक लि। 2077.02.08  
१११०076-LE-0095216400 2076.11.04 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवननेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि।को तर्फबाट ज्योतिप्रकाश पाण्डे 2077.02.08  
११११076-LE-0096216403 2076.11.04 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवननेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि।को तर्फबाट ज्योतिप्रकाश पाण्डे 2077.02.08  
१११२076-LE-0097216415 2076.11.05 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवनएभरेष्ट बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय 2077.02.08  
११४०076-LE-0099216422 2076.11.05 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवननेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि।को तर्फबाट ज्योतिप्रकाश पाण्डे 2077.04.16  
११४१076-LE-0107216530 2076.11.06 अनुमति निवेदनआय करठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवनकुमारी बैंक लिमिटेड ढ५००००९०९९ण् सुरेन्द्र भण्डारी 2077.04.16  
११४३076-LE-0126217935 2076.12.03 अनुमति निवेदनआय करलुम्बिनी विकास बैंक लि।ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर समेत 2077.04.23  
११४४076-LE-0127217936 2076.12.03 अनुमति निवेदनआय करलुम्बिनी विकास बैंक लि।ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर समेत 2077.04.23  
११४५076-LE-0128217937 2076.12.03 अनुमति निवेदनआय करलुम्बिनी विकास बैंक लि।ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर समेत 2077.04.23  
११२०076-LE-0132218199 2076.12.04 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरप्रभु बैंक लि। 2077.02.16  
११२१076-LE-0133218200 2076.12.04 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरप्रभु बैंक लि। 2077.02.16  
११२२076-LE-0134218202 2076.12.04 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरप्रभु बैंक लि। 2077.02.16  
११२३076-LE-0135218203 2076.12.04 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरप्रभु बैंक लि। 2077.02.16  
११२४076-LE-0136218205 2076.12.04 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरप्रभु बैंक लि। 2077.02.16  
११२५076-LE-0137218206 2076.12.04 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरप्रभु बैंक लि। 2077.02.16  
११२६076-LE-0138218208 2076.12.04 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरप्रभु बैंक लि। 2077.02.16  
११४६076-LE-0139218210 2076.12.04 अनुमति निवेदनआय करमेघा बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय, कमलादीठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर समेत 2077.04.23  
११४७076-LE-0140218212 2076.12.04 अनुमति निवेदनआय करमेगा बैंक नेपाल लि।ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर समेत 2077.04.23  
११४८076-LE-0141218215 2076.12.04 अनुमति निवेदनअन्यमेगा बैंक नेपाल लि।ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर समेत 2077.04.23  
११२७076-LE-0142218218 2076.12.05 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरप्रभु बैंक लि। 2077.02.16  
११२८076-LE-0143218222 2076.12.05 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरप्रभु बैंक लि। 2077.02.16  
११२९076-LE-0144218224 2076.12.05 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरप्रभु बैंक लि। 2077.02.16  
११३०076-LE-0145218227 2076.12.05 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरप्रभु बैंक लि। 2077.02.16  
११३१076-LE-0146218228 2076.12.05 अनुमति निवेदनआय करठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरप्रभु बैंक लि। 2077.02.16  
१४४१076-MS-0004206780 2076.05.10 फौजदारीअदालतको अवहेलनाअधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं , मुख्य सचिव, लोकदर्शन रेग्मी, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं , सचिव, डिल्लीराज घिमिरे, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं , माननीय मन्त्री, पद्माकुमार अर्याल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं , सचिव, गोपीनाथ मैनाली, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं , माननीय मन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं , सचिव, विश्‍वनाथ ओली, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं , माननीय मुख्य मन्त्री, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ग, गण्डकी प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, काश्की, पोखरा , माननीय मन्त्री, विकास लम्साल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्की प्रदेश र सर्वोच्च अदालत, फैसला एक्सन समिति, पोखरा 2080.03.04 हेर्नुहोस
१३४४076-MS-0009209302 2076.07.05 फौजदारीअदालतको अवहेलनाकिरणकुमार आचार्य , नन्दश्याम महर्जन , किरणेश्‍वरलाल श्रेष्‍ठ , ध्रुव मानन्धर , कदमशोभा श्रेष्‍ठ वैद्य , चिनियालक्ष्मी स्थापित , जिवकृष्ण श्रेष्‍ठ , कमल थापा , इन्द्रमणि श्रेष्‍ठ र अच्युतानन्द बेपालीनेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, धर्मपथ काठमाडौं , संचालक समिति, नेपाल बैंक लिमटिेड , नेपाल बैंक लिमिटेड, संचालक समितिका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारी , नेपाल बैंक लिमिटेड, संचालक समितिका सदस्य हरिशरण पुडासैनी , नेपाल बैंक लिमिटेड, संचालक समितिका सदस्य दिपेन्द्रविक्रम थापा , नेपाल बैंक लिमिटेड, संचालक समितिका सदस्य उमाकान्त सिलवाल , नेपाल बैंक लिमिटेड, संचालक समितिका सदस्य भरतराज वस्ती , नेपाल बैंक लिमिटेड, संचालक समितिका सदस्य गंगाप्रसाद ज्ञवाली , नेपाल बैंक लिमिटेड, संचालक समितिका सचिव केशवप्रसाद भण्डारी , नेपाल बैंक लिमिटेडका का।मु। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारी , नेपाल बैंक लिमिटेडको मानव स्रोत व्यवस्थापन विभाग , नेपाल बैंक लिमिटेडका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समता पन्त , नेपाल बैंक लिमिटेडका का।मु। सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्‍वराज बराल र नेपाल बैंक लिमिटेडका मुख्य प्रबन्धक दिपेन्द्रराज काफ्ले 2079.10.25 हेर्नुहोस
१३४५076-MS-0010209309 2076.07.05 फौजदारीअदालतको अवहेलनाअनितबहादुर शाक्य , प्रकाश मानन्धर , दिनेश प्रधान , विजयलाल मास्के , बलदेव भारती , रेणुका रघुवंशी , बैकुण्ठ श्रेष्‍ठ , कुमारप्रसाद शर्मा , रोहिणी श्रेष्‍ठ प्रधान , मेनका रिमाल र प्रकाशबहादुर प्रधाननेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय काठमाण्डौ , नेपाल बैंक लिमिटेड, संचालक समितिका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारी , नेपाल बैंक लिमिटेड, संचालक समितिका सदस्य हरिशरण पुडासैनी , नेपाल बैंक लिमिटेड, संचालक समितिका सदस्य दिपेन्द्रविक्रम थापा , नेपाल बैंक लिमिटेड, संचालक समितिका सदस्य उमाकान्त सिलवाल , नेपाल बैंक लिमिटेड, संचालक समितिका सदस्य भरतराज वस्ती , नेपाल बैंक लिमिटेड, संचालक समितिका सदस्य गंगाप्रसाद ज्ञवाली , नेपाल बैंक लिमिटेड, संचालक समितिका सचिव केशवप्रसाद भण्डारी , नेपाल बैंक लिमिटेडका का।मु। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारी , नेपाल बैंक लिमिटेडको मानव स्रोत व्यवस्थापन विभाग , नेपाल बैंक लिमिटेडका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समता पन्त , नेपाल बैंक लिमिटेडका का।मु। सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्‍वराज बराल र नेपाल बैंक लिमिटेडका मुख्य प्रबन्धक दिपेन्द्रराज काफ्ले 2079.10.25 हेर्नुहोस
१२४०076-MS-0032217363 2076.11.27 फौजदारीअदालतको अवहेलनाविसन तिमिल्सिनातुलसा तिमिल्सिना , अम्मरबहादुर तिमिल्सिना र कृषि विकास बैंक हेटौंडा, मकवानपुरका प्रमुख 2079.03.17 हेर्नुहोस
११५१076-RI-0904207709 2076.05.26 देवानीनिषेधाज्ञाचलन साहसमेतभागर्व विकास बैंक नेपालगञ्जसमेत 2077.04.27  
११४९076-RI-1083208687 2076.06.06 देवानीलेनदेनभाइराजा श्रेष्ठमिलन वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि। 2077.04.26  
११३८076-RI-1963211100 2076.08.03 देवानीनिर्णय वदरनेपाल मेन्था प्रोडक्स प्रा।लि।नेपाल इन्डस्ट्रिज एण्ड कमर्सियल बैंक समेत 2077.04.12  
१०८८076-RI-2496212726 2076.09.14 देवानीलेनदेनसिंहबहादुर तामाङमनिमण्डल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 2076.11.29  
११५७076-RI-4316219547 2077.03.22 देवानीनिर्णय वदरमहालक्ष्मी विकास बैंक लि। समेतसहदेव गौतम समेत 2077.09.01  
११५९076-RI-4317219548 2077.03.22 देवानीउत्प्रेषणमहालक्ष्मी विकास बैंक लि। समेतसुर्यबहादुर वली समेत 2077.09.01  
१०८५076-RV-0003205527 2076.04.05 देवानीविविधपुरुषोत्तम दाहालमकालु यातायात सहकारी संस्था लि। 2076.11.22  
११०५076-RV-0149212795 2076.09.14 देवानीउत्प्रेषणप्रेमबहादुर अधिकारीसंचालक समिति, साझा पसल सेवा सहकारी संस्था लि। 2077.01.02  
११०६076-RV-0187214212 2076.10.09 देवानीउत्प्रेषणरामदेव यादवग्रामिण विकास लघुवित्त संस्था लि।, बुटवल समेत 2077.01.08  
१०८६076-WC-0011210244 2076.08.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणपाँच तारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। को तर्फबाट अ।प्रा।गरी आफ्नो हकमा समेत राधा कडरियान‍ेपाल राष्ट्र बैङ्क केन्द्रिय कार्यालय समेत 2076.11.23  
१०७७076-WH-0209212719 2076.09.21 रिट निवेदनबन्दीप्रत्यक्षीकरणबलबहादुर रोकायको हकमा अम्सरा सहकारीगृह मन्त्रालय काठमाडौं समेत 2076.10.17  
११८०076-WO-0469210390 2076.08.13 रिट निवेदनउत्प्रेषणओरेन्टल सहकारी पिडित हक हित संरक्षण समितिको तर्फवाट कुन्ती देवी पोखरेलभुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय समेत 2078.03.24  
१२००076-WO-0492210716 2076.08.18 रिट निवेदनउत्प्रेषणविमलकुमार भट्टराई समेतकृषि विकास बैंक केन्द्रिय कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौं समेत 2078.08.21 हेर्नुहोस
११३३076-WO-0670213313 2076.10.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणपञ्चशिल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त खुजानन्द मिश्रझापा जिल्ला अदालत भद्रपुर , उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलाश र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय झापा 2077.03.15 हेर्नुहोस
१४९४076-WO-0849216245 2076.11.16 रिट निवेदनउत्प्रेषणलुःनिभा बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था लि। का अध्यक्ष मिनकृष्ण श्रेष्ठउच्च अदालत पाटन समेत 2080.05.27  
१४५८076-WO-0950218426 2077.01.29 रिट निवेदनपरमादेशअधिवक्ता कलमबहादुर खत्री समेतप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत , स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय काठमाडौं , गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं , उच्चस्तरीय कोभिड १९ महामारी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण सनिति सिंहदरबार काठमाडौं , रक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं , गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं , भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय काठमाडौं र परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं 2080.04.18  
११३२076-WO-0988218591 2077.02.30 रिट निवेदनउत्प्रेषणदुर्गादेवी श्रेष्ठप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार , कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार , नेपाल भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय सिंहदरबार र नेपाल कानून आयोग अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र काठमाडौं 2077.03.05 हेर्नुहोस
११८५077-CI-0215221618 2077.05.30 देवानीलेनदेनभाईराजा श्रेष्ठमिलन वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि 2078.05.21  
१४४६077-CI-0440224913 2077.09.01 देवानीविविधमदनबहादुर सारुग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड 2080.03.20 हेर्नुहोस
११७३077-FN-0438227648 2077.11.26 फुटकर निवेदनविविधप्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय हरिहर भवन ललितपुर 2077.11.28  
११७४077-FN-0440227651 2077.11.26 फुटकर निवेदनविविधप्राइम कमर्सियल बैंकठुला करदाता कार्यालय हरिहर भवन ललितपुर 2077.11.28  
११७१077-LE-0196227079 2077.11.09 अनुमति निवेदनआय करप्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2077.11.28  
११७२077-LE-0197227080 2077.11.09 अनुमति निवेदनअन्यप्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर 2077.11.28  
१२५३077-MS-0011224989 2077.09.05 फौजदारीअदालतको अवहेलनाहरिराम चौधरी र विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जनज्योति निम्न माध्यमिक विद्यालय मानपुर, ढोढरी, कपिलवस्तुविजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्षरगाउँ शिक्षा समितिका अध्यक्ष गोपालबहादुर थापा मगर , विजयनगर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द भट्टराई , विजयनगर गाउँपालिका गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख शिवराज सुवेदी , प्रभु बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालय, विजयनगर, भटनी, कपिलवस्तु , प्रभु बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालय, विजयनगर, भटनी, कपिलवस्तुका शाखा प्रमुख पंकजकुमार चौधरी र प्रभु बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालय, विजयनगर, भटनी, कपिलवस्तुका सतिशकुमार केवट 2079.04.20 हेर्नुहोस
१२१५077-RB-0062221054 2077.04.30 फौजदारीआयकरठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरकुमारी बैंक लिमिटेड 2078.11.16 हेर्नुहोस
१४४३077-RB-0254226053 2077.10.08 राजस्व र बाणिज्यराजस्व र वाणिज्यग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड , सञ्‍चालक चण्डीप्रसाद घिमिरे, ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था , सञ्‍चालक पासाङ दोर्जे शेर्पा, ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था , सञ्‍चालक विनयरमण पौडेल, ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र कार्यकारी अधिकृत श्यामकुमार कटुवाल, ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडउच्च अदालत तुलसीपुर,बुटवल इजलाश र जमुना ढकाल 2080.03.08  
१३२९077-RF-0002230237 2078.01.05 फौजदारीनिर्णय बदरविन्दुकुमार थापानीति निर्देशन कार्यान्वयन समिति, नेपाल राष्ट्र बैक , नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार, काठमाडौं , सञ्‍चालक समिति, नेपाल राष्‍ट्र बैंक, बालुवाटार, काठमाडौं , गभर्नर डा। युवराज खतिवडा, नेपाल राष्‍ट्र बैंक , कार्यकारी निर्देशक, वित्त कम्पनी सुपरीवेक्षण विभाग, नेपाल राष्‍ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं र निर्देशक, वित्त कम्पनी सुपरीवेक्षण विभाग, नेपाल राष्‍ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं 2079.09.21  
११७७077-RV-0150226596 2077.10.26 रिट पुनरावलोकनउत्प्रेषणभूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाण्डौनारायणप्रसाद रेग्मी 2077.12.12  
११५६077-WO-0129221402 2077.05.28 रिट निवेदनउत्प्रेषणअधिवक्ता सन्तोष भण्डारी समेतभुमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय काठमाण्डौ 2077.08.23 हेर्नुहोस
१५३५077-WO-0239222720 2077.06.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणकृष्ण कुमार अग्रवालराष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय रामशाहापथ काठमाडौं समेत 2080.08.07  
१२२५077-WO-0291223174 2077.06.28 रिट निवेदनउत्प्रेषणरमेश कुमार सर्राफश्री मालपोत कार्यालय पर्सा वीरगंज समेत र नेपाल बैंक लि को सिटि अफिस विरगंज 2079.01.19 हेर्नुहोस
११५४077-WO-0294223183 2077.06.28 रिट निवेदनउत्प्रेषणकञ्चनपुर कृष्णापुर सहकारी संस्थाको अख्तियारी प्राप्त अख्तियार सरोजराज जोशीउच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर ईजलास समेत , मालपोत कार्यालय कञ्चनपुर , डिभिजन शहकारी कार्यालय महेन्द्रनगर र कञ्चन वहुमुखी क्याम्पस कृष्णापुर नपा वडा नं। ५ 2077.07.20 हेर्नुहोस
१२२६077-WO-0424224250 2077.08.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणविध्या श्रेष्ठ समेतभुमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाण्डौ समेत 2079.02.03 हेर्नुहोस
१३६४077-WO-0902227735 2077.11.28 रिट निवेदनउत्प्रेषणएस।आर।एन। ट्रेड एण्ड सप्लायर्स प्रा।लि।का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त राम दर्शन महतोसेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लि। शाखा कार्यालय सर्लाही मलंगवा समेत 2079.11.15  
११९६077-WO-0929227950 2077.12.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणहोमनाथ गौत्तमनविल बैंक लि।शाखा कार्यालय हेटौडा मकवानपुर र सेन्चुरी बैङ्क लि।शाखा कार्यालय हेटौडा मकवानपुर समेत 2078.08.05  
१२१९077-WO-0965228365 2077.12.18 रिट निवेदनपरमादेशइन्फोडेभलपर्स प्रा।लि। को तर्फवाट अख्तियार प्राप्त कम्पनीका म्यानेजर सुरेश कंसाकार त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लि। प्रधान कार्यालय रुपन्देही वुटवल 2078.12.21 हेर्नुहोस
१२४२077-WO-1062229199 2078.01.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणउत्तम मर्दन थापा समेतभूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाण्डौ समेत 2079.03.23  
१२०९077-WO-1204230136 2078.03.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणबराहाथान निर्माण सेवा कुश्मा नगरपालिका पर्वको तर्फवाट गणेश श्रेष्ठमाछापुच्छे गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय लाहाचोक कास्की समेत , प्रभु बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय किश्मा पर्वत र नेपाल वैक लिमिटेड शाखा कार्यालय किश्मा पर्वत 2078.09.16  
१४३१078-CI-0422246143 2078.12.28 देवानीदा।खासुरविर कुमार श्रेष्ठयति डेभलपमेन्ट बैंक लि , यति डेभलपमेन्ट बैंक लि का शाखा कार्यालय र यति डेभलपमेन्ट बैंक लि का संचालक समिति 2080.02.19  
१४२७078-CI-0423246145 2078.12.28 देवानीलिखत वदरसुरविर कुमार श्रेष्ठयति डेभलपमेन्ट बैंक लि , यति डेभलपमेन्ट बैंक लि का संचालक समिति , यति डेभलपमेन्ट बैंक लि का शाखा कार्यालय र रत्न काजी महर्जन 2080.02.19  
१३३०078-DF-0001238339 2078.06.17 देवानीनिर्णय वदरनेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रको नीति निर्देशन कार्यान्वयन समिति , वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक लैनचौर, काठमाण्डौ , निर्देशक ख्यामनारायण ढकाल, वित्त कम्पनी सुपरीवेक्षण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक , नेपाल राष्ट् बैंकको संचालक समिति बालुवाटार काठमाडौ , नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार काठमाडौ , गभर्नर डा। युवराज खतिवडा, नेपाल राष्‍ट्र बैंक , निर्देशक मनमोहनकुमार श्रेष्‍ठ, वित्त कम्पनी सुपरीवेक्षण विभाग, नेपाल राष्‍ट्र बैंक र महाप्रसाद अधिकारी, नीति डे।ग।निर्देशन कार्यान्वयन समिति, नेपाल राष्‍ट्र बैंकबिन्दु कुमार थापा 2079.09.21  
११९२078-FN-0278235725 2078.06.14 फुटकर निवेदनविविधदेव विकास बैंक हाल कुमारी बैंक लि। समेतको अ।प्रा। अनुजमणी तिमिल्सिनालक्ष्मी चौधरी समेत 2078.06.15  
११९३078-FN-0279235739 2078.06.14 फुटकर निवेदनविविधदेव विकास बैंक हाल श्री कुमारी बैंक लि। समेतको अ।प्रा। अनुजमणी तिमिल्सिनालक्ष्मी चौधरी 2078.06.15  
११९५078-FN-0291235959 2078.06.17 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणसुधिर वस्नेतको मंजुरीनामा पेश गर्ने अधिवक्‍ता मधुकुमार चौलागाईंप्रभु बैंक लिमिटेड समेत 2078.06.18  
१२१२078-FN-0627241825 2078.10.20 फुटकर निवेदनविविधकृष्ण प्रसाद बस्यालएन।आई।सी। एसिया बैंक समेत 2078.10.21  
१२१३078-FN-0676242321 2078.10.26 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणकृषि विकास बैंक कर्मचारी संगठन नेपालको अधिकार प्राप्‍त आफ्नो हकमा समेत कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय, रामशाहपथको वरिष्ठ शाखा अधिकृत तह ७ मा कार्यरत हेमेन्द्र अर्याल समेतलोक सेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालय समेत 2078.10.27  
१२२२078-FN-0866245803 2078.12.25 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणधारणा इलेक्‍ट्रोनिकस्स उद्योग नेपालगंज तथा आफ्नो हकमा समेत श्याम सुन्दर खेतानराष्‍ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं समेत 2078.12.30  
१२२३078-FN-0867245809 2078.12.25 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणसहस्र फुड प्रोडक्स प्रा।लि। को तर्फबाट अख्‍तियार प्राप्‍त गरी आफ्नो हकमा समेत श्याम सुन्दर खेतानराष्‍ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं समेत 2078.12.30  
१५१९078-MS-0015239073 2078.08.24 फौजदारीअदालतको अवहेलनाडि।सी। कन्ट्याक्टर्स एण्ड सप्लायर्स प्रा।ली। बाट अख्तियार प्राप्त प्रदिपकुमार डि।सी।ग्लोबल आइ।एम।इ। बैंक लिमिटेड कर्पोरेट अफिस, पानीपोखरी, काठमाडौं , ग्लोबल आइ।एम।इ। बैंक लिमिटेड कर्पोरेट अफिस, पानीपोखरी, काठमाडौंका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल , ग्लोबल आइ।एम।इ। बैंक लिमिटेड कर्पोरेट अफिस, पानीपोखरी, काठमाडौंका सि।इ।ओ। रत्नराज्य बज्राचार्य , ग्लोबल आइ।एम।इ। बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय, कान्तिपथ काठमाडौं र ग्लोबल आइ।एम।इ। बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय, कान्तिपथ काठमाडौंका ब्रान्च मेनेजर अनिल बज्राचार्य 2080.06.16  
१२०३078-RB-0239237321 2078.07.10 फौजदारीआयकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि को तर्फबाट अ।प्रा रमेश राज अर्यालआन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौ र आन्तरिक राजश्‍व विभाग ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर 2078.08.26  
१२०४078-RB-0240237327 2078.07.10 फौजदारीआयकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि को तर्फबाट अ।प्रा रमेश राज अर्यालआन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौ र आन्तरिक राजश्व विभाग ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर 2078.08.26  
१२०५078-RB-0241237331 2078.07.10 फौजदारीआयकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि को तर्फबाट अ।प्रा रमेश राज अर्यालआन्तरिक राजश्‍व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौ र आन्तरिक राजश्‍व विभाग ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर 2078.08.26  
१२०६078-RB-0242237333 2078.07.10 फौजदारीआयकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि को तर्फबाट अ।प्रा रमेश राज अर्यालआन्तरिक राजश्‍व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौ र आन्तरिक राजश्‍व विभाग ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर 2078.08.26  
१२०७078-RB-0243237335 2078.07.10 फौजदारीआयकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि को तर्फबाट अ।प्रा रमेश राज अर्यालआन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौ र आन्तरिक राजश्व विभाग ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवत ललितपुर 2078.08.26  
१२०१078-RB-0244237337 2078.07.10 फौजदारीमुल्य अभिवृद्धी करनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि को तर्फबाट अ।प्रा रमेश राज अर्यालआन्तरिक राजश्‍व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौ र आन्तरिक राजश्‍व विभाग ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर 2078.08.26  
१२०२078-RB-0245237339 2078.07.10 फौजदारीमुल्य अभिवृद्धी करनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि को तर्फबाट अ।प्रा रमेश राज अर्यालआन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौ र आन्तरिक राजश्‍व विभाग ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर 2078.08.26  
१३२७078-WF-0130251367 2079.03.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रज्वलराज पन्तकुमारी बैंक लिमिटेड दरवारमार्ग समेत ५ 2079.09.21 हेर्नुहोस
१२४९078-WH-0270251999 2079.03.27 रिट निवेदनबन्दीप्रत्यक्षीकरणसुवास भेटवालको हकमा अ। रेनुका पोखरेलवासेश्वर सहकारी संस्था लि। का सञ्‍चालक राजकुमार बराल , काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल काठमाडौं , जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौं र जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख 2079.04.10 हेर्नुहोस
१२८८078-WO-0016230667 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणकन्काई(प्रेरा जे।भी।को अख्तियार प्राप्त साझेदाररप्रतिनिधी विकास मल्लश्री नेपाल राष्ट्र्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ समेत , जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषा जनकपुरधाम र जिल्ला प्रहरी कार्यालष धनुषा जनकपुरधाम 2079.08.02 हेर्नुहोस
१२८९078-WO-0017230669 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणशर्मा(प्रेरा आशिष जे।भी।को अख्तियार प्राप्त साझेदाररप्रतिनिधी विकास मल्लश्री नेपाल राष्ट्र्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ समेत , जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषा जनकपुरधाम र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनकपुरधाम 2079.08.02 हेर्नुहोस
१२९०078-WO-0018230675 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रेरा(प्रतिष्ठा जे।भी।को अख्तियार प्राप्त साझेदाररप्रतिनिधी ध्रुव प्रसाद रिजालजिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषाधाम , जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा र श्री नेपाल राष्ट्र्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ समेत 2079.08.02 हेर्नुहोस
१२९१078-WO-0019230679 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणजेडसीजिआइइसी ( आशिष(प्रेरा।जे।भी।को अख्तियार प्राप्त साझेदाररप्रतिनिधी विकास मल्लश्री नेपाल राष्ट्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ , जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा समेत , श्री प्राईम कमर्शियल बैंक लि। दमक, झापा र श्री नेपाल बंगलादेश बैंक लि। कमलादी, काठमाण्डौ 2079.08.02 हेर्नुहोस
१२९२078-WO-0020230681 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रेरा(शम्भु कन्स्ट्रक्सन।जे।भी।को अख्तियार प्राप्त साझेदाररप्रतिनिधी सन्तोष काजी श्रेष्ठश्री नेपाल राष्ट्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ , जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा समेत र श्री नेपाल बंगलादेश बैंक लि। कमलादी, काठमाण्डौ 2079.08.02 हेर्नुहोस
१२९३078-WO-0021230683 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणश्रीङ्गेश्वर(प्रेरा।जे।भी।को अख्तियार प्राप्त साझेदाररप्रतिनिधी प्रविण शाही घिमिरेश्री नेपाल राष्ट्र्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ , जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा समेत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषा 2079.08.02 हेर्नुहोस
१२९४078-WO-0022230689 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रेरा(तुलसी भक्त जे।भी।को अख्तियार प्राप्त साझेदाररप्रतिनिधी नवराज श्रेष्ठश्री नेपाल राष्ट्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ , जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा समेत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषा 2079.08.02 हेर्नुहोस
१२९५078-WO-0023230691 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणशुभ(प्रेरा।कन्स्ट्रक्सन जे।भी।को अख्तियार प्राप्त साझेदाररप्रतिनिधी सन्तोष काजी श्रेष्ठश्री नेपाल राष्ट्र्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ , जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषा 2079.08.02 हेर्नुहोस
१२९६078-WO-0024230693 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रेरा(तुलसी।जे।भी।को अख्तियार प्राप्त साझेदाररप्रतिनिधी राम प्रसाद बासिश्री नेपाल राष्ट्र्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ , जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा समेत , जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषा र नेपाल बंगलादेश बैंक लि।भक्तपुर शाखा 2079.08.02 हेर्नुहोस
१२९७078-WO-0025230695 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रेरा(उमा एण्ड कम्पनि(शुभ जे।भी।को अख्तियार प्राप्त साझेदाररप्रतिनिधी सन्तोष काजी श्रेष्ठश्री नेपाल राष्ट्र्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ , जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषा र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा समेत 2079.08.02 हेर्नुहोस
१२९८078-WO-0026230697 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणडाँफे(प्रेरा(प्रतिष्ठा जे।भी।को अख्तियार प्राप्त साझेदाररप्रतिनिधी ध्रुव प्रसाद रिजालश्री नेपाल राष्ट्र्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ , जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषा र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा 2079.08.02 हेर्नुहोस
१२९९078-WO-0027230699 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रेरा(सि।ए।वि।अख्तियार प्राप्त साझेदाररप्रतिनिधी बसन्त बहादुर चन्दश्री नेपाल राष्ट्र्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ , जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषा र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा 2079.08.02 हेर्नुहोस
१३००078-WO-0028230701 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणआशिष सि।ए।भी।(प्रेरा( जे।भी।को अख्तियार प्राप्त साझेदाररप्रतिनिधी बसन्त ब। चन्दजिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषा , श्री नेपाल राष्ट्र्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ समेत र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा 2079.08.02 हेर्नुहोस
१३०१078-WO-0029230707 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रेरा(चन्द एण्ड बसन्त जे।भी।को अख्तियार प्राप्त ऐ।का साझेदाररप्रतिनिधी बसन्त ब। चन्दजिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषा , जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा , श्री नेपाल राष्ट्र्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ समेत र ग्लोबल आइ।एम।इ। बैंक शाखा कार्यालय पुल्चोक ललितपुर 2079.08.02 हेर्नुहोस
१३०२078-WO-0030230709 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणटुण्डी(प्रेरा जे।भी।को अख्तियार प्राप्त ऐ।का साझेदाररप्रतिनिधी विकास मल्लश्री नेपाल राष्ट्र्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ , जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषा समेत र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा 2079.08.02 हेर्नुहोस
१३०३078-WO-0031230715 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणआशिष(प्रेरा।जे।भी।को अख्तियार प्राप्त ऐ।का साझेदाररप्रतिनिधी विकास मल्लजिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषा , श्री नेपाल राष्ट्र्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ समेत र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा 2079.08.02 हेर्नुहोस
१३०४078-WO-0032230717 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणआशिष(प्रेरा।जे।भी।को अख्तियार प्राप्त साझेदाररप्रतिनिधी विकास मल्लजिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषा , जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा र श्री नेपाल राष्ट्र्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ समेत 2079.08.02 हेर्नुहोस
१३०५078-WO-0033230719 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणसि।ए।वि।(प्रेरा।जे।भी।को अख्तियार प्राप्त साझेदाररप्रतिनिधी विकास मल्लजिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषा , जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा र श्री नेपाल राष्ट्र्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ समेत 2079.08.02 हेर्नुहोस
१३०६078-WO-0034230721 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रेरा(मुन्ना एण्ड आचार्य।जे।भी।को अख्तियार प्राप्त साझेदाररप्रतिनिधी विकास मल्लजिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषा , जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा , श्री नेपाल राष्ट्र्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ समेत र मेघा बैंक लि। जावलाखेल ललितपुर 2079.08.02 हेर्नुहोस
१३०७078-WO-0035230723 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रेरा(आशिष।जे।भी।को अख्तियार प्राप्त साझेदाररप्रतिनिधी विकास मल्लजिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषा , जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा र श्री नेपाल राष्ट्र्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ समेत 2079.08.02 हेर्नुहोस
१३०८078-WO-0036230727 2078.04.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणश्याम सुन्दर(प्रेरा जे।भी।को अख्तियार प्राप्त साझेदाररप्रतिनिधी विकास मल्लजिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषा , जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर,धनुषा , श्री नेपाल राष्ट्र्र बैंक वालुवाटार, काठमाण्डौ समेत र मेघा बैंक लि। जावलाखेल ललितपुर 2079.08.02 हेर्नुहोस
१२१६078-WO-0069230994 2078.04.13 रिट निवेदनउत्प्रेषणएनरजेटिक वचत तथा ऋण सहकारी संस्था प्रा।लिको तर्फवाट चन्द्र रत्न शाक्यकाठमाण्डौ जिल्ला अदालत काठमाण्डौ समेत 2078.12.07 हेर्नुहोस
११९०078-WO-0201232561 2078.05.04 रिट निवेदनउत्प्रेषणनरेन्द्र बज्राचार्यनेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभाग बालुवाटार काठमाण्डौ समेत 2078.06.06  
१२३७078-WO-0427236151 2078.06.18 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुधा न्यौपाने समेतभक्तपुर जिल्ला अदालत भक्तपुर , भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय हरिवन सर्लाही समेत , उमा देवी न्यौपाने , भूमीसुधार तथा मालपोत कार्यालय, हरिवन, सर्लाही , यातायात कार्यालय वागमती सतुंगल काठमाडौं र जेष्‍ठ आईडियोलोजी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, शाखा कार्यालय काडाँघारीचोक 2079.03.13 हेर्नुहोस
१४५९078-WO-0474236945 2078.07.08 रिट निवेदनउत्प्रेषणनरेश राउतजिल्ला प्रशासन कार्यालय महोतरी , गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाण्डौं र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक बर्दिवास महोत्तरी 2080.04.23 हेर्नुहोस
१२७२078-WO-0534238139 2078.08.02 रिट निवेदनउत्प्रेषणजितेन्द्र कुमार कुशवाहाजिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी , जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा , जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषा , गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं र राष्‍ट्रिय बाणिज्य बैंक बर्दिवास शाखा, महोत्तरी 2079.05.30 हेर्नुहोस
१२४१078-WO-0551238469 2078.08.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणबलराम ढकालनेपाल राष्ट्र्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार समेत 2079.03.20  
१४५२078-WO-0563238653 2078.08.16 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुजानी कुमारी साह समेतनेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं , राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कोटेश्वर, काठमाडौं , जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा र जनकपुर उ।म।न।पा। को कार्यालय धनुषा 2080.03.21 हेर्नुहोस
१४६०078-WO-0577238943 2078.08.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणराम बहादुर क्षेत्रीएनएमबि बैंक लि।मुख्य कार्यालय बबरमहल काठमाडौ , एनएमबि बैंक लि।न्युरोड शाखा कार्यालय काठमाडौ र ऋण असुली न्यायाधीकरण काठमाडौ 2080.04.25  
१३०९078-WO-0658239785 2078.09.11 रिट निवेदनपरमादेशअनु श्रेष्‍ठनेपाल सरकार गृह मन्त्रालय काठमाडौं समेत , जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ , जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र एन।एम।बि। बैंक कुमारीपाटी ललितपुर 2079.08.08 हेर्नुहोस
१४५६078-WO-0768241185 2078.10.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणनिलम देवी साह समेतबैंक अफ काठमाडौं कमलपोखरी काठमाडौं , बैंक अफ काठमाडौं इटहरी शाखा सुनसरी र मोलपोत कार्यालय सुनसरी 2080.03.27  
१४२४078-WO-0777241355 2078.10.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणरत्नसुन्दर श्रेष्‍ठनबिल बैंक केन्द्रिय कार्यालय दरबारमार्ग काठमाडौं , ऋण असुली न्यायाधिकरण कमलपोखरी काठमाडौं , मालपोत कार्यालय धनकुटा , किशोर भण्डारी र प्रदिप खतिवडा 2080.02.14  
१२३५078-WO-0826241831 2078.10.20 रिट निवेदनउत्प्रेषणभावना श्रेष्ठएन।आई।सि।एसिया बैंक लि , मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौ , काठमाडौ जिल्ला काठमाडौ महानगरपालिका ४ नं। वडा कार्यालय काठमाडौ र नरेश तिमिल्सिना 2079.03.03 हेर्नुहोस
१२५०078-WO-0835242001 2078.10.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणजष्ट इन टाइम कन्स्ट्रक्सनका प्रो। सुरेन्द्र बस्‍नेतशुक्लागण्डकी नगरपालिकाको कार्यालय दुलेगौडँ तनहु , शुक्लागण्डकी नगर कार्यापालिका , शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको कार्यालय दुलेगौडँ तनहु प्रशासकीय अधिकृत र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय तालचोक कास्की 2079.04.15 हेर्नुहोस
१३२१078-WO-0850242157 2078.10.25 रिट निवेदनउत्प्रेषणलेखावति पौडेलनेचुरल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड गोकर्णेश्वर काठमाडौ र गुरुदत्त पौडेल 2079.09.04 हेर्नुहोस
१३६६078-WO-0903242917 2078.11.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणदेवन्त कुमार सिंहगृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी , गौशाला नगरपालिका वडा नं।५ को कार्यालय महोत्तरी , त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनीयरिङ अध्ययन संस्ठान पुलचोक ललितपुर र एनएमबि बैंक अनामनगर काठमाडौ 2079.11.17 हेर्नुहोस
१२१८078-WO-0915242979 2078.11.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणगोमा सुवेदी बास्तोला र जनार्दन बास्तोलासुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि।ललितपुर , सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि।ललितपुरका संस्थाका संचालक अध्यक्ष शिवप्रिया लोहनी , उच्च अदालत पाटन ललितपुर र ललितपुर जिल्ला अदालत ललितपुर 2078.12.11  
१२३४078-WO-0921243017 2078.11.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणभारत सप्तकोशी जे भी को अ। प्राप्त होमनाथ गौतमनेपाल सरकार भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सि्हदरबार , नेपाल सरकार भौतिक पर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग संंघिय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनगमन कार्यालय सडक डिभिजन बुटवल र नेपाल क्रेडिट एन कमर्स बैंक लिमिटेड बागबजार 2079.02.31 हेर्नुहोस
१४२३078-WO-0959243387 2078.11.15 रिट निवेदनउत्प्रेषणनेपाल बैंक लि।प्रधान कार्यालय र नेपाल बैंक लि।प्रधान कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारीउच्च अदालत पाटन हरिहरभवन ललितपुर , काठमाडौ जिल्ला अदालत बबरमहल काठमाडौ , काठमाडौ जिल्ला अदालत बबरमहल काठमाडौका तहसिल शाखा र काठमाडौ जिल्ला अदालत बबरमहल काठमाडौका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी 2080.02.12  
१२७१078-WO-0979243505 2078.11.18 रिट निवेदनपरमादेशसनी कुमार साहजिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा , गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं , एन।आइ।सी। एसिया बैंक लि। अनामनगर शाखा , लोकसेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालय अनामनगर र जनकपुर उ।म।न।पा। वडा नं। १३ को वडा कार्यालय धनुषा 2079.05.29  
१४६२078-WO-0983243547 2078.11.18 रिट निवेदनउत्प्रेषणनेहा जैनको हकमा अजित कुमार मलजैनजिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा , जनकपुर उ।म।न।पा। वडा नं। ३ को वडा कार्यालय धनुषा , गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं र राष्‍ट्रिय बाणिज्य बैंक जनकपुर उ।म।न।पा। वडा नं।३ भानुचोक धनुषा 2080.04.31 हेर्नुहोस
१४८८078-WO-1000243787 2078.11.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणशिव समिक्षा सप्लायर्सको प्रो।अ।प्राप्त गंगा अधिकारी समेतज्योति विकास बैंक मुख्य कार्यालय काठमाडौ प्लाजा कमलादी काठमाडौ र ज्योति विकास बैंक शाखा कार्यालय अमरपथ बुटवल 2080.05.22  
१३६७078-WO-1013243965 2078.11.26 रिट निवेदनउत्प्रेषणहेमन्त कुमार सिंहगृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी , लोकसेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालय अनामनगर र एन।आई।सी। बैंक लि। नरेफाट शाखा काठमाडौ 2079.11.17 हेर्नुहोस
१३६८078-WO-1014243969 2078.11.26 रिट निवेदनउत्प्रेषणवसन्त कुमार सिंहगृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी , गौशाला नगरपालिका वडा न।५ को कार्यालय महोत्तरी , लोकसेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालय अनामनगर र एन।आई।सी।बैंक लि।नरेफाट शाखा काठमाडौ 2079.11.17 हेर्नुहोस
१२३९078-WO-1028244167 2078.11.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्राइम कमर्सियल बैंक लि। केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंनेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत 2079.03.14 हेर्नुहोस
१४४७078-WO-1083244841 2078.12.09 रिट निवेदनपरमादेशअविनाश साह स्वर्णकारनेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय मानवश्रोत व्यवस्थापन विभाग न्युरोड काठमाडौं समेत , जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ बिराटनगर र गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत 2080.03.21  
१४४८078-WO-1085244845 2078.12.09 रिट निवेदनपरमादेशअनिल महतोजिल्ला प्रशासन कार्यालय धनु्षा , क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको कार्यालय धनुषा , गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड कोटेश्वर काठमाडौ र राहदानी विभाग नारायणहिटी काठमाडौ 2080.03.21 हेर्नुहोस
१५३३078-WO-1093244909 2078.12.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणरघुवर पुडासैनीजनउद्धार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। , भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय वाग्मती प्रदेश मकवानपुर हेटौडा , सहकारी विभाग नयाँबानेश्वर काठमाडौ र मालपोत कार्यालय साँखु काठमाडौ 2080.07.21  
१३२६078-WO-1102245019 2078.12.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणआर्का भेन्चर्स प्रा।लि।नेपाल विद्युत प्राधिकरण मुख्य कार्यालय रत्नपार्क काठमाडौ , अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाडौ , विरगंज भन्सार कार्यालय पर्सा , सिद्धार्थ बैक लिमिटेड हात्तिसार काठमाडौ , ग्लोबल आई एम ई बैंक लिमिटेड कमलादी काठमाडौ र उच्च अदालत पाटन ललितपुर 2079.09.12  
१३४०078-WO-1127245245 2078.12.15 रिट निवेदनउत्प्रेषणदाहाल मल्टी ट्रेड प्रा।लि।को अ।प्राप्त नारायण देवकोटाकृषि विकास बैंक केन्द्रिय कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौ , कृषि विका बैंक कर्जा अनुगमन तथा असुली विभाग केन्द्रिय कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौ , कृषि विकास बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय धनगढी कैलाली , गोदावारी नगरपालिकाको कार्यालय अत्तरिया कैलाली , गोदावारी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय अत्तरिया कैलाली , गौरीगंगा नगरपालिकाको कार्यालय चौमाला कैलाली , गौरीगंगा नगर कार्यापालिकाको कार्यालय चौमाला कैलाली र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनगढी कैलाली 2079.10.22  
१३८१078-WO-1132245341 2078.12.16 रिट निवेदनउत्प्रेषणविभा कुमारी राणाधिरज शमशेर ज।व।रा , उच्च अदालत पाटन ललितपुर , काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल , काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी र एन एम बि बैंक लिमिटेड बबरमहल काठमाडौं 2079.12.15 हेर्नुहोस
१३४१078-WO-1137245427 2078.12.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणअम्बिका कुमारी मण्डलनेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार काठमाडौं , सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड प्रधानकार्यालय नारायणहिटीपथ काठमाडौं र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड बानेश्वर शाखा काठमाडौं 2079.10.22  
१२५१078-WO-1155245553 2078.12.21 रिट निवेदनपरमादेशअन्जली कुमारी साह समेतजिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही , बरहथवा नगरपालिकाको कार्यालय सर्लाही , नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं , कृषि विकास बैंक लिमिटेड कोटेश्‍वर काठमाडौं र निर्वाचन आयोग कान्तीपथ काठमाडौं 2079.04.18 हेर्नुहोस
१२७७078-WO-1171245687 2078.12.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणबसन्त बस्याल समेतएन आइ सी एसिया बैंक लिं समेत , मालपोत कार्यालय रुपन्देही भैरहवा र एन।आइ।सी। एसिया बैंक शाखा कार्यालय बुटवल रुपन्देही 2079.06.28 हेर्नुहोस
१२३३078-WO-1191245989 2078.12.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणधुलिखेल(मालिका(सुपेरियर जे।भी।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग सडक डिभिजन महेन्द्रनगर कञ्‍चनपुर , कृषि विकास बैंक केन्द्रिय कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौ र कृषि विकास बैंक लि। महेन्द्रनगर कञ्‍चनपुर 2079.02.20  
१४६४078-WO-1224246421 2079.01.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणपेशागत महासंघ नेपाल, लैनचौरको तर्फबाट ऐ। का महासचिव रामप्रसाद रिमाल , पेशागत महासंघ नेपाल लैनचौरको तर्फबाट अधिकार प्राप्‍त सचिवालय सदस्य सूर्यबहादुर भाट र बैंक, विमा तथा वित्तिय संस्था कर्मचारी संगठन नेपाल को तर्फबाट अधिकार प्राप्‍त ऐ। का वरिष्‍ठ उपाध्यक्ष रामकुमार महतनेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत 2080.04.32  
१३१२078-WO-1244246525 2079.01.08 रिट निवेदनपरमादेशमनोज कुमार ढाडीजिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही भैरहवा , जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देही र मेगा बैंक शाखा कार्यालय भैरहवा रुपन्देही 2079.08.13 हेर्नुहोस
१२७४078-WO-1249246577 2079.01.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणरामचन्द्र यादव समेतसंघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मधेश प्रदेश जनकपुरधाम धनुषा , प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय मधेश प्रदेश जनकपुरधाम धनुषा , भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेश प्रदेश जनकपुरधाम धनुषा , भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेश प्रदेश जनकपुरधाम धनुषाका सचिव , उच्च अदालत जनकपुर धनुषा र मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्ग कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषामा अधिकृत दशौ तहमा कार्यरत शंकर प्रसाद साह 2079.06.26 हेर्नुहोस
१२२८078-WO-1287246939 2079.01.19 रिट निवेदनउत्प्रेषणदिवेश्वरी ईन्भेष्टमेण्ट प्रा।लि। समेतनेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लि। , नेपाल धितोपत्र बोर्ड , सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लि। , नेपाल राष्ट्र बैंक , नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि , नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि।का संचालक समिति , नेपाल बंगलादेश बैंक लि। र नेपाल बंगलादेश बैंक लि।का संचालक समिति 2079.02.05  
१३१०078-WO-1294247063 2079.01.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणमनोज साहगृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ्ग , शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी भक्तपुर र प्रभु बैंक लिमिटेड नयाँबानेश्वर शाखा काठमाडौ 2079.08.08 हेर्नुहोस
१२२९078-WO-1304247161 2079.01.22 रिट निवेदनउत्प्रेषणनेपाल पावर डेभलपमेण्ट एण्ड ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रा।लि। समेतनेपाल धितोपत्र बोर्ड , नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लि। , सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लि। , नेपाल राष्ट्र बैंक , नेपाल बंगलादेश बैंक लि , नेपाल बंगलादेश बैंक लि।का संचालक समिति , नविल बैंक लि र नविल बैंक लि।का संचालक समिति 2079.02.05  
१३४७078-WO-1338247867 2079.02.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रिफेव हाउस नेपाल प्रा।लि।रजिस्ट्रार उच्च अदालत पाटन , उच्च अदालत पाटन , सेचुरी कमर्सियल बैंक लि। र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय ललितपुर 2079.11.03  
१३६९078-WO-1349248123 2079.02.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणउमेश चमार रैदास समेतजिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु , गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय तौलिहवा 2079.11.17 हेर्नुहोस
१५२४078-WO-1357248383 2079.02.11 रिट निवेदनपरमादेशमोहम्मद इस्माइल सयद खानजिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली धनगढी , धनगढी नगरपालिका वडा नं।१ को कार्यालय , गृह मन्त्रालय नेपाल सरकार सिंहदरबार काठमाडौ र नबिल बैंक शाखा कार्यालय धनगढी कैलाली 2080.07.12  
१३७०078-WO-1361248433 2079.02.12 रिट निवेदनउत्प्रेषणसनम सिटौलानेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग बालुवाटार काठमाण्डौं , नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक तुलसी प्रसाद घिमिरे।। , पोखरा विश्वविद्यालय कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका र लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाण्डौं 2079.11.17 हेर्नुहोस
१४६५078-WO-1376248701 2079.02.18 रिट निवेदनउत्प्रेषणमोहन बहाुदर खड्का समेतठूलाकारदाताको कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर , आन्तरिक राजश्व विभाग लजिम्पाट काठमाण्डौं , करदाता सेवा कार्यालय पुतलीसडक काठमाण्डौं , नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि केन्द्रिय कार्यालय बागबजार , नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि केन्द्रिय कार्यालयको संचालक समिती र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि केन्द्रिय कार्यालयको अवकाश कोष ब्यबस्थापन तथा संचालन समिती बागबजार 2080.04.32  
१४६१078-WO-1395249547 2079.02.25 रिट निवेदनपरमादेशसरली केवटजिल्ला प्रशान कार्यालय परासी नवलपरासी , नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड शाखाकार्यालय परासी नवलपरासी 2080.04.31  
१५३४078-WO-1414249819 2079.02.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणलक्ष्य होल्डीङ्स लिमिटेडधितो पत्र बोर्ड खुमलटार ललितपुर र नेपाल राष्‍ट्र बैंक बालुवाटार काठमाडौं 2080.07.22  
१२५९078-WO-1426249861 2079.02.30 रिट निवेदनउत्प्रेषणअभिजित इन्टरनेशनल प्रा।लि।नेपाल बैंक लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय धर्मपथ र नेपाल बैंक लि प्रधान कार्यालय कर्जा अशुली विभाग धर्मपथ 2079.05.12 हेर्नुहोस
१३६५078-WO-1441249971 2079.03.01 रिट निवेदनपरमादेशमनिषा ठाकुरजिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा , क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको कार्यालय धनुषा , नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाण्डौं र । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं।३ 2079.11.17 हेर्नुहोस
१२६०078-WO-1446249991 2079.03.01 रिट निवेदनउत्प्रेषणजिवचन्द्र उप्रेतीगतिशिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि। , गतिशिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि।का व्यवस्थापक अध्यक्ष बलराम पाठक , भूमी सुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुर र संघिय सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर काठमाडौ 2079.05.12 हेर्नुहोस
१४६६078-WO-1468250323 2079.03.06 रिट निवेदनउत्प्रेषणदिपक श्रेष्ठ समेतनबिल बैंक लिमिटेड मुख्य कार्यालय नबिल सेन्टर दरबारमार्ग काठमाडौ , नबिल बैंक लिमिटेड मुख्य कार्यालय नबिल सेन्टर दरबारमार्ग काठमाडौको संचालक समिति , नबिल बृैंक अवकाश कोष नबिल सेन्टर दरबारमार्ग काठमाडौ , नबिल बृैंक अवकाश कोष नबिल सेन्टर दरबारमार्ग काठमाडौको संचालक समिति , आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौ र ठुला करदाता सेवा कार्यालय हरिहर भवन ललितपुर 2080.04.32  
१५२५078-WO-1485250727 2079.03.08 रिट निवेदनपरमादेशरुमित जैनजिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा , जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १ नं। वडा कार्यालय धनुषा , गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र बैंक अफ काठमाडौ लिमिटेड 2080.07.12  
१३३१078-WO-1506250965 2079.03.12 रिट निवेदनउत्प्रेषणएससिएफरविएनएस जे।भी। लहान सिराहाशहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग बबरमहल काठमाडौं , श्री सनराइन बैंक लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय गैरिधारा काठमाडौं , सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुंगा र सनराइज बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय राजबिराज सप्तरी 2079.09.22  
१४८५078-WO-1532251315 2079.03.16 रिट निवेदनपरमादेशआर्यन शर्मागृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं , जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा , बिरगंज महानगरपालिका ११ नं। वडा कार्यालय पर्सा र नेपाल इन्भेष्‍टमेन्ट बैंक बालुवाटार काठमाडौं 2080.05.03 हेर्नुहोस
१३२५078-WO-1544251505 2079.03.20 रिट निवेदनउत्प्रेषणजी(फोर्स सेक्युरिटी प्रा।ली।सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति , गरुड सेक्युरिटी प्रा।ली। का प्रशासन प्रमुख अभिषेक कार्की , राष्‍ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय सिंहदरबार प्लाजा काठमाडौं र साधारण सेवा विभाग राष्‍ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय सिंहदरबार प्लाजा काठमाडौं 2079.09.12 हेर्नुहोस
१४६७078-WO-1574251935 2079.03.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणजिवन भट्टराईसेन्चुरी बैंक लिमिटेड पुतलीसडक काठमाडौं समेत 2080.04.32  
१३७९079-CF-0005259457 2079.07.30 फौजदारीकिर्ते जालसांजीभगवानदास अग्रवालमैनबती स्टील प्रा।लि विराटनगर , मनोहरलाल अग्रवाल , एभरेष्ट बैंक लि। प्रधान कार्यालय , एभरेष्ट बैंक लि। शाखा कार्यालय बिराटनगर , एभरेष्ट बैंक लि। शाखा कार्यालय बिराटनगरका शाखा प्रबन्धक नरेशमान सिंह प्रधान , एभरेष्ट बैंक लि। शाखा कार्यालय बिराटनगरका एकाउन्टेण्ट शाखाका प्रमुख प्रदीप खनाल , एभरेष्ट बैंक लि। शाखा कार्यालय बिराटनगरका कर्जा प्रमुख बेलबहादुर थापा , एभरेष्ट बैंक लि। शाखा कार्यालय बिराटनगरका कर्मचारी सुमीत अमात्य , टेपु झागड , सुजितकुमार चेल र रसिकलाल मण्डल 2079.12.09 हेर्नुहोस
१४०२079-WC-0078269773 2080.01.14 रिट निवेदनउत्प्रेषणचन्द्र प्रसाद न्यौपाने समेतप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौ , भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , उच्च अदालत पाटन ललितपुर , नुवाकोट जिल्ला अदालत , श्रेस्तेदार नुवाकोट जिल्ला अदालत , भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाडौ , मालपोत कार्यालय नुवाकोट बिदुर र प्रमुख मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय नुवाकोट 2080.01.27  
१२६७079-WH-0035254897 2079.05.14 रिट निवेदनबन्दीप्रत्यक्षीकरणश्रीराम न्यौपानेको हकमा एलिना न्यौपानेकाठमाडौं महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय सहकारी विभाग बिजुलिबजार काठमाडौ र प्रहरी वृत्त बानेश्‍वर तिनकुने काठमाडौं 2079.05.15  
१४५७079-WO-0007252643 2079.04.04 रिट निवेदनपरमादेशदिव्याश जैनको हकमा विकाश जैनजिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा , जनकपुर उप(महानगरपालिका वठा नं। ३ को वडा कार्यालय धनुषा , नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं र राष्‍ट्रिय बाणीज्य बैंक जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं। ३ भानुचोक जनकपुरधाम धनुषा 2080.04.14  
१३२८079-WO-0014252697 2079.04.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणरामचन्द्र सिग्देललुम्बिनी विकास बैंक लि।को संचालक समिति , लुम्बिनी बिकास बैंक लि , लुम्बिनी विकास बैंक लि।को संचालक चिन्तामणी भट्टराई , लुम्बिनी विकास बैंक लि।को संचालक प्रताप कुमार आचार्य , लुम्बिनी विकास बैंक लि।को संचालक प्रविणकृष्ण श्रेष्ठ , लुम्बिनी विकास बैंक लि।को पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेश सिंह बोहरा , स्याकार कम्पनी प्रा।लि। र स्याकार कम्पनी प्रा।लि।का अध्यक्ष डा।रुप ज्योती 2079.09.21  
१४०४079-WO-0015252699 2079.04.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुब्बा लाल मण्डलसंघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , राष्ट्रिय किताब खाना हरिहरभवन ललितपुर , मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मधेश प्रदेश जनकपुर , भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेश प्रदेश जनकपुरधाम र कृषि ज्ञान केन्द्र राजविराज सप्तरी 2080.01.29 हेर्नुहोस
१५२६079-WO-0020252749 2079.04.08 रिट निवेदनपरमादेशऋषि गु्प्ताबाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बबरमहल काठमाडौ , भूमी सुधार तथा मालपोत कार्यालय कंलकी काठमाडौ र गरिमा विकास बैंक लिमिटेड न्यूरोड काठमाडौ 2080.07.12  
१४६८079-WO-0028252807 2079.04.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणहिमाल कुमार कपाली समेतमन्त्रीपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौ , अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौ , करदाता सेवा कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौ , नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय धर्मपथ नयाँ सडक काठमाडौ , नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय धर्मपथ नयाँ सडक काठमाडौको संचालक समिति , नेपाल बैंक कमर्चारी अवकाश कोष नेपाल बैंक लिमिटेड धर्मपथ काठमाडौ र नेपाल बैंक कमर्चारी अवकाश कोष नेपाल बैंक लिमिटेड धर्मपथ काठमाडौका कोष व्यवस्थापन समिति 2080.04.32  
१४०५079-WO-0033252881 2079.04.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणडा।जय प्रकाश राय यादवसंघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , राष्ट्रिय किताबखाना ढनिजामतीण् हरिहरभवन ललितपुर , मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मधेश प्रदेश जनकपुर धाम , भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेश प्रदेश जनकपुरधाम धनुषा र भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा केन्द्र मलंगवा सर्लाही 2080.01.29 हेर्नुहोस
१४०६079-WO-0094253727 2079.04.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणराम रतन साहसंघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , राष्ट्रिय कितावखाना ढनिजामतीण् हरिहरभवन ललितपुर , मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मधेश प्रदेश जनकपुर धाम , भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेश प्रदेश जनकपुर धाम र कृषि ज्ञान केन्द्र राजविराज सप्तरी 2080.01.29 हेर्नुहोस
१३३२079-WO-0109253863 2079.04.26 रिट निवेदनउत्प्रेषणहाईवे कन्स्ट्रक्शन प्रा।लि।हेटौडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय हेटौडा र कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय भरतपुर 2079.09.22 हेर्नुहोस
१४५३079-WO-0123253997 2079.04.30 रिट निवेदनउत्प्रेषणनाबालक मिथिल मिश्रको हकमा आमा मिना कुमारीजिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा , जनकपुर उप महानगरपालिका वडा नं।८ को कार्यालय धनुषा , नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक 2080.03.21 हेर्नुहोस
१४६९079-WO-0179254777 2079.05.13 रिट निवेदनउत्प्रेषणरोशन राजकणिकार समेतअर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , ठुला करदाताको कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर , आन्तरिक राजशव विभाग लाजिम्पाट काठमाडौ , नबिल बैंक लि। केन्द्रिय कार्यालय तीनधारा काठमाडौ , नबिल बैंक लि। को संचालक समिति तीनधारा काठमाडौ , नबिल बैंक लि।को अवकाश कोष तीनधारा काठमाडौ र नेपाल बंगलादेश बैंक लि अवकाश कोष काठमाडौ 2080.04.32  
१४२२079-WO-0207255211 2079.05.19 रिट निवेदनउत्प्रेषणपरमानन्द चौधरीसंघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , राष्ट्रिय किताब खाना ढनिजामतीण् हरिहरभवन ललितपुर , मुख्यमन्त्री तथा मनत्रीपरिषदको कार्यालय मधेश प्रदेश जनकपुरधाम धनुषा , भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेश प्रदेश जनकपुरधाम धनुषा , कृषि विकास निर्देशनालय प्रदेश नं।२ नकटाभिल धनुषा र कृषि ज्ञान केन्द्र सिराहा 2080.02.09 हेर्नुहोस
१२७३079-WO-0288256205 2079.06.04 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुलभ राणा समेतउच्च अदालत पाटन ललितपुर , काठमाडौ जिल्ला अदालत बबरमहल काठमाडौ , हिमालयन बैंक लिमिटेड , प्रकाश बहादुर बस्नयात र धिरु बस्न्यात 2079.06.07 हेर्नुहोस
१३३५079-WO-0307256395 2079.06.06 रिट निवेदनपरमादेशप्रेम कुमार खत्रीकिलेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि , किलेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि का अध्यक्ष बिकाश विक्रम महर्जन र किलेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिका प्रतिनिधि बुद्दि लाल महर्जन 2079.10.11  
१३८०079-WO-0309256425 2079.06.06 रिट निवेदनपरमादेशकाशीम अन्सारीगृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी , सुस्ता नगरपालिका वडा नं।३ को कार्यालय सुस्ता नवलपरासी , एनआईसी एसिया बैंक गोपीजञ्ज शाखा नवलपरासी , नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालय दरबारमार्ग काठमाडौ र यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र ढलुम्बनी प्रदेश सरकार श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयण् बुटवल रुपन्देही 2079.12.10 हेर्नुहोस
१३७२079-WO-0357257295 2079.06.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणरेणुका कार्की ढभण्डारीण्भक्तपुर जिल्ला अदालत भक्तपुर , तहसिलफाँट भक्तपुर जिल्ला अदालत , उच्च अदालत पाटन ललितपुर र शिखरदीप बहुउपद्देश्यिय सहकारी संस्था लिमिटेड 2079.11.21 हेर्नुहोस
१३७३079-WO-0358257303 2079.06.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणसरोज भण्डारीभक्तपुर जिल्ला अदालत भक्तपुर , तहसिलफाँट भक्तपुर जिल्ला अदालत , उच्च अदालत पाटन ललितपुर र शिखरदीप बहुउद्देश्यिय सहकारी संस्था लिमिटेड 2079.11.21 हेर्नुहोस
१३३३079-WO-0405257753 2079.07.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणबिनोद कुमार के।सी।निर्वाचन आयोग कान्तिपथ काठमाडौ , नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार काठमाडौ , कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड हेरिटेज प्लाजा कमलादी काठमाडौ , महालक्ष्मी विकास बैंक शाखा कार्यालय लमही दाङ्ग , निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नै।१ गुलरिया बर्दिया , मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय गुलरिया बर्दिया र सर्वोत्तम सिमेण्ट लि। न्यौपाने टावर 2079.09.29  
१४७०079-WO-0445258055 2079.07.16 रिट निवेदनउत्प्रेषणशान्ता सु्वेदी समेतकृषि विकास बैंक लि।मुख्य कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौ , कृषि विकास बैंक लि।मुख्य कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौका संचालक समिति र कृषि विकास बैंक लि।मुख्य कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौका अवकास कोष प्रबन्ध समिति 2080.04.32  
१५२७079-WO-0473258499 2079.07.21 रिट निवेदनपरमादेशअशोक कुमार महतो समेतगृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा , यातायात व्यवस्था विभाग मीनभवन काठमाडौ , यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय ढमधेश प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयण् बर्दिबास महत्तोरी र ग्लोबल आई।एम।ई। बैंक लिमिटेड ढल्केबर शाखा ढल्केबर धनुषा 2080.07.12  
१३६३079-WO-0521259345 2079.07.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणम्ष्खथब त्भअजलययिनष्भकएखत।ीतमभूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाडौ , भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाडौंको खरिद इकाई , नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक दरबार मार्ग काठमाडौ , सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय ताहाचल काठमाडौ र उच्च अदालत पाटन ललितपुर 2079.11.14  
१३३७079-WO-0592260825 2079.08.26 रिट निवेदनउत्प्रेषणबिमला परियारनबिल बैंक लिमिटेड पुल्चोक ललितपुर , नबिल बैंक लिमिटेड पुल्चोक ललितपुरका प्रमुख , नबिल बैंक लिमिटेड कर्जा असुली शाखा बानेश्‍वर बिजुलीबजार काठमाडौं , धनकुमारी सापकोटा र बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ४ को कार्यालय 2079.10.16  
१३८२079-WO-0603261021 2079.08.28 रिट निवेदनउत्प्रेषणराम नारायण साह हलुवाईभुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय सिंहदरबार , जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा , गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौ , गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरधाम धनुषा , बृहत्तर् जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद केन्द्रिय कार्यालय जनकपुरधाम र जनकपुरधाम उप।म।न।पा।को कार्यालय जनकपुरधाम 2079.12.15 हेर्नुहोस
१४४५079-WO-0604261023 2079.08.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणवरिसा इमान अंसारीजिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही भैरहवा , सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं।६ को कार्यालय रुपन्देही भैरहवा , गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ र सनराइज बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय रुपन्देही भैरहवा 2080.03.19  
१३७८079-WO-0605261059 2079.08.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणएस।ए।एस।कन्स्ट्रक्सन प्रा।लि।हिलिहाङ गाउँपालिका गाउँपालिकाको कार्यालय पञ्चमी पाँचथर प्रदेश न।१ पाँचथर र कृषि विकास बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय फिदिम पाँचथर 2079.12.06 हेर्नुहोस
१४७१079-WO-0653261757 2079.09.12 रिट निवेदनउत्प्रेषणशारदा देवी पन्त समेतकृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौ , कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौको संचालक समिति , कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौका अवकाश कोष प्रबन्ध समिति र आन्तरिक राजश्व कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौ 2080.04.32  
१५२९079-WO-0656261773 2079.09.12 रिट निवेदनउत्प्रेषणनेहा राईगृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी , धरान उप(महानगरपालिका वडा नं।१७ को कार्यालय धरान , राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि।पुल्चोक शाखा ललितपुर र आन्तरिक राजश्व कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर 2080.07.12  
१५२८079-WO-0660261797 2079.09.13 रिट निवेदनपरमादेशकुशल शाहजिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा कलैया , गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक इन्जीनियरिग अध्ययन संस्थान पुल्चोक ललितपुर , त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक इन्जीनियरिगं अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस काठमाडौ र एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय अनामनगर काठमाडौ 2080.07.12  
१४७२079-WO-0704262461 2079.09.22 रिट निवेदनउत्प्रेषणटिका प्रसाद कोइराला समेतग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड प्रधान कार्यालय रुपन्देही , ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड प्रधान कार्यालय रुपन्देहीका संचालक समिति , ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड उपदान कोष बुटवल रुपन्देही , ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड उपदान कोष बुटवल रुपन्देहीका उपदान कोष प्रबन्ध समिति , आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौ , अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , नागरिक लगानी कोष केन्द्रिय कार्यालय नयाँ बानेश्वर काठमाडौ र नागरीक लगानि कोष बुटवल रुपन्देही 2080.04.32  
१४७३079-WO-0722262649 2079.09.26 रिट निवेदनउत्प्रेषणसन्तोष भट्टराई समेतअर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , ठुला करदाताको कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर , आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौ , नबिल बैंक लि।केन्द्रिय कार्यालय तीनधारा काठमाडौ , नबिल बैंक लि।को संचालक समिति तीनधारा काठमाडौ , नबिल बैंक लि।को अवकाश कोष तीनधारा काठमाडौ र नेपाल बंगलादेश बैंक लि।अवकाश कोष तीनधारा काठमाडौ 2080.04.32  
१३३४079-WO-0727262723 2079.09.26 रिट निवेदनउत्प्रेषणराजेन्द्र राज राजभण्डारी समेतसाझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लि। , संचालक समिति साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लि। र महाप्रबन्धक साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लि। 2079.10.06 हेर्नुहोस
१४६३079-WO-0737262833 2079.09.29 रिट निवेदनपरमादेशबिन्दा सिंह कार्की समेतआन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौ , निर्धन उत्थान लघुवित वित्तीय संस्था लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय भगवती वहाल नक्साल काठमाडौ , निर्धन उत्थान लघुवित वित्तीय संस्था लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय भगवती वहाल नक्साल काठमाडौका संचालक समिति र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्सिय बैंक लिमिटेड हाल गाभिएर बनेको कुमारी बैंङ्क लिमिटेड टङ्गाल काठमाडौ 2080.04.32  
१४४९079-WO-0770263331 2079.10.10 रिट निवेदनपरमादेशसाहजिद रहमानगृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा , जनकपुर उप(महानगरपालिका वडा नं।१४ को कार्यालय धनुषा , शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , क्ष्लकतष्तगभ या क्ष्लतभचलबतष्यलब िया बलबनझभलत कअष्भलअभ ढििक अयिभिनभण्धोबिधारा पुतलीसडक काठमाडौ नेपाल र एनआइसी एसिया बैंक थानकोट शाखा 2080.03.21 हेर्नुहोस
१५१५079-WO-0787263519 2079.10.13 रिट निवेदनउत्प्रेषणसनसिटी ट्रेड प्रा।लि। समेतको अख्तियार प्राप्त हरिप्रसाद सिटौलानविल बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय तिनधारा दरवारमार्ग काठमाण्डौ , नविल बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय र मालपोत कार्यालय, चावहिल काठमाण्डौ 2080.06.15  
१४५४079-WO-0794263707 2079.10.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणशशि बर्णवाल समेतगृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा , बीरगंज महानगरपालिका वडा नं।५ को कार्यालय पर्सा , आन्तरिक राजश्व कार्यालय नयाँ बानेश्वर र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि।नयाँ बानेश्वर शाखा काठमाडौ 2080.03.21 हेर्नुहोस
१४२५079-WO-0846264167 2079.10.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणलक्ष्मी बैंक लि।केन्द्रिय कार्यालय हातिसार काठमाडौपुकार श्रेष्ठ र श्रम तथा रोजगार कार्यालय भन्सार मार्ग टेकु काठमाण्डौ 2080.02.14 हेर्नुहोस
१४५०079-WO-0848264177 2079.10.25 रिट निवेदनपरमादेशस्वेता साह र रवि कुमार साहगृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं , जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनु्षा , जनकपुर उ।म।न।पा। वडा नं। ६ को वडा कार्यालय धनुषा र गरिमा विकास बैंक लि। नयाँ सडक शाखा काठमाडौं 2080.03.21 हेर्नुहोस
१४५१079-WO-0849264179 2079.10.25 रिट निवेदनपरमादेशपल्लवी साह , निसा साह र चादनी साहगृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं , जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा , जनकपुर उ।म।न।पा। वडा नं। ६ को वडा कार्यालय र गरिमा विकास बैंक लि। नयाँसडक शाखा काठमाडौं 2080.03.21 हेर्नुहोस
१४७४079-WO-0911264977 2079.11.12 रिट निवेदनउत्प्रेषणचन्द्र बहादुर थापा समेतग्रामीण विकाश लघुवित्त संस्था लिमिटेडको प्रधान कार्यालय बुटवल , आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौ , अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ र नागरिक लगानी कोष केन्द्रिय कार्यालय नयाँ बानेश्वर काठमाडौ 2080.04.32  
१४७५079-WO-0917265013 2079.11.12 रिट निवेदनउत्प्रेषणतिर्थलाल सिलवाल समेतकृषि बिकास बैंक लि। , कृषि बिकास बैंक लि।का संचालक समिति , कृषि बिकास बैंक लि।का अवकाश कोष प्रबन्ध समिति र आन्तरिक राजश्व कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौ 2080.04.32  
१४७६079-WO-0920265057 2079.11.14 रिट निवेदनउत्प्रेषणसन्दिप प्रसाद पाण्डेश्री ठुला करदाताको कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर , श्री आन्तरिक राश्व विभाग लजिम्पाट काठमाण्डौँ , श्री करदाता सेवा कार्यालय पुतलीसडक काठमाण्डौँ , श्री कुमारी बैंक लिमिटेड ढसाविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक केन्द्रिय कार्यालय काठमाण्डौँ जिल्ला काठमाण्डौँ महानगरपालिका वडा नं २ टंगाल काठमाण्डौँ , श्री संचालक समिति कुमारी बैंक लिमिटेड ढसाविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेडण् केन्द्रिय कार्यालय टंगाल काठमाण्डौँ , श्री एन।सि।सि।बैंक अवकाश कोष ढहाल कुमारी बैंक लिमिटेड अवकाश कोषण् बागबजार काठमाणव्डौँ र श्री अवकाश कोष व्यवस्थापन कुमारी बैंक लिमिटेड ढसाविक क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेडण् टंगाल काठमाण्डौँ 2080.04.32 हेर्नुहोस
१३९१079-WO-0927265375 2079.11.16 रिट निवेदनउत्प्रेषणनाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड सतुंगल काठमाण्डौँमा कार्यरत सुभाषचन्द्र न्यौपाने र नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड कमलविनायक भक्तपुरमा कार्यरत पुरुषेत्तम आचार्यनाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय गजुरी धादिङ्ग र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय गजुरी धादिङ्ग 2079.12.22 हेर्नुहोस
१५५३079-WO-0943265683 2079.11.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणनेत्रराज खड्काउच्च अदालत पाटन ललितपुर , काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल काठमाडौं , जिलेट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था , विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र प्रभा मानन्धर 2080.08.25  
१४७७079-WO-0959265907 2079.11.26 रिट निवेदनउत्प्रेषणप्रकाशराज वाग्ले समेतठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर , आन्तरिक राजश्‍व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौं , करदाता सेवा कार्यालय पुतलीसडक काठमाडौं , ग्लोबल आइ।एम।इ। बैंक लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय कमलादी काठमाडौं , संचालक समिति ग्लोबल आइ।एम।इ। बैंक लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय कमलादी काठमाडौं , कर्मचारी अवकाश कोष ग्लोबल आइ।एम।इ। बैंक लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय कमलादी काठमाडौं र अवकाश कोष व्यवस्थापन ग्लोबल आइ।एम।इ। बैंक लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय कमलादी काठमाडौं 2080.04.32  
१४१४079-WO-0989266257 2079.12.01 रिट निवेदनउत्प्रेषणदिवाकर नकर्मी समेतएन।आइ।सी।एसिया बैंक लि। केन्द्रिय कार्यालय थापाथली काठमाडौं , एन।आइ।सी।एसिया बैंक लि। शाखा कार्यालय चावहिल काठमाडौं , भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोक चौतारा र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुर 2080.02.07  
१४७८079-WO-1006266471 2079.12.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणपप्पुबाबु श्रेष्‍ठ समेतकृषि विकास बैंक लि। मुख्य कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौं समेत 2080.04.32  
१४७९079-WO-1030266797 2079.12.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणअनिल पराजुली समेतकुमारी बैंक लिमिटेड ढसाविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि।ण् केन्द्रिय कार्यालय , संचालक समिति कुमारी बैंक लिमिटेड ढसाविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि।ण् केन्द्रिय कार्यालय , एन।सि।सि।बैक अवकाश कोष ढहाल कुमारी बैंक लिमिटेड अवकाश कोष लिण् , अवकाश कोष व्यवस्थापन कुमारी बैंक लिमिटेड ढसाविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लिण् , ठुला करदाताको कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर , आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौ र करदाता सेवा कार्यालय पुतलीसडक काठमाडौ 2080.04.32  
१४८०079-WO-1035266831 2079.12.09 रिट निवेदनउत्प्रेषणविनय प्रसाद अधिकारी समेतठुलाकरदाताको कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर , आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौ , करदाता सेवा कार्यालय पुतलीसडक काठमाडौ , कुमारी बैंक लिमिटेड ढसाविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि।ण् केन्द्रिय कार्यालय , संचालक समिति कुमारी बैंक लिमिटेड ढसाविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि।ण् केन्द्रिय कार्यालय , एन।सि।सि।बैंक अवकाश कोष ढहालकुमारी बैंक लिमिटेड अवकाश कोषण् र अवकाश कोष व्यवस्थापन कुमारी बैंक लिमिटेड ढसाविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि।ण् केन्द्रिय कार्यालय 2080.04.32  
१४८१079-WO-1042266941 2079.12.10 रिट निवेदनउत्प्रेषणसरस्वती पुजारी समेतअर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौ , ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर , एभरेष्ट बैंक लि।केन्द्रिय कार्यालय लाजिम्पाट काठमाडौ र एभरेष्ट बैंक लि।अवकाश कोष लाजिम्पाट काठमाडौ 2080.04.32  
१४१५079-WO-1074267493 2079.12.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणसस्तो पसल प्रा।लि।को अ।प्रा।संचालक लिला बानिया समेतएन।आई।सी।एसीया बैंक लि।नेपाल , एन।आई।सी।एशिया बैंक लिमिटेड नेपालको शाखा कार्यालय चावहिल , भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोक चौतारा र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुर 2080.02.07  
१४८२079-WO-1096267741 2079.12.21 रिट निवेदनउत्प्रेषणचित्र विक्रम जि।सी। समेतग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड प्रधान कार्यालय , आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौ , अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ र नागरिक लगानी कोष केन्द्रिय कार्यालय नयाँ बानेश्वर काठमाडौ 2080.04.32  
१४०९079-WO-1107267917 2079.12.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणमोरङ सामुदायिक विधुत सहकारी संस्था लि समेतनेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालय दरबारमार्ग काठमाडौ , म्यानिजङ्ग डाइरेक्टर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालय दरबारमार्ग काठमाडौ , नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालय दरवारमार्ग रत्नपार्क काठमाडौ , नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय दरवारमार्ग , नेपाल विद्युत प्राधिकरण सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभाग बालाजु काठमाडौ , नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय कोशी प्रदेश बेलवारी वितरण केन्द्र मोरङ र नेपाल सरकार उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ 2080.02.03  
१४१०079-WO-1108267929 2079.12.23 रिट निवेदनउत्प्रेषणमर्स्याङ्गदी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि समेतनेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालय दरबारमार्ग काठमाडौ , म्यानिजङ्ग डाइरेक्टर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालय दरबारमार्ग काठमाडौ , नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालय दरवारमार्ग रत्नपार्क काठमाडौ , नेपाल सरकार उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , नेपाल विद्युत प्राधिकरण सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभाग बालाजु काठमाडौ , नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय दरवारमार्ग र नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्र भरतपुर चितवन 2080.02.03  
१४८३079-WO-1116268037 2079.12.24 रिट निवेदनउत्प्रेषणकृष्ण नकर्मी समेतकृषि विकास बैंक लि। , कृषि विकास बैंक लि।को संचालक समिति , कृषि विकास बैंक लि।को अवकाश कोष प्रबन्ध समिति र आन्तरिक राजश्व कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौ 2080.04.32  
१५२०079-WO-1127268259 2079.12.27 रिट निवेदनउत्प्रेषणअकलेश कुमार महतोगृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा , मिथिला न।पा। वडा नं।७ को कार्यालय धनुषा , नबिल बैंक लिमिटेड ढल्केवर धनुषा र यातायात विभाग मिनभवन काठमाडौ 2080.06.23  
१४११079-WO-1146268637 2079.12.30 रिट निवेदनउत्प्रेषणशिशाघाट सामुदायिक ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता सहकारी संस्था लि। समेतनेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालय दरबारमार्ग काठमाडौ , कार्यकारी निर्देशक नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालय दरवारमार्ग रत्नपार्क काठमाडौ , नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालय दरवारमार्ग रत्नपार्क काठमाडौ , नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालय दरवारमार्ग रत्नपार्क काठमाडौ , नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय दरवारमार्ग , नेपाल विद्युत प्राधिकरण सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभाग बालाजु काठमाडौ , नेपाल सरकार उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ र नेपाल विद्युत प्राधिकरण गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय तनहु्ँ वितरण केन्द्र दमौली 2080.02.03  
१४१२079-WO-1147268649 2079.12.30 रिट निवेदनउत्प्रेषणस्वर्गद्धारी ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था लि। समेतनेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालय दरबारमार्ग काठमाडौ , कार्यकारी निर्देशक नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालय दरवारमार्ग रत्नपार्क काठमाडौ , नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालय दरवारमार्ग रत्नपार्क काठमाडौ , नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय दरवारमार्ग , नेपाल विद्युत प्राधिकरण सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभाग बालाजु काठमाडौ , नेपाल सरकार उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ र नेपाल विद्युत प्राधिकरण लुम्बिनी प्रादेश डिभिजन कार्यालय लमही वितरण केन्द्र 2080.02.03  
१४८४079-WO-1154268779 2080.01.04 रिट निवेदनउत्प्रेषणनरेन्द्र कुमार दास समेतअर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौ , एभरेष्ट बैंक लिमिटेड अवकाश कोष केन्द्रिय कार्यालय लाजिम्पाट काठमाडौ , ठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर र नेशनल ईन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड त्रिपुरेश्वर काठमाडौ 2080.04.32  
१५५२079-WO-1161268953 2080.01.05 रिट निवेदनपरमादेशनिशान कुमार शाहगृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल काठमाडौ , सनिमा बैंक लिमिटेड कलंकी काठमाडौ , यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवन काठमाडौ र यातायाता व्यवस्था कार्यालय सवारी चालकअनुमतिपत्र ठुलोभर्‍याङ काठमाडौढबागमती प्रदेश सरकार श्रीम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयण् 2080.08.24  
१४३३079-WO-1190269759 2080.01.13 रिट निवेदनउत्प्रेषणआधारभूत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडविश्व कुमार शाही , भवानी शाही , काठमाडौ जिल्ला अदालत बबरमहल काठमाडौ , उच्च अदालत पाटन ललितपुर र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लि 2080.02.24  
१४४२079-WO-1280271551 2080.02.05 रिट निवेदनउत्प्रेषणनेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लि।अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर , नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार काठमाडौ र नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार काठमाडौ 2080.03.07  
१४२६079-WO-1311272399 2080.02.12 रिट निवेदनउत्प्रेषणसान्नानी ढकालउच्च अदालत पाटन ललितपुर , सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत चौतारा , सानु ढकाल क्षेत्री , सुर बहादुर ढकाल , निरन्जन नायजु , बाबुकाजी नायजु , बसुन्धरा बस्नेत , दुर्गा थापा खड्का , फडिन्द्र कुमार खड्का , राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड काठमाडौ र मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोक चौतारा 2080.02.18 हेर्नुहोस
१४३२079-WO-1344272707 2080.02.17 रिट निवेदनउत्प्रेषणअभिषेक कुमार मिश्रउच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास विरगंज , पर्सा जिल्ला अदालत विरगंज , मेगा बैंक लिमिटेड विरगंज र रिमा मिश्र ब्राह्मण 2080.02.21 हेर्नुहोस
१५०७080-FN-0235281903 2080.06.02 फुटकर निवेदनविविधसाबिक सिविल बैंक को तर्फबाट अ।प्रा। बोधराज सेढाईसिंह बहादुर तामाङ 2080.06.02  
१५५४080-WC-0014281553 2080.05.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणनेपाल इन्भेष्‍टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड दरबारमार्ग काठमाडौं समेतप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत 2080.08.28  
१५५५080-WC-0015281555 2080.05.29 रिट निवेदनउत्प्रेषणनेपाल इन्भेष्‍टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड दरबारमार्ग काठमाडौं समेतप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत 2080.08.28  
१५२३080-WH-0136284489 2080.06.29 रिट निवेदनबन्दीप्रत्यक्षीकरणरबिन्द्रप्रसाद नेम्कुलललितपुर जिल्ला अदालत लगनखेल ललितपुर , नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो महाराजगंज काठमाण्डौँ , बागमती प्रदेश सरकार पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय सहकारी महाशाखा हेटौडा मकवानपुर र नेशनल डेभलपमेण्टको अपरेटर सोसाईटी लिमिटेड 2080.07.01  
१५२१080-WO-0151279679 2080.05.03 रिट निवेदनउत्प्रेषणरामकलेश साहसंघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं , मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय जनकपुरधाम धनुषा , भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेश प्रदेश जनकपुरधाम , राष्‍ट्रिय किताबखाना ढनिजामतीण् हरिहरभवन ललितपुर र कृषि विकास निर्देशनालय मधेश प्रदेश नक्टाझिज धनुषा 2080.06.23  
१५२२080-WO-0187280505 2080.05.11 रिट निवेदनउत्प्रेषणसुर्य कन्सट्रक्सन श्री चम्पेश्वर शुसान जे।भी।लुम्बिनी प्रदेश सरकार भौतिक पुर्वाधार विकाश मन्त्रालय यातायात पुर्वाधार निर्दशनालय दाङ , लुम्बिनी प्रदेश सरकार भौतिक पुर्वाधार विकाश मन्त्रालय यातायात पुर्वाधार निर्दशनालय अन्तर्गतको सडक पुर्वाधार विकाश कार्यालय गुल्मी र प्राईम कमर्सियल बैंक शाखा कार्यालय कालिमाटी काठमाडौ 2080.06.26  
९६8168-104762257 2064.02.03 फुटकर निवेदनपरमादेशनरेशमान श्रेष्ठओम शविा शविा वहुमुखी सहकारी संस्था समेत 2064.02.18  
९७8168-104762257 2064.02.03 फुटकर निवेदनपरमादेशनरेशमान श्रेष्ठओम शविा शविा वहुमुखी सहकारी संस्था समेत 2064.02.18  
१००8168-104762257 2064.02.03 फुटकर निवेदनपरमादेशनरेशमान श्रेष्ठओम शविा शविा वहुमुखी सहकारी संस्था समेत 2064.02.18  
१०१8168-104762257 2064.02.03 फुटकर निवेदनपरमादेशनरेशमान श्रेष्ठओम शविा शविा वहुमुखी सहकारी संस्था समेत 2064.02.18  
१२०9266-75463682 2063.11.10 फुटकर निवेदनउत्प्रेषणडा। दुर्गा प्रसाद संग्रौलासहकारी संस्था समेत 2064.03.27